Thủ Thuật Hướng dẫn Khí làm nóng đẳng tích một lượng khí lí tưởng xác lập, đại lượng nào sau này không đổi 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Khí làm nóng đẳng tích một lượng khí lí tưởng xác lập, đại lượng nào sau này không đổi được Update vào lúc : 2022-04-19 10:15:07 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

123

18/06/2022 9,889

A. Giảm nhiệt độ tuyệt đối 2 lần, đồng thời tăng thể tích 2 lần thì áp suất tăng 4 lần

Nội dung chính

  • A. Giảm nhiệt độ tuyệt đối 2 lần, đồng thời tăng thể tích 2 lần thì áp suất tăng 4 lần
  • B. Tăng nhiệt độ tuyệt đối 4 lần, đồng thời tăng thể tích 2 lần thì áp suất tăng 4 lần
  • C. Tăng nhiệt độ tuyệt đối 3 lần, đồng thời giảm thể tích 3 lần thì áp suất tăng 9 lần 
  • D. Tăng nhiệt độ tuyệt đối lên 2 lần, đồng thời giảm thể tích 2 lần thì áp suất sẽ không còn giảm.
  • Đáp án: C
    Với một khối lượng khí xác lập, từ phương trình trạng thái ta có: p..VT = const
    → p. ~ TV→ Tăng nhiệt độ tuyệt đối 3 lần, đồng thời giảm thể tích 3 lần thì áp suất tăng 9 lần .
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

B. Tăng nhiệt độ tuyệt đối 4 lần, đồng thời tăng thể tích 2 lần thì áp suất tăng 4 lần

C. Tăng nhiệt độ tuyệt đối 3 lần, đồng thời giảm thể tích 3 lần thì áp suất tăng 9 lần 

Đáp án đúng chuẩn

D. Tăng nhiệt độ tuyệt đối lên 2 lần, đồng thời giảm thể tích 2 lần thì áp suất sẽ không còn giảm.

Đáp án: C
Với một khối lượng khí xác lập, từ phương trình trạng thái ta có: p..VT = const
→ p. ~ TV→ Tăng nhiệt độ tuyệt đối 3 lần, đồng thời giảm thể tích 3 lần thì áp suất tăng 9 lần .

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong hệ tọa độ (V, T), đường đẳng áp là đường

Xem đáp án » 18/06/2022 21,901

Chọn câu đúng: Khi giãn nở khí đẳng nhiệt thì:

Xem đáp án » 18/06/2022 16,977

Khi ta làm nóng đẳng tích một lượng khí lí tưởng, đại lượng nào sau này là không đổi? (Trong số đó n là số phân tử trong một cty thể tích)

Xem đáp án » 18/06/2022 12,792

Mối liên hệ giữa áp suất, thể tích và nhiệt độ của một lượng khí trong quy trình nào sau này không được xác lập bằng phương trình trạng thái của khí lí tưởng?

Xem đáp án » 18/06/2022 6,228

Phát biểu nào sau này là đúng thời cơ nhận xét về tích p..V của một lượng khí lí tướng nhất định.

Xem đáp án » 18/06/2022 5,239

Cho đồ thị biến hóa trạng thái của một khối khí lý tưởng xác lập trong hệ tọa độ (V, T), từ trạng thái (1) đến trạng thái (2) (hình vẽ).

Đồ thị màn biểu diễn đúng quy trình biến hóa trạng thái của khối khí này trong hệ tọa độ (p., V) hoặc (p., T) là:

Xem đáp án » 18/06/2022 5,075

Một khối khí lý tưởng thực thi quy trình được màn biểu diễn như hình vẽ.

 Đồ thị nào sau này cũng màn biểu diễn quy trình đó?

Xem đáp án » 18/06/2022 4,482

Định luật Bôilơ – Mariot được vận dụng trong quy trình:

Xem đáp án » 18/06/2022 3,989

Câu nào phù phù thích hợp với quy trình đẳng tích của một lượng khí?

Xem đáp án » 18/06/2022 3,767

Trên đồ thị (V,T), đồ thị màn biểu diễn đường đẳng áp là hình nào sau này:

Xem đáp án » 18/06/2022 3,602

Câu nào sau này là không đúng ? Số Avôgadrô có mức giá trị bằng:

Xem đáp án » 18/06/2022 3,525

Trong hình vẽ là đường đẳng nhiệt của hai lượng khí giống nhau kết quả nào sau này là đúng thời cơ so sánh những thể tích T1 và T2?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,983

Chọn câu đúng.Hằng số R của những khí có mức giá trị bằng:

Xem đáp án » 18/06/2022 2,897

Quá trình biến hóa trong số đó áp suất tỷ suất với số phân tử chứa trong một cty thể tích là quy trình:

Xem đáp án » 18/06/2022 2,746

Công thức nào sau này không thích hợp với quy trình đẳng áp?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,860

Các vướng mắc tương tự

Mối liên hệ giữa áp suất thể tích, nhiệt độ của một lượng khí trong quy trình nào sau này không được xác lập bằng phương trình trạng thái của khí lí tưởng?

