Contents

Thủ Thuật về Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ năm 1999 Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ năm 1999 được Update vào lúc : 2022-04-06 18:25:11 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

229

Để vận dụng đúng và thống nhất một số trong những quy định tại Chương XIX của Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, tương hỗ update năm 2009) về những tội xâm phạm trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Toà án nhân dân tối cao phát hành Thông tư liên tịch hướng dẫn vận dụng một số trong những quy định tại Chương XIX của Bộ luật hình sự về những tội xâm phạm trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư liên tịch này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Phương tiện giao thông vận tải lối đi bộ gồm: phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ, phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ đường tàu, phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ hằng hải, phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ hàng không.
2. Phương tiện giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ gồm: phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ cơ giới lối đi bộ, phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ thô sơ lối đi bộ và xe máy chuyên dùng tham gia giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ.
3. Phương tiện giao thông vận tải lối đi bộ đường tàu gồm: tàu, đầu máy, toa xe, toa xe động lực, phương tiện đi lại chuyên dùng di tán trên đường tàu.
4. Phương tiện giao thông vận tải lối đi bộ hằng hải gồm: tàu, thuyền, những cấu trúc nổi khác có động cơ hoặc không còn động cơ tham gia giao thông vận tải lối đi bộ đường thuỷ.
Đường thuỷ gồm có đường thuỷ trong nước và những tuyến phố thuỷ được khai thác dưới dạng tự nhiên, không được tổ chức triển khai quản trị và vận hành nhưng có hoạt động và sinh hoạt giải trí giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ.
5. Phương tiện giao thông vận tải lối đi bộ hàng không gồm: máy bay, trực thăng, tàu lượn, khí cầu và những thiết bị bay khác.
6. Điều động người không còn giấy phép hoặc bằng lái hoặc không đủ những Đk khác theo quy định của pháp lý chỉ huy hoặc điều khiển và tinh chỉnh các phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ là việc người dân có thẩm quyền đưa ra mệnh lệnh, quyết định hành động (bằng lời nói, bằng văn bản…) để yêu cầu người mà mình biết là không còn giấy phép, bằng lái hoặc không đủ những Đk khác theo quy định của pháp lý chỉ huy hoặc điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ.
7. Giao cho những người dân không còn giấy phép hoặc bằng lái hoặc không đủ những Đk khác theo quy định của pháp lý chỉ huy hoặc điều khiển và tinh chỉnh các phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ là việc người dân có quyền quản trị và vận hành phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ biết một người không còn giấy phép hoặc bằng lái hoặc không đủ những Đk khác theo quy định của pháp lý nhưng vẫn giao cho những người dân đó chỉ huy hoặc điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ.
8. Không có giấy phép hoặc bằng (hoặc bằng lái, bằng lái xe) hoặc chứng từ trình độ quy định tại điểm a khoản 2 những điều 202, 208, 212; khoản 1 những điều 205, 211, 215, 219 Bộ luật hình sự là một trong những trường hợp sau này:
a) Chỉ huy, điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ không còn giấy phép, bằng lái hoặc chứng từ trình độ do cơ quan có thẩm quyền cấp riêng với loại phương tiện đi lại đang chỉ huy, điều khiển và tinh chỉnh mà theo quy định của pháp lý, khi chỉ huy, điều khiển và tinh chỉnh loại phương tiện đi lại đó phải có giấy phép, bằng lái hoặc chứng từ trình độ thích hợp.
b) Chỉ huy, điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ trong thời hạn bị tước quyền sử dụng giấy phép, bằng lái hoặc chứng từ trình độ do cơ quan có thẩm quyền cấp riêng với loại phương tiện đi lại đang chỉ huy, điều khiển và tinh chỉnh mà theo quy định của pháp lý, khi chỉ huy, điều khiển và tinh chỉnh loại phương tiện đi lại đó phải có giấy phép, bằng lái hoặc chứng từ trình độ thích hợp.
c) Chỉ huy, điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ trong thời hạn bị cơ quan có thẩm quyền cấm chỉ huy, điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại đó.
* Cần để ý quan tâm khi vận dụng tình tiết không còn giấy phép hoặc bằng (hoặc bằng lái, bằng lái xe) hoặc chứng từ trình độ:
– Thời hạn sử dụng của giấy phép, bằng hoặc chứng từ trình độ do cơ quan có thẩm quyền cấp được xem từ thời điểm ngày cấp phép đến khi hết hạn ghi trên giấy tờ phép, bằng hoặc chứng từ trình độ đó (hoặc theo quy định của pháp lý về thời hạn của giấy phép, bằng hoặc chứng từ trình độ đó).
– Trường hợp người chỉ huy, điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ đã biết thành cơ quan có thẩm quyền tạm giữ giấy phép, bằng hoặc chứng từ trình độ mà cần tiếp tục chỉ huy, điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại nốt hành trình dài còn sót lại thì trên hành trình dài đó không biến thành xem là không còn giấy phép, bằng hoặc chứng từ trình độ theo quy định.
