Mẹo Hướng dẫn So sánh đình chỉ và tạm đình chỉ vụ án hành chính 2022

You đang tìm kiếm từ khóa So sánh đình chỉ và tạm đình chỉ vụ án hành chính được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-14 07:29:06 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

207

Lời mở đầu

Tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm VAHC là một trong những quyết định hành động rất quan trọng của quy trình phúc thẩm. Nếu việc phát hành quyết định hành động này thiếu đúng chuẩn, tùy tiện sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến trình xử lý và xử lý vụ án, gây kéo dãn việc xử lý và xử lý phúc thẩm, ảnh hưởng đến quyền, quyền lợi hợp pháp của đương sự kháng nghị, của Viện kiểm sát có kháng nghị. Hiện nay, Luật TTHC năm 2015 (LTTHC) quy định về quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm tại Điều 228. Thế nhưng, qua việc nghiên cứu và phân tích tác giả nhận thấy một số trong những quy định của LTTHC về quyết định hành động này còn hạn chế, thiếu sót gây trở ngại vất vả, lúng túng cho Tòa án trong quy trình vận dụng pháp lý.

1. Quy định về quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm

1.1. Quy định của về vị trí căn cứ tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm

Căn cứ để Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm được quy định tại Điều 228 LTTHC. Tuy nhiên, Điều 228 LTTHC không trực tiếp quy định và lại viện dẫn đến những vị trí căn cứ tạm đình chỉ xử lý và xử lý vụ án tại khoản 1 Điều 141 LTTHC. Theo đó, nếu xuất hiện một trong những vị trí căn cứ sau thì Tòa án phúc thẩm VAHC sẽ ra quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính, rõ ràng là:

Đương sự là thành viên đã chết, cơ quan, tổ chức triển khai đã giải thể hoặc tuyên bố phá sản mà chưa tồn tại thành viên, cơ quan, tổ chức triển khai thừa kế quyền, trách nhiệm và trách nhiệm tố tụng;

Trong LTTHC, đương sự là thành viên gồm có công dân Việt Nam, người quốc tế, người không còn quốc tịch[1]. Khi thành viên chết, cơ quan, tổ chức triển khai bị giải thể thì cũng đồng nghĩa tương quan với việc quyền và trách nhiệm và trách nhiệm tố tụng của tớ cũng luôn có thể có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn chấm hết nếu như không còn người thừa kế. Sự kiện pháp lý chết hoặc giải thể này sẽ làm cho quy trình tố tụng bị gián đoạn, việc gián đoạn này sẽ không còn riêng gì có gây ảnh hưởng đến quyền, quyền lợi của tớ mình đương sự là thành viên đã chết hoặc cơ quan, tổ chức triển khai đã biết thành giải thể mà còn ảnh hưởng đến quyền, quyền lợi của những đương sự khác có liên quan trong VAHC, do đó nên phải có người thừa kế quyền và trách nhiệm và trách nhiệm tố tụng của tớ. Trong trường hợp nếu chưa tìm kiếm được người thừa kế thì Tòa án cấp phúc thẩm sẽ ra quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án.

Ví dụ: Ông A khởi kiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục trưởng Cục thuế tỉnh B. Tòa án cấp xét xử sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện. Không đồng ý, ông A kháng nghị theo trình tự phúc thẩm và được Tòa án cấp phúc thẩm thụ lý xử lý và xử lý. Sau khi thụ lý, ông A chết mà Tòa án phúc thẩm chưa xác lập được người thừa kế quyền và trách nhiệm và trách nhiệm tố tụng của ông nên đã ra quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm.

Đương sự là người mất khả năng hành vi dân sự, người chưa thành niên mà chưa xác lập được người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý

Trong qúa trình xử lý và xử lý phúc thẩm vụ án hành chính, Tòa án phát hiện đương sự là người mất khả năng hành vi dân sự, người chưa thành niên mà chưa xác lập được người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý, Tòa án ra quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm. Việc tạm đình chỉ xét xử thời gian hiện nay là hoàn toàn thích hợp vì nếu tiếp tục xử lý và xử lý sẽ không còn bảo vệ được quyền lợi cho những đương sự của vụ án, xử lý và xử lý thiếu khách quan và đúng chuẩn.

Ví dụ: Ông C khởi kiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục trưởng Cục thuế tỉnh D. Tòa án cấp xét xử sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của ông. Không đồng ý, ông C kháng nghị theo trình tự phúc thẩm và được Tòa án cấp phúc thẩm thụ lý xử lý và xử lý. Sau khi thụ lý, ông C rơi vào tình trạng tổn thương về mặt tinh thần bị Tòa án tuyên mất khả năng hành vi dân sự mà Tòa án phúc thẩm chưa xác lập được người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của ông nên đã ra quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm.