A. Nung nóng một lượng khí trong một bình đậy kín

B. Nung nóng một lượng khí trong một bình không đậy kín

C. Nung nóng một lượng khí trong một xilanh kín có pit-tông làm khí nóng lên, nở ra, đẩy pit-tông di tán

D. Dùng tay bóp lõm quả bóng bàn.

Khi nói về nhiệt độ cực lớn, câu nào dưới đấy là không đúng?

A. Khi làm nóng không khí, lượng hơi nước trong không khí tăng và không khí có nhiệt độ cực lớn.

B. Khi làm lạnh không khí đến một nhiệt độ nào đó, hơi nước trong không khí trở nên bão hòa và không khí có nhiệt độ cực lớn.

C. Độ ẩm cực lớn là nhiệt độ của không khí bão hòa hơi nước.

D. Độ ẩm cực lớn có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa trong không khí tính theo cty g/m3.

Trong những đại lượng sau này, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí?

A. Thể tích

B. Khối lượng

C. Nhiệt độ tuyệt đối

D. Áp suất

Độ biến thiên nội năng trong quy trình đẳng tích là?

A. -584,5J

B. -58,45J

C. 584,5J

D. 58,45J

Một mol khí lí tưởng ở 300K được nung nóng đẳng áp đến nhiệt độ 350K, nhiệt lượng đã phục vụ cho quy trình này là 1000J. Sau đó khi được làm lạnh đẳng tích đến nhiệt độ ban đầu và ở đầu cuối nén đẳng nhiệt để lấy về trạng thái đầu. Độ biến thiên nội năng trong quy trình đẳng tích là?

A.  584,5J

B. −58,451         

C. 584,5J

D. 58,45J

Nhận xét nào sau này về những phân tử khí lí tưởng là không đúng ?

A. Có thể tích riêng không đáng kể.

B. Có lực tương tác không đáng kể lúc không va chạm.

C. Có khối lượng không đáng kể.

D. Có vận tốc càng lớn khi nhiệt độ phân lử càng cao.

Công khí thực thi trong quy trình đẳng áp là?

A. 415,5J

B. 41,55J 

C. 249,3J

D. 290J

Một mol khí lí tưởng ở 300K được nung nóng đẳng áp đến nhiệt độ 350K, nhiệt lượng đã phục vụ cho quy trình này là 1000J. Sau đó khi được làm lạnh đẳng tích đến nhiệt độ ban đầu và ở đầu cuối nén đẳng nhiệt để lấy về trạng thái đầu. Công khí thực thi trong quy trình đẳng áp là?

A.  415,5J

B. 41,55J

C. 249,3J

D. 290J

Thể tích của một lượng khí lí tưởng xác lập thay đổi 1,7 lít sau khi nhiệt độ tăng từ 32 ° C lên 117 ° C . Tính thể tích của khối khí tước và sau thay đổi nhiệt độ, coi quy trình là đẳng áp.

A. V 1 = 5,1 l V 2 = 7,1 l

B. V 1 = 4,3 l V 2 = 6,8 l

C.  V 1 = 2,1 l V 2 = 7,8 l

D. V 1 = 6,1 l V 2 = 7,8 l

Reply
9
0
Chia sẻ

Video Khí làm nóng đẳng tích một lượng khí lí tưởng xác lập, đại lượng nào sau này không đổi ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Khí làm nóng đẳng tích một lượng khí lí tưởng xác lập, đại lượng nào sau này không đổi tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Khí làm nóng đẳng tích một lượng khí lí tưởng xác lập, đại lượng nào sau này không đổi miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Khí làm nóng đẳng tích một lượng khí lí tưởng xác lập, đại lượng nào sau này không đổi miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Khí làm nóng đẳng tích một lượng khí lí tưởng xác lập, đại lượng nào sau này không đổi

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khí làm nóng đẳng tích một lượng khí lí tưởng xác lập, đại lượng nào sau này không đổi vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khí #làm #nóng #đẳng #tích #một #lượng #khí #lí #tưởng #xác #định #đại #lượng #nào #sau #đây #không #đổi