Điều 2. Một số tình tiết là yếu tố định tội hoặc định khung hình phạt
1. Gây thiệt hại cho tính mạng con người hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác hoặc gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 1 Điều 202 đến Điều 205, Điều 208 đến Điều 215, Điều 217, Điều 220; khoản 2 những điều 206, 207, 216, 218, 219, 222, 223 Bộ luật hình sự là một trong những trường hợp sau này:
a) Làm chết một người;
b) Gây tổn hại cho sức khoẻ của một đến hai người với tỷ suất thương tật của từng người từ 31% trở lên;
c) Gây tổn hại cho sức khoẻ của từ hai người trở lên với tỷ suất thương tật của từng người dưới 31%, nhưng tổng tỷ suất thương tật của toàn bộ những người dân này từ 41% đến 100%;
d) Gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của một người với tỷ suất thương tật từ 21% đến 30% và còn gây thiệt hại về tài sản có mức giá trị từ thời điểm năm mươi triệu đồng đến dưới bảy mươi triệu đồng;
đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của từ hai người trở lên với tỷ suất thương tật của từng người dưới 21%, nhưng tổng tỷ suất thương tật của toàn bộ những người dân này từ 30% đến 40% và còn gây thiệt hại về tài sản với giá trị từ thời điểm năm mươi triệu đồng đến dưới bảy mươi triệu đồng;
e) Gây thiệt hại về tài sản có mức giá trị từ bảy mươi triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng.
2. Gây hậu quả rất nghiêm trọng quy định tại khoản 2 Điều 202 đến Điều 205, Điều 208 đến Điều 215, Điều 217, Điều 220; khoản 3 những điều 206, 207, 216, 218, 219, 222, 223 Bộ luật hình sự là một trong những trường hợp sau này:
a) Làm chết hai người;
b) Làm chết một người và còn gây hậu quả thuộc một trong những trường hợp hướng dẫn tại những điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều này;
c) Gây tổn hại cho sức khoẻ của ba đến bốn người với tỷ suất thương tật của từng người từ 31% trở lên;
d) Gây tổn hại cho sức khoẻ của từ hai người trở lên với tổng tỷ suất thương tật của toàn bộ những người dân này là từ trên 100% đến 200%;
đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của một hoặc hai người với tỷ suất thương tật của từng người từ 31% trở lên và còn gây hậu quả thuộc một trong những trường hợp hướng dẫn tại những điểm c, d, đ và e khoản 1 Điều này;
e) Gây thiệt hại về tài sản có mức giá trị từ thời điểm năm trăm triệu đồng đến dưới một tỷ năm trăm triệu đồng.
3. Gây hậu quả đặc biệt quan trọng nghiêm trọng quy định tại khoản 2 Điều 204; khoản 3 những điều 202, 203, 205, Điều 208 đến Điều 215, Điều 217, Điều 220, Điều 222, Điều 223; khoản 4 những điều 206, 207, 216, 218, 219 Bộ luật hình sự là một trong những trường hợp sau này:
a) Làm chết từ ba người trở lên;
b) Làm chết hai người và còn gây hậu quả thuộc một trong những trường hợp được hướng dẫn tại những điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều này;
c) Làm chết một người và còn gây hậu quả thuộc một trong những trường hợp được hướng dẫn tại những điểm c, d, đ và e khoản 2 Điều này;
d) Gây tổn hại cho sức khoẻ của từ thời điểm năm người trở lên với tỷ suất thương tật của từng người từ 31% trở lên;
đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của từ hai người trở lên với tổng tỷ suất thương tật của những người dân này trên 200%;
e) Gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của ba hoặc bốn người với tỷ suất thương tật của từng người từ 31% trở lên và còn gây thiệt hại về tài sản có mức giá trị từ thời điểm năm trăm triệu đồng đến dưới một tỷ năm trăm triệu đồng;
g) Gây thiệt hại về tài sản có mức giá trị từ một tỷ năm trăm triệu đồng trở lên.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Về tội vi phạm quy định về điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ (Điều 202 Bộ luật hình sự)
1. Hành vi vi phạm quy định về bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ của người lái phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ quy định tại khoản 1 Điều 202 Bộ luật hình sự được hiểu là hành vi không thực thi hoặc thực thi không đúng những quy tắc giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ và hành vi này phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả về tính chất mạng con người, sức mạnh thể chất và tài sản.
Trường hợp phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ di tán, hoạt động và sinh hoạt giải trí nhưng không tham gia giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ (như di tán, hoạt động và sinh hoạt giải trí trong trường học, công trường thi công đang thi công hoặc đang khai thác) mà gây tai nạn không mong muốn thì người lái phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ không biến thành truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ quy định tại Điều 202 Bộ luật hình sự mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm tương ứng khác nếu thoả mãn tín hiệu của tội phạm đó như tội vô ý làm chết người quy định tại Điều 98 Bộ luật hình sự, tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính quy định tại Điều 99 Bộ luật hình sự hoặc tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn và uy tín lao động, về bảo vệ an toàn và uy tín ở những nơi đông người quy định tại Điều 227 Bộ luật hình sự.
2. Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức cần thiết quy định hoặc có sử dụng những chất kích thích mạnh khác mà pháp lý cấm sử dụng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 202 Bộ luật hình sự được hiểu là một trong những trường hợp sau này:
a) Người điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ mà trong khung hình có chất ma túy hoặc đang trong tình trạng say do sử dụng những chất mà sau khi sử dụng có biểu lộ say như người tiêu dùng ma túy, rượu, bia;
b) Người điều khiển và tinh chỉnh xe xe hơi, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn;
c) Người điều khiển và tinh chỉnh xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở.
Điều 4. Về tội cản trở giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ (Điều 203 Bộ luật hình sự)
1. Các thiết bị bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 203 Bộ luật hình sự gồm có đèn tín hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu, rào chắn, tường bảo vệ, hòn đảo giao thông vận tải lối đi bộ, dải phân cách, gương cầu và những thiết bị phụ trợ khác nhằm mục đích bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ.
2. Lấn chiếm, chiếm hữu vỉa hè, lòng đường quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 203 Bộ luật hình sự là hành vi sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố trái phép.
3. Lấn chiếm hiên chạy bảo vệ lối đi bộ quy định tại điểm e khoản 1 Điều 203 Bộ luật hình sự là hành vi sử dụng trái phép đất hiên chạy bảo vệ an toàn và uy tín lối đi bộ.
4. Vi phạm quy định về bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ khi thi công trên lối đi bộ quy định tại điểm g khoản 1 Điều 203 Bộ luật hình sự là hành vi không đặt biển báo, rào chắn hoặc đặt biển báo, rào chắn không đúng quy định khi thi công trên lối đi bộ; không thu dọn ngay những biển báo hiệu, rào chắn, phương tiện đi lại thi công, những vật tư khác hoặc không hoàn trả phần đường theo nguyên trạng khi thi công xong.
5. Hành vi khác gây khó dễ giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 203 Bộ luật hình sự là hành vi đặt, rải vật nhọn, đổ chất gây trơn trên lối đi bộ; tự ý tháo mở nắp cống, tháo dỡ hoặc di tán trái phép hoặc làm sai lệch khu công trình xây dựng lối đi bộ; phá hoại khối mạng lưới hệ thống thoát nước thuộc kiến trúc giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ; căng dây ngang đường và những hành vi tương tự khác.
Điều 5. Về tội điều động hoặc giao cho những người dân không đủ Đk điều khiển và tinh chỉnh những phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ (Điều 205 Bộ luật hình sự)
1. Người không đủ những Đk khác theo quy định của pháp lý quy định tại khoản 1 Điều 205 Bộ luật hình sự là người không am hiểu những quy định về trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ; người không đủ sức mạnh thể chất, độ tuổi để điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại; người do tình trạng sức mạnh thể chất không thể tự chủ điều khiển và tinh chỉnh được vận tốc; người đang trong tình trạng say do sử dụng ma túy, rượu, bia hoặc những chất mà sau khi sử dụng có biểu lộ say như người tiêu dùng ma túy, rượu, bia.
2. Khi vận dụng Điều luật này cần để ý quan tâm:
Trường hợp người được điều động biết mình không còn đủ Đk điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ mà vẫn thực thi theo sự điều động thì phải phụ trách hình sự về tội vi phạm quy định về điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ theo Điều 202 Bộ luật hình sự nếu thỏa mãn nhu cầu những tín hiệu khác của cấu thành tội phạm này. Trường hợp người được điều động đã đề đạt, từ chối thực thi trách nhiệm được giao nhưng vẫn phải chấp hành sự điều động đó thì họ không phải phụ trách hình sự về tội phạm theo quy định tại Điều 202 Bộ luật hình sự.
Điều 6. Về tội tổ chức triển khai đua xe trái phép (Điều 206 Bộ luật hình sự)
1. Người tổ chức triển khai trái phép việc đua xe xe hơi, xe máy hoặc nhiều chủng loại xe khác có gắn động cơ quy định tại khoản 1 Điều 206 Bộ luật hình sự là người chủ mưu, đứng đầu, chỉ huy cuộc đua xe trái phép. Người tổ chức triển khai hoàn toàn có thể tham gia hoặc không tham gia cuộc đua xe trái phép.
2. Tổ chức đua xe có quy mô lớn quy định tại điểm a khoản 2 Điều 206 Bộ luật hình sự là tổ chức triển khai cuộc đua xe trái phép có từ 10 xe tham gia trở lên hoặc cùng một lúc tổ chức triển khai 2 cuộc đua xe trở lên.
3. Tổ chức cá cược quy định tại điểm b khoản 2 Điều 206 Bộ luật hình sự là tổ chức triển khai cho những người dân khác đánh cuộc thắng thua bằng tiền, hiện vật hoặc những quyền lợi khác nhờ vào kết quả của cuộc đua xe trái phép.
