Mẹo về Một dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2√2cos(100πt + π/2) (a). chọn câu phát biểu sai? 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Một dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2√2cos(100πt + π/2) (a). chọn câu phát biểu sai? được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-06 20:41:11 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

20

Tần số của dòng điện f = 50Hz →C sai.

Nội dung chính

  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Một dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2√2cos(10…
  • A. Cường độ hiệu dụng bằng 2 A
  • B. Chu kỳ dòng điện là 0,02 
  • C. Tần số là 100π Hz
  • D. Pha ban đầu của dòng điện là π/6
  • Tần số của dòng điện f = 50Hz →C sai.
    Chọn đáp án C
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2√2cos(10…

Câu hỏi: Một dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2√2cos(100πt + π/2) (A). Chọn phát biểu sai:

A Cường độ hiệu dụng I = 2A.

B f = 50Hz.

C Tại thời gian t = 0,15s cường độ dòng điện cực lớn

D φ = π/2

Đáp án

C

– Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

Giải rõ ràng:

Cường độ dòng điện hiệu dụng: I =

= 2A => A đúng.

f =

= 50 Hz => B đúng.

Tại thời gian t = 0,15s cường độ dòng điện bằng:

i = 2 √2 cos(100 πt + π/2) = 2 √2 cos(100 π.0,15 + π/2) = 0 => C sai.

φ = π/2 => D đúng.

=> Đáp án C.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

– Các bài toán thời hạn với dòng xoay chiều

Lớp 12 Vật lý Lớp 12 – Vật lý

18/06/2022 1,604

A. Cường độ hiệu dụng bằng 2 A

B. Chu kỳ dòng điện là 0,02 

C. Tần số là 100π Hz

Đáp án đúng chuẩn

D. Pha ban đầu của dòng điện là π/6

Tần số của dòng điện f = 50Hz →C sai.
Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch có biểu thức: i =√2sin(100πt + π/6)A, ở thời gian t = 1/100 s,  cường độ dòng điện trong mạch có mức giá trị :

Xem đáp án » 18/06/2022 3,973

Một dòng điện xoay chiều có cường độ tức thời I = 2√2cos(100πt), (trong số đó i tính bằng A còn t tính bằng s). Phát biểu nào sau này đúng?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,765

Điện áp ở hai đầu một đoạn mạch có biểu thức là u = 220√2cos(100πt+π/4)V  (t tính bằng s). Giá trị của u ở thời gian t = 5 ms là:

Xem đáp án » 18/06/2022 2,731

Biểu thức cường độ dòng điện trong đoạn mạch xoay chiều là I = 2cos100πt (A). Tần số của dòng điện là bao nhiêu?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,958

Một bóng đèn neon được mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp u = 220√2cos(100πt)V. Đèn chỉ bật sáng khi điện áp đặt vào đèn vượt quá giá trị 100 V. Trong 1 giây đèn này bật sáng bao nhiêu lần?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,881

Đặt điện áp u = 220√2cos(100πt – π/2)V vào hai đầu đoạn mạch điện. Tại thời gian t, điện áp có mức giá trị 100√2V và đang giảm. Tại thời gian t + t/300(s), điện áp này còn có mức giá trị bằng

Xem đáp án » 18/06/2022 1,653

Điện áp hai đầu một đoạn mạch có biểu thức u = 60cos120πt (V). Trong 1 s, số lần điện áp u có độ lớn bằng 30 V là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,588

Một đèn ống được mắc vào mạch điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng là U. Biết đèn sáng khi điện áp giữa hai cực của đèn không nhỏ hơn U√2 /2. Tỉ số giữa thời hạn đèn tắt và thời hạn đèn sáng trong một chu kì dòng điện là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,333

Kết luận đúng thời cơ so sánh chu kì biến hóa T1 của hiệu suất tỏa nhiệt tức thời của dòng điện xoay chiều với chu kì biển đổi T2 của dòng điện đó là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,210

Chọn phát biểu sai? Dòng điện xoay chiều có biểu thức: i = 2cos100πt (A) thì có

Xem đáp án » 18/06/2022 1,031

Cường độ dòng điện tức thời chạy qua một đoạn mạch xoay chiều có biểu thức: i = 4√2cos(100πt + π/3) A với t đo bằng giây. Tại thời gian t = 1/50s, cường độ dòng điện tức thời trong mạch có mức giá trị

Xem đáp án » 18/06/2022 785

Tại thời gian t = 0,5 s cường độ dòng điên xoay chiều chạy qua mạch bằng 4A, đó là:

Xem đáp án » 18/06/2022 709

Cường độ dòng điện tức thời chạy qua một đoạn mạch xoay chiều là i = 2sin(100πt) A. Tại thời gian t1 nào đó, dòng điện đang giảm và có cường độ bằng 1A. Đến thời gian t = t1 + 0,005 s, cường độ dòng điện bằng

Xem đáp án » 18/06/2022 652

Từ thông qua một cuộn dây có biểu thức Φ = Φ0cos(ꞷt + π/3). Lúc t = 0, suất điện động cảm ứng trong cuộn dây có mức giá trị là

Xem đáp án » 18/06/2022 582

Một bóng đèn ghi 220V – 50 Hz. Bóng đèn chịu được điện áp tối đa bằng

Xem đáp án » 18/06/2022 551

Reply
6
0
Chia sẻ

Video Một dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2√2cos(100πt + π/2) (a). chọn câu phát biểu sai? ?

You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Một dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2√2cos(100πt + π/2) (a). chọn câu phát biểu sai? tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Một dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2√2cos(100πt + π/2) (a). chọn câu phát biểu sai? miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Down Một dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2√2cos(100πt + π/2) (a). chọn câu phát biểu sai? Free.

Giải đáp vướng mắc về Một dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2√2cos(100πt + π/2) (a). chọn câu phát biểu sai?

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2√2cos(100πt + π/2) (a). chọn câu phát biểu sai? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #dòng #điện #xoay #chiều #có #cường #độ #22cos100πt #π2 #chọn #câu #phát #biểu #sai