Đã hết thời hạn sẵn sàng sẵn sàng xét xử mà một trong những đương sự không thể xuất hiện vì nguyên do chính đáng, trừ trường hợp hoàn toàn có thể xét xử vắng mặt đương sự

Thời hạn sẵn sàng sẵn sàng xét xử phúc thẩm vụ án hành đó đó là khoảng chừng thời hạn Tòa án cấp phúc thẩm sẵn sàng sẵn sàng những việc làm thiết yếu để lấy vụ án ra xét xử. Trong thời hạn sẵn sàng sẵn sàng, Tòa án sẽ triệu tập đương sự kháng nghị để phục vụ cho công tác thao tác mở phiên tòa xét xử xét xử. Nếu những đương sự không thể xuất hiện vì nguyên do chính đáng mà không còn đơn xin xét xử vắng mặt thì Tòa án ra quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm.

Cần đợi kết quả xử lý và xử lý của cơ quan khác hoặc kết quả xử lý và xử lý vụ việc khác có liên quan

Trong quy trình xử lý và xử lý VAHC, nội dung của vụ án có liên quan đến một vụ án hình sự, dân sự, kinh tế tài chính, lao động… hoặc một vụ việc khác có liên quan đang rất được Tòa án có thẩm quyền xử lý và xử lý mà nội dung, kết quả của việc xử lý và xử lý những vụ án này còn có ý nghĩa quan trọng và là cơ sở pháp lý tiền đề thiết yếu để phục vụ cho việc xử lý và xử lý VAHC thì Tòa án đang xử lý và xử lý VAHC phải ra quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm để đợi kết quả xử lý và xử lý từ những cty khác hoặc vụ việc khác có liên quan. Vì nếu Tòa án cứ tiếp tục xử lý và xử lý thì sẽ dẫn đến vụ án không thể xử lý và xử lý được hoặc xử lý và xử lý được nhưng lại không đảm bảo tính đúng chuẩn[2]. Việc tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm trong trường hợp này là yếu tố kiện thiết yếu để Tòa án xử lý và xử lý đúng chuẩn, toàn vẹn và tổng thể vụ án. Hơn nữa, việc tạm đình chỉ xét xử này còn tạo Đk cho Tòa án có thêm những nguồn tài liệu, chứng cứ thiết yếu từ những cty hữu quan để phục vụ cho việc xét xử phúc thẩm vụ án.   

Cần đợi kết quả giám định tương hỗ update, giám định lại; cần đợi kết quả thực thi ủy thác tư pháp, ủy thác tích lũy chứng cứ hoặc đợi cơ quan, tổ chức triển khai phục vụ tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án mới xử lý và xử lý được vụ án

Trong quy trình xử lý và xử lý phúc thẩm, nếu Tòa án phát hiện những chứng cứ của vụ án không đủ, chưa đúng chuẩn, chưa toàn vẹn và tổng thể và nên phải giám định tương hỗ update, giám định lại và cần yêu cầu những cty tổ chức triển khai đang lưu giữ quản trị và vận hành tài liệu, chứng cứ của vụ án phục vụ thêm những tài liệu, chứng cứ cho mình thì Tòa án được quyền ra quyết định hành động tạm đình chỉ xử lý và xử lý phúc thẩm vụ án.

Cần đợi kết quả xử lý văn bản quy phạm pháp lý liên quan đến việc xử lý và xử lý vụ án có tín hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp lý của cơ quan nhà nước cấp trên mà Tòa án đã có văn bản kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, tương hỗ update hoặc bãi bỏ văn bản đó

Căn cứ tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm này xuất phát từ thẩm quyền của Tòa án trong việc xem xét, kiến nghị, sửa đổi, tương hỗ update hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp lý khi phát hiện văn bản quy phạm pháp lý trái với Hiến pháp, Luật, văn bản quy phạm pháp lý của cơ quan nhà nước cấp trên được ghi nhận tại Điều 111 LTTHC. Như vậy trong quy trình xử lý và xử lý phúc thẩm vụ án, Tòa án phát hiện thấy những văn bản quy phạm pháp lý có tín hiệu trái với Hiến pháp, Luật, văn bản quy phạm pháp lý của cơ quan nhà nước cấp trên thì Tòa án có quyền xem xét kiến nghị sửa đổi, tương hỗ update hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp lý đó, đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trong thời hạn chờ đón kết quả xử lý văn bản quy phạm pháp lý thì Tòa án phải ra quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm, nhằm mục đích bảo vệ cho việc vận dụng pháp lý được thống nhất.

