Kinh Nghiệm Hướng dẫn Tại liệu tuyên truyền Ngày mái ấm gia đình Việt Nam 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Tại liệu tuyên truyền Ngày mái ấm gia đình Việt Nam được Update vào lúc : 2022-04-29 07:09:05 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

221

Gia đình là một tế bào của xã hội, nơi dùy trì nòi giống, là môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi vương quốc, mỗi dân tộc bản địa muốn tồn tại và tăng trưởng đều phải ghi nhận chăm sóc và bảo vệ mái ấm gia đình.

          Trải qua nhiều thế hệ, mái ấm gia đình Việt Nam được hình thành và tăng trưởng với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp thêm phần xây dựng bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc bản địa. Những giá trị truyền thống cuội nguồn quý báu như lòng yêu nước, yêu quê nhà, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần mẫn sáng tạo trong lao động, quật cường, kiên cường vượt qua mọi trở ngại vất vả, thử thách đã được mái ấm gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quy trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Qua nhiều thời kỳ tăng trưởng, cấu trúc và quan hệ trong mái ấm gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng hiệu suất cao cơ bản của mái ấm gia đình vẫn còn đấy tồn tại và mái ấm gia đình vẫn là một tác nhân quan trọng, không thể thiếu trong sự tăng trưởng kinh tế tài chính –  xã hội của giang sơn.

           Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác lập việc quan tâm đến mái ấm gia đình là đúng vì: “Nhiều mái ấm gia đình cộng lại mới thành xã hội, mái ấm gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì mái ấm gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là mái ấm gia đình”. Ngày 4 tháng 5 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã phát hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam và lấy ngày 28/6 thường niên là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm mục đích tôn vinh trách nhiệm lãnh đạo của những ngành, những cấp, những đoàn thể, tổ chức triển khai xã hội cùng toàn thể những mái ấm gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng mái ấm gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, niềm sung sướng, góp thêm phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, UBND Phường đã chỉ định Ban chỉ huy công tác thao tác mái ấm gia đình Phường Phúc La  tổ chức triển khai nhiều hoạt động và sinh hoạt giải trí tuyên truyền, phát động chiến dịch truyền thông với chủ đề “Gia đình nguồn lực và trách nhiệm trong phòng chống bạo lực mái ấm gia đình”, nhằm mục đích tạo hiệu ứng tích cực nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mái ấm gia đình, hiệp hội trong phòng, chống bạo lực mái ấm gia đình; tiếp tục tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với chủ đề “Bữa cơm mái ấm gia đình ấm áp yêu thương” với ý nghĩa trân trọng những khoảng chừng thời hạn ngắn sum họp của mọi mái ấm gia đình Việt Nam bên bữa cơm mái ấm gia đình niềm sung sướng, đầm ấm và nêu cao những giá trị vô giá của mái ấm gia đình, đó là tình cảm của ông bà, cha mẹ, con cháu, vợ chồng, anh em, tôn kính bậc sinh thành, yêu thương chăm sóc con trẻ; gắn với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa truyền thống”. Nâng cao trách nhiệm của những ngành, những cấp, những đoàn thể, những tổ chức triển khai xã hội và những tầng lớp nhân dân quan tâm đến vị trí, vai trò của mái ấm gia đình, cách tổ chức triển khai môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường mái ấm gia đình, xây dựng quan hệ giá đình, bình đẳng giới trong mái ấm gia đình và phòng, chống bạo lực mái ấm gia đình tôn vinh những gia trị nhân văn thâm thúy của mái ấm gia đình Việt Nam; tăng cường tuyên truyền, vận động những tầng lớp nhân dân thực thi nếp sống văn minh, mái ấm gia đình văn hóa truyền thống, thừa kế phát huy truyền thống cuội nguồn tốt đẹp của mái ấm gia đình Việt Nam, thực thi Luật phòng, chống bạo lực mái ấm gia đình, xây dựng mái ấm gia đình ấm no, bình đẳng tiến bộ, niềm sung sướng.