4. Tổ chức việc chống lại người dân có trách nhiệm bảo vệ trật tự bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ hoặc người dân có trách nhiệm giải tán cuộc đua xe trái phép quy định tại điểm c khoản 2 Điều 206 Bộ luật hình sự là hành vi của người chủ mưu, đứng đầu, chỉ huy, vạch kế hoạch, lôi kéo, rủ rê, lôi kéo người khác tham gia vào việc chống lại người dân có trách nhiệm bảo vệ trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ hoặc người dân có trách nhiệm giải tán cuộc đua xe trái phép.
5. Tổ chức đua xe nơi triệu tập đông dân cư quy định tại điểm d khoản 2 Điều 206 Bộ luật hình sự là tổ chức triển khai đua xe trái phép ở những đường có tỷ suất đông người tham gia giao thông vận tải lối đi bộ, ở khu vực có nhiều người sinh sống, ở TT thành phố, thị xã, thị xã, ở nơi đang trình làng những sự kiện (như lễ hội, mít tinh, hội nghị, tranh tài thể thao…).
6. Tháo dỡ những thiết bị bảo vệ an toàn và uy tín khỏi phương tiện đi lại đua quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 206 Bộ luật hình sự là tháo dỡ phanh hãm xe, đèn điện hoặc những thiết bị bảo vệ an toàn và uy tín khác của xe dùng để đua trái phép.
7. Khi vận dụng điều luật này cần để ý quan tâm: Thiệt hại cho tính mạng con người, sức khoẻ, tài sản của người khác được hiểu là cuộc đua xe trái phép do người phạm tội tổ chức triển khai đã dẫn đến hậu quả thiệt hại về tính chất mạng con người, sức mạnh thể chất, tài sản cho bất kỳ người nào, kể khắp cơ thể đua xe trái phép.
Điều 7. Về tội đua xe trái phép (Điều 207 Bộ luật hình sự)
1. Gây thiệt hại cho sức khoẻ, tài sản của người khác quy định tại khoản 1 Điều 207 Bộ luật hình sự là một trong những trường hợp sau này:
a) Gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của một người với tỷ suất thương tật từ 11% đến dưới 31%;
b) Gây tổn hại cho sức mạnh thể chất của hai người trở lên với tỷ suất thương tật của từng người dưới 11%, nhưng tổng tỷ suất thương tật của toàn bộ những người dân này từ 21% đến dưới 41%;
c) Gây thiệt hại về tài sản có mức giá trị từ thời điểm năm triệu đồng đến dưới bảy mươi triệu đồng.
2. Tham gia cá cược quy định tại điểm c khoản 2 Điều 207 Bộ luật hình sự là đánh cuộc thắng thua bằng tiền, hiện vật hoặc những quyền lợi khác nhờ vào kết quả của cuộc đua xe trái phép.
3. Đua xe nơi triệu tập đông dân cư quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 207 Bộ luật hình sự là đua xe trái phép ở những nơi có tỷ suất đông người tham gia giao thông vận tải lối đi bộ, ở khu vực có nhiều người sinh sống, ở TT thành phố, thị xã, thị xã, ở nơi đang trình làng những sự kiện (như lễ hội, mít tinh, hội nghị, tranh tài thể thao…).
4. Tháo dỡ những thiết bị bảo vệ an toàn và uy tín khỏi phương tiện đi lại đua quy định tại điểm e khoản 2 Điều 207 Bộ luật hình sự là tháo dỡ phanh hãm xe, đèn điện hoặc những thiết bị bảo vệ an toàn và uy tín khác của xe dùng để đua trái phép.
5. Khi vận dụng Điều luật này cần để ý quan tâm:
a) Thiệt hại cho tính mạng con người, sức khoẻ, tài sản của người khác được hiểu là người đua xe trái phép gây hậu quả thiệt hại về tính chất mạng con người, sức mạnh thể chất, tài sản cho bất kỳ người nào, kể khắp cơ thể tham gia đua xe trái phép cùng người đó.
b) Người phạm tội đua xe trái phép gây thiệt hại cho tính mạng con người hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác chỉ phải phụ trách hình sự theo điểm a khoản 2 Điều 207 Bộ luật hình sự mà không phải phụ trách hình sự thêm về “tội vi phạm quy định về điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ” quy định tại Điều 202 Bộ luật hình sự. Trường hợp người đua xe trái phép gây thiệt hại về tính chất mạng con người, sức khoẻ, tài sản của người khác với lỗi cố ý thì ngoài việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 207 Bộ luật hình sự thì vẫn còn đấy phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo những điều luật tương ứng (Điều 93, Điều 104, Điều 143) của Bộ luật hình sự.
c) Đối với những người sau khi ngồi lên xe vẫn không biết người lái xe sẽ thực thi việc đua xe, nhưng trên lối đi người lái xe đã thực thi việc đua mà người ngồi sau xe buộc phải ngồi lại trên xe, không còn hành vi cổ vũ, reo hò và những hành vi khác hưởng ứng việc đua xe thì họ không biến thành xem là người đua xe trái phép.
