Kinh Nghiệm Hướng dẫn Một đoạn mạch điện gồm tụ điện có điện dung C = 10 mũ trừ 3 trên 10 căn 3 pi Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Một đoạn mạch điện gồm tụ điện có điện dung C = 10 mũ trừ 3 trên 10 căn 3 pi được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-23 10:51:09 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

29

Tác dụng của cuộn cảm riêng với dòng điện xoay chiều là:

Nội dung chính

  • Đáp án B
    Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch
    I=UZ=100302+40−802=2A
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Chọn câu đúng trong những phát biểu sau này ?

Với mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện thì dòng điện trong mạch

Đáp án B
Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch
I=UZ=100302+40−802=2A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cosωt (V), trong số đó U0 và ω không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc tiếp nối đuôi nhau, cuộn dây thuần cảm. Tại thời gian t1, điện áp tức thời ở hai đầu R, L, C lần lượt là uR = 50 V, uL = 30 V, uC = -180 V. Tại thời gian t2, những giá trị trên tương ứng là uR = 100 V, uL = uC = 0. Điện áp cực lớn ở hai đầu đoạn mạch là

Xem đáp án » 19/11/2022 362

Cho mạch điện RLC mắc tiếp nối đuôi nhau, R thay đổi được, cuộn dây thuần cảm. Khi R = 20 Ω và R = 80 Ω thì hiệu suất tiêu thụ điện của đoạn mạch như nhau và bằng P. Khi R = R1 = 30 Ω thì hiệu suất tiêu thụ điện của đoạn mạch là P1. Khi R = R2 = 50 Ω thì hiệu suất tiêu thụ điện của đoạn mạch là P2. Chọn đáp án đúng.

Xem đáp án » 19/11/2022 317

Một ắc quy có suất điện động E, điện trở trong r mắc với mạch ngoài tạo thành mạch kín. Khi dòng điện qua nguồn là I1 = 0,5 A thì hiệu suất mạch ngoài là P1 = 5,9 W, còn khi dòng điện qua nguồn là I2 = 1 A thì hiệu suất mạch ngoài là P2 = 11,6 W. Chọn đáp án đúng?

Xem đáp án » 19/11/2022 269

Một sóng cơ hình sin Viral trên một sợi dây khá dài căng ngang với bước sóng 30 cm. M và N là hai thành phần dây cách nhau một khoảng chừng 40 cm. Biết rằng khi li độ của M là 3 cm thì li độ của N là – 3 cm. Biên độ của sóng là

Xem đáp án » 19/11/2022 255

Cho đoạn mạch gồm điện trở có mức giá trị R và tụ điện có điện dung C mắc tiếp nối đuôi nhau. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + φ) vào hai đầu đoạn mạch. Công thức tính tổng trở của đoạn mạch này là

Xem đáp án » 19/11/2022 207

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chứa điện trở R, cuộn thuần cảm và tụ điện mắc tiếp nối đuôi nhau. Gọi cảm kháng và dung kháng trong mạch lần lượt là ZL và ZC. Hệ số hiệu suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Xem đáp án » 19/11/2022 202

Một máy biến áp gồm hai cuộn dây với số vòng N1 và N2. Ban đầu, người ta mắc cuộn N1 vào nguồn xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng U (không đổi) và đo điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn N2 để hở giá tốt trị hiệu đụng U’. Sau đó mắc cuộn N2 vào nguồn và đo điện áp hai đầu cuộn N1 giá tốt trị hiệu dụng U’’. Hiệu điện áp U’−U”=450V. Tiếp tục tăng số vòng cuộn N1 lên 33,33 % và tiến hành tiến trình trên thì được hiệu điện áp là 320 V. Hỏi tiếp tục tăng số vòng dây cuộn N1 lên 50 % thì hiệu điện áp trên bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 19/11/2022 171

Ở mặt nước, một nguồn sóng đặt tại điểm O xấp xỉ điều hòa theo phương thẳng đứng. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng λ. Chọn hệ tọa độ vuông góc Oxy (thuộc mặt nước). Hai điểm P và Q. nằm trên Ox, P xấp xỉ ngược pha với O còn Q. xấp xỉ cùng pha với O. Giữa khoảng chừng OP có 4 điểm xấp xỉ ngược pha với O, giữa khoảng chừng OQ có 8 điểm xấp xỉ ngược pha với O. Trên trục Oy có điểm M sao cho góc PMQ đạt giá trị lớn số 1. Tìm số điểm xấp xỉ ngươc pha với O trên đoan MQ.

