Contents

Mẹo về Khi nói về công nghệ tiên tiến và phát triển gen, kết luận nào sau này đúng Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Khi nói về công nghệ tiên tiến và phát triển gen, kết luận nào sau này đúng được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-08 04:55:07 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

143

Khi nói về công nghệ tiên tiến và phát triển gen, phát biểu nào sau này sai?
A. Cừu Đôly là sinh vật biến hóa gen được tạo thành nhờ kĩ thuật chuyển gen ở động
vật.
B. Công nghệ gen là qui trình tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến hóa
hoặc có thêm gen mới.
C. Để thuận tiện và đơn thuần và giản dị phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổng hợp, người ta thường chọn thể
truyền có gen ghi lại.
D. Thể truyền thường sử dụng trong công nghệ tiên tiến và phát triển gen là plasmit, virut hoặc nhiễm sắc

thể tự tạo.

Ở một loài sâu, người ta thấy gen R là gen kháng thuốc, r mẫn cảm với thuốc. Một quần thể sâu có thành phẩn kiểu gen 0,3RR: 0,4 Rr : 0,3rr. Sau thuở nào gian dùng thuốc, thành phần kiểu gen của quần thể là 0,5RR : 0,4Rr : 0,1rr. Kết luận nào sau này là đúng?

(1) Thành phần kiểu gen của quần thể sâu không biến thành tác động của tinh lọc tự nhiên.

(2) Chọn lọc tự nhiên là tác nhân qui định khunh hướng biến hóa thành phần kiểu gen của quần thể theo phía tăng dần tần số alen có lợi, giảm dần tần số alen bất lợi.

(3) Sau thời hạn xử lí thuốc, tần số alen kháng thuốc R tăng thêm 10%

(4) Tần số alen mẫn cảm với thuốc giảm so với ban đầu là 20%.

Số phương án đúng là:

Page 2

Ở một loài sâu, người ta thấy gen R là gen kháng thuốc, r mẫn cảm với thuốc. Một quần thể sâu có thành phẩn kiểu gen 0,3RR: 0,4 Rr : 0,3rr. Sau thuở nào gian dùng thuốc, thành phần kiểu gen của quần thể là 0,5RR : 0,4Rr : 0,1rr. Kết luận nào sau này là đúng?

(1) Thành phần kiểu gen của quần thể sâu không biến thành tác động của tinh lọc tự nhiên.

(2) Chọn lọc tự nhiên là tác nhân qui định khunh hướng biến hóa thành phần kiểu gen của quần thể theo phía tăng dần tần số alen có lợi, giảm dần tần số alen bất lợi.

(3) Sau thời hạn xử lí thuốc, tần số alen kháng thuốc R tăng thêm 10%

(4) Tần số alen mẫn cảm với thuốc giảm so với ban đầu là 20%.

Số phương án đúng là:

Page 3

Ở một loài sâu, người ta thấy gen R là gen kháng thuốc, r mẫn cảm với thuốc. Một quần thể sâu có thành phẩn kiểu gen 0,3RR: 0,4 Rr : 0,3rr. Sau thuở nào gian dùng thuốc, thành phần kiểu gen của quần thể là 0,5RR : 0,4Rr : 0,1rr. Kết luận nào sau này là đúng?

(1) Thành phần kiểu gen của quần thể sâu không biến thành tác động của tinh lọc tự nhiên.

(2) Chọn lọc tự nhiên là tác nhân qui định khunh hướng biến hóa thành phần kiểu gen của quần thể theo phía tăng dần tần số alen có lợi, giảm dần tần số alen bất lợi.

(3) Sau thời hạn xử lí thuốc, tần số alen kháng thuốc R tăng thêm 10%

(4) Tần số alen mẫn cảm với thuốc giảm so với ban đầu là 20%.

Số phương án đúng là:

【C15】Lưu lạiKhi nói về công nghệ tiên tiến và phát triển gen, kết luận nào sau này sai?

A. Công nghệ gen là quy trình công nghệ tiên tiến và phát triển dùng để tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến hóa hoặc có thêm gen mới, từ đó tạo ra khung hình với những điểm lưu ý mới. B. Để tách dòng tế bào chứa ADN tái tổng hợp nên phải chọn tế bào nhận và vector chuyển gen có những tín hiệu đặc trưng. C. Sinh vật chuyển gen là những sinh vật được tương hỗ update những gen tái tổng hợp hoặc những gen được sửa chữa thay thế vào bộ gen của tớ. D. Vec tơ được sử dụng để chuyển gen là những plasmit hoặc cũng hoàn toàn có thể là vi trùng E. coli.

