Thủ Thuật về Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ không theo phía nào 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ không theo phía nào được Update vào lúc : 2022-04-20 10:33:06 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

383

Trắc nghiệm Địa lí 12 Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

I. Nhận biết

Câu 1: Đông Nam Bộ đứng vị trí số 1 toàn nước về diện tích s quy hoạnh gieo trồng cây công nghiệp nào sau này?

A. Cao su.                       

B. Cà phê.                       

C. Dừa.                            

D. Chè.

Đáp án: A

Đông Nam Bộ đứng vị trí số 1 toàn nước về diện tích s quy hoạnh gieo trồng cây công nghiệp cao su.

Câu 2: Vùng nông nghiệp Đông Nam Bộ không được bố trí theo phía trình độ hóa nào dưới đây?

A. Khai thác thủy sản.                                            

B. Chăn nuôi bò sữa, gia cầm.

C. Nuôi trồng thủy sản.                                         

D. Trồng cây công nghiệp thường niên.

Đáp án: A

Ngành khai thác thủy sản không phải hướng trình độ hóa trong vùng nông nghiệp của Đông Nam Bộ.

Câu 3: Đâu là thế mạnh tự nhiên tiêu biểu vượt trội của vùng Đông Nam Bộ?

A. Dân cư đông, nguồn lao động dồi dào.      

B. Cơ sở hạ tầng ngày càng được nâng cao.

C. Tài nguyên dầu khí ở thềm lục địa rất rộng. 

D. Trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính cao nhất toàn nước.

Đáp án: C

Thế mạnh tự nhiên tiêu biểu vượt trội của vùng Đông Nam Bộ là có tài năng nguyên dầu khí ở thềm lục địa rất rộng.

Câu 4: Công trình thủy lợi Dầu Tiếng thuộc tỉnh nào sau này?

A. Bình Dương.             

B. Bình Phước.              

C. Tây Ninh.                   

D. Đồng Nai.

Đáp án: C

Công trình thủy lợi Dầu Tiếng của Đông Nam Bộ thuộc tỉnh Tây Ninh.

Câu 5: Công trình thủy lợi Dầu Tiếng được xây dựng trên sông nào sau này?

A. Đồng Nai.                  

B. Sài Gòn.                     

C. Bé.                               

D. La Ngà.

Đáp án: C

Công trình thủy lợi Dầu Tiếng của Đông Nam Bộ được xây dựng trên sông Sài Gòn.

Câu 6: Nhà máy thuỷ điện Trị An được xây dựng trên sông nào sau này?

A. Đồng Nai.                                                             

B. Sài Gòn.                      

C. Bé.                                                                          

D. Vàm cỏ Đông.

Đáp án: A

Nhà máy thủy điện Trị An được xây dựng trên sông Đồng Nai.

Câu 7: Nhà máy thủy điện nào sau này có hiệu suất lớn số 1 Đông Nam Bộ?

A. Thác Mơ.                   

B. Cần Đơn.                   

C. Trị An.                         

D. Bà Rịa.

Đáp án: C

Nhà máy thủy điện Trị An có hiệu suất lớn số 1 ở Đông Nam Bộ.

Câu 8: Vùng Đông Nam Bộ có bao nhiêu tỉnh, thành phố?

A. 5.                                 

B. 6.                                 

C. 8.                                  

D. 13.

Đáp án: B

Gồm 6 tỉnh và thành phố là Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh.

Câu 9: Đông Nam Bộ không giáp với vùng nào sau này?

A. Tây Nguyên.                                                        

B. Bắc Trung Bộ.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.                               

D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Đáp án: B

Đông Nam Bộ không tiếp giáp với vùng Bắc Trung Bộ.

Câu 10: Nhà máy thủy điện nào sau này được xây dựng trên sông Bé?

A. Đa Nhim.                   

B. Cần Đơn.                   

C. Trị An.                         

D. Yaly.

Đáp án: B

Nhà máy thủy điện Cần Đơn  được xây dựng trên sông Bé.

Câu 11: Đông Nam Bộ và Tây Nguyên là 2 vùng kinh tế tài chính có thế mạnh tương đương về

A. khai thác tài nguyên tài nguyên.                 

B. tăng trưởng chăn nuôi gia súc.

C. trồng cây công nghiệp nhiều năm.                    

D. khai thác gỗ và lâm sản.

Đáp án: C

Đông Nam Bộ và Tây Nguyên là hai vùng có thế mạnh tương đương về trồng cây công nghiệp nhiều năm: đất đai phì nhiêu, khí hậu cận xích đạo gió mùa, địa hình cao nguyên, bán bình nguyên thích hợp trình độ hóa cây công nghiệp.

