Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Kết cấu chịu lực chính của khu công trình xây dựng Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Kết cấu chịu lực chính của khu công trình xây dựng được Update vào lúc : 2022-04-03 17:49:07 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

166

Những căn phòng này phần lớn trước kia do người dân xây dựng tạm, đặt gạch xây thẳng trên nền tự nhiên, chất lượng rất kém. Vì vậy nếu chỉ nâng gác, nâng mái lên rất cao 1,0m thì làm cho nhà càng kém bảo vệ an toàn và uy tín hơn. Có những nhà chỉ xây tường 100, xây cao gần 6,0m, độ nghiêng đỉnh tường hơn 10cm, lại còn chịu cả sàn bằng tấm cemboard, rất nguy hiểm.

Bản thân ông Dương là kỹ sư kết cấu xây dựng, là Đại biểu HĐND, gặp nhiều trường hợp này của bà con địa phương. Căn cứ theo Điểm g, Điểm h, Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 về trường hợp miễn xin giấy phép, ông Dương tư vấn cho gia chủ khi sửa chữa thay thế tái tạo thì đổ bê tông cốt thép 4 cột tại 4 góc trong nhà gia cố 4 bức tường lại. Tại vị trí lấp sàn mới, đổ bê tông cốt thép 4 cây dầm trên đầu 4 cây cột để vừa gia cố bức tường, vừa làm khung đỡ hệ chịu lực của sàn mới. Như thế sẽ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín cho khu công trình xây dựng, đồng thời thực thi đúng quy định của pháp lý.

Tuy nhiên, UBND phường và trong cả UBND quận khước từ cách làm này, nhận định rằng việc làm này đã thay đổi kết cấu chịu lực, vi phạm pháp lý.

Ông Dương đã tìm thật nhiều tư liệu, nhưng đến nay vẫn chưa thấy có văn bản nào chính thức lý giải thế nào là thay đổi kết cấu chịu lực.

Đứng về góc nhìn trình độ, ông Dương nhận định rằng thay đổi kết cấu chịu lực đó đó là thay đổi nội lực của kết cấu (theo khunh hướng nguy hiểm hơn). Xây tường cao lên trên hệ tường cũ là làm tăng thêm nội lực cho kết cấu tường cũ, đó mới là thay đổi kết cấu, còn dùng hệ khác đỡ tải trọng tăng thêm, làm cho hệ cũ không tăng thêm nội lực không phải là thay đổi kết cấu.

Đây là yếu tố vướng mắc rất rộng trong việc vận dụng quy định pháp lý, ảnh hưởng đến chất lượng nhà tại của những bà con có tình hình trở ngại vất vả. Do vậy, ông Dương đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải đáp, thế nào là thay đổi kết cấu chịu lực khu công trình xây dựng? Gia cố khu công trình xây dựng cho bảo vệ an toàn và uy tín hơn, có xếp vào loại thay đổi kết cấu chịu lực không trình không? Có nên phải xin phép xây dựng hay là không?

Bộ Xây dựng vấn đáp yếu tố này như sau:

Theo nội dung hỏi của ông Dương thì kết cấu chịu lực hiện tại của những căn phòng là kết cấu tường gạch xây. Do đó, việc sửa chữa thay thế, tái tạo “… đổ bê tông cốt thép 4 cột tại 4 góc trong nhà gia cố 4 bức tường lại. Tại vị trí đáy hệ chịu lực sàn mới, đổ bê tông cốt thép 4 cây dầm xung quanh để vừa giữ ổn định tường, vừa làm khung đỡ hệ chịu lực của sàn mới” được “cán bộ phường và trong cả cán bộ quận” nhận định rằng đã làm thay đổi kết cấu chịu lực của khu công trình xây dựng là có cơ sở.

Để bảo vệ quyền lợi và bảo vệ an toàn và uy tín của người dân, với tư cách Đại biểu HĐND (như nêu trong đơn của ông Dương), đề xuất kiến nghị ông hướng dẫn người dân thực thi thủ tục đề xuất kiến nghị cấp giấy phép xây mới hoặc sửa chữa thay thế, tái tạo khu công trình xây dựng theo quy định tại Chương V Luật Xây dựng năm 2014.

Chinhphu

Tại TPHCM có thật nhiều nhà “ổ chuột”, diện tích s quy hoạnh nhỏ, ngập nước, xây gạch tạm kém bảo vệ an toàn và uy tín, chưa pháp lý sách vở, phần lớn là gồm 1 tầng trệt và 1 gác gỗ. Thế nhưng, khi người dân xin sửa chữa thay thế, tái tạo thì UBND phường chỉ cho nâng nền, nâng gác, nâng mái (vì xin giấy phép xây dựng cực kỳ trở ngại vất vả và thậm chí còn không được, hoặc mất nhiều đất).