Page 2

【C5】Lưu lạiMột phân tử ADN tái tổng hợp

A. được tạo ra nhờ sử dụng 1 loại enzim restritaza và 1 loại enzim ligaza. B. chứa 2 đoạn ADN của cùng một loài sinh vật. C. được nhân lên thành nhiều phân tử mới nhờ cơ chế phiên mã. D. có cấu trúc mạch thẳng, hoàn toàn có thể nhân đôi độc lập với những phân tử ADN khác.

Page 3

【C6】Lưu lạiKhi nói về vai trò của thể truyền plasmit trong kỹ thuật chuyển gen vào tế bào vi trùng, phát biểu nào sau này là đúng?

A. Nếu không hoàn toàn có thể truyền plasmit thì gen cần chuyển sẽ tạo ra quá nhiều thành phầm trong tế bào nhận. B. Nhờ hoàn toàn có thể truyền plasmit mà gen cần chuyển được nhân lên trong tế bào nhận. C. Nếu không hoàn toàn có thể truyền plasmit thì tế bào nhận không phân loại được. D. Nhờ hoàn toàn có thể truyền plasmit mà gen cần chuyển gắn được vào ADN vùng nhân của tế bào nhận.

Page 4

【C7】Lưu lại

Kĩ thuật chuyển gen gồm tiến trình:
I. Phân lập dòng tế bào có chứa ADN tái tổng hợp
II. Sử dụng enzim nổi để gắn gen của tế bào cho vào thể truyền tạo ADN tái tổng hợp
III. Cắt ADN của tế bào cho và ADN của thể truyền bằng cùng một loại enzim cắt
IV. Tách thể truyền và gen cần chuyển thoát khỏi tế bào
V. Chuyển ADN tái tổng hợp vào tế bào nhận

Thứ tự đúng của tiến trình trên là

A. III → II → IV → V → I. B. IV → III → II → V → I. C. III → II → IV → I → V. D. I → IV → III → V →II.

Page 5

【C8】Lưu lại

Cho một số trong những thao tác cơ bản trong quy trình chuyển gen tạo ra chủng vi trùng hoàn toàn có thể tổng hợp insulin của người như sau:
I. Tách plasmit từ tế bào vi trùng và tách gen mã hóa insulin từ tế bào người.
II. Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổng hợp mang gen mã hóa insulin của người.
III. Chuyển ADN tái tổng hợp mang gen mã hóa insulin của người vào tế bào vi trùng. IV. Tạo ADN tái tổng hợp mang gen mã hóa insulin của người

Trình tự đúng của những thao tác trên là

A. II → IV → III → I. B. I → II → III → IV. C. II → I → III → IV. D. I → IV → III → II.

Page 6

【C9】Lưu lạiSinh vật biến hóa gen không được tạo ra bằng phương pháp nào sau này?

A. Tổ hợp lại những gen vốn có của bố mẹ bằng lai hữu tính. B. Làm biến hóa một gen đã có sẵn trong hệ gen. C. Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen. D. Đưa thêm một gen của loài khác vào hệ gen.

Page 7

【C19】Lưu lại

Trong kĩ thuật chuyển gen, thể truyền plasmit có những điểm lưu ý:
I. Có dấu chuẩn hoặc gen ghi lại.
II. Khi đưa vào tế bào chủ dễ đồng ý.
III. Không hoàn toàn có thể nhân đôi độc lập với hệ gen tế bào nhận.
IV. Có thể nhân đôi, phiên mã thông thường như những ADN trong tế bào chất của tế bào chủ.
V. Có kích thước lớn, dễ xâm nhập tế bào chủ.

Số phương án đúng là

A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.

Page 8

【C20】Lưu lạiTrong kĩ thuật chuyển gen vào tế bào vi trùng, thể truyền plasmit nên phải mang gen ghi lại

A. để chuyển ADN tái tổng hợp vào tế bào vi trùng một cách thuận tiện và đơn thuần và giản dị. B. để giúp enzim restrictaza cắt đúng vị trí trên plasmit. C. để thuận tiện và đơn thuần và giản dị phát hiện ra những tế bào vi trùng đã tiếp nhận ADN tái tổng hợp. D. vì plasmit phải có những gen này để hoàn toàn có thể nhận ADN ngoại lai.

