Thủ Thuật Hướng dẫn Thông báo tịch thu nợ của ngân hàng nhà nước 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Thông báo tịch thu nợ của ngân hàng nhà nước được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-30 04:18:09 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

63

Ngân hàng đã có được tịch thu nợ trước hạn hay là không? là một trong những yếu tố được những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán quan tâm, đặc biệt quan trọng khi người tiêu dùng có những tín hiệu vi phạm quy định pháp lý cũng như những hành vi vi phạm khác trong những hợp đồng tín dụng thanh toán. Để làm rõ hơn về việc Ngân hàng đã có được tịch thu nợ khi chưa tới thời hạn riêng với những trường hợp trên. Sau đây, Chuyên tư vấn luật xin phục vụ một số trong những thông tin liên quan rõ ràng như sau:

Nội dung chính

 • Quy định pháp lý về tịch thu nợ trước hạn
 • Các trường hợp Ngân hàng tiến hành tịch thu nợ trước hạn
 • Thủ tục tịch thu nợ của Ngân hàng
 • tin tức liên hệ Luật sư

Thu hồi nợ trước hạn

Quy định pháp lý về tịch thu nợ trước hạn

Theo khoản 1 Điều 95 Luật những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán năm 2010 quy định tổ chức triển khai tín dụng thanh toán có quyền chấm hết việc cấp tín dụng thanh toán, tịch thu nợ trước hạn khi phát hiện người tiêu dùng phục vụ thông tin sai thực sự, vi phạm những quy định trong hợp đồng cấp tín dụng thanh toán.

Đồng thời theo khoản 1 Điều 21 Thông tư 39/2022/TT-NHNN cũng quy định tổ chức triển khai tín dụng thanh toán có quyền chấm hết cho vay vốn ngân hàng, tịch thu nợ trước hạn theo nội dung đã thỏa thuận hợp tác khi phát hiện người tiêu dùng phục vụ thông tin sai thực sự, vi phạm quy định trong thỏa thuận hợp tác cho vay vốn ngân hàng và/hoặc hợp đồng bảo vệ tiền vay.

Lưu ý: Khi Ngân hàng ra quyết định hành động tịch thu nợ trước hạn, toàn bộ những số tiền nợ gốc, lãi, phí, ngân sách phải trả (dù đã tới hạn hay chưa tới hạn) theo hợp đồng tín dụng thanh toán hay những hợp đồng cấp tín dụng thanh toán khác bên vay đang sẵn có với Ngân hàng đều trở thành số tiền nợ đến hạn. Do đó, nếu quá thời hạn phải thanh toán được nêu tại thông báo tịch thu nợ trước hạn mà bên vay không thanh toán khá đầy đủ những số tiền nợ thì Ngân hàng có quyền chuyển toàn bộ những khoản còn nợ sang nợ quá hạn và vận dụng lãi suất vay quá hạn, lãi suất vay chậm trả riêng với những khoản còn nợ đó.

Căn cứ khoản 2 Điều 21 Thông tư 39/2022/TT-NHNN quy định trường hợp người tiêu dùng không trả được nợ đến hạn, thì tổ chức triển khai tín dụng thanh toán có quyền vận dụng những giải pháp tịch thu nợ theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng tín dụng thanh toán, hợp đồng bảo vệ và quy định của pháp lý có liên quan.

Trường hợp sau khi vận dụng những giải pháp tịch thu nợ nhưng vẫn không đủ để hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm trả nợ riêng với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, thì người tiêu dùng có trách nhiệm tiếp tục trả khá đầy đủ nợ gốc và lãi tiền vay cho tổ chức triển khai tín dụng thanh toán.

>>>Xem thêm: Thế chấp nhà bị nợ xấu ra làm sao thì bị Ngân hàng bán đấu giá tài sản?