Câu 12: Khó khăn lớn số 1 về tự nhiên của Đông Nam Bộ là

A. ít tài nguyên.                                                     

B. đất đai kém phì nhiêu.

 C. ít tài nguyên rừng.                                              

D. mùa khô kéo dãn thâm thúy

Đáp án: D

Khó khăn lớn số 1 về tự nhiên của Đông Nam Bộ là mùa khô kéo dãn, tới 4-5 tháng.

II. Thông hiểu

Câu 1: Đặc điểm nổi trội của lao động nông nghiệp ở Đông Nam Bộ là có

A. kĩ năng thích ứng nhanh với cơ chế thị trường.

B. trình độ cao trong khai thác, chế biến thủy món ăn thủy hải sản.

C. kinh nghiệm tay nghề trong đấu tranh, chinh phục tự nhiên.

D. trình độ thâm canh cây lương thực cao nhất toàn nước.

Đáp án: A

Đặc điểm nổi trội của lao động nông nghiệp ở Đông Nam Bộ là hoàn toàn có thể thích ứng nhanh với cơ chế thị trường, người dân năng động sáng tạo trong công cuộc thay đổi tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội.

Câu 2: Bản chất của yếu tố khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là

A. khai thác tốt nhất những nguồn lực của vùng.

B. đảm bảo duy trì vận tốc tăng trưởng cao.

C. nâng cao hiệu suất cao khai thác lãnh thổ.         

D. tăng cường góp vốn đầu tư vốn, công nghệ tiên tiến và phát triển tân tiến.

Đáp án: C

Bản chất của yếu tố khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là nâng cao hiệu suất cao khai thác lãnh thổ, Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

Câu 3: Vai trò quan trọng nhất của khu công trình xây dựng thủy lợi hồ Dầu Tiếng ở Đông Nam Bộ là

A. đảm bảo cân đối cho hệ sinh thái xanh nông nghiệp.     

B. tăng trưởng nuôi trồng thủy sản và du lịch.

C. phục vụ nước tưới cho những vùng chuyên canh.        

D. tiêu nước cho thượng nguồn sông Đồng Nai.

Đáp án: C

Công trình thủy lợi Dầu Tiếng là khu công trình xây dựng thủy lợi vào loại lớn nhất của việt nam lúc bấy giờ, vai trò lớn nhất là tưới nước cho diện tích s quy hoạnh canh tác của tỉnh Tây Ninh và huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh), thượng nguồn sông Đồng Nai được tưới tiêu bởi khối mạng lưới hệ thống sông Đồng Nai, vai trò tăng trưởng du lịch chỉ là thứ yếu.

Câu 4: Nhân tố nào là quan trọng nhất giúp Đông Nam Bộ có vị trí số 1 trong sự tăng trưởng kinh tế tài chính của việt nam?

A. Có vị trí địa lí đặc biệt quan trọng quan trọng ở phía Nam.

B. Có sự tích tụ lớn về vốn, kĩ thuật, thu hút góp vốn đầu tư.

C. Có hạ tầng giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ tương đối tốt.

D. Có thị trường tiêu thụ to lớn số 1 của toàn nước.

Đáp án: B

Với những ưu thế về vị trí địa lí, về nguồn lao động tay nghề cao, cơ sở vật chất kĩ thuật, lại sở hữu những chủ trương tăng trưởng thích hợp, thu hút được những nguồn vốn góp vốn đầu tư trong và ngoài nước, Đông Nam Bộ đang sử dụng có hiệu suất cao nguồn tài nguyên, nền kinh tế thị trường tài chính có vận tốc tăng trưởng cao. Trong những tác nhân trên, tác nhân quan trọng nhất giúp Đông Nam Bộ sử dụng có hiệu suất cao nguồn tài nguyên trong tăng trưởng kinh tế tài chính là nhờ chủ trương thích hợp nên ĐNB thu hút được những nguồn vốn góp vốn đầu tư để khai thác tốt những nguồn tài nguyên.

Câu 5: Ý nghĩa quan trọng nhất của rừng ngập mặn ở Đông Nam Bộ là

A. bảo tồn sự phong phú sinh học.                         

B. có mức giá trị du lịch sinh thái xanh cao.

C. bảo tồn những di tích lịch sử lịch sử.                         

D. diện tích s quy hoạnh nuôi trồng thủy sản.

Đáp án: A

Ý nghĩa quan trọng số 1 của hệ sinh thái xanh rừng ngập mặn ở Đông Nam Bộ là tăng diện tích s quy hoạnh cho nuôi trồng thủy sản. tăng cường tăng trưởng du lịch sinh thái xanh. bảo tồn hệ sinh thái xanh ngập mặn của vùng. 

