Contents

Thủ Thuật về Mỗi công thức hóa học của hợp chất cho toàn bộ chúng ta biết 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Mỗi công thức hóa học của hợp chất cho toàn bộ chúng ta biết được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-17 22:51:08 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

127

Công thức hóa học là gì? Cách viết cong thức hóa học ra làm sao và ý nghĩa của CTHH ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học kinh nghiệm tay nghề ngày hôm nay nhé!

Nội dung chính

 • A – CÔNG THỨC HÓA HỌC VÀ Ý NGHĨA
 • 1. Công thức hóa học của đơn chất
 • 2. Công thức hóa học của hợp chất
 • 3. Ý nghĩa của công thức hóa học
 • B – GIẢI BÀI TẬP VỀ CÔNG THỨC HÓA HỌC

Trong bài học kinh nghiệm tay nghề ngày hôm nay, toàn bộ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu khái niệm vềcông thức hóa họcnhững bạn nhé. Bên cạnh đó là cách viết và ý nghĩa của những CTHH!

A – CÔNG THỨC HÓA HỌC VÀ Ý NGHĨA

1. Công thức hóa học của đơn chất

Công thức hóa học của đơn chất là công thức chỉ gồm kí hiệu hóa học của nguyên tố đó.

+ Với sắt kẽm kim loại: Kí hiệu hóa học của một nguyên tố sẽ là CTHH. Ví dụ, CTHH của đồng, sắt, magie, Silic… lần lượt là Cu, Fe. Mg, Si…

+ Với phi kim:

* Một số phi kim dùng kí hiệu hóa học làm CTHH (ví dụ: CTHH của cacbon, lưu huỳnh… là C, S).

* Đa số phi kim còn sót lại sở hữu phân tử thường gồm 2nguyên tử link với nhau nên CTHH là kí hiệu hóa học và chỉ số dưới chân. Ví dụ hidro, oxi, nito, clo… có CTHH lần lượt là H2, O2, N2, Cl2…

Công thức hóa học của đơn chất và hợp chất

cong-thuc-hoa-hoc

2. Công thức hóa học của hợp chất

Công thức hóa học của hợp chất gồm kí hiệu hóa học của những nguyên tố hợp thành và chỉ số ở chân.

CTHH của hợp chất có dạng:

AxBy; AxByCz

Trong số đó:

* A, B…: kí hiệu hóa học của nguyên tố

* x, y,…: chỉ số nguyên tử của nguyên tố A, B,… (x, y,… là những số nguyên, nếu bằng 1 thì không ghi)

Ví dụ:CTHH của muối ăn, nước, khí cacbonic, đá vôi lần lượt là: NaCl, H2O, CO2, CaCO3.

3. Ý nghĩa của công thức hóa học

Công thức hóa học của một chất cho ta biết:

Một chất được tạo ra từ những nguyên tố nào

Mỗi nguyên tố có bao nhiêu nguyên tử trong chất đó

Phân tử khối của chất

Ví dụ: Từ CTHH của khí cacbonic (CO2), ta biết được:

+ Khí cacbonic được tạo ra từ 2 nguyên tố là C và O.

+ Trong phân tử khí cacbonic có một nguyên tử C và 2 nguyên tử O.

+ Phân tử khối của khí cacbonic: 12 + 2 x 16 = 44 đvC.

B – GIẢI BÀI TẬP VỀ CÔNG THỨC HÓA HỌC

Câu 1. Điền từ vào chỗ trống:

nguyên tố hóa học – kí hiệu hóa học – hợp chất – nguyên tố hóa học – kí hiệu hóa học

nguyên tử – phân tử

Câu 2.Công thức hóa học của những chất sau này cho biết thêm thêm điều gì?

a) Khí clo Cl2

♠ Khí clo được tạo ra từ nguyên tố clo.

♠ Có 2 nguyên tử clo trong phân tử khí clo.

♠ Phân tử khối của khí clo bằng: 2 x 35.5 = 71 đvC.

b) Khí metan CH4

♠ Khí metan được tạo ra từ 2 nguyên tố là C và H.

♠ Có 1 nguyên tử C và 4 nguyên tử H trong phân tử khí metan.

♠ Phân tử khối của khí metan bằng: 12 + 4 x 1 = 16 đvC.

c) Kẽm clorua ZnCl2

♠ Kẽm clorua được tạo ra từ 2 nguyên tố là Zn và Cl.

♠ Có 1 nguyên tử Zn và 2 nguyên tử Cl trong phân tử.

♠ Phân tử khối của kẽm clorua bằng: 65 + 2 x 35.5 = 136 đvC.

d) Axit sunfuric H2SO4

♠ Axit sunfuric được tạo ra từ 3 nguyên tố là H, S và O.

♠ Có 2 nguyên tử H, 1 nguyên tử S và 4 nguyên tử O trong phân tử axit sunfuric.

♠ Phân tử khối của axit sunfuric bằng: 2 x 1 + 32 + 4 x 16 = 98 đvC.

