Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Số học viên của 3 lớp 7a 7b 7c tỉ lệ với 6 5 7 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Số học viên của 3 lớp 7a 7b 7c tỉ lệ với 6 5 7 được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-08 11:05:09 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

139

Gọi số học viên của 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x;y;z (HS), x;y;z thuộc N* và <120

Tổng số HS 3 lớp là 120=>x+y+z=120

Số học sinh của 3 lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 9:7:8 nên ta có:x9=y7=z8Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau ta có:x9=y7=z8=x+y+z9+7+8=12024=5=>x=9.5=45 t/my=7.5=35 t/mz=8.5=40 t/m

Vậy số học viên của 3 lớp 7A, 7B, 7C là: 45; 35 và 40 HS

Môn Toán Lớp 7 Số học viên của ba lớp 7A ,7B, 7C tỉ lệ với 4, 5, 6 tính số học viên của mỗi lớp biết rằng số học viên của lớp 7C nhiều hơn nữa số học viên của lớp 7A là 16 học viên Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và những bạn nhiều.

Bài 1: Gọi số hs của 3 lớp 7A,7B,7C lần lượt là a,b,c (a,b,c∈N*)

Vì số học viên của 3 lớp 7A,7B,7C lần lượt tỉ lệ với 4,5,6 nên:

(dfraca4=dfracb5=dfracc6)

Theo bài ra ta có số hs lớp 7C nhiều hơn nữa số hs lớp 7A là 16 hs nên c – a = 16

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

(dfraca4=dfracb5=dfracc6=dfracc-a6-4=dfrac162=8)

⇒ a = 8 . 4 = 32

⇒ b = 8 . 5 = 40

⇒ c = 8 . 6 = 48

Vậy số học viên của ba lớp 7A,7B,7C lần lượt là 32,40,48

Bài 2: Gọi ba cạnh của tam giác lần lượt là a,b,c (a,b,c ∈ N*)

Nửa chu vi của tam giác là : 72 : 2 = 36 (cm)

Vì độ dài của 3 cạnh tam giác lần lượt tỉ lệ với 3,4,5 nên:

(dfraca3=dfracb4=dfracc5)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

(dfraca3=dfracb4=dfracc5=dfraca+b+c3+4+5=dfrac3612=3)

⇒ a = 3 . 3 = 9

⇒ b = 3 . 4 = 12

⇒ c = 3 . 5 = 15

Vậy ba cạnh của tam giác lần lượt là 9cm,12cm,15cm

Mấy bài sau tương tự nha.

Số học viên của 3 lớp 7A ; 7B ; 7C tỉ lệ lần lượt với 2 ; 3 ; 4

Biết rằng tổng số học viên những lớp là 126 . Tính số học viên của mỗi lớp

Các vướng mắc tương tự

Gọi số học viên của ba lớp 7A, 7B,7C lần lượt là a,b,c(hs); đk a,,b,c ∈ $N^*$ 

Theo đề bài, ta có:

$fraca6$ = $fracb5$ = $fracc7$ và c-b=10

Áp dụng tc dãy tỉ số bằng nhau ta có:

$fraca6$ = $fracb5$ = $fracc7$ =$fracc-b7-5$ =$frac102$ =5

Do đó:

$fraca6$ = 6.5=30

$fracb5$ = 5.5= 25

$fracc7$ = 7.5= 35

vậy số học viên lớp 7A, 7B,7C lần lượt là: 30hs

                                                                  25hs

                                                                   35hs

Bài 1: Gọi số hs của 3 lớp 7A,7B,7C lần lượt là a,b,c (a,b,c∈N*)

Vì số học viên của 3 lớp 7A,7B,7C lần lượt tỉ lệ với 4,5,6 nên:

(dfraca4=dfracb5=dfracc6)

Theo bài ra ta có số hs lớp 7C nhiều hơn nữa số hs lớp 7A là 16 hs nên c – a = 16

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

(dfraca4=dfracb5=dfracc6=dfracc-a6-4=dfrac162=8)

⇒ a = 8 . 4 = 32

⇒ b = 8 . 5 = 40

⇒ c = 8 . 6 = 48

Vậy số học viên của ba lớp 7A,7B,7C lần lượt là 32,40,48

Bài 2: Gọi ba cạnh của tam giác lần lượt là a,b,c (a,b,c ∈ N*)

Nửa chu vi của tam giác là : 72 : 2 = 36 (cm)

Vì độ dài của 3 cạnh tam giác lần lượt tỉ lệ với 3,4,5 nên:

(dfraca3=dfracb4=dfracc5)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

(dfraca3=dfracb4=dfracc5=dfraca+b+c3+4+5=dfrac3612=3)

⇒ a = 3 . 3 = 9

⇒ b = 3 . 4 = 12

⇒ c = 3 . 5 = 15

Vậy ba cạnh của tam giác lần lượt là 9cm,12cm,15cm

Mấy bài sau tương tự nha.

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

      Số học viên của 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với những số 6; 5; 7. Tính số học viên của mỗi lớp, biết rằng số học viên của 7A nhiều hơn nữa số học viên của lớp 7B là 6 học viên.

Các vướng mắc tương tự

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

1.số hs của ba lớp 7A,7B,7C tỉ lệ với những số 6,5,7. lớp 7C hơn 7B là 10 hs. tính số hs mỗi lớp

Các vướng mắc tương tự


Khách

Hãy nhập vướng mắc của bạn vào đây

Dưới đấy là một vài vướng mắc hoàn toàn có thể liên quan tới vướng mắc mà bạn trình lên. Có thể trong số đó có câu vấn đáp mà bạn cần!

Reply
1
0
Chia sẻ

Clip Số học viên của 3 lớp 7a 7b 7c tỉ lệ với 6 5 7 ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Số học viên của 3 lớp 7a 7b 7c tỉ lệ với 6 5 7 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Số học viên của 3 lớp 7a 7b 7c tỉ lệ với 6 5 7 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Số học viên của 3 lớp 7a 7b 7c tỉ lệ với 6 5 7 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Số học viên của 3 lớp 7a 7b 7c tỉ lệ với 6 5 7

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Số học viên của 3 lớp 7a 7b 7c tỉ lệ với 6 5 7 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Số #học #sinh #của #lớp #tỉ #lệ #với