Điều 8. Về tội vi phạm quy định về điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ đường tàu (Điều 208 Bộ luật hình sự)
1. Người chỉ huy phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ đường tàu quy định tại khoản 1 Điều 208 Bộ luật hình sự gồm có:
a) Trưởng tàu;
b) Nhân viên điều độ chạy tàu;
c) Trực ban chạy tàu ga;
d) Trưởng dồn;
đ) Nhân viên gác ghi;
e) Nhân viên ghép nối đầu máy, toa xe;
g) Nhân viên tuần đường, cầu, hầm, gác hầm;
h) Nhân viên gác đường ngang, cầu chung.
2. Người điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ đường tàu quy định tại khoản 1 Điều 208 Bộ luật hình sự là người trực tiếp điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải lối đi bộ đường tàu.
3. Vi phạm những quy định về bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ đường tàu quy định tại khoản 1 Điều 208 Bộ luật hình sự là hành vi không thực thi hoặc thực thi không đúng những quy định của pháp lý về bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ đường tàu và hành vi này phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả về tính chất mạng con người, sức mạnh thể chất và tài sản.
4. Trong tình trạng dùng rượu bia quá nồng độ quy định quy định tại điểm b khoản 2 Điều 208 Bộ luật hình sự là trường hợp người chỉ huy, điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ đường tàu mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc 40 miligam/1lít khí thở.
5. Say do dùng những chất kích thích mạnh khác quy định tại điểm b khoản 2 Điều 208 Bộ luật hình sự là trường hợp người chỉ huy, điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ đường tàu đang trong tình trạng say do sử dụng ma túy hoặc những chất mà sau khi sử dụng có biểu lộ say như người tiêu dùng ma túy, rượu, bia.
Điều 9. Về tội điều động hoặc giao cho những người dân không đủ Đk điều khiển và tinh chỉnh những phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ đường tàu (Điều 211 Bộ luật hình sự)
1. Người không đủ những Đk khác theo quy định của pháp lý quy định tại khoản 1 Điều 211 Bộ luật hình sự là người không đủ sức mạnh thể chất (do ốm đau, thao tác quá sức) để chỉ huy, điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ đường tàu; người đang trong tình trạng say do sử dụng ma túy, rượu, bia hoặc những chất mà sau khi sử dụng có biểu lộ say như người tiêu dùng ma túy, rượu, bia.
2. Khi vận dụng Điều luật này cần để ý quan tâm:
Trường hợp người được điều động biết mình không còn đủ Đk để chỉ huy, điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ đường tàu mà vẫn thực thi theo sự điều động thì phải phụ trách hình sự về tội vi phạm quy định về điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ đường tàu theo Điều 208 Bộ luật hình sự nếu thỏa mãn nhu cầu những tín hiệu khác của cấu thành tội phạm này. Trường hợp người được điều động đã đề đạt, từ chối thực thi trách nhiệm được giao nhưng vẫn phải chấp hành sự điều động đó thì họ không phải phụ trách hình sự về tội phạm theo quy định tại Điều 208 Bộ luật hình sự.
Điều 10. Về tội vi phạm quy định về điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ đường thuỷ (Điều 212 Bộ luật hình sự)
1. Người điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ hằng hải quy định tại khoản 1 Điều 212 Bộ luật hình sự là người dân có quan hệ trực tiếp (thuyền trưởng, thuyền phó, hoa tiêu, người lái phương tiện đi lại) đến việc bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín của phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ hằng hải.
2. Vi phạm những quy định về bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ hằng hải quy định tại khoản 1 Điều 212 Bộ luật hình sự là hành vi không thực thi hoặc thực thi không đúng những quy định về bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ hằng hải (vi phạm quy tắc giao thông vận tải lối đi bộ hằng hải; vi phạm quy định về tín hiệu của phương tiện đi lại; vi phạm quy định về hoạt động và sinh hoạt giải trí của phương tiện đi lại trong phạm vi cảng, bến thủy trong nước; vi phạm quy định về vận chuyển hành khách; vi phạm quy định về xếp, dỡ thành phầm & hàng hóa trên phương tiện đi lại; vi phạm chở quá vạch dấu mớn nước bảo vệ an toàn và uy tín của phương tiện đi lại; vi phạm quy định về vận tải lối đi bộ thành phầm & hàng hóa nguy hiểm; vi phạm quy định về hoa tiêu) và hành vi này phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả về tính chất mạng con người, sức mạnh thể chất và tài sản.
3. Trong tình trạng dùng rượu, bia quá nồng độ quy định quy định tại điểm b khoản 2 Điều 212 Bộ luật hình sự là trường hợp điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ đường thuỷ mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc 40 miligam/1lít khí thở.
4. Say do dùng những chất kích thích mạnh khác quy định tại điểm b khoản 2 Điều 212 Bộ luật hình sự là trường hợp người lái phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ hằng hải đang trong tình trạng say do sử dụng ma túy hoặc những chất mà sau khi sử dụng có biểu lộ say như người tiêu dùng ma túy, rượu, bia.
Điều 11. Về tội điều động hoặc giao cho những người dân không đủ Đk điều khiển và tinh chỉnh những phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ đường thuỷ (Điều 215 Bộ luật hình sự)
1. Người không đủ những Đk khác theo quy định của pháp lý quy định tại khoản 1 Điều 215 Bộ luật hình sự là người không thông hiểu những quy định về trật tự bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ hằng hải; người không đủ sức mạnh thể chất, tuổi để điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại; người đang trong tình trạng say do sử dụng ma túy, rượu, bia hoặc những chất mà sau khi sử dụng có biểu lộ say như người tiêu dùng ma túy, rượu, bia.
