Thủ Thuật Hướng dẫn Hướng dẫn thủ tục phát hành hóa đơn điện tử 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn thủ tục phát hành hóa đơn điện tử được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-17 12:30:12 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

46

Khi bán thành phầm & hàng hóa, phục vụ dịch vụ, người bán phải lập HĐĐT theo định dạng chuẩn tài liệu.

Chính phủ đã phát hành Nghị định số 123/2022/NĐ-CP (Nghị định 123) ngày 19/10/2022 quy định về hóa đơn, chứng từ. Đến ngày 17/9/2022, Bộ Tài chính đã và đang sẵn có Thông tư 78/2022 hướng dẫn triển khai. Theo đó, Điều 15 của Nghị định 123 quy định những trường hợp được Đk sử dụng HĐĐT thông qua Cổng TTĐT Tổng cục Thuế, gồm có:

Thứ nhất, trường hợp DN, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại thuộc diện sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ thì hoàn toàn có thể Đk sử dụng HĐĐT thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc tổ chức triển khai phục vụ dịch vụ HĐĐT có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ.

Thứ hai, nếu DN là tổ chức triển khai link chuyển tài liệu HĐĐT theo như hình thức trực trực tiếp đến cơ quan thuế thì Đk sử dụng HĐĐT thông qua Cổng TTĐT Tổng cục Thuế.

Các bước thực thi riêng với những đối tượng người dùng Đk HĐĐT trực tiếp tại Cổng TTĐT Tổng cục Thuế:

Bước 1: Lập tờ khai Đăng ký sử dụng HĐĐT theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA phát hành kèm theo Nghị định 123 gửi đến cơ quan thuế.

Bước 2: Cổng TTĐT Tổng cục Thuế gửi thông báo điện tử về việc tiếp nhận Đk sử dụng HĐĐT cho DN, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại qua địa chỉ thư điện tử đã Đk với cơ quan thuế.

Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được Đk sử dụng HĐĐT, cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông báo điện tử theo Mẫu số 01/TB-ĐKĐT Phụ lục IB phát hành kèm theo Nghị định 123 cho DN về việc đồng ý hoặc khước từ Đk sử dụng HĐĐT, trong số đó:

Một là, trường hợp được đồng ý, DN tiến hành xuất HĐĐT theo Nghị định 123.

Hai là, trường hợp không được đồng ý, DN thực thi kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update nội dung theo yêu cầu của cơ quan thuế và gửi lại theo tiến trình trên.

Bên cạnh đó, Nghị định 123 còn quy định một số trong những nội dung như, Tính từ lúc thời gian cơ quan thuế đồng ý Đk sử dụng HĐĐT, DN, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác, hộ, thành viên marketing thương mại phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo những quy định trước kia, tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có). Trình tự, thủ tục tiêu hủy thực thi theo quy định tại Điều 27 Nghị định 123.

Đồng thời, theo Nghị định 123, DN sẽ không còn phải làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn, mẫu hóa đơn và số lượng hóa đơn với cơ quan thuế nữa./.

Hướng dẫn Đăng ký thông tin sử dụng HĐĐT trên mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA của Nghị định 123

Bước 1: Truy cập vào Cổng TTĐT Tổng cục Thuế (tại hoadondientu.gdt.gov) và điền những thông tin tại Tờ khai Đk sử dụng HĐĐT gồm có: tên người nộp thuế, mã số thuế, cơ quan thuế quản trị và vận hành, người liên hệ, địa chỉ liên hệ, điện thoại liên hệ, thư liên hệ.

Bước 2: Tích lựa chọn hình thức hóa đơn có mã hoặc không còn mã: Có mã của cơ quan thuế; Không có mã của cơ quan thuế.

Bước 3: Tích lựa chọn sử dụng HĐĐT có mã phải trả tiền dịch vụ hay là không phải trả tiền dịch vụ

Bước 4: Lựa chọn phương thức chuyển tài liệu HĐĐT

Bước 5: Lựa chọn loại hóa đơn sử dụng

Hóa đơn GTGT; Hóa đơn bán hàng; Hóa đơn bán tài sản công; Hóa đơn bán hàng dự trữ vương quốc; Các loại hóa đơn khác; Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản trị và vận hành như hóa đơn.

Bước 6: Điền những list chứng từ số sử dụng

Bước 7: Đăng ký ủy nhiệm lập hóa đơn (nếu có)

Bước 8: Điền khá đầy đủ ngày tháng năm và ký tên người nộp thuế.

Phương Thúy

Theo Trang thông tin điện tử Tổng cục Thuế

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Để sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp hay tổ chức triển khai kinh tế tài chính nên phải thực thi Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi đến Cơ quan Thuế quản trị và vận hành trực tiếp. 

