Contents

Thủ Thuật Hướng dẫn Phong trào độc lập dân tộc bản địa ở Đông Nam á giữa hai cuộc trận chiến tranh toàn thế giới Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Phong trào độc lập dân tộc bản địa ở Đông Nam á giữa hai cuộc trận chiến tranh toàn thế giới được Update vào lúc : 2022-05-10 18:26:10 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

245

Nét mới trong trào lưu độc lập dân tộc bản địa ở Khu vực Đông Nam Á giữa hai cuộc trận chiến tranh toàn thế giới (1918-1939) là gì?

Nội dung chính

 • II. Phong trào độc lập dân tộc bản địa ở In- đô- nê- xi- a.
 • III. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Lào và Campuchia (1918-1939)
 • IV. Cuộc đấu tranh chống thực dân Anh ở Mã lai và Miến Điện (1918-1939)
 • V. Cuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm (Thái Lan)
 • B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
 • Hướng dẫn vấn đáp vướng mắc giữa bài
 • Hướng dẫn vấn đáp vướng mắc cuối bài
 • Giới thiệu về Hội Gia sư Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng – Trung tâm gia sư dạy kèm tận nhà

A.

Từ đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế tài chính, chuyển hẳn sang đấu tranh chính trị.

B.

Sự vững mạnh mẽ và tự tin của giai cấp tư sản dân tộc bản địa, sự trưởng thành của giai cấp vô sản.

C.

Đấu tranh chống đế quốc và đấu tranh chống phong kiến đầu hàng.

D.

Kết hợp đấu tranh chính trị, ngoại giao với đấu tranh vũ trang.

1. Tình hình kinh tế tài chính, chính trị, xã hội.

 • Kinh tế: Bị lôi cuốn vào khối mạng lưới hệ thống kinh tế tài chính TBCN, với tư cách là thị trường tiêu thụ, phục vụ nguyên vật tư thô.
 • Chính trị: Chính quyền thực dân khống chế tóm gọn mọi quyền lực tối cao.
 • Xã hội: Bị phân hoá thâm thúy, hình thành những giai cấp tầng lớp mới: tư sản và vô sản

=> Ảnh hưởng bởi Cách mạng tháng Mười và trào lưu cách mạng toàn thế giới

2. Khái quát về trào lưu độc lập dân tộc bản địa ở Khu vực Đông Nam Á.

 • Phong trào dân tộc bản địa tư sản có những bước tiến rõ rệt.
 • Từ đầu thập niên 20, giai cấp vô sản cũng khởi đầu trưởng thành và tham gia đấu tranh.

=>Phong trào độc lập dân tộc bản địa ở Khu vực Đông Nam Á vào thời kì sôi sục, quyết liệt.

II. Phong trào độc lập dân tộc bản địa ở In- đô- nê- xi- a.

Thời gianSự kiện chính1918 – 19265/ 1920: ĐCS Inđônêxia xây dựng lãnh đạo cách mạng.Tiêu biểu: Khởi nghĩa vũ trang ở Gia va và Xu ma tơ ra (1926 – 1927).1927 – 19301927: Quyền lãnh đạo trào lưu cách mạng chuyển sang Đảng dân tộc bản địa Inđônêxia (của giai cấp tư sản).Thập niên 30Đầu thập niên 30: trào lưu phủ rộng rộng tự do ra khắp những đảoCuối thập niên 30: Liên minh chính trị In-đô-nê-xi-a xây dựng.

III. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Lào và Campuchia (1918-1939)

NướcTên cuộc khởi nghĩaThời gianLàoOng Kẹo và Com – ma –đam.1901 – 19371918 – 1922Cam – pu – chiaPhong trào chống thuế và chống bất phu.Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa vũ trang của nhân dân Rô – lê – phan.1925 – 1926

 • Phong trào tăng trưởng mạnh nhưng còn mang tính chất chất tự phát, lẻ tẻ.
 • Có sự liên minh chiến đấu giữa 3 nước Đông Dương
 • Đảng cộng sản Đông Dương Ra đời tạo ra sự tăng trưởng mới của trào lưu cách mạng ở Đông Dương.