Xem đáp án » 19/11/2022 164

Đoạn mạch gồm hai hộp kín X và Y mắc tiếp nối đuôi nhau, mỗi hộp chứa hai trong ba thành phần mắc tiếp nối đuôi nhau: điện trở thuần, cuộn cảm thuần, tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều u = U0cos2πft, U0 không đổi, f thay đổi được. Cho f thay đổi thu được đồ thị sự phụ thuộc của hiệu suất tỏa nhiệt trên hộp X (PX) và hộp Y (PY) theo f như hình vẽ. Khi f = f1 thì góc lệch pha giữa hiệu điện thế hai đầu hộp X (uX) và Y (uY) gần với giá trị nào nhất sau này? Biết uX chậm pha hơn uY.

Xem đáp án » 19/11/2022 132

Có thể tạo sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi với hai tần số liên tục là 30 Hz và 50 Hz. Khi sóng truyền trên dây với tần số 50 Hz thì kể cả hai đầu dây, số bụng sóng trên dây là

Xem đáp án » 19/11/2022 122

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng m = 120 g được tích điện q = 2,16.10-4 C. Lò xo không dẫn điện, vật cô lập về điện. Chọn gốc O tại vị trí cân đối của vật, trục Ox thẳng đứng hướng lên. Cho vật xấp xỉ điều hòa với phương trình x=5cos4πt−π3(cm),ts, lấy g = 10 m/s2, π2 = 10. Ngay khi vật đi hết quãng đường 173,5 cm tính từ thời gian t = 0, người ta thiết lập một điện trường đều phải có vectơ cường độ điện trường E→ thẳng đứng hướng xuống, E=2.103V/m trong thời hạn 1,375 s rồi ngắt điện trường. Biên độ xấp xỉ của vật sau khi ngắt điện trường gần đúng bằng

Xem đáp án » 19/11/2022 109

Thực hiện thí nghiệm về xấp xỉ cưỡng bức như hình phía dưới. Năm con lắc đơn: (1), (2), (3),(4) và M (con lắc điều khiển và tinh chỉnh) được treo trên một sợi dây. Ban đầu hệ đang đứng yên ở vị trí cân đối. Kích thích M xấp xỉ nhỏ trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng hình vẽ thì những con lắc còn sót lại xấp xỉ theo. Con lắc xấp xỉ sớm nhất là

Xem đáp án » 19/11/2022 105

Một điện tích điểm dương Q. đặt trong chân không. Vectơ cường độ điện trường của Q. tại điểm cách điện tích Q. một khoảng chừng r sẽ

Xem đáp án » 19/11/2022 103

Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy là những bức xạ điện từ có bước sóng

Xem đáp án » 19/11/2022 96

Trong sóng cơ, công thức liên hệ giữa vận tốc truyền sóng v, bước sóng λ và chu kì T của sóng là

Xem đáp án » 19/11/2022 95

Một tụ điện có điện dung (C = frac10^-4sqrt3 piF) mắc tiếp nối đuôi nhau với điện trở R = 100(Omega) thành một đoạn. Mắc đoạn mạch này vào mạng điện xoay chiều 220V-50Hz. Điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trong một phút là: A. 7,26 kJ B. 2,42 kJ C. 242 J

D. 726 J

Reply
9
0
Chia sẻ

Video Một đoạn mạch điện gồm tụ điện có điện dung C = 10 mũ trừ 3 trên 10 căn 3 pi ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Một đoạn mạch điện gồm tụ điện có điện dung C = 10 mũ trừ 3 trên 10 căn 3 pi tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Một đoạn mạch điện gồm tụ điện có điện dung C = 10 mũ trừ 3 trên 10 căn 3 pi miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Một đoạn mạch điện gồm tụ điện có điện dung C = 10 mũ trừ 3 trên 10 căn 3 pi Free.

Giải đáp vướng mắc về Một đoạn mạch điện gồm tụ điện có điện dung C = 10 mũ trừ 3 trên 10 căn 3 pi

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một đoạn mạch điện gồm tụ điện có điện dung C = 10 mũ trừ 3 trên 10 căn 3 pi vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #đoạn #mạch #điện #gồm #tụ #điện #có #điện #dung #mũ #trừ #trên #căn