Contents

Mẹo về Một vật xấp xỉ điều hoà với phương trình x = 10cos(πt cm biên độ xấp xỉ của vật là) Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Một vật xấp xỉ điều hoà với phương trình x = 10cos(πt cm biên độ xấp xỉ của vật là) được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-05 09:34:10 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

279

Một vật xấp xỉ điều hoà với phương trình x = 10c…

Câu hỏi: Một vật xấp xỉ điều hoà với phương trình x = 10cos(πt + π/3) cm. Khoảng thời hạn tính từ lúc vật khởi đầu xấp xỉ (t = 0) đến khi vật đi được quãng đường 50 cm là

A t = 7/3 (s).

B t = 2,4 (s).

C t = 4/3 (s).

D t = 1,5 (s).

Đáp án

A

– Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

Sử dụng vòng tròn lượng giác

Giải rõ ràng:

PT xấp xỉ x = 10cos(πt + π/3) cm => Chu kì xấp xỉ (T = 2pi over omega = 2pi over pi = 2s)

Ta thấy S = 50 cm = 4.10 +10 = 4A + A

Vậy thời hạn để đi được quãng đường 50 cm sẽ là t = t1 + t2 , trong số đó t1 là thời hạn để đi được hết quãng đường 40 cm, t2 là thời hạn đi được quãng đường 10 cm

Dễ thấy t1 = T

Ta tính t2 nhờ vào hình vẽ sau

Như vậy

(t_2 = Delta varphi over omega = Delta varphi .T over 2pi = pi over 3.T over 2pi = T over 6)

Vậy thời hạn để đi được quãng đường 50cm là (t = T + T over 6 = 7T over 6 = 7 over 3s)

=> Chọn đáp án A

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Tính quãng đường, vận tốc/ vận tốc trung bình

Lớp 12 Vật lý Lớp 12 – Vật lý

Reply
7
0
Chia sẻ

Clip Một vật xấp xỉ điều hoà với phương trình x = 10cos(πt cm biên độ xấp xỉ của vật là) ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một vật xấp xỉ điều hoà với phương trình x = 10cos(πt cm biên độ xấp xỉ của vật là) tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Một vật xấp xỉ điều hoà với phương trình x = 10cos(πt cm biên độ xấp xỉ của vật là) miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Một vật xấp xỉ điều hoà với phương trình x = 10cos(πt cm biên độ xấp xỉ của vật là) Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Một vật xấp xỉ điều hoà với phương trình x = 10cos(πt cm biên độ xấp xỉ của vật là)

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một vật xấp xỉ điều hoà với phương trình x = 10cos(πt cm biên độ xấp xỉ của vật là) vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #vật #dao #động #điều #hoà #với #phương #trình #10cosπt #biên #độ #dao #động #của #vật #là