Contents

Thủ Thuật Hướng dẫn Một mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương cạnh a khi đó khối cầu tương ứng hoàn toàn có thể tích là 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Một mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương cạnh a khi đó khối cầu tương ứng hoàn toàn có thể tích là được Update vào lúc : 2022-05-05 03:16:12 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

73

18/06/2022 825

Nội dung chính

  • Đáp án CTa có:Ta nhận thấy tâm I của mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương đó đó là tâm của hình lập phương đó. Do đó I đó đó là trung điểm của AC’ và mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương có bán kính là 
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đáp án CTa có:Ta nhận thấy tâm I của mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương đó đó là tâm của hình lập phương đó. Do đó I đó đó là trung điểm của AC’ và mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương có bán kính là 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp tứ giác đều phải có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a.

Xem đáp án » 18/06/2022 3,274

Một hình lăng trụ tam giác đều phải có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ đó.

Xem đáp án » 18/06/2022 3,162

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn, tam giác SAB đều cạnh a và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD theo a.

Xem đáp án » 18/06/2022 3,037

Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp tam giác đều S,ABC, biết những cạnh đáy có độ dài bằng a , cạnh bên SA = a3.

Xem đáp án » 18/06/2022 1,945

Cho hình chóp. S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, SA vuông góc với mặt đáy và SA = a. Tính diện tích s quy hoạnh mặt cầu ngoại tiếp hình chóp. S.ABC.

Xem đáp án » 18/06/2022 1,101

Cho đường tròn (C) ngoại tiếp một tam giác đều ABC có cạnh bằng a, độ cao AH. Quay đường tròn (C) xung quanh trục AH, ta được một mặt cầu. Thể tích của khối cầu tương ứng là:

Xem đáp án » 18/06/2022 944

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, SA = AB = 2AD = 2a. Hai mặt phẳng (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với đáy. Bán kính mặt cầu tâm B cắt SC theo một dây có độ dài 2a là:

Xem đáp án » 18/06/2022 779

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn có cạnh bằng 2a, DSAB là tam giác đều. Bán kính mặt cầu tâm A cắt SB theo một dây có độ dài a là:

Xem đáp án » 18/06/2022 764

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = 2AD = 2a. SA vuông góc với đáy, góc giữa cạnh bên SB và đáy là 45o. Bán kính mặt cầu tâm A cắt mặt phẳng (SBD) theo một đường tròn có bán kính bằng a là:

Xem đáp án » 18/06/2022 608

Cho khối chóp tam giác S.ABC có SA = 3, SB = 4, SC = 5 và SA, SB, SC đôi một vuông góc. Khối cầu ngoại tiếp tứ diện S.ABC hoàn toàn có thể tích là:

Xem đáp án » 18/06/2022 603

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn có cạnh bằng 2a, SA vuông góc với đáy và SA = a. Bán kính mặt cầu tâm A tiếp xúc với mặt phẳng (SBC) theo a là:

Xem đáp án » 18/06/2022 493

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có góc giữa SA và đáy là 60o, SA = 2a. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là:

Xem đáp án » 18/06/2022 453

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn có cạnh bằng a, SA vuông góc với đáy và SA = 2a. Bán kính mặt cầu tâm A tiếp xúc với SC theo a là:

Xem đáp án » 18/06/2022 444

Cho mặt cầu tâm O bán kính R và điểm A bất kì trong không khí. Điểm A không nằm ngoài mặt cầu khi và chỉ khi:

Xem đáp án » 18/06/2022 284

Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, BC = a2 và góc giữa A’B và mặt phẳng (ABC) là 60o. Bán kính của mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ là:

Xem đáp án » 18/06/2022 241

Ở nội dung bài viết này, THPT Sóc Trăng sẽ trình làng và chia sẻ rõ ràng tới bạn đọc Công thức tính thể tích khối cầu (hình cầu) Đầy Đủ & Chính Xác nhất cùng những dạng bài toán thường gặp. Mời những bạn cùng tìm hiểu thêm để sở hữu thêm nguồn tư liệu quý nhé !

I. LÝ THUYẾT CHUNG

1. Mặt cầu là gì?

You đang xem: Công thức tính thể tích khối cầu (hình cầu) Đầy Đủ & Chính Xác nhất

Mặt cầu: Có một điểm I cố định và thắt chặt trong không khí, tập hợp những điểm A cách I một khoảng chừng trống đổi IA được gọi là mặt cầu tâm I, bán kính R = IA.

2. Khối cầu là gì?

Khối cầu: Tập hợp những điểm nằm trong mặt cầu và mặt cầu được gọi là hình cầu hay khối cầu có tâm I bán kính là R = IA.

II. CÔNG THỨC TÍNH THỂ TÍCH KHỐI CẦU (HÌNH CẦU)

Muốn tính thể tích khối cầu ta cần tìm kích thước bán kính của nó. Sau đó thay vào công thức V = ⁴⁄₃πr³ để tính. Nhớ ghi cty của thể tích là cty khối nhé (cm3, m3,…)

Trong số đó:

  • V là thể tích khối cầu (cty m3)

  • π là số pi, có mức giá trị sấp sỉ 3,14

  • r là bán kính khối cầu

  • d là bánh kính mặt cầu/hình cầu

****CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH MẶT CẦU

Công thức tính diện tích s quy hoạnh mặt cầu là S = 4π.R2.

