Contents

Mẹo Hướng dẫn Phản ứng Hóa học mà trong số đó S đóng vai trò chất khử là Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Phản ứng Hóa học mà trong số đó S đóng vai trò chất khử là được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-17 05:09:10 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

222

Phản ứng d, S vừa đóng vai trò là chất khử, vừa đóng vai trò là chất oxi hóa, số oxi hóa giảm về -2 và lên +4.

a, b: S đóng vai trò là chất khử.                     c: S đóng vai trò là chất oxi hóa.       Đáp án D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nguyên tố phổ cập thứ hai ở vỏ trái đất là

Silic tác dụng với chất nào sau này ở nhiệt độ thường

Số oxi hóa cao nhất của silic thể hiện ở hợp chất nào sau này

Số oxi hóa thấp nhất của silic thể hiện ở hợp chất nào sau này

Trong phản ứng hóa học nào sau này silic đóng vai trò là chất oxi hóa

Oxit axit nào sau này khi tác dụng với nước không tạo thành axit

Phản ứng hóa học nào sau này không đúng

Phản ứng nào chứng tỏ axit silixic yếu hơn axit cacbonic

Cặp chất nào sau này không có phản ứng xẩy ra

Cặp chất nào sau này không xẩy ra phản ứng

Dung dịch đậm đặc của hợp chất nào sau này được gọi là thủy tinh lỏng

Dung dịch hoàn toàn có thể hòa tan được SiO2 là

Silic phản ứng được với toàn bộ những chất trong dãy chất nào dưới đây

Người ta hoàn toàn có thể điều chế Si bằng phương pháp

Silic có những dạng thù hình nào?

Silic đioxit và nhôm oxit cùng phản ứng với chất nào sau này?

Phản ứng oxi hoá – khử là một trong những quy trình quan trọng nhất của vạn vật thiên nhiên. Sự hô hấp, quy trình thực vật hấp thụ khí cacbonic giải phóng oxi, sự trao đổi chất và hàng loạt quy trình sinh học khá đều phải có cơ sở là phản ứng oxi hoá – khử.

Phản ứng oxi hoá khử cũng xẩy ra trong quy trình đốt cháy nhiên liệu trong những động cơ, những quy trình điện phân, những phản ứng xẩy ra trong pin, acquy. Hàng loạt quy trình sản xuất như luyện kim, sản xuất hoá chất, chất dẻo, dược phẩm, phân bón hoá học… đều không thực thi được nếu thiếu những phản ứng oxi hoá – khử.

Vậy sự oxi hoá, sự khử, chất oxi hoá, chất khử và phản ứng oxi hoá khử là gì? làm thế nào để lập phương trình cho phản ứng oxi hoá khử? toàn bộ chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết này.

You đang xem: Phản ứng oxi hoá khử, cách lập phương trình hoá học và bài tập – hoá 10 bài 17

I. Định nghĩa phản ứng oxi hoá khử

+ Phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng hoá học trong số đó có sự thay đổi số oxi hoá của một số trong những nguyên tố. Hay phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng trong số đó có sự chuyến electron Một trong những chất phản ứng.

* Ví dụ 1: Đốt cháy magie trong không khí, xẩy ra sự oxi hoá magie

     (1)

– Trước phản ứng Mg có số oxi hoá là 0, sau phản ứng là +2, Mg nhường electron:

 

– Quá trình Mg nhường electron là quy trình oxi hoá

* Ví dụ 2: Sự khử CuO bằng H2 xẩy ra theo phản ứng.

      (2)

– Trước phản ứng Cu có số oxi hoá là +2, sau phản ứng là 0, Cu nhận electron:

 

– Quá trình Cu nhận electron là quy trình khử

> Chú ý: Người ta ghi số oxi hoá ở phía trên nguyên tử của nguyên tố. Ghi dấu trước, số sau.

II. Chất khử, chất oxi hoá, sự oxi hoá, sự khử

1. Chất khử (chất bị oxi hoá)

– Khái niệm: Chất khử là chất hoàn toàn có thể nhường e (cho e). 

– Dấu hiệu nhận ra: 

+ Sau phản ứng, số oxi hoá của chất khử tăng.

+ Chất khử có chứa nguyên tố chưa đạt đến mức oxi hoá cao nhất.

Chú ý: Nguyên tố ở nhóm XA có số oxi hoá cao nhất là +X.

2. Chất oxi hoá (chất bị khử)

– Khái niệm: Chất oxi hoá là chất hoàn toàn có thể nhận e (thu e).

– Dấu hiệu nhận ra:

+ Sau phản ứng, số oxi hoá của chất oxi hoá giảm.

+ Chất oxi hoá có chứa nguyên tố có mức oxi hoá chưa phải thấp nhất.

Chú ý: Kim loại có số oxi hoá thấp nhất là 0, phi kim thuộc nhóm xA thì số oxi hoá thấp nhất là (x – 8).