2. Khi vận dụng Điều luật này cần để ý quan tâm:
Trường hợp người được điều động biết mình không còn đủ Đk điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ hằng hải mà vẫn thực thi theo sự điều động thì phải phụ trách hình sự về tội vi phạm quy định về điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ hằng hải theo Điều 212 Bộ luật hình sự nếu thỏa mãn nhu cầu những tín hiệu khác của cấu thành tội phạm này. Trường hợp người được điều động đã đề đạt, từ chối thực thi trách nhiệm được giao nhưng vẫn phải chấp hành sự điều động đó thì họ không phải phụ trách hình sự về tội phạm theo quy định tại Điều 212 Bộ luật hình sự.
Điều 12. Về tội vi phạm những quy định về điều khiển và tinh chỉnh tàu bay (Điều 216 Bộ luật hình sự)
1. Người điều khiển và tinh chỉnh tàu bay quy định tại khoản 1 Điều 216 Bộ luật hình sự là thành viên tổ lái, gồm: lái chính, lái phụ và nhân viên cấp dưới hàng không khác phù phù thích hợp với loại tàu bay.
2. Người chỉ huy tàu bay quy định tại khoản 1 Điều 216 Bộ luật hình sự là thành viên tổ lái được người khai thác tàu bay chỉ định cho một chuyến bay; riêng với hoạt động và sinh hoạt giải trí hàng không chung không vì mục tiêu thương mại thì do chủ sở hữu tàu bay chỉ định.
3. Hành vi vi phạm những quy định về bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ hàng không quy định tại khoản 1 Điều 216 Bộ luật hình sự là hành vi điều khiển và tinh chỉnh tàu bay vi phạm quy tắc bay, phương thức bay; bay vào, bay ra hoặc bay trong vùng trời thuộc lãnh thổ Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam; bay vào khu vực cấm hoặc hạn chế lúc không được phép; hạ cánh ngoài những nơi quy định; sử dụng sai hoặc làm nhiễu những tần số thông tin liên lạc; điều khiển và tinh chỉnh tàu bay bay trên khu vực đông dân không đúng quy định; xả, thả trái phép nhiên liệu, tư trang, thành phầm & hàng hóa hoặc những dụng cụ khác từ tàu bay xuống; bay không đúng đường bay, độ cao quy định; sử dụng thiết bị điện tử, thiết bị thu phát sóng trên tàu bay lúc không được phép; thực thi trách nhiệm không đúng quy trình theo quy định ảnh hưởng đến hoạt động và sinh hoạt giải trí hàng không gia dụng uy hiếp đến bảo mật thông tin an ninh, bảo vệ an toàn và uy tín hàng không.
Điều 13. Về tội cản trở giao thông vận tải lối đi bộ hàng không (Điều 217 Bộ luật hình sự)
Hành vi khác cản trở giao thông vận tải lối đi bộ hàng không quy định tại điểm e khoản 1 Điều 217 Bộ luật hình sự là hành vi như không đặt, sơn, gắn những tín hiệu tại cảng hàng không quốc tế, trường bay, trên tàu bay theo quy định; vận chuyển hàng hoá có tính từ cao, có chất phóng xạ, có chất ăn mòn hay làm gỉ sắt kẽm kim loại mà không được phép hoặc không thực thi những giải pháp bảo vệ thiết yếu; nuôi thả gia súc, gia cầm trong khu vực cảng hàng không quốc tế hoặc thả diều, vật thể bay trong và ngoài cảng hàng không quốc tế làm ảnh hưởng đến hoạt động và sinh hoạt giải trí bay; sử dụng đài trạm thông tin liên lạc hoặc thiết bị khác gây khó dễ, làm ảnh hưởng đến hoạt động và sinh hoạt giải trí thông thường của những đài, trạm vô tuyến điện hàng không.
Điều 14. Về tội điều động hoặc giao cho những người dân không đủ Đk điều khiển và tinh chỉnh những phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ hàng không (Điều 219 Bộ luật hình sự)
Không đủ những Đk khác theo quy định của pháp lý điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ hàng không quy định tại khoản 1 Điều 219 Bộ luật hình sự được hiểu là không đủ những Đk về sức khoẻ, trình độ trình độ như người lái tàu bay không đủ Đk về sức mạnh thể chất (do ốm đau, thao tác quá sức), người tiêu dùng những trang thiết bị phụ trợ giao thông vận tải lối đi bộ hàng không không đủ Đk về trình độ trình độ, kĩ năng; người đang trong tình trạng sử dụng ma túy hoặc những chất mà sau khi sử dụng có biểu lộ như người tiêu dùng ma túy, rượu, bia.