Page 9

【C10】Lưu lạiSinh vật nào sau này không được gọi là sinh vật biến hóa gen

A. Được nhận thêm một gen từ một loài khác. B. Được lặp thêm một gen nhờ đột biến lặp đoạn. C. Một gen trong tế bào của khung hình bị vô hiệu. D. Làm biến hóa một gen sẵn có thành gen mới.

Page 10

【C11】Lưu lạiKhi nói về công nghệ tiên tiến và phát triển gen, kết luận nào sau này sai?

A. Công nghệ gen là qui trình tạo ra những sinh vật biến hóa gen hoặc chuyển gen. B. Quy trình chuyển gen từ tế bào này sang tế bào khác không thuộc công nghệ tiên tiến và phát triển gen. C. Công nghệ gen góp thêm phần tạo ra những sinh vật biến hóa gen có những đặc tính quí hiếm có lợi cho con người. D. Sinh vật biến hóa gen là sinh vật mà hệ gen của nó đã được con người làm biến hóa.

Page 11

【C12】Lưu lạiSinh vật nào sau này không phải là sinh vật biến hóa gen?

A. Lúa “gạo vàng” hoàn toàn có thể tổng hợp β – carôten trong hạt. B. Cừu hoàn toàn có thể sản sinh ra protein trong sữa của chúng. C. Cà chua có gen làm chín quả đã biết thành bất hoạt. D. Dâu tằm tam bội có năng suất lá cao.

Page 12

【C13】Lưu lạiTrong công nghệ tiên tiến và phát triển gen, thể truyền là

A. vi trùng E. coli. B. một phân tử ADN hoặc ARN. C. virut hoặc vi trùng. D. virut hoặc plasmid.

Page 13

【C14】Lưu lạiADN tái tổng hợp được tạo ra do

A. chuyển đoạn tương hỗ Một trong những cặp NST tương đương. B. lặp đoạn NST ở những vị trí xác lập. C. gắn đoạn ADN của tế bào cho vào ADN của thể truyền ở những điểm xác lập. D. chèn 1 đoạn ADN vào 1 phân tử ADN khác ở trong cùng 1 tế bào của cùng 1 khung hình.

Page 14

【C16】Lưu lạiPhương pháp nào sau này được cho phép tạo ra những giống vi trùng sản xuất được hooc môn của người?

A. Lai hữu tính. B. Công nghệ gen. C. Gây đột biến. D. Công nghệ tế bào.

Page 15

【C17】Lưu lạiDòng vi trùng E. coli mang gen mã hóa insulin của người được tạo ra nhờ vận dụng kĩ thuật nào sau này?

A. Chuyển gen. B. Nhân bản vô tính. C. Cấy truyền phôi. D. Gây đột biến.

Page 16

Chỉ có phát biểu II. đúng. → Đáp án A.
Giải thích:
– I sai: Vì không hoàn toàn có thể truyền thì gen được chuyển sẽ nằm độc lập trong tế bào, do đó gen này sẽ bị enzym của tế bào phân hủy mà không hoàn toàn có thể phiên mã liên tục.
– III sai: Vì không hoàn toàn có thể truyền thì tế bào vẫn hoàn toàn có thể phân loại thông thường và trao đổi chất thông thường.
– IV sai: Vì thể truyền plasmit không gắn gen vào trong ADN vùng nhân của vi trùng. Thể truyền plasmit mang gen vào vi trùng và tồn tại độc lập với ADN vùng nhân của vi trùng.

– V sai: Vì thể truyền không làm biến hóa gen cần chuyển. Thể truyền chỉ có vai trò chuyển gen vào tế bào nhận và giúp gen được chuyển nhân lên trong tế bào nhờ quy trình tự nhân đôi của thể truyền.

Page 17

Đáp án D.
– Biến dị tổng hợp được sinh ra trong sinh sản hữu tính, do xuất hiện kiểu gen mới so với kiểu gen của bố mẹ.
– Trong 6 phương pháp mà đề bài đưa ra, chỉ có phương pháp I. mới tạo ra được biến dị tổng hợp. Nguyên nhân là vì lai những dòng thuần với nhau sẽ sinh ra con lai có kiểu gen mới. Ví dụ lai giữa 2 dòng thuần AABBdd × aabbDD thì đời con có kiểu gen AaBbDd.
– Gây đột biến tự tạo thì sẽ tạo ra biến dị đột biến.
– Nhân bản vô tính động vật hoang dã không tạo ra biến dị.
– Lai tế bào sinh dưỡng tạo ra biến di nhờ công nghệ tiên tiến và phát triển tế bào.
– Cấy truyền phôi không tạo ra biến dị.