****TỔNG HỢP NHỮNG CÔNG THỨC CẦN GHI NHỚ

III. CÁCH TÍNH THỂ TÍCH KHỐI CẦU (HÌNH CẦU)

Để giải một bài toán tính thể tích khối cầu (hình cầu) những bạn thực thi qua 3 bươc sau này nhé !

Bước 1: Viết công thức tính thể tích hình cầu ra giấy nháp

V = ⁴⁄₃πr³

Bước 2: Tìm kích thước bán kính

Nếu trong đề bài toán có cho sẳn kích thước bán kính thì toàn bộ chúng ta đến bước tiếp theo.

Nếu đề bài cho đường kính thì bạn chia đôi để đã có được bán kính. Ví dụ, đường kính d = 10 cm, thì bán kính r = 5 cm.

Bước 3: Thay vào công thức tính thể tích hình cầu

Ví dụ: tìm kiếm được bán kính khối cầu r = 5 cm. Ta có,

Thể tích khối cầu V = ⁴⁄₃πr³ = 4/3.3,14.(5)³ = 523,3 cm³

IV: BÀI TẬP VỀ THỂ TÍCH KHỐI CẦU (HÌNH CẦU)

Câu 1:Cho hình tròn trụ có chu vi là 31,4 cm. Hãy tính thể tích hình cầu có bán kính bằng bán kính của hình tròn trụ vừa cho.

Giải:

Chu vi hình tròn trụ C = 2πr = 31.4 cm

=> Bán kính r = C/2π = 5 cm

Thể tích khối cầu đã cho là:

V = ⁴⁄₃πr³ = 4/3.3,14.(5)³ = 523,3 cm³

Câu 2: Tính thể tích khối cầu có đường kính d = 4 cm.

Giải:

Bán kính r = d/2 = 2 cm

Thể tích khối cầu là:

V = ⁴⁄₃πr³ = 4/3.3,14.(2)³ = 33,49 cm³

Câu 3: Cho tứ diện đều ABCD có cạnh đáy bằng a. Thể tích khối cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD bằng:

Câu 4: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và góc giữa mặt bên và đáy bằng 

. Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD bằng:

Câu 5: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy và cạnh bên bằng a. Bán kính của khối cầu ngoại tiếp hình chóp này bằng:

Câu 6: Thể tích khối cầu nội tiếp khối lập phương có cạnh bằng a là:

Câu 7: Cho hình lăng trụ tam giác đều phải có cạnh đáy và cạnh bên cùng bằng a. Diện tích của hình cầu ngoại tiếp hình lăng trụ này bằng:

Câu 8: Thể tích của khối cầu ngoại tiếp khối lập phương có cạnh bằng a là:

Câu 9: Gọi (S) là mặt cầu có tâm O và bán kính r, d là khoảng chừng cách từ O đến mặt phẳng (P), d < r. Khi đó có bao nhiêu điểm chung giữa (S), (P)?

Câu 10: Cho mặt cầu có diện tích s quy hoạnh bằng 

. Khi đó, bán kính mặt cầu là:

Câu 11: Cho khối cầu hoàn toàn có thể tích bằng 

. Khi đó bán kính khối cầu bằng:

Câu 12: Cho tứ diện DABC, đáy ABC là tam giác vuông tại B, DA vuông góc với mặt đáy. Biết AB = 3a, BC = 4a, DA = 5a. bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp DABC có bán kính bằng:

Câu 13: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy và cạnh bên đều bằng a. diện tích s quy hoạnh của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD bằng

Trên đây THPT Sóc Trăng đã trình làng đến quý thầy cô và những bạn học viên Công thức tính thể tích khối cầu (hình cầu) Đầy Đủ & Chính Xác nhất cùng những dạng bài toán thường gặp. Hi vọng, chúng tôi đã phục vụ cho bạn thêm nhiều thông tin hữu ích. Công thức tính thể tích hình chóp cũng khá được chúng tôi chia sẻ rất rõ ràng ràng đó. You tìm hiểu thêm nhé !

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục đào tạo và giảng dạy

Reply
7
0
Chia sẻ

Video Một mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương cạnh a khi đó khối cầu tương ứng hoàn toàn có thể tích là ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương cạnh a khi đó khối cầu tương ứng hoàn toàn có thể tích là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Một mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương cạnh a khi đó khối cầu tương ứng hoàn toàn có thể tích là miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Một mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương cạnh a khi đó khối cầu tương ứng hoàn toàn có thể tích là miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Một mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương cạnh a khi đó khối cầu tương ứng hoàn toàn có thể tích là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương cạnh a khi đó khối cầu tương ứng hoàn toàn có thể tích là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #mặt #cầu #ngoại #tiếp #hình #lập #phương #cạnh #khi #đó #khối #cầu #tương #ứng #có #thể #tích #là