IV. Cuộc đấu tranh chống thực dân Anh ở Mã lai và Miến Điện (1918-1939)

1. Mã Lai

 • Nguyên nhân: chủ trương bóc lột nặng nề của thực dân Anh.
 • Nét chính: Đầu thế kỉ XX, giai cấp tư sản  thông qua tổ chức triển khai Đại hội toàn Mã Lai lãnh đạo.
 • Hình thức đấu tranh phong phú:
  • Đòi dùng tiếng Mã Lai trong trường học.
  • Đòi tự do marketing thương mại, cải tổ việc làm.
 • Giai cấp công nhân cùng tham gia tích cực.
 • Tháng 4/1930: Đảng Cộng sản được xây dựng đã thúc đẩy trào lưu cách mạng tăng trưởng nhưng chưa đủ Đk để lãnh đạo tăng trưởng cách mạng.

2. Miến Điện

 • Đầu thế kỉ XX
  • Phong trào đấu tranh tăng trưởng dưới nhiều hình thức (bất hợp tác, tẩy chay thành phầm & hàng hóa Anh, không đóng thuế…).
  • Phong trào đã lôi cuốn phần đông tầng lớp nhân dân tham gia. Tiêu biểu là nhà sư Ốttama đã khởi xướng và lãnh đạo.
 • Trong thập niên 30
  • Phong trào tăng trưởng lên bước cao hơn.
  • Tiêu biểu là trào lưu Tha Kin đã lôi cuốn phần đông quần chúng tham gia đòi quyền làm chủ giang sơn (đòi cải cách quy định ĐH, xây dựng trường ĐH riêng cho Miến Điện, đòi tách Miến Điện thoát khỏi Ấn Độ và được quyền tự trị).
  • Kết quả: năm 1937 Miến Điện được tách thoát khỏi Ấn Độ và hưởng quyền tự trị trong khối liên hiệp Anh.
 • Đặc điểm chung
  • Phong trào đấu tranh tăng trưởng mạnh.
  • Đều do giai cấp tư sản lãnh đạo.
  • Đều đấu tranh bằng phương pháp hòa bình.

V. Cuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm (Thái Lan)

 • Nguyên nhân:  Nhân dân Xiêm > < Nền quân chủ chuyên chế
 • Lãnh đạo: Giai cấp tư sản (Pri – đi Pha – nô – mi – ông)
 • Kết quả, ý nghĩa: Lật đổ nền quân chủ chuyên chế, thiết lập nền quân chủ lập hiến, mở đường cho Xiêm tăng trưởng theo phía tư bản.
 • Tính chất: Cách mạng tư sản không triệt để

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn vấn đáp vướng mắc giữa bài

Câu 1: Trang 84 – sgk lịch sử 11

Tình hình những nước Khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất có những chuyển biến quan trọng nào về mặt kinh tế tài chính, chính trị, xã hội?

Trả lời vướng mắc Bài 16: Các nước Khu vực Đông Nam Á giữa hai cuộc trận chiến tranh toàn thế giới (1918 – 1939)

Tình hình những nước Khu vực Đông Nam Á sau trận chiến tranh toàn thế giới thứ nhất là:

 • Kinh tế: Bị lôi cuốn vào khối mạng lưới hệ thống kinh tế tài chính TBCN, với tư cách là thị trường tiêu thụ, phục vụ nguyên vật tư thô.
 • Chính trị: Chính quyền thực dân khống chế tóm gọn mọi quyền lực tối cao.
 • Xã hội: Bị phân hoá thâm thúy, hình thành những giai cấp tầng lớp mới: tư sản và vô sản.

Câu 2: Trang 85 – sgk lịch sử 11

Nét mới trong trào lưu độc lập dân tộc bản địa ở Khu vực Đông Nam Á giữa hai cuộc trận chiến tranh toàn thế giới(1918 – 1939) là gì?

Trả lời vướng mắc Bài 16: Các nước Khu vực Đông Nam Á giữa hai cuộc trận chiến tranh toàn thế giới (1918 – 1939)

Nét mới trong trào lưu độc lập dân tộc bản địa ở Khu vực Đông Nam Á giữa hai cuộc trận chiến tranh toàn thế giới(1918 – 1939) là:

Bước tăng trưởng của trào lưu dân tộc bản địa tư sản cùng với việc vững mạnh mẽ và tự tin của giai cấp tư sản dân tộc bản địa.