Điều 15. Về tội vi phạm quy định về trùng tu, sửa chữa thay thế, quản trị và vận hành những khu công trình xây dựng giao thông vận tải lối đi bộ (Điều 220 Bộ luật hình sự)
Hành vi vi phạm những quy định về trùng tu, sửa chữa thay thế, quản trị và vận hành những khu công trình xây dựng giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ, đường tàu, đường thuỷ, hàng không quy định tại khoản 1 Điều 220 Bộ luật hình sự là một trong những hành vi sau:
1. Không thực thi hoặc thực thi không đúng quy định về trùng tu, bảo dưỡng, quản trị và vận hành để khu công trình xây dựng giao thông vận tải lối đi bộ không bảo vệ trạng thái bảo vệ an toàn và uy tín kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật của khu công trình xây dựng (như: không bảo vệ khối mạng lưới hệ thống cọc tiêu, biển báo, biển hướng dẫn, biểu hiệu…) liên quan đến bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ;
2. Không xử lý kịp thời riêng với những khu công trình xây dựng giao thông vận tải lối đi bộ bị hư hỏng, rình rập đe dọa bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ;
3. Không thực thi hoặc thực thi không đúng những giải pháp hướng dẫn, điều khiển và tinh chỉnh giao thông vận tải lối đi bộ đặt biển hiệu, cọc tiêu, rào chắn… ngăn ngừa tai nạn không mong muốn khi khu công trình xây dựng giao thông vận tải lối đi bộ đã biết thành hư hại còn chưa kịp hoặc đang tiến hành trùng tu, sửa chữa thay thế;
4. Không thường xuyên kiểm tra và thực thi những giải pháp bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ trên đoạn đường đèo dốc nguy hiểm, đoạn đường có đá lở, đất sụt, nước ngập hoặc trên những đoạn đường có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn không bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ;
5. Không có giải pháp xử lý kịp thời và giải pháp ngăn ngừa tai nạn không mong muốn khi phát hiện hoặc được tin báo khu công trình xây dựng giao thông vận tải lối đi bộ thuộc thẩm quyền quản trị và vận hành của tớ bị hư hỏng;
6. Các vi phạm khác về trùng tu, bảo dưỡng, quản trị và vận hành khu công trình xây dựng giao thông vận tải lối đi bộ như không đặt hoặc đặt không đủ những tín hiệu phòng vệ theo quy định thi công, sửa chữa thay thế khu công trình xây dựng giao thông vận tải lối đi bộ; không thu dọn, thanh thải những biển phòng vệ, rào chắn, phương tiện đi lại, những vật tư khi thi công xong và những hành vi tương tự khác.
Điều 16. Về tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thuỷ (Điều 221 Bộ luật hình sự)
1. Các thủ đoạn khác quy định tại khoản 1 Điều 221 Bộ luật hình sự như lén lút, lừa dối, tận dụng niềm tin, cưỡng ép, gây sức ép, uy hiếp tinh thần, đánh thuốc mê nhằm mục đích chiếm đoạt tàu bay, tàu thuỷ.
2. Vũ khí hoặc phương tiện đi lại nguy hiểm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 221 Bộ luật hình sự là một trong nhiều chủng loại vũ khí được quy định tại khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh quản trị và vận hành, sử dụng vũ khí, vật tư nổ và công cụ tương hỗ năm 2011 (sửa đổi, bổ sung năm trước đó đó); những công cụ, dụng cụ nguy hiểm như búa đinh, dao phay, nhiều chủng loại dao sắc, nhọn được sản xuất ra nhằm mục đích phục vụ cho môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường của con người (trong sản xuất, trong sinh hoạt); vật mà người phạm tội sản xuất ra (như thanh sắt mài nhọn, côn gỗ) hoặc vật có sẵn trong tự nhiên (như gạch, đá, đoạn gậy cứng, chắc, thanh sắt) mà việc sử dụng công cụ, dụng cụ hoặc vật đó tiến công người khác thì sẽ gây nên nguy hiểm đến tính mạng con người hoặc sức khoẻ của người bị tiến công.
3. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác quy định tại điểm c khoản 2 Điều 221 Bộ luật hình sự được hiểu là gây thiệt hại thuộc một trong những trường hợp sau:
a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của một người với tỷ suất thương tật từ 11% đến dưới 31%;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của từ hai người trở lên với tỷ suất thương tật của từng người dưới 11%, nhưng tổng tỷ suất thương tật của toàn bộ những người dân này từ 21% đến dưới 41%.
4. Gây hậu quả đặc biệt quan trọng nghiêm trọng khác quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự được hiểu là gây hậu quả thuộc một trong những trường hợp sau:
a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ suất thương tật từ 31% trở lên;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của từ hai người khác trở lên với tỷ suất thương tật của từng người dưới 31%, nhưng tổng tỷ suất thương tật của toàn bộ những người dân này từ 41% trở lên;
c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác thuộc một trong những trường hợp hướng dẫn tại điểm a, b khoản 3 Điều này và còn gây thiệt hại về tài sản của người khác với giá trị từ thời điểm năm trăm triệu đồng đến dưới một tỷ năm trăm triệu đồng;
d) Gây thiệt hại về tài sản của người khác có mức giá trị từ một tỷ năm trăm triệu đồng trở lên.