3. Sự khử và sự oxi hoá

– Sự khử (quy trình khử) của một chất là làm cho chất đó nhận electron hay làm giảm số oxi hoá của chất đó.

– Sự oxi hoá (quy trình oxi hoá) của một chất là làm cho chất đó nhường electron hay làm tăng số oxi hoá của chất đó.

* Lưu ý: Sự nhường electron chỉ hoàn toàn có thể xẩy ra khi có sự nhận electron. Vì vậy sự oxi hoá và sự khử bao giờ cũng trình làng đồng thời trong một phản ứng. Tóm lại, Trong phản ứng oxi hoá khử bao giờ cũng luôn có thể có chất oxi hoá và chât khử tham gia.

III. Cách lập phương trình phản ứng Oxi hoá – Khử

– Cân bằng phương trình phản ứng oxi hoá khử theo phương pháp thăng bằng electron, phương pháp này nhờ vào nguyên tắc: Tổng số electron do chất khử nhường bằng tổng số electron mà chất oxi hoá nhận

– Để lập phương trình phản ứng oxi hoá – khử theo phương pháp thăng bằng electron, ta thực thi tiến trình sau này:

* Ví dụ 1: Lập PTHH của phản ứng P cháy trong O2 tạo thành P2O5 theo phương trình:

P  + O2  → P2O5

Bước 1: Xác định số oxi hoá của những nguyên tố trong phản ứng để tìm chất oxi hoá và chất khử.

Bước 2: Viết quy trình oxi hoá và quy trình khử, cân đối mỗi quy trình.

 (quy trình oxi hoá)

  (quy trình khử)

Bước 3: Tìm thông số thích hợp cho chất oxi hoá và chất khử, sao cho tổng số electron do chất khử nhường bằng tổng số electron mà chất oxi hoá nhận.

Bước 4: Đặt những thông số của chất oxi hoá và chất khử vào sơ đồ phản ứng, tính những thông số của những chất khác, kiểm tra sự cân đối của những nguyên tử của những nguyên tố ở hai vế,hoàn thành xong phương trình hoá học.

4P  + 5O2  → 2P2O5

* Ví dụ 2: Lập PTHH của cacbon monooxit khử sắt (III) oxit ở nhiệt độ cao, thành sắt và cacbon đioxit theo PTPƯ sau:

Fe2O3 + CO  Fe  + CO2

Bước 1: Xác định số oxi hoá

– Số oxi hoá của Fe giảm từ +3 xuống 0 ⇒ Fe trong Fe2O3 là chất oxi hoá

– Số oxi hoá của C tăng từ +2 lên +4 ⇒ C trong CO là chất khử

Bước 2: Viết quy trình oxi hoá và quy trình khử

Bước 3: Tìm thông số thích hợp cho chất oxi hoá và chất khử

Bước 4: Đặt những thông số của chất oxi hoá và chất khử vào sơ đồ phản ứng, hoàn thành xong PTHH.

Fe2O3 + 3CO → 2Fe  +  3CO2

* Ví dụ 3: Cân bằng phương trình phản ứng Oxi hóa khử:

a) Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O

b) Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O

* Hướng dẫn:

a) Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O

 

b) Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O

 

 

IV. Bài tập về phản ứng oxi hoá khử

* Bài 1 trang 82 sgk hóa 10: Cho phản ứng sau:

A. 2HgO  2Hg + O2.

B. CaCO3  CaO + CO2.

C. 2Al(OH)3  Al2O3 + 3H2O.

D. 2NaHCO3  Na2CO3 + CO2 + H2O.

• Lời giải bài 1 trang 82 sgk hóa 10:

– Những phản ứng theo đề bài cho, phản ứng oxi hóa – khử là : A.

 2HgO  2Hg + O2.

 Hg2+ + 2e → Hg0

 2O2- → O2 + 4e

– Còn những phản ứng còn sót lại không phải là phản ứng oxi hóa khử.

* Bài 2 trang 82 sgk hóa 10: Cho phản ứng sau:

A. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O.

B. 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl.

C. 2NH3 + 3CuO → 3Cu + N2 + 3H2O.

D. 2NH3 + H2O2 + MnSO4 → MnO2 + (NH4)2SO4.

Ở phản ứng nào NH3 không đóng vai trò chất khử?

• Lời giải bài 2 trang 82 sgk hóa 10:

– Phản ứng NH3 không đóng vai trò chất khử là phản ứng ở câu D:

 2NH3 + H2O2 + MnSO4 → MnO2 + (NH4)2SO4.

– Lý do: Do N không thay đổi số oxi hóa trước và sau phản ứng.

* Bài 3 trang 83 sgk hóa 10: Trong số những phản ứng sau:

A. HNO3 + NaOH → NaNO3+ H2O.

B. N2O5 + H2O → 2HNO3.

C. 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O.

D. 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O.

– Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử.