Để thiết thực hưởng ứng Ngày mái ấm gia đình Việt Nam 28/6, UBND Phường Phúc La đề xuất kiến nghị UBMTTQ, những ban ngành đoàn thể chính trị,  tổ chức triển khai xã hội tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa của Ngày mái ấm gia đình Việt Nam 28/6, từng bước đưa “Ngày mái ấm gia đình” vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, trở thành ngày hội lớn, mang ý nghĩa nhân văn cao cả, được lưu truyền tốt đẹp trong mọi mái ấm gia đình Việt Nam.

TUYÊN TRUYỀN

HƯỞNG ỨNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6/2022

           Gia đình là một tế bào của xã hội, nơi dùy trì nòi giống, là môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi vương quốc, mỗi dân tộc bản địa muốn tồn tại và tăng trưởng đều phải ghi nhận chăm sóc và bảo vệ mái ấm gia đình, không khí vui vẻ khiến mọi thành viên đều thấy niềm sung sướng.

          Trải qua nhiều thế hệ, mái ấm gia đình Việt Nam được hình thành và tăng trưởng với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp thêm phần xây dựng bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc bản địa. Những giá trị truyền thống cuội nguồn quý báu như lòng yêu nước, yêu quê nhà, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần mẫn sáng tạo trong lao động, quật cường, kiên cường vượt qua mọi trở ngại vất vả, thử thách đã được mái ấm gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quy trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Qua nhiều thời kỳ tăng trưởng, cấu trúc và quan hệ trong mái ấm gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng hiệu suất cao cơ bản của mái ấm gia đình vẫn còn đấy tồn tại và mái ấm gia đình vẫn là một tác nhân quan trọng, không thể thiếu trong sự tăng trưởng kinh tế tài chính –  xã hội của giang sơn.

           Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác lập việc quan tâm đến mái ấm gia đình là đúng vì: “Nhiều mái ấm gia đình cộng lại mới thành xã hội, mái ấm gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì mái ấm gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là mái ấm gia đình”. Theo lời Bác, ngày 28 tháng 6 năm 2000, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã phát hành Chỉ thị số 55-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của những cấy uỷ Đảng của cơ sở riêng với công tác thao tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ con. Ngày 4 tháng 5 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã phát hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ: lấy ngày 28/6 thường niên là ngày Gia đình Việt Nam, nhằm mục đích tôn vinh trách nhiệm lãnh đạo của những ngành, những cấp, những đoàn thể và tổ chức triển khai xã hội cùng toàn thể những mái ấm gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng mái ấm gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, niềm sung sướng, tăng cường công tac bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ con góp thêm phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Hưởng ứng tháng hành vi vương quốc phòng chống bạo lực mái ấm gia đình, Ban chỉ huy công tác thao tác mái ấm gia đình tỉnh Lạng Sơn năm 2022 đã phát động chiến dịch truyền thông với chủ đề “Gia đình nguồn lực và trách nhiệm trong phòng chống bạo lực mái ấm gia đình”, nhằm mục đích tạo hiệu ứng tích cực nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mái ấm gia đình, hiệp hội trong phòng, chống bạo lực mái ấm gia đình. Hỗ trợ nạn nhân, biểu dương, khen thưởng thành viên, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng chống bạo lực mái ấm gia đình.

