Thủ Thuật Hướng dẫn Nước và những ion khoáng xâm nhập từ đất và mạch gỗ của rễ theo những con phố 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Nước và những ion khoáng xâm nhập từ đất và mạch gỗ của rễ theo những con phố được Update vào lúc : 2022-04-10 05:49:06 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

290

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

ID:29281

Độ khó:
Nhận biết

Nước và những ion khoáng đi từ đất vào mạch gỗ của rễ theo những con phố nào?

A

Con đường tế bào chất và con phố gian bào.

B

Qua lông hút vào tế bào nhu mô vỏ, tiếp theo đó vào trung trụ.

C

Đi theo khoảng chừng trống gian Một trong những tế bào vào mạch gỗ.

D

Xuyên qua tế bào chất của của những tế bào vỏ rễ vào mạch gỗ.

Để xem lời giải rõ ràng vướng mắc này bạn cần Đk khoá học chứa vướng mắc này.

Đáp án A

Dòng nước và ion khoáng đi từ đất vào mạch gỗ của rễ:Theo 2 con phố:gian bào và tế bào chất.

– Con đường gian bào:

+ Đường đi: Nước và những ion khoáng đi theo không khí Một trong những bó sợi xenllulozo trong thành TB Và đi đến nội bì, gặp đai Caspari chặn lại nên phải chuyển sang con phố tế bào chất để vào mạch gỗ của rễ

+ Đặc điểm: Nhanh, không được tinh lọc.

– Con đường tế bào chất :

+ Đường đi: Nước và những ion khoáng trải qua khối mạng lưới hệ thống không bào từ TB này sang TB khác qua những sợi liên bào nối những không bào, qua TB nội bì rồi vào mạch gỗ của rễ

+ Đặc điểm: Chậm, được tinh lọc

Nước và những ion khoáng xâm nhập từ đất vào mạch gỗ của rễ theo những con phố:
A. Gian bào và tế bào chất
B. Gian bào và tế bào biểu bì
C. Gian bào và màng tế bào
D. Gian bào và tế bào nội bì

Sự xâm nhập của nước vào tế bào lông hút theo cơ chế

Quá trình hấp thụ những ion khoáng ở rễ theo những hình thức cơ bàn nào?

Ý nào dưới đây không đúng với việc hấp thụ thụ động những ion khoáng ở rễ?

Vòng đai Caspari có vai trò:

Sự hút khoáng thụ động của tế bào phụ thuộc hầu hết vào:

Sự xâm nhập chất khoáng dữ thế chủ động phụ thuộc hầu hết vào

Vì sao sau khi bón phân, cây sẽ khó hấp thụ nước?

Bón phân quá liều lượng, cây bị héo và chết là vì:

Cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết vì:

Biện pháp nào quan trọng tương hỗ cho bộ rễ cây tăng trưởng?

Đối với thực vật ở cạn nước được hấp thụ qua bộ phận nào sau này?

Khi nói về sự việc hút nước và ion khoáng ở cây, phát biểu sau này không đúng?

Nước và những ion khoáng xâm nhập từ đất vào mạch gỗ của rễ theo những con phố:

A. Gian bào và tế bào chất

Đáp án đúng chuẩn

B. Gian bào và tế bào biểu bì

C. Dòng mạch gỗ

D. Dòng mạch gỗ và dòng mạch rây.

Xem lời giải

Reply
9
0
Chia sẻ

Clip Nước và những ion khoáng xâm nhập từ đất và mạch gỗ của rễ theo những con phố ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Nước và những ion khoáng xâm nhập từ đất và mạch gỗ của rễ theo những con phố tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Nước và những ion khoáng xâm nhập từ đất và mạch gỗ của rễ theo những con phố miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Nước và những ion khoáng xâm nhập từ đất và mạch gỗ của rễ theo những con phố Free.

Thảo Luận vướng mắc về Nước và những ion khoáng xâm nhập từ đất và mạch gỗ của rễ theo những con phố

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nước và những ion khoáng xâm nhập từ đất và mạch gỗ của rễ theo những con phố vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nước #và #những #ion #khoáng #xâm #nhập #từ #đất #và #mạch #gỗ #của #rễ #theo #những #con #đường