• Lời giải bài 3 trang 83 sgk hóa 10:

– Trong những phản ứng trên chỉ có phản ứng C là phản ứng oxi hóa – khử vì có sự thay đổi số oxi hóa của những nguyên tố N và S.

* Bài 4 trang 83 sgk hóa 10: Trong phản ứng:

 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO. NO2 đóng vai trò gì?

A. Chỉ là chất oxi hóa.

B. Chỉ là chất khử.

C. Là chất oxi hóa, nhưng đồng thời cũng là chất khử.

D. Không là chất oxi hóa, không là chất khử.

Chọn đáp án đúng.

• Lời giải bài 4 trang 83 sgk hóa 10:

– Trong phản ứng trên NO2 đóng vai trò vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử: C đúng

 

 

* Bài 5 trang 83 sgk hóa 10: Phân biệt chất oxi hóa và sự oxi hóa, chất khử và sự khử. Lấy thí dụ để minh họa.

• Lời giải bài 5 trang 83 sgk hóa 10:

– Chất oxi hóa là chất nhận electron.

– Sự oxi hóa một chất là làm cho chất đó nhường electron.

– Chất khử là chất nhường electron.

– Sự khử một chất là yếu tố làm cho chất đó thu electron.

 Ví dụ: 

– Nguyên tử Fe nhường electron, là chất khử. Sự nhường electron của Fe được gọi là yếu tố oxi hóa nguyên tử sắt.

– Ion đồng nhận electron, là chất oxi hóa. Sự nhận electron của ion đồng được gọi là yếu tố khử ion đồng.

* Bài 6 trang 83 sgk hóa 10: Thế nào là phản ứng oxi hóa – khử? Lấy ba thí dụ.

• Lời giải bài 6 trang 83 sgk hóa 10:

– Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong số đó có sự chuyển electron Một trong những chất phản ứng.

– Các ví dụ minh họa:

 

 

 

* Bài 7 trang 83 sgk hóa 10: Lập phương trình phản ứng oxi hóa – khử sau này theo phương pháp thăng bằng electron:

a) Cho MnO2 tác dụng với dung dịch axit HCl đặc, thu được MnCl2, Cl2 và H2O.

b) Cho Cu tác dụng với dung dịch axit HNO3 đặc, nóng thu được Cu(NO3)2, NO2, H2O.

c) Cho Mg tác dụng với dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng thu được MgSO4, S và H2O.

• Lời giải bài 7 trang 83 sgk hóa 10:

a) Ta có PTHH:

MnO2 + HCl đặc → MnCl2 + Cl2↑ + H2O

– Thực hiện tiến trình cân đối PTHH bằng phương pháp thăng bằng electron.

– Phương trình phản ứng được cân đối như sau:

MnO2 + 4HCl đặc → MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O

b) Ta có PTHH:

Cu + HNO3 đặc, nóng → Cu(NO3)2 + NO2↑ + H2O

– Thực hiện cân đối bằng phương pháp electron.

– Phương trình phản ứng được cân đối như sau:

Cu + 4HNO3 đặc, nóng → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

c) Ta có PTHH:

Mg + H2SO4 đặc, nóng → MgSO4 + S↓ + H2O

– Phương trình hoá học sau khi cân đối như sau:

* Bài 8 trang 83 sgk hóa 10: Cần bao nhiêu gam đồng để khử hoàn toàn lượn ion bạc có trong 85ml dung dịch AgNO3 0,15M?

• Lời giải bài 8 trang 83 sgk hóa 10:

– Theo bài ra ta có: VAgNO3 = 85/1000 = 0,085 (lít)

⇒ nAgNO3 = V.CM = 0,085.0,15 = 0,01275 (mol).

– Phương trình hóa học của phản ứng:

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

– Theo PTPƯ: nCu =(1/2).nAgNO3 = 0,01275/2 = 0,006375 (mol).

⇒ Khối lượng đồng tham gia phản ứng là: mCu = n.M = 0,006375.64 = 0,408 (g).

Hy vọng với phần hướng dẫn cách nhận ra chất khử, chất oxi hoá và cách cân đối phản ứng oxi hoá khử ở trên hữu ích cho những em, mọi vướng mắc những em hãy để lại phản hồi dưới nội dung bài viết để được tương hỗ, hãy chia sẻ nếu thấy nội dung bài viết hay, chúc những em học tốt.

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo Dục

Reply
6
0
Chia sẻ

Clip Phản ứng Hóa học mà trong số đó S đóng vai trò chất khử là ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Phản ứng Hóa học mà trong số đó S đóng vai trò chất khử là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Phản ứng Hóa học mà trong số đó S đóng vai trò chất khử là miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Phản ứng Hóa học mà trong số đó S đóng vai trò chất khử là Free.

Thảo Luận vướng mắc về Phản ứng Hóa học mà trong số đó S đóng vai trò chất khử là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phản ứng Hóa học mà trong số đó S đóng vai trò chất khử là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phản #ứng #Hóa #học #mà #trong #đó #đóng #vai #trò #chất #khử #là