 • Giai cấp tư sản đưa ra tiềm năng đấu tranh rõ ràng, cạnh bên tiềm năng kinh tế tài chính, tiềm năng độc lập tự chủ như đòi quyền tự chủ về chính trị, đòi dùng tiếng mẹ đẻ trong nhà trường.
 • Đảng Tư sản được xây dựng và ảnh hưởng rộng tự do trong xã hội. (Đảng Dân tộc ở Inđônêxia, trào lưu Tha Kin ở Miến Điện, Đại hội toàn Mã Lai…)

Sự xuất hiện Xu thế vô sản:

 • Công nhân tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lê-nin nên chuyển biến mạnh về nhận thức. Vì vậy, Đảng Cộng sản đã được xây dựng ở nhiều nước (tháng 5/1920: Đảng Cộng sản Inđônêxia (5- 1920); năm 1930: Đảng Cộng sản Đông Dương, Mã Lai, Xiêm, Philippin…).
 • Đảng lãnh đạo cách mạng,đưa trào lưu trở nên sôi sục, quyết liệt như khởi nghĩa vũ trang ở Inđônêxia (1926-1927); trào lưu 1930 – 1931 mà đỉnh điểm là Xô viết Nghệ Tĩnh ở Việt Nam).

Câu 3: Trang 86 – sgk lịch sử 11

Nêu những diễn biến chính của trào lưu độc lập dân tộc bản địa ở In-đô-nê-xi-a trong thập niên 20 của thế kỉ XX?

Trả lời vướng mắc Bài 16: Các nước Khu vực Đông Nam Á giữa hai cuộc trận chiến tranh toàn thế giới (1918 – 1939)

Diễn biến chính của trào lưu độc lập dân tộc bản địa ở In-đô-nê-xi-a trong thập niên 20 của thế kỉ XX:

 • 5/1920: Đảng Cộng Sản Inđônêxia xây dựng lãnh đạo cách mạng.
 • Đảng cộng sản đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Gia va và Xu ma tơ ra (1926 – 1927). Mặc dù cuộc khởi nghĩa thất bại nhưng đã làm rung chuyển nền thống trị của thực dân Hà Lan ở In – đô – nê-xi-a
 • Năm 1927, quyền lãnh đạo trào lưu cách mạng chuyển sang Đảng dân tộc bản địa Inđônêxia (của giai cấp tư sản).
 • Đầu thập niên 30, trào lưu đấu tranh tiếp tục phủ rộng rộng tự do ra khắp những hòn đảo
 • Cuối thập niên 30: Liên minh chính trị In-đô-nê-xi-a xây dựng.

Câu 4: Trang 86 – sgk lịch sử 11

Lập niên biểu về trào lưu độc lập dân tộc bản địa ở In-đô-nê-xi-a trong thập niên 30 của thế kỉ XX?

Trả lời vướng mắc Bài 16: Các nước Khu vực Đông Nam Á giữa hai cuộc trận chiến tranh toàn thế giới (1918 – 1939) Thời gianSự kiện chínhKết quả1933Khởi nghĩa của những thủy binh ở cảng Su-ra-bay-aBị đàn áp, Đảng dân tộc bản địa bị đặt ngoài vòng pháp luật12/1939Liên minh chính trị In-đô-nê-xi-a, đứng đầu là Xu-những-nô triệu tập Đại hội đại biểu nhân dân để biểu thị sức mạnh đoàn kết và thống nhất dân tộcThông qua Nghị quyết về ngôn từ, quốc kì(cờ red color và trắng, quốc ca.9/1941Hội đồng nhân dân In-đô-nê-xi-a được xây dựng, mong ước hợp tác với cơ quan ban ngành thường trực thực dân chống phát xít Nhật.Thực dân Anh từ chối.

Câu 5: Trang 87 – sgk lịch sử 11

Liên minh chiến đấu chống Pháp của nhân dân ba nước Đông Dương được thể hiện ở những sự kiện nào?

Trả lời vướng mắc Bài 16: Các nước Khu vực Đông Nam Á giữa hai cuộc trận chiến tranh toàn thế giới (1918 – 1939)

Sau trận chiến tranh toàn thế giới thứ nhất, thực dân Pháp tăng cường chủ trương khai thác thuộc địa, nhất là ở những nước Đông Dương, chủ trương khai thác tàn bạo và chính sách thuế khóa, lao dịch nặng nề đã làm bùng nổ trào lưu đấu tranh chống pháp ở những nước Đông Dương.

Từ năm 1930, sự Ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam (Từ tháng 10/1930 là Đảng Cộng sản Đông Dương) đã mở ra thời kì mới của trào lưu cách mạng ở Đông Dương. Những cơ sở bí mật  thứ nhất của Đảng đã được xây dựng ở Lào và Cam – pu – chia. Sau thất bại của trào lưu Xô Viết – Nghệ Tĩnh ở Việt Nam, thực dân Pháp triệu tập lực lượng, đàn áp dã man những người dân cộng sản, phá vỡ những cơ sở cách mạng hai nước này.