          Năm 2022 Lạng Sơn tiếp tục tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với chủ đề “Bữa cơm mái ấm gia đình ấm áp yêu thương” với ý nghĩa trân trọng những khoảng chừng thời hạn ngắn sum họp của mọi mái ấm gia đình Việt Nam bên bữa cơm mái ấm gia đình niềm sung sướng, đầm ấm và nêu cao những giá trị vô giá của mái ấm gia đình, đó là tình cảm của ông bà, cha mẹ, con cháu, vợ chồng, anh em, tôn kính bậc sinh thành, yêu thương chăm sóc con trẻ. “Bữa cơm mái ấm gia đình ấm áp yêu thương” gắn với chủ đề truyền thông về công tác thao tác Gia đình năm 2022 là “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong mái ấm gia đình”, nhằm mục đích nâng cao trách nhiệm của những ngành, những cấp, những đoàn thể, những tổ chức triển khai xã hội và những tầng lớp nhân dân quan đến vị trí, vai trò của mái ấm gia đình, cách tổ chức triển khai môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường mái ấm gia đình, xây dựng quan hệ mái ấm gia đình, bình đẳng giới trong mái ấm gia đình và phòng, chống bạo lực mái ấm gia đình tôn vinh những gia trị nhân văn thâm thúy của mái ấm gia đình Việt Nam; tăng cường tuyên truyền, vận động những tầng lớp nhân dân thực thi nếp sống văn minh, mái ấm gia đình văn hóa truyền thống, thừa kế phát huy truyền thống cuội nguồn tốt đẹp của mái ấm gia đình Việt Nam, thực thi Luật phòng, chống bạo lực mái ấm gia đình, xây dựng mái ấm gia đình ấm no, bình đẳng tiến bộ, niềm sung sướng.

Tích cực hưởng ứng những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt kỷ niệm Ngày mái ấm gia đình Việt Nam 28/6, từng người hãy tổ chức triển khai sum họp mái ấm gia đình, tổ chức triển khai liên hoan gặp mặt những thành viên trong mái ấm gia đình nhằm mục đích ôn lại truyền thống cuội nguồn nề nếp gia phong là yếu tố rất là thiết yếu và ý nghĩa, gắn chặt tình cảm những thành viên với nhau, từng bước đưa “Ngày mái ấm gia đình” vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, trở thành ngày hội lớn, mang ý nghĩa nhân văn cao cả, được lưu truyền tốt đẹp trong mọi mái ấm gia đình Việt Nam./.

* THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG:

– Bạo lực mái ấm gia đình là vi phạm pháp lý;

– Bạo lực mái ấm gia đình làm suy giảm kĩ năng học tập và tăng trưởng toàn vẹn và tổng thể của trẻ con;

– Mọi hành vi bạo lực mái ấm gia đình cần phải tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp lý;

– Bảo vệ trẻ con sống bảo vệ an toàn và uy tín ngay tại mái ấm gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và những thành viên mái ấm gia đình;

– Yêu thương và chia sẻ để giữ gìn niềm sung sướng mái ấm gia đình;

– Hưởng ứng Ngày mái ấm gia đình Việt Nam 28/6.

– Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong mái ấm gia đình.

– Xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên văn hóa truyền thống mái ấm gia đình – hiệp hội – xã hội lành mạnh.

– Chung tay, góp sức xây dựng mái ấm gia đình Việt Nam bền vững;

– Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, mái ấm gia đình niềm sung sướng;

– Yêu thương và tôn trọng là tuyệt kỹ để giữ gìn niềm sung sướng mái ấm gia đình;

– Xây dựng mái ấm gia đình thật sự là tổ ấm của từng người, là tế bào lành mạnh mẽ và tự tin của xã hội;

– Thực hiện bình đẳng giới trong mọi mái ấm gia đình, là xây dựng xã hội văn minh tiến bộ;

 – Nhà nước nghiêm cấm phân biệt đối xử giữa nam và nữ trong mái ấm gia đình và xã hội;

– Gia đình là môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên quan trọng tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Reply
2
0
Chia sẻ

Clip Tại liệu tuyên truyền Ngày mái ấm gia đình Việt Nam ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tại liệu tuyên truyền Ngày mái ấm gia đình Việt Nam tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Tại liệu tuyên truyền Ngày mái ấm gia đình Việt Nam miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Download Tại liệu tuyên truyền Ngày mái ấm gia đình Việt Nam Free.

Giải đáp vướng mắc về Tại liệu tuyên truyền Ngày mái ấm gia đình Việt Nam

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tại liệu tuyên truyền Ngày mái ấm gia đình Việt Nam vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tại #liệu #tuyên #truyền #Ngày #gia #đình #Việt #Nam