Contents

Kinh Nghiệm về Tại sao trong quy trình 1919 1925 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Tại sao trong quy trình 1919 1925 được Update vào lúc : 2022-05-09 13:02:08 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

342

Tại sao trong quy trình 1919-1925, giai cấp công nhân vẫn chưa thể vươn lên nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam?

Nội dung chính

  • A. Do thiếu một tổ chức triển khai lãnh đạo thống nhất với đường lối đấu tranh đúng đắn 
  • B. Do hạn chế về tổ chức triển khai, đường lối và trình độ giác ngộ 
  • C. Do giai cấp công nhân vẫn chưa giác ngộ được thiên chức lịch sử 
  • D. Do giai cấp tư sản vẫn đang sở hữu ngọn cờ lãnh đạo cách mạng
  • Đáp án BMặc dù đã có bước tăng trưởng, nhưng nhìn chung trong quy trình 1919-1925 giai cấp công nhân vẫn thiếu một tổ chức triển khai lãnh đạo thống nhất với đường lối đấu tranh đúng đắn; họ chưa giác ngộ được thiên chức lịch sử của tớ. Do đó, trào lưu công nhân thời kì này vẫn dừng ở trình độ tự phát và còn tùy từng trào lưu yêu nước nói chung. Phải đến quy trình 1925 – 1930, giai cấp công nhân mới dần chuyển biến do tác động bởi những hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, nhất là trào lưu “vô sản hóa” (1928).
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Do khuynh hướng vô sản chưa chiếm ưu thế
 

Do hạn chế về tổ chức triển khai, đường lối và trình độ giác ngộ
 

Do Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa Ra đời
 

Do giai cấp tư sản vẫn đang sở hữu ngọn cờ lãnh đạo cách mạng

Đáp án B

Mặc dù đã có bước tăng trưởng, nhưng nhìn chung trong quy trình 1919-1925 giai cấp công nhân vẫn thiếu một tổ chức triển khai lãnh đạo thống nhất với đường lối đấu tranh đúng đắn; họ chưa giác ngộ được thiên chức lịch sử của tớ. Do đó, trào lưu công nhân thời kì này vẫn dừng ở trình độ tự phát và còn tùy từng trào lưu yêu nước nói chung. Phải đến quy trình 1925 – 1930, giai cấp công nhân mới dần chuyển biến do tác động bởi những hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, nhất là trào lưu “vô sản hóa” (1928).

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 48

19/06/2022 170

A. Do thiếu một tổ chức triển khai lãnh đạo thống nhất với đường lối đấu tranh đúng đắn 

B. Do hạn chế về tổ chức triển khai, đường lối và trình độ giác ngộ 

Đáp án đúng chuẩn

C. Do giai cấp công nhân vẫn chưa giác ngộ được thiên chức lịch sử 

D. Do giai cấp tư sản vẫn đang sở hữu ngọn cờ lãnh đạo cách mạng

Đáp án BMặc dù đã có bước tăng trưởng, nhưng nhìn chung trong quy trình 1919-1925 giai cấp công nhân vẫn thiếu một tổ chức triển khai lãnh đạo thống nhất với đường lối đấu tranh đúng đắn; họ chưa giác ngộ được thiên chức lịch sử của tớ. Do đó, trào lưu công nhân thời kì này vẫn dừng ở trình độ tự phát và còn tùy từng trào lưu yêu nước nói chung. Phải đến quy trình 1925 – 1930, giai cấp công nhân mới dần chuyển biến do tác động bởi những hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, nhất là trào lưu “vô sản hóa” (1928).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tờ báo nào dưới đấy là của tầng lớp tiểu tư sản trí thức ở Việt Nam quy trình 1919-1925?

Xem đáp án » 19/06/2022 741

Tổ chức chính trị nào sau này do tầng lớp tiểu tư sản ở Việt Nam lập ra sau trận chiến tranh toàn thế giới thứ nhất?

Xem đáp án » 19/06/2022 557

Năm 1925 đã trình làng sự kiện đấu tranh chính trị nào của tầng lớp tiểu tư sản ở Việt Nam?

Xem đáp án » 19/06/2022 343

Tại sao cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản Việt Nam quy trình 1919 – 1925 lại đi vào con phố cải lương, thỏa hiệp?

Xem đáp án » 19/06/2022 343

Trong quy trình 1919-1925, một số trong những tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì đã lập ra tổ chức triển khai chính trị nào?

Xem đáp án » 19/06/2022 320

Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản trí thức xuất bản trong trào lưu yêu nước dân chủ công khai minh bạch (1919-1926) là

Xem đáp án » 19/06/2022 319

“Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc bản địa không còn con phố nào khác là con phố cách mạng vô sản” là xác lập của Nguyễn Ái Quốc sau khi

Xem đáp án » 19/06/2022 299

Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc là chủ nhiệm kiêm chủ bút của tờ báo nào

Xem đáp án » 19/06/2022 234

Tháng 6-1925, Nguyễn Ái Quốc đã xây dựng

Xem đáp án » 19/06/2022 218

Đóng góp thứ nhất, đồng thời cũng là góp phần lớn số 1 của Nguyễn Ái Quốc riêng với cách mạng Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỉ XX là

Xem đáp án » 19/06/2022 205

Cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari là báo

Xem đáp án » 19/06/2022 183

Sắp xếp những sự kiện sau theo như đúng trình tự thời hạn: 

(1) Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Vécxai Bản yêu sách của nhân dân An Nam. 

(2) Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Hội Liên hiệp những dân tộc bản địa thuộc địa ở Pari. 

(3) Nguyễn Ái Quốc xây dựng Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

(4) Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội đại biểu lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp.

Xem đáp án » 19/06/2022 179

Trong trào lưu dân tộc bản địa dân chủ 1919-1925, giai cấp nào tổ chức triển khai cuộc vận động người Việt Nam chỉ shopping của người Việt Nam?

Xem đáp án » 19/06/2022 155

Sự kiện nào ghi lại Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đã tới được với chủ nghĩa cộng sản và trở thành người đảng viên cộng sản?

Xem đáp án » 19/06/2022 153

Mục tiêu đấu tranh của trào lưu công nhân từ thời điểm năm 1919 đến năm 1924 hầu hết là gì?

Xem đáp án » 19/06/2022 145

Tại sao trong quy trình 1919-1925, giai cấp công nhân vẫn chưa thể vươn lên nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam?

Lời giải và Đáp án

Trong quy trình 1919-1925, giai cấp công nhân vẫn chưa thể vươn lên nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam do hạn chế về tổ chức triển khai, đường lối và trình độ giác ngộ.
Mặc dù đã có bước tăng trưởng, nhưng nhìn chung trong quy trình 1919-1925 giai cấp công nhân vẫn thiếu một tổ chức triển khai lãnh đạo thống nhất với đường lối đấu tranh đúng đắn; họ chưa giác ngộ được thiên chức lịch sử của tớ. Do đó, trào lưu công nhân thời kì này vẫn dừng ở trình độ tự phát và còn tùy từng trào lưu yêu nước nói chung. Phải đến quy trình 1925 – 1930, giai cấp công nhân mới dần chuyển biến do tác động bởi những hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, nhất là trào lưu “vô sản hóa” (1928).

Đáp án đúng: B

Reply
4
0
Chia sẻ

Review Tại sao trong quy trình 1919 1925 ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tại sao trong quy trình 1919 1925 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Tại sao trong quy trình 1919 1925 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Tại sao trong quy trình 1919 1925 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Tại sao trong quy trình 1919 1925

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tại sao trong quy trình 1919 1925 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tại #sao #trong #giai #đoạn