Các trường hợp Ngân hàng tiến hành tịch thu nợ trước hạn

Theo đó, Ngân hàng sẽ thực thi tịch thu nợ trước hạn khi rơi vào những trường hợp thoả thuận trong hợp đồng tín dụng thanh toán giữa Ngân hàng với những người tiêu dùng hoặc theo pháp lý qui định, rõ ràng:

 • Tài liệu, thông tin, báo cáo liên quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại, sử dụng vốn vay, mục tiêu vay vốn ngân hàng, tài sản bảo vệ do bên vay/bên bảo vệ phục vụ được phát hiện là không đúng chuẩn, không trung thực, sai thực sự;
 • Bên vay sử dụng vốn vay sai mục tiêu;
 • Bên bảo vệ vi phạm hợp đồng hoặc xẩy ra những trường hợp nên phải xử lý tài sản bảo vệ để tịch thu nợ theo quy định tại hợp đồng bảo vệ;
 • Khách hàng không phục vụ, phục vụ không khá đầy đủ hoặc không đúng thời hạn những chứng từ chứng tỏ hoặc liên quan đến việc sử dụng vốn vay theo quy định của Ngân hàng trong từng thời kỳ;
 • Không thực thi hoặc thực thi không đúng những yêu cầu, hướng dẫn của Ngân hàng liên quan đến những việc làm nhằm mục đích ký kết, thực thi, duy trì hợp đồng tín dụng thanh toán, hợp đồng bảo vệ như: công chứng, xác nhận, định giá, bảo hiểm, Đk thanh toán giao dịch thanh toán bảo vệ, tư vấn xác thực tài sản/sách vở, tư vấn giám sát, kiểm kê, quản trị và vận hành tài sản bảo vệ;
 • Khách hàng không phục vụ thông tin khá đầy đủ, đúng chuẩn, kịp thời và trung thực những thông tin liên quan đến việc cấp tín dụng thanh toán như thông tin về nhân thân, tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí, tình hình tài chính, tài sản và những thông tin khác theo thỏa thuận hợp tác trong Hợp đồng và những văn bản thỏa thuận hợp tác có liên quan;
 • Theo quy định của pháp lý hoặc theo quyết định hành động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc Ngân hàng phải tịch thu nợ trước hạn hoặc phát sinh sự kiện bất khả kháng;
 • Các trường hợp khác theo thoả thuận trong hợp đồng tín dụng thanh toán của Ngân hàng với những người tiêu dùng.

Các trường hợp tịch thu nợ trước hạn

>>>Xem thêm: Khi nào thì Ngân hàng phát mại tài sản?

Thủ tục tịch thu nợ của Ngân hàng

Bước 1: Ngân hàng phải thông báo cho người tiêu dùng về việc tịch thu nợ trước hạn.

Thời gian thông báo theo thỏa thuận hợp tác rõ ràng trong Hợp đồng Một trong những bên

Nội dung thông báo tối thiểu gồm có những nội dung sau:

 • Thời điểm tịch thu nợ trước hạn;
 • Số dư nợ gốc bị tịch thu trước hạn;
 • Thời hạn hoàn trả số dư nợ gốc bị tịch thu trước hạn, thời gian chuyển nợ quá hạn và lãi suất vay vận dụng riêng với số dư nợ gốc bị tịch thu trước hạn.

Bước 2: Khách hàng thực thi thủ tục trả nợ trước hạn riêng với số tiền nợ theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng vay/hợp đồng tín dụng thanh toán của Ngân hàng hoặc theo quy định pháp lý liên quan.

Trường hợp người tiêu dùng không thực thi trả đủ số nợ như cam kết trong hợp đồng thì sẽ chuyển sang nợ quá hạn. Dựa trên giải pháp đảm bảo thì nợ quá hạn được phân thành 02 loại:

 • Nợ quá hạn có tài năng sản đảm bảo: trong trường hợp này, nếu người tiêu dùng không đủ kĩ năng trả được số tiền đã vay theo hợp đồng thì Ngân hàng hoàn toàn có thể thực thi việc xử lý nợ nhờ vào tài sản đã thế chấp ngân hàng.
 • Nợ quá hạn không còn tài năng sản đảm bảo: Đây là trường hợp Ngân hàng cho vay vốn ngân hàng tiền nhờ vào uy tín, mức thu nhập, lịch sử tín dụng thanh toán.. của thành viên người vay để phục vụ cho những mục tiêu thành viên.