Nhìn chung, những vị trí căn cứ tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm VAHC được viện dẫn toàn bộ những vị trí căn cứ tạm đình chỉ xử lý và xử lý vụ án tại khoản 1 Điều 141 LTTHC. Tuy nhiên, toàn bộ chúng ta cần lưu ý, những vị trí căn cứ tạm đình chỉ xét xử này phải phát sinh trong quy trình xử lý và xử lý phúc thẩm VAHC mới là vị trí căn cứ để tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm.

1.2. Quy định về hậu quả của việc tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm

Về hậu quả của việc tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm LTTHC tiếp tục sử dụng phương pháp dẫn chiếu đến Điều 142 LTTHC. Theo đó, việc tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm VAHC không làm chấm hết việc xử lý và xử lý phúc thẩm mà chỉ tạm ngưng việc xử lý và xử lý phúc thẩm ở một khoảng chừng thời hạn. Tòa án không xóa tên vụ án bị tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm trong sổ thụ lý mà chỉ ghi chú vào sổ thụ lý và ngày, tháng, năm của quyết định hành động tạm đình chỉ xử lý và xử lý phúc thẩm vụ án để theo dõi. Tiền tạm ứng án phí, lệ phí phúc thẩm mà đương sự đã nộp được xử lý khi Tòa án tiếp tục xử lý và xử lý vụ án. Mặt khác, để bảo vệ việc xử lý và xử lý vụ án được thông suốt, tránh bị gián đoạn LTTHC còn quy định trong thời hạn tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm, Thẩm phán được phân công xử lý và xử lý vụ án vẫn phải có trách nhiệm về việc xử lý và xử lý vụ án, đôn đốc theo dõi những thành viên, tổ chức triển khai khắc phục những nguyên do dẫn đến tạm đình chỉ xét xử trong thời hạn ngắn nhất để kịp thời tiếp tục xử lý và xử lý phúc thẩm vụ án.

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 228 LTTHC còn xác lập quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm có hiệu lực hiện hành thi hành ngay. Tòa phúc thẩm phải gửi ngay quyết định hành động này cho Viện kiểm sát cùng cấp và đương sự của vụ án.

1.3. Quy định về thẩm quyền ra quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm

Hiện nay, LTTHC không còn quy định rõ ràng về thẩm quyền ra quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm. Đây đó đó là yếu tố khác lạ cơ bản với quyết định hành động đình chỉ xét xử phúc thẩm. Bởi lẽ, thẩm quyền ra quyết định hành động đình chỉ xét xử phúc thẩm được quy định tương đối rõ ràng theo từng quy trình. Nếu tại phiên tòa xét xử thì Hội đồng xét xử phúc thẩm sẽ có được thẩm quyền ra quyết định hành động đình chỉ xét xử phúc thẩm, nếu trước lúc mở phiên tòa xét xử, việc ra quyết định hành động đình chỉ xét xử phúc thẩm thuộc về Thẩm phán được phân công làm chủ tọa phiên tòa xét xử. Do vậy, trên phương diện so sánh, LTTHC nên phải có quy định phân định rõ ràng thẩm quyền ra quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm nhằm mục đích bảo vệ tính thống nhất, đúng chuẩn trong việc vận dụng pháp lý.

2. Một số kiến nghị hoàn thiện

Thứ nhất, LTTHC quy định về hậu quả của quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm thiếu chuẩn xác, dễ gây ra nhầm lẫn

Hậu quả lớn số 1 của quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm VAHC là làm tạm ngưng việc xử lý và xử lý phúc thẩm VAHC, nếu phát hành không chuẩn xác hoàn toàn có thể gây kéo dãn việc xử lý và xử lý vụ án. Dưới góc nhìn nghiên cứu và phân tích quy định của pháp lý, Điều 228 quy định về hậu quả của quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm còn lủng củng, viện dẫn quá đà, tạo ra cách hiểu bất nhất. Bởi lẽ, nội tại giữa khoản 1 và khoản 2 Điều 228 có sự xích míc với nhau. Cụ thể, khoản 1 Điều 228 quy định: “Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án, hậu quả của việc tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án và tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án được thực thi theo quy định tại Điều 141 và Điều 142 Luật này” và khoản 2 Điều 141 Luật TTHC “quyết định hành động tạm đình chỉ xử lý và xử lý vụ án hoàn toàn có thể bị kháng nghị, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm”. Rõ ràng, nếu vị trí căn cứ vào khoản 1 Điều 228 có viện dẫn đến khoản 2 Điều 141 thì quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm chưa tồn tại hiệu lực hiện hành pháp lý, là đối tượng người dùng hoàn toàn có thể bị kháng nghị, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Ngược với khoản 1, khoản 2 Điều 228 Luật TTHC lại xác lập “quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm có hiệu lực hiện hành thi hành ngay”. Như vậy trong cùng một điều luật, bản thân khoản 1, khoản 2 có nội dung quy định bất nhất với nhau. Điều này sẽ không còn riêng gì có đã cho toàn bộ chúng ta biết sự lúng túng, luẩn quẩn của nhà làm luật mà còn thể hiện sự không đúng chuẩn, không thể thống nhất bản chất của thủ tục phúc thẩm.