Câu 6: Việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ nêu lên yếu tố cấp bách là

A. xây dựng hạ tầng.                                  

B. tăng cường cơ sở nguồn tích điện.

C. thu hút lao động có kĩ thuật.                          

D. đào tạo và giảng dạy nhân công tay nghề cao.

Đáp án: B

Việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ nêu lên nhiều yếu tố cần xử lý và xử lý cấp bách, nhất là tăng cường những cơ sở về nguồn tích điện.

Câu 7: Phát biểu nào sau này không đúng với vùng Đông Nam Bộ?

A. Giá trị sản xuất công nghiệp lớn số 1 toàn nước.          

B. Cơ cấu kinh tế tài chính tiến bộ nhất toàn nước.

C. Nền kinh tế tài chính thành phầm & hàng hóa sớm tăng trưởng.         

D. Giá trị sản xuất nông nghiệp lớn số 1 toàn nước.

Đáp án: D

Giá trị sản xuất nông nghiệp lớn số 1 việt nam là vùng đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng.

Câu 8: Mục đích hầu hết của việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là

A. khai thác có hiệu suất cao những nguồn lực và bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

B. sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên và xử lý và xử lý việc làm.

C. xử lý và xử lý tốt những yếu tố xã hội và phong phú hóa nền kinh tế thị trường tài chính.

D. chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính và khai thác hợp lý tài nguyên.

Đáp án: A

Mục đích hầu hết của việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là khai thác tốt nhất những nguồn lực tự nhiên và kinh tế tài chính – xã hội, đảm bảo duy trì vận tốc tăng trưởng kinh tế tài chính cao, đồng thời xử lý và xử lý tốt những yếu tố xã hội và bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

Câu 9: Việc tăng trưởng thủy lợi ở Đông Nam Bộ không nhằm mục đích mục tiêu chính nào sau này?

A. Nâng cao thông số sử dụng đất.                          

B. Phát triển ngành thủy sản.

C. Nâng cao năng suất cây trồng.                      

D. Mở rộng diện tích s quy hoạnh cây công nghiệp.

Đáp án: B

Việc tăng trưởng thủy lợi ở Đông Nam Bộ không nhằm mục đích mục tiêu tăng trưởng ngành thủy sản.

Câu 10: Lợi thế hơn nhiều của Đông Nam Bộ so với Duyên hải Nam Trung Bộ trong tăng trưởng tổng hợp kinh tế tài chính biển là

A. dịch vụ hàng hải.                                               

B. tài nguyên dầu khí.

C. nguồn lợi thủy món ăn thủy hải sản.                                     

D. tài nguyên du lịch biển.

Đáp án: B

Lợi thế hơn nhiều của Đông Nam Bộ so với Duyên hải Nam Trung Bộ trong tăng trưởng tổng hợp kinh tế tài chính biển là có tài năng nguyên dầu khí tại khu vực vùng thềm lục địa rất rộng.

Câu 11: Cơ sở nguồn tích điện điện là ưu tiên số 1 trong việc tăng trưởng công nghiệp theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ hầu hết vì

A. vùng có nhu yếu rất rộng về nguồn tích điện.     

B. những nhà máy sản xuất điện ở đây có quy mô nhỏ.

C. mạng lưới điện năng còn kém tăng trưởng.  

D. cơ sở nguồn tích điện điện của vùng hạn chế.

Đáp án: A

Cơ sở nguồn tích điện điện là ưu tiên số 1 trong việc tăng trưởng công nghiệp theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ hầu hết do có nhu yếu rất rộng về cơ sở nguồn tích điện.

Câu 12: Nhận định nào sau này không phải phương hướng chính để khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong nông nghiệp ở Đông Nam Bộ?

A. Bảo vệ vốn rừng.                                               

B. Phát triển thủy lợi.

C. Cải tạo đất xám phù sa cổ.                              

D. Thay đổi cơ cấu tổ chức triển khai cây trồng.

Đáp án: C

Cải tạo đất xám phù sa cổ không phải là phương hướng chính để khai thác lãnh thổ  theo chiều sâu trong nông nghiệp.

III. Vận dụng

Câu 1: Nhiệm vụ quan trọng nhất để tăng trưởng bền vững công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ là

A. tăng cường tăng cấp cơ sở vật chất kĩ thuật, vốn.

B. tăng trưởng theo chiều sâu gắn với bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

C. quy hoạch những khu công nghiệp, khu công nghiệp mới.

D. phát huy thế mạnh công nghiệp khai thác dầu khí.

Đáp án: B

Nhiệm vụ quan trọng nhất để tăng trưởng bền vững công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ là bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên song song với tăng trưởng công nghiệp theo chiều sâu. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu là yếu tố tiêu biểu vượt trội trong sự tăng trưởng của vùng.