– Chuyển gen tạo ra biến dị nhờ chuyển gen chứ không phải là biến dị tổng hợp.

Page 18

Có 4 quy trình, đó là I, II, III, IV → Đáp án D.

Giải thích: V: không tạo ra được biến dị di truyền. Nguyên nhân là vì cấy truyền phôi, nhân bản vô tính tạo ra những thành viên có kiểu gen giống với kiểu gen của ban đầu.

Page 19

Đáp án B.
Có 3 phương pháp trên đây hoàn toàn có thể tạo ra nguồn biến dị di truyền phục vụ cho quy trình chọn giống là II, III, IV.

I sai. Vì nuôi cấy mô chỉ làm tăng số lượng cây giống mà không tạo ra nguồn biến dị mới.

Page 20

【C25】Lưu lạiQuy trình tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến hóa, có thêm gen mới, từ đó tạo ra những khung hình với những điểm lưu ý mới được gọi là công nghệ tiên tiến và phát triển

A. tế bào. B. sinh học. C. gen. D. vi sinh.

Page 21

【C26】Lưu lạiThành tựu nào sau này là ứng dụng của công nghệ tiên tiến và phát triển gen?

A. Tạo vi trùng hoàn toàn có thể sản xuất insulin của người. B. Tạo chủng nấm penicilin có hoạt tính kháng sinh cao gấp 200 lần dạng ban đầu. C. Tạo dòng lưỡng bội đồng hợp về toàn bộ những gen. D. Tạo dâu tằm đa bội.

Page 22

【C27】Lưu lại

Đánh giá tính đúng chuẩn của những nội dung sau
I. ADN tái tổng hợp phải từ hai nguồn ADN có quan hệ loài thân thiện.
II. Gen ghi lại có hiệu suất cao phát hiện tế bào đã nhận được ADN tái tổng hợp.
III. Platmit là thể truyền duy nhất được sử dụng trong kĩ thuật chuyển gen.

IV. Các đoạn ADN được nối lại với nhau nhờ xúc tác của enzim ADN – ligaza.

A. I đúng, II đúng, III đúng, IV sai. B. I đúng, II đúng, III sai, IV sai. C. I sai, II đúng, III sai, IV đúng. D. I sai, II đúng, III sai, IV sai.

Page 23

【C28】Lưu lạiTrong kĩ thuật chuyển gen, enzim nào sau này được sử dụng để nối gen cần chuyển tạo ADN tái tổng hợp?

A. ADN ligaza. B. ADN polimeraza. C. Restrictaza. D. ARN polimeraza.

Page 24

【C29】Lưu lại

Có bao nhiêu ứng dụng sau này không nhờ vào cơ sở của kĩ thuật di truyền?
I. Tạo chủng vi trùng mang gen hoàn toàn có thể phân hủy dầu mỏ để phân hủy những vết dầu loang trên biển khơi.
II. Sử dụng vi trùng E.coli để sản xuất insulin chữa bệnh đái tháo đường ở người.
III. Tạo chủng nấm Penicilium có hoạt tính penixilin tăng gấp 200 lần dạng ban đầu.
IV. Tạo bông mang gen hoàn toàn có thể tự sản xuất ra thuốc trừ sâu.
V. Tạo ra giống đậu tương hoàn toàn có thể kháng thuốc diệt cỏ.

VI. Tạo ra nấm men hoàn toàn có thể sinh trưởng mạnh để sản xuất sinh khối.

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Page 25

OnLuyen365 – Nền tảng học Online miễn phí

E-Mail: [email protected]

Trụ sở: Tòa nhà T6 Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội Thủ Đô.

Reply
6
0
Chia sẻ

Video Khi nói về công nghệ tiên tiến và phát triển gen, kết luận nào sau này đúng ?

You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Khi nói về công nghệ tiên tiến và phát triển gen, kết luận nào sau này đúng tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Khi nói về công nghệ tiên tiến và phát triển gen, kết luận nào sau này đúng miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Download Khi nói về công nghệ tiên tiến và phát triển gen, kết luận nào sau này đúng miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Khi nói về công nghệ tiên tiến và phát triển gen, kết luận nào sau này đúng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khi nói về công nghệ tiên tiến và phát triển gen, kết luận nào sau này đúng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khi #nói #về #công #nghệ #gen #kết #luận #nào #sau #đây #đúng