Mẹo về Loại đất nào không thuộc nhóm đất phù sa Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Loại đất nào không thuộc nhóm đất phù sa được Update vào lúc : 2022-05-05 23:04:14 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

162

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết thêm thêm loại đất nào sau này thuộc nhóm đất phù sa?

Nội dung chính

  • C. Đất đỏ badan.
  • D. Đất xám trên phù sa cổ.
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A.

B.

C.

D.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết thêm thêm loại đất nào sau này không thuộc nhóm đất feralit?

A.

B.

C.

D.

Đất feralit trên đá phiến

D. Đất xám trên phù sa cổ.

Các vướng mắc tương tự

B. Đất nâu đỏ đá vôi.

C. Đất cát.

D. Đất feralit trên đá phiến.

Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 11, cho biết thêm thêm đất xám phù sa có phân loại nhiều nhất ở vùng nào sau này

A. Tây Nguyên

B. Trung du và miền núi Bắc Bộ

C. Đông Nam Bộ

D. Duyên hải Nam Trung Bộ

Căn cứ vào trang 11 của Atlat Địa lí Việt Nam, hãy cho biết thêm thêm loại đất nào sau này không thuộc nhóm đất feralit?

A. Đất cát biển

B. Đất feralit trên đá badan

C. Đất feralit trên đá vôi

D. Đất feralit trên nhiều chủng loại đá khác

B. Đất phèn.

C. Đất mặn.

D. Đất xám trên phù sa cổ.

B. Đất nâu đỏ đá vôi.

C. Đất cát.

Căn cứ vào Atỉat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết thêm thêm đất phù sa sông ở Đồng bằng sông Cửu Long triệu tập nhiều nhất ở nơi nào sau này?

A. Dọc sông Tiền, sông Hậu

B. Ven Biển Đông

C. Ven vịnh Thái Lan

D. Ở bán hòn đảo Cà Mau

B. Đất feralit trên đá vôi.

C. Đất feralit trên nhiều chủng loại đá khác.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 và trang 13, 14, hãy cho biết thêm thêm đất feralit trên đá badan triệu tập nhiều nhất ở nơi nào sau này?

A. Tây Bắc

B. Đông Bắc

C. Tây Nguyên

D. Trường Sơn Bắc

28/08/2022 710

C. Đất đỏ badan.

Đáp án đúng chuẩn

D. Đất xám trên phù sa cổ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết thêm thêm loại đất nào sau này thuộc nhóm đất feralit?

Xem đáp án » 28/08/2022 3,131

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 và trang 17, cho biết thêm thêm đất cát biển triệu tập nhiều nhất ở vùng nào sau này?

Xem đáp án » 28/08/2022 1,807

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết thêm thêm loại đất nào sau này không thuộc nhóm feralit?

Xem đáp án » 28/08/2022 1,426

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết thêm thêm loại đất nào sau này thuộc nhóm đất phù sa?

Xem đáp án » 28/08/2022 1,372

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết thêm thêm phát biểu nào sau này đúng với đất Việt Nam?

Xem đáp án » 28/08/2022 1,348

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 và trang 13, 14, cho biết thêm thêm đất feralit trên đá vôi triệu tập nhiều nhất ở nơi nào sau này?

Xem đáp án » 28/08/2022 1,071

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết thêm thêm đất feralit trên đá vôi triệu tập nhiều nhất ở vùng núi nào sau này?

Xem đáp án » 28/08/2022 626

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 và trang 17, cho biết thêm thêm phát biểu nào sau này đúng về đất Việt Nam?

Xem đáp án » 28/08/2022 621

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết thêm thêm đất feralit trên đá badan triệu tập nhiều nhất ở vùng núi nào sau này?

Xem đáp án » 28/08/2022 527

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 và trang 17, cho biết thêm thêm đất mặn triệu tập nhiều nhất ở vùng nào sau này?

Xem đáp án » 28/08/2022 509

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết thêm thêm phát biểu nào sau này không đúng với đất Việt Nam?

Xem đáp án » 28/08/2022 431

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết thêm thêm loại đất nào sau này có diện tích s quy hoạnh nhỏ nhất trong nhóm đất feralit ở việt nam?

Xem đáp án » 28/08/2022 346

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết thêm thêm loại đất nào sau này có diện tích s quy hoạnh lớn số 1 ở khu vực đồi núi việt nam?

Xem đáp án » 28/08/2022 278

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 và trang 6 – 7, cho biết thêm thêm loại đất nào sau này có diện tích s quy hoạnh lớn số 1 ở những đồng bằng Duyên hải miền Trung?

Xem đáp án » 28/08/2022 214

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 và trang 6 – 7, cho biết thêm thêm loại đất nào sau này có diện tích s quy hoạnh lớn số 1 ở đồng bằng Bắc Bộ?

Xem đáp án » 28/08/2022 207

Reply
0
0
Chia sẻ

Video Loại đất nào không thuộc nhóm đất phù sa ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Loại đất nào không thuộc nhóm đất phù sa tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Loại đất nào không thuộc nhóm đất phù sa miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Loại đất nào không thuộc nhóm đất phù sa miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Loại đất nào không thuộc nhóm đất phù sa

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Loại đất nào không thuộc nhóm đất phù sa vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Loại #đất #nào #không #thuộc #nhóm #đất #phù