Từ sự phân tích trên, tác giả đề xuất kiến nghị sửa khoản 1 Điều 228 như sau “Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án, hậu quả của việc tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án và tiếp tục việc xét xử phúc thẩm vụ án được thực thi theo quy định tại khoản 1 Điều 141 và Điều 142 của Luật này”. Thiết nghĩ đấy là kiến nghị thiết yếu, nhằm mục đích bảo vệ đúng tính chất của phúc thẩm VAHC và quan trọng hơn hết là bảo vệ việc hiểu và vận dụng pháp lý thống nhất.

Thứ hai, LTTHC chưa tồn tại lao lý quy định về thẩm quyền ra quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm

Thời điểm ra quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm phải sau khi thụ lý phúc thẩm và hoàn toàn có thể chia ra ở hai trường hợp trước lúc mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tại phiên tòa xét xử phúc thẩm. Tuy nhiên, LTTHC lại không còn lao lý quy định rõ ràng thẩm quyền phát hành quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm ở cả hai quy trình trước lúc mở phiên tòa xét xử và tại phiên tòa xét xử phúc thẩm VAHC. Điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động và sinh hoạt giải trí phát hành quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm VAHC, việc xác lập thẩm quyền phát hành quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử thiếu thống nhất Một trong những Tòa án. Trong khi đó, Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015 lại sở hữu quy định khá rõ ràng về thẩm quyền phát hành quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm, rõ ràng trước lúc mở phiên tòa xét xử phúc thẩm thì thẩm quyền phát hành quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm thuộc về Thẩm phán được phân công xử lý và xử lý vụ án là chủ tọa phiên tòa xét xử và tại phiên tòa xét xử thuộc về Hội đồng xét xử phúc thẩm[3].

Như vậy, dưới góc nhìn tham chiếu quy định của luật tố tụng dân sự, tác giả nhận định rằng LTTHC cần tương hỗ update quy định về thẩm quyền phát hành quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm VAHC. Việc tương hỗ update này sẽ nhằm mục đích bảo vệ việc vận dụng pháp lý thống nhất, xác lập rõ trách nhiệm của người dân có thẩm quyền phát hành quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm. Cụ thể, trước lúc mở phiên tòa xét xử xét xử phúc thẩm VACH thì thẩm quyền tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm thuộc về Thẩm phán được phân công làm chủ tọa phiên tòa xét xử, tại phiên tòa xét xử xét xử phúc thẩm thuộc về Hội đồng xét xử phúc thẩm.

Thứ ba, chưa quy định rõ ràng về thời hạn phải thông báo cho Viện kiểm sát, đương sự về việc tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm

Viêc tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền tham gia tố tụng của đương sự kháng nghị, Viện kiểm sát có kháng nghị. Chính vì vậy, khi ra quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm, Tòa án phúc thẩm phải có trách nhiệm thông báo kịp thời cho đương sự và Viện kiểm sát. Mục đích của việc thông báo này để những đương sự, Viện kiểm sát biết được để họ xem xét nhìn nhận mức độ đúng chuẩn của quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử và thực thi quyền kiến nghị xem xét lại quyết định hành động này nếu có vị trí căn cứ nhận định rằng nó không đúng chuẩn, loại trừ trường hợp Tòa án tạm đình chỉ không đúng gây ảnh hưởng đến tiến độ xử lý và xử lý vụ án. Thế nhưng, hiện tại LTTHC chỉ quy định “quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm phải được gửi ngay cho đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp” mà không số lượng giới hạn rõ ràng về thời hạn Tòa án phải gửi quyết định hành động đó. Do vậy, thực tiễn hoàn toàn có thể xẩy ra tình trạng Tòa án kéo dãn thời hạn thông báo về việc tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm cho đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp. Điều này làm ảnh hưởng đến quyền được biết của đương sự và đặc biệt quan trọng nó còn tạo ra sự thiếu thống nhất Một trong những Tòa án trong việc xác lập thời hạn thông báo nội dung tạm đình chỉ xét xử VAHC.