Quy trình xử lý nợ quá hạn của ngân hàng nhà nước sẽ tiến hành thực thi nhờ vào 02 nguồn cơ sở pháp lý:

 • Quy định chung của Ngân hàng nhà nước về việc xử lý nợ quá hạn.
 • Quy định riêng tại Điều lệ, Thỏa thuận cho vay vốn ngân hàng và Hợp đồng bảo vệ tiền vay của từng Ngân hàng.

Bước 3: Ngân hàng sẽ vận dụng những giải pháp tịch thu nợ.

Các giải pháp tịch thu nợ sẽ tiến hành vận dụng theo thỏa thuận hợp tác cho vay vốn ngân hàng, hợp đồng bảo vệ và quy định của pháp lý có liên quan như sau:

 • Thương lượng, đàm phán với những người tiêu dùng về để người tiêu dùng hợp tác trả nợ.
 • Xử lý tài sản bảo vệ để tịch thu nợ riêng với những hợp đồng vay có tài năng sản bảo vệ.

Đối với giải pháp này ngân hàng nhà nước nên phải có văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo vệ tới người tiêu dùng. Sau đó, Ngân hàng sẽ tiến hành việc xử lý tài sản theo Hợp đồng bảo vệ tiền vay mà hai bên đã thoả thuận. Các phương thức xử lý tài sản mà lúc bấy giờ pháp lý quy định gồm: bán đấu giá tài sản; ngân hàng nhà nước tự bán tài sản; ngân hàng nhà nước nhận tài sản thay thế cho việc trả nợ quá hạn của người tiêu dùng và những phương thức khác mà pháp lý không cấm.

 • Khởi kiện ra cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu xử lý và xử lý tịch thu nợ trong trường hợp người tiêu dùng không còn thiện chí trả nợ hoặc cố ý trốn tránh trách nhiệm và trách nhiệm trả nợ.

>>>Xem thêm: Dịch Vụ TM Luật sư tư vấn pháp lý dân sự

tin tức liên hệ Luật sư

Phương thức liên hệ

Tư vấn trực tiếp

Trường hợp quý khách gặp phải trường hợp có nhiều yếu tố phức tạp, liên quan đến nhiều quy định pháp lý rất khác nhau và cần nhanh gọn xử lý, quý người tiêu dùng hoàn toàn có thể đến văn phòng của chúng tôi để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp tại một trong hai địa chỉ với sau:

 • Trụ sở chính Quận 3: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 03, Tp Hồ Chí Minh.
 • Văn phòng Bình Thạnh: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.

Tư vấn trực tuyến

Để nhận được sự tư vấn của Luật sư một cách nhanh gọn nhất, quý khách vui lòng liên hệ qua Hotline 1900.63.63.87. Ngoài ra, Công ty Luật Long Phan PMT còn nhận những vướng mắc của người tiêu dùng thông qua những hình thức khác:

Trên đấy là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến Ngân hàng đã có được tịch thu nợ trước hạn hay là không? Nếu như bạn có bất kể vướng mắc nào hoặc có nhu yếu tìm hiểu thêm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ tư vấn và tương hỗ. Xin cảm ơn.

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính chất chất tìm hiểu thêm. Tùy từng thời gian và đối tượng người dùng rất khác nhau mà nội dung tư vấn trên hoàn toàn có thể sẽ không còn hề thích hợp. Mọi vướng mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: .

Lê Minh Phúc – Chuyên viên pháp lý tại #chuyentuvanluat tư vấn giỏi, chuyên nghành pháp lý: dân sự, đất đai, hình sự, HNGĐ, tư vấn thành công xuất sắc nhiều trường hợp khó, đạt được sự tin tưởng của người tiêu dùng giúp người tiêu dùng xử lý và xử lý yếu tố, tranh chấp một cách nhanh mà đúng luật

Reply
0
0
Chia sẻ

Video Thông báo tịch thu nợ của ngân hàng nhà nước ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Thông báo tịch thu nợ của ngân hàng nhà nước tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Thông báo tịch thu nợ của ngân hàng nhà nước miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down Thông báo tịch thu nợ của ngân hàng nhà nước Free.

Giải đáp vướng mắc về Thông báo tịch thu nợ của ngân hàng nhà nước

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thông báo tịch thu nợ của ngân hàng nhà nước vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thông #báo #thu #hồi #nợ #của #ngân #hàng