Sau đây, MY-INVOICE sẽ hướng dẫn quý Doanh nghiệp nộp Thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng.

Để thông báo phát hành hóa đơn điện tử gồm có tiến trình sau: 

Bước 1: Lập quyết định hành động vận dụng hóa đơn điện tử

  Trước khi khởi tạo hóa đơn điện tử, doanh nghiệp phải ra quyết định hành động vận dụng hóa đơn điện tử gửi về cơ quan Thuế theo Mẫu số 1 Phụ lục Thông tư 32/2011/TT-BTC phát hành ngày 14-03-2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử hoá đơn điện tử.

Bước 2: Lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử

   Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ thành viên marketing thương mại khởi tạo hóa đơn điện tử phải tiến hành lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp.

    Bộ hồ sơ khá đầy đủ để doanh nghiệp lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng gồm có:

+ Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử (Mẫu số 01, Phụ lục phát hành kèm theo Thông tư 32)

+ Thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo Mẫu (Mẫu số 02, Phụ lục phát hành kèm theo Thông tư 32) 

+ Hóa đơn mẫu (tự sẵn sàng sẵn sàng hoặc được phục vụ bởi nhà phục vụ ứng dụng hóa đơn điện tử)

   Bộ hồ sơ này phải được SCAN và được gộp chung vào một trong những bản dưới định dạng word (.doc).

    Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần sẵn sàng sẵn sàng một bản Thông báo phát hành hóa đơn điện tử định dạng XML và Chữ ký số (Token).

   Để tạo Thông báo phát hành hóa đơn điện tử định dạng XML, doanh nghiệp đăng nhập vào ứng dụng HTKK và thực thi theo tiến trình như sau:

  • Chọn mục Hóa đơn
  • Chọn mục Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC)
  • Nhập những thông tin bắt buộc vào Thông báo phát hành
  • Chọn “Kết xuất XML”

   Sau đó Đk nộp Thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng:

  • Truy cập ://nhantokhai.gdt.gov/ (Tp Hà Nội Thủ Đô, Tuyên Quang, Hà Nam, Hải Phòng Đất Cảng, Tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đồng Nai hoặc ://thuedientu.gdt.gov/ (Các tỉnh thành còn sót lại).
  • Đăng nhập MST của doanh nghiệp.
  • Chọn Tài khoản => Đăng ký thêm tờ khai
  • Chọn Thông báo phát hành hóa đơn => Tiếp tục
  • Sau khi Đk xong tiếp theo đó vào mục Nộp tờ khai => Tải lên (Tương tự nộp tờ khai thuế GTGT).

Bước 3: Ký số vào hóa đơn điện tử mẫu

   Doanh nghiệp cần ký số vào hóa đơn điện tử mẫu và gửi hóa đơn điện tử mẫu theo như đúng định dạng gửi cho những người dân tiêu dùng đến cơ quan thuế theo đường điện tử.

  • Scan hóa đơn mẫu và Quyết định sử dụng hóa đơn mà cơ quan thuế cấp cho Doanh nghiệp tiếp theo đó đính kèm trong File Word.
  • Vào mục Tra cứu chọn TB01/AC – Thông báo phát hành hóa đơn
  • Đính kèm File word vào thông báo phát hành hóa đơn vừa nộp qua mạng.
  • Chọn File word hóa đơn mẫu để nộp => Ký nộp

     MY-INVOICE là giải pháp hóa đơn điện tử giúp người tiêu dùng lập, tàng trữ và quản trị và vận hành hóa đơn điện tử thuận tiện và đơn thuần và giản dị, bảo vệ an toàn và uy tín và nhanh gọn.

Hỗ trợ kịp thời, tư vấn miễn phí, theo sát quý người tiêu dùng trong quy trình sử dụng dịch vụ. 

Để dùng thử hoặc nhận tư vấn về ứng dụng hóa đơn điện tử My-Invoice, doanh nghiệp vui lòng liên hệ: 0961. 980. 498

                “Theo dõi chúng tôi trên social để nhận những thông tin khuyến mại tiên tiến và phát triển nhất. Xin cảm ơn!”

Liên hệ tư vấn 0961.980.498

Reply
1
0
Chia sẻ

Clip Hướng dẫn thủ tục phát hành hóa đơn điện tử ?

You vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hướng dẫn thủ tục phát hành hóa đơn điện tử tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Hướng dẫn thủ tục phát hành hóa đơn điện tử miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Hướng dẫn thủ tục phát hành hóa đơn điện tử Free.

Giải đáp vướng mắc về Hướng dẫn thủ tục phát hành hóa đơn điện tử

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn thủ tục phát hành hóa đơn điện tử vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #thủ #tục #phát #hành #hóa #đơn #điện #tử