Những căn phòng này phần lớn trước kia do người dân xây dựng tạm, đặt gạch xây thẳng trên nền tự nhiên, chất lượng rất kém. Vì vậy nếu chỉ nâng gác, nâng mái lên rất cao 1,0m thì làm cho nhà càng kém bảo vệ an toàn và uy tín hơn. Có những nhà chỉ xây tường 100, xây cao gần 6,0m, độ nghiêng đỉnh tường hơn 10cm, lại còn chịu cả sàn bằng tấm cemboard, rất nguy hiểm.

Bản thân tôi là kỹ sư kết cấu xây dựng, còn là một đại biểu HĐND, thấy nhiều trường hợp này của những bà con địa phương, vị trí căn cứ theo Điểm g, Điểm h, Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 về trường hợp miễn xin giấy phép, tôi tư vấn cho gia chủ khi sửa chữa thay thế tái tạo thì đổ bê tông cốt thép 4 cột tại 4 góc trong nhà gia cố 4 bức tường lại. Tại vị trí lấp sàn mới, đổ bê tông cốt thép 4 cây dầm trên đầu 4 cây cột để vừa gia cố bức tường, vừa làm khung đỡ hệ chịu lực của sàn mới. Như thế sẽ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín cho khu công trình xây dựng, đồng thời thực thi đúng quy định của pháp lý.

Tuy nhiên, UBND phường và trong cả UBND Quận khước từ cách làm này, nhận định rằng việc làm này đã thay đổi kết cấu chịu lực, vi phạm pháp lý.

Điểm g, h Điều 89 quy định như sau:

“g) Công trình sửa chữa thay thế, tái tạo, lắp đặt thiết bị bên trong khu công trình xây dựng không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi hiệu suất sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, bảo vệ an toàn và uy tín khu công trình xây dựng;

h) Công trình sửa chữa thay thế, tái tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản trị và vận hành kiến trúc”.

Tôi đã tìm thật nhiều tư liệu để xem thế nào là thay đổi kết cấu chịu lực, nhưng đến nay vẫn chưa thấy có văn bản nào chính thức lý giải yếu tố này.

Đứng về góc nhìn trình độ, tôi nhận định rằng thay đổi kết cấu chịu lực đó đó là thay đổi nội lực của kết cấu (theo khunh hướng nguy hiểm hơn). Xây tường cao lên trên hệ tường cũ là làm tăng thêm nội lực cho kết cấu tường cũ, đó mới đó đó là thay đổi kết cấu, còn dùng hệ khác đỡ tải trọng tăng thêm, làm cho hệ cũ không tăng thêm nội lực, mới đó đó là không thay đổi kết cấu.

Đây là yếu tố vướng mắc rất rộng trong việc vận dụng quy định pháp lý, ảnh hưởng rất rộng đến chất lượng nhà tại của những bà con có tình hình trở ngại vất vả. Vì vậy, kính trình cơ quan hiệu suất cao có văn bản lý giải rõ ràng:

1. Thế nào là thay đổi kết cấu chịu lực khu công trình xây dựng?

2. Gia cố khu công trình xây dựng cho bảo vệ an toàn và uy tín hơn, có xếp vào loại thay đổi kết cấu chịu lực không trình không? Có nên phải xin phép xây dựng hay là không?

Rất mong sớm có văn bản lý giải để tôi có đủ cơ sở bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho những người dân dân hiện tại và sau này.

Bộ Xây dựng vấn đáp yếu tố này như sau:

Theo nội dung hỏi của ông Dương thì kết cấu chịu lực hiện tại của những căn phòng là kết cấu tường gạch xây. Do đó, việc sửa chữa thay thế, tái tạo “… đổ bê tông cốt thép 4 cột tại 4 góc trong nhà gia cố 4 bức tường lại. Tại vị trí đáy hệ chịu lực sàn mới, đổ bê tông cốt thép 4 cây dầm xung quanh để vừa giữ ổn định tường, vừa làm khung đỡ hệ chịu lực của sàn mới” được “cán bộ phường và trong cả cán bộ quận” nhận định rằng đã làm thay đổi kết cấu chịu lực của khu công trình xây dựng là có cơ sở.

Để bảo vệ quyền lợi và bảo vệ an toàn và uy tín của người dân, với tư cách Đại biểu HĐND (như nêu trong đơn của ông Dương), đề xuất kiến nghị ông hướng dẫn người dân thực thi thủ tục đề xuất kiến nghị cấp giấy phép xây mới hoặc sửa chữa thay thế, tái tạo khu công trình xây dựng theo quy định tại Chương V Luật Xây dựng năm 2014.

