Kinh Nghiệm về Nếu ba kích thước của một khối chữ nhật tăng thêm 4 lần thì thể tích của nó tăng thêm 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Nếu ba kích thước của một khối chữ nhật tăng thêm 4 lần thì thể tích của nó tăng thêm được Update vào lúc : 2022-04-12 16:58:12 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

363

Nội dung chính

 • Đáp án A
  Giả sử khối hộp chữ nhật có ba kích thước là a, b, c và thể tích ban đầu V₁ = abc. Nếu tăng mỗi kích thước lên 4 lần thì thể tích khối hộp sau khi tăng là V₂ = 4a. 4b. 4c = 64abc. Điều đó có nghĩa thể tích khối hộp tăng thêm 64 lần.
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

 • Xác định xác lập nào sau này sai:
 • Xác định xác lập nào sau này sai:
 • Xác định xác lập nào sau này sai:
 • Cho hàm số y = f(x) xác lập và có đạo hàm (f'(x) = 2x^2) trên R. Chọn kết luận đúng:
 • Cho hàm số (y = 1 over 3x^3 + 2x^2 + (m + 1)x + 5). Tìm toàn bộ những giá trị của tham số m để hàm số đồng biến trên R.
 • Đồ thị những hàm số (y = 4x + 4 over x – 1) và (y = x^2 – 1) cắt nhau tại bao nhiêu điểm ?
 • Hình nào trong những hình sau không phải là hình đa diện?
 • Thể tích của khối hộp chữ nhật ABCDA’B’C’D’ có AB = a; BC = b; AA’ = c là:
 • Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình thoi cạnh a,(widehat BCD = 120^0) và (AA’ = dfrac7a2). Hình chiếu vuông góc của A’ lên mặt phẳng (ABCD) trùng với giao điểm của AC và BD. Tính theo a thể tích khối hộp ABCD.A’B’C’D’.
 • Thể tích (V) của khối lập phương (ABCD.A’B’C’D’), biết (AB = 3a) là:
 • Tâm đối xứng I của đồ thị hàm số (y = – 2x – 1 over x + 1) là:
 • Cho hàm số (y = x^4 – 3x^2 + 2). Chọn khảng định đúng trong những xác lập sau:
 • Hàm số (y = 2x + 1 over x – 1) có bao nhiêu điểm cực trị ?
 • Đường thẳng sau y = 4x – 1  và đồ thị hàm số (y = x^3 – 3x^2 – 1) có bao nhiêu điểm chung ?
 • Cho hàm số (y = x^3 – 3x + 1). Tìm xác lập đúng.
 • Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’,đáy ABC là tam giác vuông tại B,AB=BC=2a,AA’=(asqrt 3 ).Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’.
 • Xét hình chóp S.ABC với M, N, P lần lượt là những điểm trên SA, SB, SC sao cho (dfracSMMA = dfracSNNB = dfracSPPC = dfrac12). Tỉ số thể tích của khối tứ diện SMNP với SABC là:
 • Hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy bằng (a) và cạnh bên tạo với đáy một góc bằng (30^0). Thể tích của hình chóp S.ABC là ?
 • Hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng (2a) và cạnh bên bằng (3a). Thể tích hình chóp S.ABCD ?
 • Cho hình chóp SABC có đáy ABC vuông cân tại a với AB = AC = a biết tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với (ABC) ,mặt phẳng (SAC) phù thích hợp với (ABC) một góc 45o. Tính thể tích của SABC.
 • Đáp án A
  Giả sử khối hộp chữ nhật có ba kích thước là a, b, c và thể tích ban đầu V₁ = abc. Nếu tăng mỗi kích thước lên 4 lần thì thể tích khối hộp sau khi tăng là V₂ = 4a. 4b. 4c = 64abc. Điều đó có nghĩa thể tích khối hộp tăng thêm 64 lần.

  CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

  Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng a3. Diện tích toàn phần S của lăng trụ là:

  Xem đáp án » 17/02/2022 99

  Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = 3a, BC=4a và AB ⊥ (SBC) . Biết SB=2a3  và SBC^=30°. Thể tích khối chóp S.ABC bằng:

  Xem đáp án » 17/02/2022 57

  Hình chóp tứ giác đều phải có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

  Xem đáp án » 17/02/2022 50

  Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có diện tích s quy hoạnh tam giác ACD’ bằng a23 . Tính thể tích V của hình lập phương.

  Xem đáp án » 17/02/2022 49

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, SA vuông góc với đáy (ABCD). Tính thể tích V của hình chóp S.ABCD biết AB=a, AD=3a, SA=2a.

  Xem đáp án » 17/02/2022 47

  Hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác cân nhưng không phải là tam đều phải có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

  Xem đáp án » 17/02/2022 46

  Cho hình chóp O.ABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc tại O và OA=2, OB=3, OC=6. Thể tích của khối chóp bằng:

  Xem đáp án » 17/02/2022 45

  Cho khối chóp S.ABC hoàn toàn có thể tích V. Các điểm A’, B’, C’ tương ứng là trung điểm những cạnh SA, SB, SC. Thể tích khối chóp S.A’B’C’ bằng:

  Xem đáp án » 17/02/2022 45

  Tìm số cạnh tối thiểu của hình đa diện có 5 mặt.

  Xem đáp án » 17/02/2022 45

  Trong nhiều chủng quy mô sau: Tứ diện đều, hình chóp tứ giác đều, hình lăng trụ tam giác đều, hình hộp chữ nhật, quy mô nào có ít mặt phẳng đối xứng nhất?

  Xem đáp án » 17/02/2022 45

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, SA vuông góc với mặt đáy (ABCD), AB = a, AD = 2a, SA =a. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.

  Xem đáp án » 17/02/2022 44

  Cho một khối chóp có độ cao bằng h và diện tích s quy hoạnh đáy bằng B . Nếu không thay đổi độ cao h, còn diện tích s quy hoạnh đáy tăng thêm 3 lần thì ta được một khối chóp mới hoàn toàn có thể tích là:

  Xem đáp án » 17/02/2022 44

  Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình vuông vắn cạnh a. Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho theo a, biết A’B = 2a.

  Xem đáp án » 17/02/2022 44

  Cho (H) là khối chóp tứ giác đều phải có toàn bộ những cạnh bằng a. Tính thể tích của (H).

  Xem đáp án » 17/02/2022 43

  Tính thể tích V của khối lăng trụ tam giác đều phải có toàn bộ những cạnh bằng a.

  Xem đáp án » 17/02/2022 39

  Reply
  5
  0
  Chia sẻ

  Clip Nếu ba kích thước của một khối chữ nhật tăng thêm 4 lần thì thể tích của nó tăng thêm ?

  You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Nếu ba kích thước của một khối chữ nhật tăng thêm 4 lần thì thể tích của nó tăng thêm tiên tiến và phát triển nhất

  Share Link Cập nhật Nếu ba kích thước của một khối chữ nhật tăng thêm 4 lần thì thể tích của nó tăng thêm miễn phí

  Heros đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Nếu ba kích thước của một khối chữ nhật tăng thêm 4 lần thì thể tích của nó tăng thêm miễn phí.

  Giải đáp vướng mắc về Nếu ba kích thước của một khối chữ nhật tăng thêm 4 lần thì thể tích của nó tăng thêm

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nếu ba kích thước của một khối chữ nhật tăng thêm 4 lần thì thể tích của nó tăng thêm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Nếu #kích #thước #của #một #khối #chữ #nhật #tăng #lên #lần #thì #thể #tích #của #nó #tăng #lên