Trong trong năm 1936 – 1939, Mặt trận dân chủ Đông Dương được xây dựng, tập hợp những tầng lớp nhân dân đấu tranh chống bọn phản động thuộc địa, chống phát xít, chống trận chiến tranh.

Câu 6: Trang 88 – sgk lịch sử 11

Nêu những nét chính của trào lưu giải phóng dân tộc bản địa ở Mã Lai và Miến Điện?

Trả lời vướng mắc Bài 16: Các nước Khu vực Đông Nam Á giữa hai cuộc trận chiến tranh toàn thế giới (1918 – 1939)

Những nét chính của trào lưu giải phóng dân tộc bản địa ở Mã Lai và Miến Điện:

Mã Lai

 • Nguyên nhân: chủ trương bóc lột nặng nề của thực dân Anh.
 • Nét chính: Đầu thế kỉ XX, giai cấp tư sản  thông qua tổ chức triển khai Đại hội toàn Mã Lai lãnh đạo.
 • Hình thức đấu tranh phong phú:
  • Đòi dùng tiếng Mã Lai trong trường học.
  • Đòi tự do marketing thương mại, cải tổ việc làm.
  • Giai cấp công nhân cùng tham gia tích cực.

=> Tháng 4/1930: Đảng Cộng sản được xây dựng đã thúc đẩy trào lưu cách mạng tăng trưởng nhưng chưa đủ Đk để lãnh đạo tăng trưởng cách mạng.

Miến Điện

 • Đầu thế kỉ XX: Phong trào đấu tranh tăng trưởng dưới nhiều hình thức (bất hợp tác, tẩy chay thành phầm & hàng hóa Anh, không đóng thuế…). Những trào lưu đã lôi cuốn phần đông tầng lớp nhân dân tham gia. Tiêu biểu là nhà sư Ốttama đã khởi xướng và lãnh đạo.
 • Trong thập niên 30: Phong trào đấu tranh ở Miến Điện tăng trưởng lên rất cao. Trong số đó, tiêu biểu vượt trội là trào lưu Tha Kin đã lôi cuốn phần đông quần chúng tham gia đòi quyền làm chủ giang sơn (đòi cải cách quy định ĐH, xây dựng trường ĐH riêng cho Miến Điện, đòi tách Miến Điện thoát khỏi Ấn Độ và được quyền tự trị).

=> Kết quả: năm 1937 Miến Điện được tách thoát khỏi Ấn Độ và hưởng quyền tự trị trong khối liên hiệp Anh.

Câu 7: Trang 89 – sgk lịch sử 11

Cuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm có ý nghĩa ra làm sao?

Trả lời vướng mắc Bài 16: Các nước Khu vực Đông Nam Á giữa hai cuộc trận chiến tranh toàn thế giới (1918 – 1939)

Cuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm có ý nghĩa: Lật đổ nền quân chủ chuyên chế, thiết lập nền quân chủ lập hiến, mở đường cho Xiêm tăng trưởng theo phía tư bản. Đồng thời, cuộc cách mạng này cũng là bài học kinh nghiệm tay nghề, kinh nghiệm tay nghề riêng với những nước khác trong khu vực.

Hướng dẫn vấn đáp vướng mắc cuối bài

Câu 1: Trang 89 – sgk lịch sử 11

Nêu một số trong những nét khái quát về trào lưu độc lập dân tộc bản địa ở Khu vực Đông Nam Á giữa hai cuộc trận chiến tranh toàn thế giới?

Trả lời vướng mắc

Một số nét khái quát về trào lưu độc lập dân tộc bản địa ở Khu vực Đông Nam Á giữa hai cuộc trận chiến tranh toàn thế giới:

 • Sau trận chiến tranh toàn thế giới thứ nhất, trào lưu độc lập dân tộc bản địa tăng trưởng hầu khắp ở những nước Khu vực Đông Nam Á.
 • Phong trào đấu tranh có nhiều tiến bộ rõ rệt cùng với việc tăng trưởng và vững mạnh mẽ và tự tin của giai cấp tư sản dân tộc bản địa.
 • Một số chính đảng tư sản ở Khu vực Đông Nam Á Ra đời.
 • Dưới sự lãnh đạo của những Đảng cộng sản, trào lưu đấu tranh của nhân dân những nước Khu vực Đông Nam Á trình làng sôi sục và quyết liệt.

