Mẹo về Tam giác vuông có đó dài ba cạnh lập thành một cấp số cộng là Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Tam giác vuông có đó dài ba cạnh lập thành một cấp số cộng là được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-02 16:54:07 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

166

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Độ dài 3 cạnh của một tam giác vuông lập thành một cấp số cộng . Nếu cạnh trung bình bằng 6 thì công sai của cấp số cộng này là:

A.

B.

C.

D.

Ba cạnh của tam giác vuông lập thành ba số hạng liên tục của một cấp số nhân. Khi đó công bội của cấp số nhân đó là:

A.

(q = frac1 – sqrt 5 2)

B.

(q = frac1 pm sqrt 5 2)        

C.

(q = frac1 + sqrt 5 2)

D.

(q =  pm sqrt frac1 + sqrt 5 2 )

Các vướng mắc tương tự

Cho tam giác ABC có độ dài những cạnh là a, b, c theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Biết tan A 2 tan C 2 = x y   ( x , y ∈ N ) , giá trị x + y là:

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3

Cho hàm số f(x)= x3-3x+m+2 Có bao nhiêu số nguyên dương m < 2022 sao cho với mọi bộ ba số thực a , b , c   ∈ – 1 ; 3  thì f(a),  f(b), f(c) là độ dài ba cạnh của một tam giác nhọn

A. 2009

B. 2013

C. 2022

D. 2008

Cho hàm số f x 5 + 4 x + 3 = 2 x + 1 . Có bao nhiêu số nguyên dương  m < 2022  sao cho với mọi bộ ba số thực  a , b , c ∈ – 1 ; 3  thì  f a , f b , f c  là độ dài ba cạnh một tam giác nhọn.

A. 2009.

B. 2013.

C. 2022.

D. 2008.

Cho hàm số f ( x ) = x 3 – 3 x + m + 2 . Có bao nhiêu số nguyên dương m < 2022 sao cho với mọi bộ ba số thực a,b,c ∈ [-1;3] thì f(a),f(b),f(c) là độ dài ba cạnh một tam giác nhọn.

A. 2009.

B. 2013.

C. 2022.

D. 2008.

Một hình hộp chữ nhật có độ dài ba cạnh thành một cấp số nhân, thể tích của khối hộp bằng 64 cm 3  và tổng diện tích s quy hoạnh những mặt của hình hộp chữ nhật bằng 168  cm 2 . Tổng độ dài những cạnh của hình hộp chữ nhật là

A. 84 cm.   

B. 26 cm.     

C. 78 cm.    

D. 42 cm

Cho tam giác ABC cân tại A. Biết rằng độ dài cạnh BC, trung tuyến AM và độ dài cạnh AB theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân có công bội q. Tìm công bội q của cấp số nhân đó

A.  q = 1 + 2 2

B.  q = 2 + 2 2 2

C.  q = − 1 + 2 2

D.  q = − 2 + 2 2 2

Cho tam giác ABC cân tại A. biết rằng độ dài cạnh BC, trung tuyến AM và độ dài cạnh AB theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân có công bội q. tính công bội q của cấp số nhân đó

A. q = 1 + 2 2

B.  q = 2 + 2 2 2

C.  q = – 1 + 2 2

D.  q = – 2 + 2 2 2

Đáp án D

Gọi 3 cạnh của tam giác vuông là a, b, c (a < b < c). Khi đó ta có hệ phương trình:

⇒d=b−a=6−92=32=1,5

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A. 1,4,7,10

B. 1,4,5,10

C. 2,3,5,10

D. 2,3,4,5

Xem đáp án » 22/03/2022 296

Thi ĐH Toán học Thi ĐH – Toán học

Trong những dãy số sau, dãy số nào là cấp số cộng?

Trong những dãy số sau, dãy số nào không là cấp số cộng?

Cho cấp số cộng $6;x; – 2;y$. Khẳng định nào sau này đúng ?

Nghiệm của phương trình $1 + 7 + 13 +  ldots  + x = 280$ là:

Cho cấp số cộng (2;5;8;11;14…) Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

Reply
2
0
Chia sẻ

Video Tam giác vuông có đó dài ba cạnh lập thành một cấp số cộng là ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tam giác vuông có đó dài ba cạnh lập thành một cấp số cộng là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Tam giác vuông có đó dài ba cạnh lập thành một cấp số cộng là miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Tam giác vuông có đó dài ba cạnh lập thành một cấp số cộng là Free.

Thảo Luận vướng mắc về Tam giác vuông có đó dài ba cạnh lập thành một cấp số cộng là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tam giác vuông có đó dài ba cạnh lập thành một cấp số cộng là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tam #giác #vuông #có #đó #dài #cạnh #lập #thành #một #cấp #số #cộng #là