Do số lượng tầng nhiều nên tải trọng bản thân và tải trọng sử dụng thường rất rộng, thường sắp xếp trên mặt phẳng nhỏ, nên cấu trúc móng rất phức tạp. Vì vậy hầu hết khu công trình xây dựng đều lựa chọn giải pháp móng sâu (móng cọc đóng, cọc khoan nhồi..); Nhà cao tầng thường rất nhạy cảm đến độ lún lệch của móng. Nó ảnh hưởng đến kĩ năng chịu lực của khu công trình xây dựng do độ cao khu công trình xây dựng rất rộng; Chịu tác dụng của tải trọng ngang lớn như: gió, động đất …; Sự phân loại độ cứng của khu công trình xây dựng theo độ cao nhằm mục đích hạn chế chuyển vị ngang cũng như việc giảm khối lượng tham gia những thành phần xấp xỉ của khu công trình xây dựng có ảnh hưởng rất rộng đến kĩ năng chịu lực của khu công trình xây dựng; Nhà cao tầng thường có Đk thi công phức tạp, quy trình thi công rất nghiêm ngặt và yêu cầu độ đúng chuẩn cao; Khả năng đảm bảo về thông gió, cấp thoát nước, phòng chống cháy và nổ, giao thông vận tải lối đi bộ… là rất phức tạp.

Đối với những ngôi nhà có độ cao từ 40m trở lên, kết cấu chịu lực phải được xem toán cả với thành phần động của tải trọng gió và kiểm tra theo tải trọng động đất từ cấp 7 trở lên  sẽ là nhà cao tầng.

Nhà cao tầng yêu cầu khắc khe về vật tư chịu lực và bao che.

Trong nhà cao tầng những cấu kiện đều chịu những tải trọng thẳng đứng và tải trọng ngang lớn. Để đủ kĩ năng chịu lực đồng thời đảm bảo tiết diện những kết cấu thanh nhƣ cột, dầm, những kết cấu bản như sàn, tƣờng có kích thước hợp lý, phù phù thích hợp với giải pháp  kiến trúc mặt phẳng và không khí sử dụng, vật tư dùng trong kết cấu nhà cao tầng nên phải có Lever bền chịu kéo, nén, cắt cao. Thường dùng bê tông B25 đến B60 (tương tự mác 300 đến 800) và cốt thép có số lượng giới hạn chảy từ 300 MPa trở lên.

Bê tông là vật tư đàn – dẻo, nên hoàn toàn có thể phân phối lại nội lực trong những kết cấu, sử dụng rất hiệu suất cao khi chịu tải trọng lặp lại (động đất, gió bão). Bê tông có tính liền khối cao tương hỗ cho những bộ phận kết cấu link lại thành một hệ chịu lực theo những phương tác động của tải trọng. Tuy vậy, bê tông có trọng lƣợng bản thân lớn nên thường được sử dụng có hiệu suất cao cho những ngôi nhà dƣới 30 tầng. Khi nhà cao trên 30 tầng nhất thiết phải dùng bê tông có cấp cường độ cao, bê tông ứng lực trước hay bê tông cốt cứng (hàm lƣợng cốt thép cứng µ≤15%) hoặc dùng kết cấu thép hoặc kết cấu thép- bê tông phối hợp.

Trong nhà cao tầng thường sử dung những lƣới côt rộng từ 6×6 mét vuông trở lên nhưng độ cao tầng điển hình thường không lớn, nên giải pháp kết cấu sàn phải lựa chọn sao cho những dầm đỡ sàn có độ cao tối thiểu. Bởi vậy bê tông ứng lực trước thường đƣợc sử dụng cho kết cấu sàn đổ toàn khối hay lắp ghép nhất là hệ sàn phẳng không dầm. Ngoài kết cấu chịu lực, kết cấu bao che trong nhà cao tầng cũng chiếm tỷ suất đáng kể trong tổng khối lượng khu công trình xây dựng. Bởi vậy cần sử dụng những vật tư nhẹ, có khối lượng riêng nhỏ, tạo Đk giảm đáng kể không những chỉ dối với tải trọng thẳng đứng mà còn cả riêng với tải trọng ngang do lực quán tính gây ra.

Các cấu kiện chịu lực chính tạo thành những hệ chịu lực nhà cao tầng gồm có:

  • Cấu kiện dạng thanh: cột, dầm, thanh chống, thanh giằng;
  • Cấu kiện dạng tấm: Tường (vách), sàn.