Câu 2: Trang 89 – sgk lịch sử 11

Phong trào chống Pháp của nhân dân Lào và Cam-pu-chia giữa hai cuộc trận chiến tranh toàn thế giới trình làng ra làm sao?

Trả lời vướng mắc

Diễn biến trào lưu chống Pháp của nhân dân Lào và Cam-pu-chia giữa hai cuộc trận chiến tranh toàn thế giới:

Phong trào chống Pháp của nhân dân Lào:

 • Trong hơn 30 năm đầu thế kỉ XX, ở Lào trình làng cuộc khởi nghĩa của Ong Kẹo và Com- ma – đam.
 • Trong trong năm 1918 – 1922 ở Bắc Lào và Tây Bắc Việt Nam trình làng cuộc khởi nghãi của người Mèo do Chậu Pa – chay lãnh đạo.

=> Đánh giá:

 • Phong trào đấu tranh tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin
 • Mang tính tự phát và lẻ tẻ
 • Chủ yếu ở địa phận Bắc Lào trào lưu cách mạng lên hệ ngặt nghèo với Việt Nam.

Phong trào chống Pháp của nhân dân Cam – pu – chia:

 • 1925 – 1926: Diễn ra trào lưu chống thuế. Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa vũ trang của nhân dân Rôlêphan.

=>Đánh giá:

 • Có sự liên minh chiến đấu của toàn bộ 3 nước.
 • Phát triển thành đấu tranh vũ trang. Cũng mang tính chất chất tự phát, phân tán.
 • Sự Ra đời của ĐCS Đông Dương đã tạo ra sự tăng trưởng mới của cách mạng Đông Dương.

Giới thiệu về Hội Gia sư Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng – Trung tâm gia sư dạy kèm tận nhà

Chúng tôi tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tận nhà Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng.Chúng tôi luôn đặt chất lượng dạy và học lên số 1, trình làng gia sư uy tín dạy những môn, những lớp từ cấp 1, 2, 3, luyện thi lớp 10, luyện thi ĐH.

Phụ huynh đừng quá lo ngại địa chỉ Hội Gia sư Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng xa nhà đất của quý phụ huynh. Trong list sinh viên cộng tác làm gia sư dạy kèm tận nhà, chúng tôi luôn sẵn sàng hàng trăm gia sư với tiêu chuẩn:

 • Trong khu vực gần nhà phụ huynh để tiện gia sư di tán
 • Phù phù thích hợp với yêu cầu của phụ huynh về giới tính, kỹ năng, kinh nghiệm tay nghề, trình độ
 • Gia sư vui vẻ, nhiệt tình thân thiện.
 • Xác định dạy kèm tận nhà cho học viên lâu dài theo thời hạn yêu cầu của phụ huynh.

Hội Gia sư Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng tự hào là Trung tâm gia sư dạy kèm tận nhà uy tín với phụ huynh và gia sư

Tư vấn miễn phí phụ huynh tuyển gia sư dạy kèm tận nhà, trình làng gia sư nhiệt tình, hiệu suất cao.
Điện thoại: 0934490995Địa chỉ: 159 Yên Khê 2, Thanh Khê, Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam

Website: ://hoigiasudanang

Facebook: ://facebook/hoigiasudanang
Google Maps: ://g.page/HoiGiasuDaNang

Gia sư dạy kèm tận nhà tại Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng

(Visited 108 times, 1 visits today)

Reply
6
0
Chia sẻ

Video Phong trào độc lập dân tộc bản địa ở Đông Nam á giữa hai cuộc trận chiến tranh toàn thế giới ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Phong trào độc lập dân tộc bản địa ở Đông Nam á giữa hai cuộc trận chiến tranh toàn thế giới tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Phong trào độc lập dân tộc bản địa ở Đông Nam á giữa hai cuộc trận chiến tranh toàn thế giới miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Phong trào độc lập dân tộc bản địa ở Đông Nam á giữa hai cuộc trận chiến tranh toàn thế giới miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Phong trào độc lập dân tộc bản địa ở Đông Nam á giữa hai cuộc trận chiến tranh toàn thế giới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phong trào độc lập dân tộc bản địa ở Đông Nam á giữa hai cuộc trận chiến tranh toàn thế giới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phong #trào #độc #lập #dân #tộc #ở #Đông #Nam #giữa #hai #cuộc #chiến #tranh #thế #giới