Câu 2: Nguồn điện phục vụ nguồn tích điện hầu hết nhất cho vùng Đông Nam Bộ lúc bấy giờ là

A. những nhà máy sản xuất nhiệt điện chạy bằng dầu.      

B. những nhà máy sản xuất nhiệt điện chạy bằng than.

C. những nhà máy sản xuất thủy điện trên sông Đồng Nai.    

D. những nhà máy sản xuất nhiệt điện tuốc bin khí.

Đáp án: D

Nguồn điện phục vụ nguồn tích điện hầu hết nhất cho vùng Đông Nam Bộ lúc bấy giờ là những nhà máy sản xuất nhiệt điện tuốc bin khí.

Câu 3: Biện pháp số 1 để khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong nông nghiệp của Đông Nam Bộ là

A. thay đổi cơ cấu tổ chức triển khai, giống cây trồng.                 

B. bảo vệ đất gắn với bảo vệ vốn rừng.

C. xây dựng những khu công trình xây dựng thủy lợi.                  

D. bảo vệ những vườn vương quốc.

Đáp án: D

Xây dựng những khu công trình xây dựng thủy lợi là giải pháp số 1 để khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong nông nghiệp của Đông Nam Bộ.

Câu 4: Biểu hiện của việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong nông nghiệp ở Đông Nam Bộ có hiệu suất cao cực tốt là

A. thay đổi cơ cấu tổ chức triển khai cây công nghiệp theo phía hợp lý.

B. trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn số 1.

C. tăng cường công nghiệp chế biến ở vùng chuyên canh.

D. xây dựng được thêm nhiều khu công trình xây dựng thủy lợi lớn.

Đáp án: B

Trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn số 1 là biểu lộ của khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong nông nghiệp ở Đông Nam Bộ có hiệu suất cao cực tốt.

Câu 5: Giải pháp nào sau này mang tính chất chất tổng thể để từng bước xử lý và xử lý nhu yếu về cơ sở nguồn tích điện của Đông Nam Bộ?

A. Khai thác và chế biến dầu khí.                       

B. Phát triển nguồn nguồn tích điện sạch.

C. Phát triển nguồn điện và mạng lưới điện.  

D. Phát triển công nghiệp tân tiến ít nhiên liệu.

Đáp án: C

Phát triển nguồn điện và mạng lưới điện là giải pháp mang tính chất chất tổng thể để từng bước xử lý và xử lý nhu yếu về cơ sở nguồn tích điện ở Đông Nam Bộ.

Câu 6: Giải pháp quan trọng nhằm mục đích nâng cao hiệu suất cao sản xuất nông nghiệp ở Đông Nam Bộ là

A. tiến hành tái tạo đất đai, mở rộng diện tích s quy hoạnh canh tác.

B. mở rộng diện tích s quy hoạnh canh tác, xây dựng khu công trình xây dựng thủy lợi.

C. xây dựng khu công trình xây dựng thủy lợi, thay đổi cơ cấu tổ chức triển khai cây trồng.

D. thay đổi cơ cấu tổ chức triển khai cây trồng, tiến hành tái tạo đất đai.

Đáp án: C

Xây dựng khu công trình xây dựng thủy lợi thay đổi cơ cấu tổ chức triển khai cây trồng là những giải pháp quan trọng nhằm mục đích nâng cao hiệu suất cao sản xuất ở vùng Đông Nam Bộ. Ví dụ.  Xây dựng những hồ thủy điện Dầu Tiếng, dự án công trình bất Động sản  thủy lợi  Phước Hòa.

Các vướng mắc trắc nghiệm Địa lí lớp 12 có đáp án, tinh lọc khác:

Trắc nghiệm Bài 36: Vấn đề tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ có đáp án

Trắc nghiệm Bài 37: Vấn đề khai thác ở thế mạnh Tây Nguyên có đáp án

Trắc nghiệm Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lý và tái tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long có đáp án

Trắc nghiệm Bài 42: Vấn đề tăng trưởng kinh tế tài chính, bảo mật thông tin an ninh quốc phòng ở Biển Đông và những hòn đảo, quần hòn đảo có đáp án 

Trắc nghiệm Bài 43: Các vùng kinh tế tài chính trọng điểm có đáp án

Reply
8
0
Chia sẻ

Clip Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ không theo phía nào ?

You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ không theo phía nào tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ không theo phía nào miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Download Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ không theo phía nào miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ không theo phía nào

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ không theo phía nào vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khai #thác #lãnh #thổ #theo #chiều #sâu #trong #công #nghiệp #ở #Đông #Nam #Bộ #không #theo #hướng #nào