Trong nhà cao tầng, khi có sự hiện hữu của những khung thì tuỳ theo những thao tác của những cột trong khung mà hệ kết cấu chịu lực đƣợc phân thành nhiều chủng loại sơ đồ: sơ đồ
khung; sơ đồ giằng; và sơ đồ khung- giằng. Trong nhà cao tầng, sàn những tầng, ngoài kĩ năng chịu uốn do tải trọng thẳng đứng, còn phải có độ cứng lớn để không biến thành biến dạng trong mặt phẳng khi truyền tải trọng ngang vào cột, vách, lõi nên còn gọi là những sàn cứng. Cấu kiện không khí là những vách nhiều cạnh hở hoặc khép kín, tạo thành những hộp sắp xếp bên trong nhà, đƣợc gọi là lõi cứng. Ngoài lõi cứng bên trong, còn tồn tại những dãy cột sắp xếp theo chu vi nhà với mức chừng cách nhỏ tạo thành một hệ khung biến dạng tường vây.

Tiết diện những cột ngoài biên hoàn toàn có thể đặc hoặc rỗng. Khi là những cột rỗng hình hộp vuông hoặc hình tròn trụ sẽ tạo ra hệ kết cấu được gọi là ống trong ống. Dạng kết cấu này thường sử dụng trong nhà có độ cao lớn.

– Các khung ngang và khung dọc link thành 1 khung phẳng hoặc khung không khí, tải lên khung gồm có tải trong theo phương đứng và phương ngang. Để đảm bảo độ cứng tổng thể cho khu công trình xây dựng nút khung phải là nút cứng.

– Dưới tác dụng của tải trọng, những thanh cột và dầm vừa chịu uốn, cắt vừa chịukéo, nén. Chuyển vị của khung gồm 2 thành phần chuyển vị ngang do uốn khung như chuyển vị ngang của thanh côngxon thẳng đứng, tỷ suất này khoảng chừng 20%. Chuyển vị ngang do biến dạng của những thanh thành phần, chiếm khoảng chừng 80% (trong số đó do dầm biến dạng khoảng chừng 65%; do cột biến dạng khoảng chừng 15%).

– Khung có độ cứng ngang bé, kĩ năng chịu tải không lớn, thông thường khi lưới cột sắp xếp đều đặn, trên mặt phẳng khoảng chừng 6-9 m, nên làm vận dụng cho nhà dƣới 30
tầng.
– Về tổng thể, biến dạng ngang của khung cứng thuộc loại biến dạng cắt.

– Khung thuần túy nên sử dụng cho nhà có độ cao dƣới 40 m. Trong kiến trúc nhà cao tầng luôn có những bộ phận nhƣ hộp thang máy, thang bộ, tường ngăn hoặc bao che liên tục trên độ cao nhà hoàn toàn có thể sử dụng nhƣ lõi, vách cứng nên hệ kết cấu khung chịu lực thuần tuý trên thực tiễn không tồn tại.

– Để tăng độ cứng ngang của khung, hoàn toàn có thể sắp xếp thêm những thanh xiên tại một số trong những nhịp trên suốt độ cao của nó, phần kết cấu dạng dàn đƣợc tạo thành sẽ thao tác nhƣ
một vách cứng thẳng đứng. Nếu thiết kế thêm những dàn ngang  tại tầng trên cùng hoặc ở một số tầng trung gian link khung còn sót lại với dàn đứng thì hiệu suất cao tăng độ cứng sẽ tăng thêm và làm giảm thiểu chuyển vị ngang. Dưới tác động của tải trọng ngang, kết cấu dàn ngang sẽ đóng vai trò phân phối lực dọc Một trong những cột

khung, cản trở chuyển vị xoay của toàn bộ hệ và giảm mômen uốn ở duới khung.

– Hệ kết cấu khung sử dụng hiệu suất cao cho khu công trình xây dựng có không khí lớn, sắp xếp thiết kế bên trong bên trong linh hoạt, phù phù thích hợp với nhiều loại khu công trình xây dựng. Tuy nhiên hệ khung hoàn toàn có thể chịu cắt theo phương ngang kém. Ngoài ra khối mạng lưới hệ thống dầm thƣờng có độ cao lớn nên ảnh hưởng đến không khí sử dụng và làm tăng độ cao của khu công trình xây dựng.

– Chiều cao nhà thích hợp cho kết cấu BTCT là không thật 30 tầng. Nếu trong vùng có động đất từ cấp 8 trở lên thì độ cao khung phải hạ xuống. Chiều cao tối đa của ngôi nhà còn tùy từng số bước cột, độ lớn tiến trình, tỷ suất độ cao và chiều rộng nhà.

://.youtube/watch?v=aneX5KYEJTw

://.youtube/watch?v=TXaOUnykCKE

Reply
8
0
Chia sẻ

Clip Kết cấu chịu lực chính của khu công trình xây dựng ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Kết cấu chịu lực chính của khu công trình xây dựng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Kết cấu chịu lực chính của khu công trình xây dựng miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Kết cấu chịu lực chính của khu công trình xây dựng miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Kết cấu chịu lực chính của khu công trình xây dựng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Kết cấu chịu lực chính của khu công trình xây dựng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Kết #cấu #chịu #lực #chính #của #công #trình