Contents

Mẹo Hướng dẫn Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m 100g Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m 100g được Update vào lúc : 2022-05-04 04:54:07 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

370

Nội dung chính

 • D. Đáp án khác
 • Chọn D
  Vật rời khỏi giá đỡ khi phản lực N = 0
  Áp dụng định luật II Newton cho vật trên ván hoạt động và sinh hoạt giải trí có tần suất a, ta được:
  mg – N – Fđh = ma
  Vật rời ván khi N = 0→Fđh = k.∆l = m(g-a)→∆l = 9cm
  Ban đầu ván ở vị trí lò xo giãn 1cm nên lúc vật rời ván, ván đi được:
   S = ∆l – 1 = 8cm
  Khi đó vận tốc của vật  vật cách VTCB là 1cm (chiều dương hướng xuống → x = 1cm)
  =>Biên độ xấp xỉ của vật:
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Ta có khi cân đối lò xo giãn: (Delta l = fracmgk = 2,5 cm)
Khi đưa lò xo tới vị trí giãn 5 cm, và thả nhẹ thì biên độ là 2,5 cm. Quãng đường vật đi được trong thời hạn (fracT3) là quãng lối đi từ (-fracAsqrt32rightarrow fracAsqrt32)

Do đó vận tốc trung bình lớn số 1 bằng: (v = frac2,5sqrt3fracpi2.30 = 82,7 cm/s)

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m = 100g được treo vào đầu tự do của một lò xo có độ cứng k = 20N/m. Vật được đặt trên một giá đỡ nằm ngang M tại vị trí lò xo không biến dạng. Cho giá đỡ M hoạt động và sinh hoạt giải trí nhanh dần đều xuống phía dưới với tần suất a = 2m/s2. Lấy g=10 m/s2. Ở thời gian lò xo dài nhất lần thứ nhất, khoảng chừng cách giữa vật và giá đỡ M gần giá trị nào nhất sau này?

A. 4cm.

B. 6cm.

C. 5cm.

D. 3cm.

Câu hỏi hot cùng chủ đề

29/01/2022 954

D. Đáp án khác

Đáp án đúng chuẩn

Chọn D
Vật rời khỏi giá đỡ khi phản lực N = 0
Áp dụng định luật II Newton cho vật trên ván hoạt động và sinh hoạt giải trí có tần suất a, ta được:
mg – N – Fđh = ma
Vật rời ván khi N = 0→Fđh = k.∆l = m(g-a)→∆l = 9cm
Ban đầu ván ở vị trí lò xo giãn 1cm nên lúc vật rời ván, ván đi được:
 S = ∆l – 1 = 8cm
Khi đó vận tốc của vật  vật cách VTCB là 1cm (chiều dương hướng xuống → x = 1cm)
=>Biên độ xấp xỉ của vật:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài l =1m, vật nặng có khối lượng 100g, xấp xỉ nhỏ tại nơi có tần suất trọng trường g = 10m/s2. Cho con lắc xấp xỉ với biên độ góc 0,2 rad trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên có lực cản không đổi thì nó chỉ xấp xỉ được 150s rồi dừng hẳn. Người ta duy trì xấp xỉ bằng phương pháp dùng khối mạng lưới hệ thống lên dây cót, biết rằng 70% nguồn tích điện dùng để thắng lực ma sát do khối mạng lưới hệ thống những bánh răng. Lấy π2 = 10. Công thiết yếu để lên dây cót để duy trì con lắc xấp xỉ trong hai tuần với biên độ 0,2 rad là:

Xem đáp án » 29/01/2022 560

Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật M có khối lượng 400g và lò xo có thông số cứng 40N/m đang xấp xỉ điều hòa xung quanh vị trí cân riêng với biên độ 5cm. Khi M qua vị trí cân đối người ta thả nhẹ vật m có khối lượng 100g lên M (m đính chặt ngay vào M), tiếp theo đó hệ m và M xấp xỉ với biên độ:

Xem đáp án » 29/01/2022 450

Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 100N/m, một đầu cố định và thắt chặt, một đầu gắn vật nặng khối lượng m = 0,5kg. Ban đầu kéo vật theo phương thẳng đứng khỏi vị trí cân đối 5cm rồi buông nhẹ cho xấp xỉ. Trong quy trình xấp xỉ vật luôn chịu tác dụng của lực cản có độ lớn bằng 1100 trọng tải tác dụng lên vật. Coi biên độ của vật giảm đều trong từng chu kì, lấy g = 10m/s2. Số lần vật qua vị trí cân đối Tính từ lúc lúc thả vật tới khi dừng hẳn là:

Xem đáp án » 29/01/2022 416

Con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 20N/m và vật nặng m = 100g. Từ vị trí cân đối kéo vật ra một đoạn 6cm rồi truyền cho vật vận tốc 1014 cm/s khuynh hướng về vị trí cân đối. Biết rằng thông số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,4, lấy g = 10m/s2. Tốc độ cực lớn của vật sau khi truyền vận tốc bằng:

Xem đáp án » 29/01/2022 355

Con lắc lò xo gồm vật nặng M = 300g, lò xo có độ cứng k = 200N/m, lồng vào một trong những trục thẳng đứng như hình vẽ. Khi M đang ở vị trí cân đối thì vật m = 200g từ độ cao h = 3,75m so với M rơi tự do, va chạm mềm với M, coi ma sát là không đáng kể, lấy g = 10m/s2. Sau va chạm hai vật cùng xấp xỉ điều hòa, chọn gốc tọa độ tại vị trí cân đối của hệ, chiều dương như hình vẽ, gốc thời hạn t = 0 là lúc va chạm. Phương trình xấp xỉ của hệ hai vật là:  

Xem đáp án » 29/01/2022 337

Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng 100g và lò xo nhẹ có độ cứng  0,01N/cm. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo giãn 10cm rồi buông nhẹ cho vật xấp xỉ. Trong quy trình xấp xỉ lực cản tác dụng lên vật có độ lớn không đổi 10-3N. Lấy π2 = 10. Sau 21,4s xấp xỉ, vận tốc lớn số 1 của vật chỉ hoàn toàn có thể là:

Xem đáp án » 29/01/2022 258

Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m và vật nặng có khối lượng m = 5/9 kg đang xấp xỉ điều hòa theo phương ngang với biên độ 2cm trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang. Tại thời gian m qua vị trí động năng bằng thế năng, một vật nhỏ có khối lượng mo = 0,5m rơi thẳng đứng và dính chặt vào m. Khi qua vị trí cân đối hệ (m + mo) có vận tốc bằng:

Xem đáp án » 29/01/2022 240

Một con lắc lò xo gồm vật m1 (mỏng dính phẳng) có khối lượng 2kg và lò xo có độ cứng k = 100N/m đang xấp xỉ điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát với biên độ 5cm. Khi vật m1 đến vị trí biên người ta đặt nhẹ lên nó một vật có khối lượng mét vuông. Cho thông số ma sát giữa vật m1 và vật mét vuông là 0,2; lấy g = 10m/s2. Giá trị của mét vuông để nó không biến thành trượt trên m1 là:

Xem đáp án » 29/01/2022 122

Một vật có khối lượng m = 500g rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h = 40cm lên một đĩa cân (h so với mặt đĩa cân), phía dưới đĩa cân có gắn một lò xo thẳng đứng có độ cứng k = 40N/m. Khi chạm vào đĩa vật gắn chặt vào đĩa (va chạm mềm) và xấp xỉ điều hòa. Bỏ qua khối lượng đĩa và mọi ma sát. Năng lượng xấp xỉ của vật là:

Xem đáp án » 29/01/2022 120

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,2kg và lò xo có độ cứng 20N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá cố định và thắt chặt nằm ngang dọc theo trục nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,01. Từ vị trí lò xo không biến dạng truyền cho vật vận tốc đầu 1m/s thì thấy con lắc xấp xỉ tắt dần trong số lượng giới hạn đàn hồi của lò xo. Độ lớn của lực đàn hồi cực lớn của lò xo trong quy trình xấp xỉ là:

Xem đáp án » 29/01/2022 89

Hai vật A, B dán liền nhau mB = 2mA = 200g, treo vào một trong những lò xo có độ cứng k = 50N/m, có chiều dài tự nhiên 30cm. Nâng vật theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên rồi buông nhẹ. Vật xấp xỉ điều hòa đến vị trí lực đàn hồi của lò xo có độ lớn lớn số 1, vật B bị tách ra. Tính chiều dài nhắn nhất của lò xo.

Xem đáp án » 29/01/2022 87

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể, có k = 100N/m, treo quả nặng có khối lượng 100g. Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân đối, chiều dương của trục tọa độ Ox thẳng đứng xuống dưới. Kích thích cho vật xấp xỉ điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 3cm. Lấy g = 10m/s2. Công của lực đàn hồi khi vật di tán theo chiều dương từ vị trí có tọa độ x1 = 1cm đến vị trí x2 = 3cm.

Xem đáp án » 29/01/2022 86

Một con lắc lò xo xấp xỉ tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang với những thông số như sau: m = 0,1kg; vmax = 1m/s; μ = 0,05. Tính độ lớn vận tốc của vật khi vật đi được 10cm.

Xem đáp án » 29/01/2022 82

Một vật có khối lượng m1 = 1,25kg mắc vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 200N/m, đầu kia của lò xo gắn chặt vào tường. Vật và lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang có ma sát không đáng kể. Đặt vật thứ hai có khối lượng mét vuông = 3,75kg sát với vật thứ nhất rồi đẩy chậm cả hai vật cho lò xo nén lại 8cm. Khi thả nhẹ chúng ra, lò xo đẩy hai vật hoạt động và sinh hoạt giải trí về một phía. Lấy π2 = 10. Khi lò xo giãn cực lớn lần thứ nhất thì hai vật cách xa nhau một đoạn là:

Xem đáp án » 29/01/2022 76

Ba vật A, B, C có khối lượng lần lượt là 400g, 500g và 700g được móc tiếp nối đuôi nhau vào một trong những lò xo, B nối với A và C nối với B. Khi bỏ C đi thì hệ xấp xỉ với chu kì 3s. Chu kì xấp xỉ của hệ khi chưa bỏ C và khi bỏ cả C và B lần lượt là:

Xem đáp án » 29/01/2022 50

Reply
6
0
Chia sẻ

Clip Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m 100g ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m 100g tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m 100g miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Download Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m 100g miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m 100g

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m 100g vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #con #lắc #lò #gồm #vật #nhỏ #có #khối #lượng #100g