Câu 3. Viết CTHH và tính phân tử khối (PTK):

a) Phân tử canxi oxit (vôi sống): có một Ca và 1 O⇒ PTK = 40 + 16 = 56 đvC.

b) Amoniac: có một N và 3 H⇒ NH3. PTK = 14 + 3 x 1 = 17 đvC.

c) Đồng sunfat: có một Cu, 1 S và 4 O⇒ CuSO4. PTK = 64 + 32 + 4 x 16 =160 đvC.

Câu 4.

a) Cách viết sau chỉ những ý gì?

♠ 5 Cu: 5 nguyên tử đồng

♠ 2 NaCl: 2 phân tử natri clorua

♠ 3 CaCO3: 3 phân tử canxi cacbonat

b) Dùng chữ số và CTHH để diễn đạt ý sau:

♠ ba phân tử oxi: 3 O2

♠ sáu phân tử canxi oxit: 6 CaO

♠ năm phân tử đồng sulfat: 5 CuSO4

Chúc những bạn học tốt!

2.1
/
5
(
92

bầu chọn
)

Để thuận tiện hơn trong việc biểu thị, ghi chép thông tin về những nguyên tố, những chất… người ta sử dụng công thức hóa học của những nguyên tố, hợp chất từ đó giúp thuận tiện hơn trong việc nghiên cứu và phân tích và tăng trưởng.

Đối với những đơn chất, công thức hóa học của chúng chỉ gồm kí hiệu hóa học của một nguyên tố.

 • Với sắt kẽm kim loại, vì hạt hợp. thành là nguyên tử nên kí hiệu hóa học A của nguyên tố sắt kẽm kim loại đó sẽ là công thức hóa học. Ví dụ: Công thức hóa học của đơn chất đồng, kẽm,… là Cu, Zn,…  
 • Với phi kim, nhiều phi kim có phân tử gồm một số trong những nguyên tử link với nhau, thường là 2, nên thêm chỉ số này ở chân ký hiệu. Ví dụ: Phân tử khí hidro hay khí oxi gồm 2 nguyên tử link với nhau nên có công thức hóa học là H2, O2.
 • Có một số trong những phi kim, quy ước lấy ký hiệu làm công thức. Ví dụ: Công thức hóa học của đơn chất than, lưu huỳnh là: C, S.

@[email protected]

Công thức hóa học của hợp chất gồm kí hiệu hóa học của những nguyên tố tạo ra chất đó kèm theo chỉ số ở chân. Công thức dạng chung là:

AxBy       ;      AxByCz

Trong số đó A,B,C… là ký hiệu của nguyên tố; x,y,z… là những số nguyên chỉ số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử hợp chất, gọi là chỉ số, nếu chỉ số bằng 1 thì không ghi.

Ví dụ: Nước tạo ra là 2 nguyên tử hidro và 1 nguyên tử oxi, công thức hóa học nước sẽ là H2O.

@[email protected]

Mỗi công thức hóa học còn chỉ một phân tử của chất, ngoài trừ đơn chất sắt kẽm kim loại và một số trong những phi kim. Như vậy, theo công thức hóa học của một chất ta hoàn toàn có thể biết được những ý sau:

 • Nguyên tố nào tạo ra chất.
 • Số nguyên tử mỗi nguyên tố có trong một phân tử của chất.
 • Phân tử khối của chất.

Ví dụ: 

ChấtNguyên tố tạo thànhSố lượng những nguyên tử trong một phân tửPhân tử khốiN2Nguyên tố nitơ2 nguyên tử N2 x 14 = 28 (đvC)CaCO3Ca, C, O1 nguyên tử Ca1 nguyên tử C

3 nguyên tử O

40 + 12 + 16 x 3 = 100 (đvC)

@[email protected]@[email protected]

1. Công thức hóa học dùng để màn biểu diễn chất, gồm một kí hiệu hóa học (đơn chất) hay hai, ba… kí hiệu (hợp chất) và chỉ số ở chân mỗi kí hiệu.

2. Mỗi công thức hóa học chỉ một phân tử của chất (trừ đơn chất sắt kẽm kim loại…), cho biết thêm thêm nguyên tố tạo ra chất, số nguyên tử của mỗi nguyên tố và phân tử khối.

Trong quy trình học tập, nếu có bất kỳ vướng mắc nào, những em hãy để lại vướng mắc ở mục hỏi đáp để cùng thảo luận và vấn đáp nhé. Chúc những em học tốt!

Reply
0
0
Chia sẻ

Video Mỗi công thức hóa học của hợp chất cho toàn bộ chúng ta biết ?

You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Mỗi công thức hóa học của hợp chất cho toàn bộ chúng ta biết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Mỗi công thức hóa học của hợp chất cho toàn bộ chúng ta biết miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Mỗi công thức hóa học của hợp chất cho toàn bộ chúng ta biết Free.

Thảo Luận vướng mắc về Mỗi công thức hóa học của hợp chất cho toàn bộ chúng ta biết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Mỗi công thức hóa học của hợp chất cho toàn bộ chúng ta biết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Mỗi #công #thức #hóa #học #của #hợp #chất #cho #chúng #biết