Điều 17. Về tội điều khiển và tinh chỉnh tàu bay vi phạm những quy định về hàng không của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 222 Bộ luật hình sự)
Khi vận dụng Điều luật này cần để ý quan tâm: Cấu thành tội phạm điều khiển và tinh chỉnh tàu bay vi phạm những quy định về hàng không của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại Điều 222 Bộ luật hình sự cơ bản giống cấu thành tội phạm vi phạm những quy định về điều khiển và tinh chỉnh tàu bay quy định tại Điều 216 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên cần để ý quan tâm, khách thể của tội phạm quy định tại Điều 222 Bộ luật hình sự ngoài xâm phạm vào những quy định về bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ hàng không hề rình rập đe dọa xâm phạm đến bảo mật thông tin an ninh vương quốc.
Điều 18. Về tội điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại hàng hải vi phạm những quy định về hàng hải của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 223 Bộ luật hình sự)
Vi phạm những quy định về hàng hải của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại khoản 1 Điều 223 Bộ luật hình sự được hiểu là một trong những hành vi sau này:
1. Chạy quá vận tốc được cho phép trong vùng nư¬ớc cảng biển, chạy không đúng vùng được phép hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định;
2. Không thực thi hoặc thực thi không khá đầy đủ những thủ tục vào cảng, rời cảng, chính sách hoa tiêu, thủ tục neo, đậu, cập cầu, cập mạn, trật tự – vệ sinh, bảo vệ an toàn và uy tín cháy và nổ, phòng ngừa ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên do phương tiện đi lại hàng hải gây ra;
3. Không thực thi hoặc thực thi không đúng quy định về đi, tránh nhau, vượt nhau, nhường đường trong hoạt động và sinh hoạt giải trí giao thông vận tải lối đi bộ hàng hải;
4. Phương tiện giao thông vận tải lối đi bộ hàng hải không còn hoặc không bảo vệ về còi, chuông, kẻng theo âm lượng quy định; không bảo vệ về đèn hành trình dài, đèn hiệu theo tiêu chuẩn quy định; không thực thi hoặc thực thi không đúng về phát tín hiệu về âm hiệu, tín hiệu ánh sáng;
5. Các vi phạm khác về bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ hàng hải Việt Nam.
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 19. Hiệu lực thi hành
Thông tư liên tịch này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ 6 tháng 11 năm trước đó đó.
Điều 20. Các quy định chuyển tiếp
1. Các hướng dẫn trong Thông tư liên tịch này nếu làm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự so với trước kia thì được vận dụng khi khảo sát, truy tố, xét xử xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, xét xử giám đốc thẩm hoặc tái thẩm riêng với những người thực thi hành vi phạm tội trước thời điểm ngày Thông tư liên tịch này còn có hiệu lực hiện hành thi hành.
2. Đối với những trường hợp mà người phạm tội đã biết thành phán quyết đúng theo những văn bản trước kia và bản án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý thì không vận dụng hướng dẫn của Thông tư liên tịch này để kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm. Nếu theo Thông tư liên tịch này, họ không phải phụ trách hình sự thì xử lý và xử lý theo thủ tục miễn chấp hành hình phạt.
3. Đối với những trường hợp đang tiến hành khảo sát, truy tố, xét xử xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, xét xử giám đốc thẩm hoặc tái thẩm mà được vận dụng hướng dẫn của Thông tư liên tịch này để tuyên bố miễn trách nhiệm hình sự cho bị can, bị cáo thì Cơ quan khảo sát, Viện kiểm sát, Tòa án cần lý giải cho họ rõ về trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự này sẽ không còn phải là cơ sở của việc bồi thường thiệt hại do người dân có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra.
Điều 21. Trách nhiệm thi hành
Các cơ quan, cty liên quan của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao phụ trách thi hành và tổ chức triển khai thực thi hướng dẫn tại Thông tư liên tịch này.

Trong quy trình thực thi Thông tư liên tịch nếu có vướng mắc, những cty, cty liên quan phản ánh về Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao để được bố trí theo phía dẫn kịp thời./.

Quý người tiêu dùng có nhu yếu sử dụng dịch vụ luật sư bào chữa vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT DRAGON

Tổng đài tư vấn pháp lý trực tuyến: 1900 599 979

Website: .vanphongluatsu
E-Mail :

Facebook : ://.facebook/vanphongluatsudragon

Văn phòng Luật sư tại Tp Hà Nội Thủ Đô: Phòng 14.6, Tầng 14, Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Q.. Cầu Giấy, Tp Hà Nội Thủ Đô.

Văn Phòng Luật Sư tại Hải Phòng Đất Cảng: Phòng 4.6 Tòa nhà Khánh Hội, Lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng Đất Cảng.

Reply
5
0
Chia sẻ

Review Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ năm 1999 ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ năm 1999 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ năm 1999 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ năm 1999 Free.

Giải đáp vướng mắc về Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ năm 1999

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông vận tải lối đi bộ lối đi bộ năm 1999 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tội #phạm #quy #định #về #tham #gia #giao #thông #đường #bộ #năm