Chia sẻ nguồn 7onez.gitbook.io về mở khóa tài khoản không thể xác minh danh tính ( cp trắng ) Chi tiết – 2022-04-03 03:24:11 . Về các phương pháp thủ thuật kinh nghiệm mẹo Tút mở khóa facebook một cách miễn phí

assets%2F MbyyU7NRxdJGk 4cQn8%2F Mbz1f4 f9UZXVie jTQ%2F Mbz1mMypPR2tGYgHmnn%2Fimage

mở khóa tài khoản không thể xác minh danh tính ( cp trắng )

assets%2F MbyyU7NRxdJGk 4cQn8%2F Mbz1f4 f9UZXVie jTQ%2F Mbz2 N9YhIaotX 5zaG%2Fimage

FAKE IP NETHERLANDS ( HÀ LAN )
– NGÔN NGỮ : US – UK
  • https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
  • https://m.facebook.com/help/contact/179049432194862
  • https://www.facebook.com/help/contact/141492042636062?show_form=profile_connections_feedback
  • https://www.facebook.com/help/contact/537325953055459
SUBJECT: Unlock My Account
– THẦN CHÚ:
Hello Facebook team, My name is (Name of acc die). I would like to report that my account cannot be verified. I hope Facebook can review and let me confirm the date of birth of my Facebook account, Thank you for your consideration and hope Facebook will let me confirm the birth date of the account as soon as possible, Because that account contains a lot of Important Information.
Tác giả: P.Quốc Hải
Previous
Nội Quy Hướng dẫn các trường hợp của Facebook
Next
mở khóa tài khoản Facebook bị bắt thêm sdt.
Last modified 9mo ago

189


Cám ơn bạn đã đọc bài viết : ” mở khóa tài khoản không thể xác minh danh tính ( cp trắng ) “