Do vậy, LTTHC nên xem xét thuở nào gian rõ ràng, thích hợp để quy định về nội dung trên. Tác giả kiến nghị sửa khoản 3 Điều 228 như sau “trong thời hạn 3 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày ra quyết định hành động tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm, Tòa án phải gửi quyết định hành động đó cho đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp”. Nhận thấy, việc định lượng thời hạn 3 ngày thao tác trong kiến nghị này là thích hợp, không thật dài và cũng không thật ngắn, phục vụ được cả hai tiêu chuẩn vừa tạo Đk cho Tòa án trong việc sẵn sàng sẵn sàng tống đạt sách vở mà vẫn bảo vệ được quyền được biết về việc tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm của Viện kiểm sát và đương sự.

Thứ tư, chưa quy định rõ ràng về thời hạn tiếp tục xét xử phúc thẩm khi vị trí căn cứ tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm được khắc phục

Nhận thấy này cũng là yếu tố thiếu sót nên được nhìn nhận lại của LTTHC hiện hành. Việc không số lượng giới hạn rõ ràng về thời hạn tiếp tục xử lý và xử lý vụ án khi vị trí căn cứ tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm được khắc phục sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý và xử lý vụ án, mỗi Thẩm phán sẽ nêu lên những mốc thời hạn rất khác nhau Theo phong cách riêng của tớ, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất về vận dụng pháp lý. Do vậy, để bảo vệ việc thống nhất trong việc vận dụng pháp lý, bảo vệ cho việc xử lý và xử lý phúc thẩm được nhanh gọn, đúng tiến độ chúng tôi nhận định rằng LTTHC cần tương hỗ update thêm một lao lý quy định về thời hạn tiếp tục xử lý và xử lý vụ án khi nguyên do tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm được khắc phục. Cụ thể LTTHC cần tương hỗ update thêm khoản 4 vào Điều 228 LTTHC với nội dung sau: “Trong thời hạn 03 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nguyên do tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm không hề thì Tòa án phải ra quyết định hành động tiếp tục xử lý và xử lý vụ án hành chính và gửi quyết định hành động đó cho đương sự, Viện kiểm sát cùng cấp. Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính hết hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày phát hành quyết định hành động tiếp tục xử lý và xử lý phúc thẩm vụ án hành chính.”

Kết luận

 Tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm là một trong những quyết định hành động quan trọng hoàn toàn có thể được vận dụng, phát hành trong quy trình xử lý và xử lý phúc thẩm vụ án hành chính. Tuy nhiên thông qua quy trình tìm hiểu, phân tích, so sánh giữa thực tiễn và lý luận, tác giả nhận thấy những quy định của LTTHC hiện hành về quyết định hành động này còn hạn chế, thiếu sót cần phải nhìn nhận, xem xét và thiết kế lại cho thích hợp, nhằm mục đích góp thêm phần vào việc hoàn thiện LTTHC trong thời hạn sửa đổi sắp tới đây, nâng cao chất lượng xử lý và xử lý vụ án hành chính ở cả cấp xét xử sơ thẩm và phúc thẩm và nhất là tạo nên hiên chạy pháp lý ổn định, chỉnh chu hơn để những Thẩm phán vận dụng pháp lý được thống nhất.

TANDCC tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm xét xử vụ án hành ở chính giữa nguyên đơn là người dân và bị đơn là UBND Quận 12 Tp Hồ Chí Minh – Ảnh: Minh Tuấn/ TTTĐ

 

[1] Trần Linh Huân, Tạm đình chỉ xử lý và xử lý vụ án hành chính, Khóa luận tốt nghiệp cử nhân Luật, Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh, năm 2014, tr 24

[2] Trần Linh Huân, Tạm đình chỉ xử lý và xử lý vụ án hành chính, Khóa luận tốt nghiệp cử nhân Luật, Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh, năm 2014, tr 34

[3] Xem Điều 288, 295 Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015

Reply
7
0
Chia sẻ

Video So sánh đình chỉ và tạm đình chỉ vụ án hành chính ?

You vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip So sánh đình chỉ và tạm đình chỉ vụ án hành chính tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật So sánh đình chỉ và tạm đình chỉ vụ án hành chính miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download So sánh đình chỉ và tạm đình chỉ vụ án hành chính Free.

Thảo Luận vướng mắc về So sánh đình chỉ và tạm đình chỉ vụ án hành chính

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết So sánh đình chỉ và tạm đình chỉ vụ án hành chính vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#sánh #đình #chỉ #và #tạm #đình #chỉ #vụ #án #hành #chính