Kinh Nghiệm về Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 10 Phần 2 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 10 Phần 2 được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-19 14:50:25 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

279

Nội dung chính

  • Có thể bạn quan tâm
  • Các bài thi hot trong chương
  • Trắc nghiệm Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
  • Đáp án trắc nghiệm Sinh 12 Bài 10

Bắt đầu thi ngay

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Trắc nghiệm Sinh 12 bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen là tài liệu vô cùng hữu ích mà Download muốn trình làng đến bạn đọc cùng tìm hiểu thêm.

Trắc nghiệm Sinh học 12 bài 10 gồm có 20 vướng mắc về Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen có đáp án kèm theo. Thông qua tài liệu này giúp những em học viên lớp 12 có thêm nhiều tư liệu tìm hiểu thêm, trau dồi kiến thức và kỹ năng để đạt kết quả cao trong kì thi THPT Quốc gia 2022 sắp tới đây. Vậy sau này là nội dung rõ ràng trắc nghiệm Sinh 12 bài 10, mời những bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Trắc nghiệm Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

  • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 10
  • Đáp án trắc nghiệm Sinh 12 Bài 10

Câu 1: Mối quan hệ nào sau này là đúng chuẩn nhất?

A. Một gen quy định một tính trạng

B. Một gen quy định một enzim/protein

C. Một gen quy định một chuỗi polipeptit

D. Một gen quy định một kiểu hình

Câu 2: Ở một loài thực vật, tính trạng độ cao cây do 3 cặp gen không alen là A, a; B, b và D, d cùng quy định theo phong cách tương tác cộng gộp. Trong kiểu gen nếu cứ có một alen trội thì độ cao cây tăng 5cm. Khi trưởng thành, cây thấp nhất có độ cao 150cm. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd x AaBbDd cho đời con có số cây cao 170cm chiếm tỉ lệ

A. 5/16

B. 1/64

C. 3/32

D. 15/64

Câu 3: Loại tác động của gen thường được chú trọng trong sản xuất nông nghiệp là

A. tương tác cộng gộp

B. tác động tương hỗ update giữa 2 alen trội

C. tác động tương hỗ update giữa 2 gen không alen

D. tác động đa hiệu

Câu 4: Ở một loài thực vật, độ cao cây do 4 cặp gen không alen tác động cộng gộp quy định. Sự xuất hiện của mỗi alen trội làm độ cao tăng 5cm. Cây cao nhất có độ cao 190cm. Các cây cap 170cm có kiểu gen

A. AaBbddee ; AabbDdEe

B. AAbbddee ; AabbddEe

C. aaBbddEe ; AaBbddEe

D. AaBbDdEe ; AABbddEe

Câu 5: Điểm rất khác nhau giữa hiện tượng kỳ lạ di truyền phân li độc lập và tương tác gen là hiện tượng kỳ lạ phân li độc lập

A. có thế hệ lai dị hợp về cả hai cặp gen

B. làm tăng biến dị tổng hợp

C. có tỉ lệ phân li kiểu gen và kiểu hình ở thế hệ lai khác với tương tác gen

D. có tỉ lệ phân li kiểu hình ở thế hệ lai khác với tương tác gen

Câu 6: Cho lai 2 cây bí quả tròn với nhau, đời con thu được 272 cây bí quả tròn, 183 cây bí quả bầu dục và 31 cây bí quả dài. Sự di truyền tính trạng hình dạng quả bí tuân theo quy luật

A. phân li độc lập của Menđen

B. link gen hoàn toàn

C. tương tác cộng gộp

D. tương tác tương hỗ update

Câu 7: Các alen ở trường hợp nào hoàn toàn có thể co sự tác động qua lại với nhau?

A. Các alen cùng một locut

B. Các alen cùng hoặc khác locut nằm trên mộ NST

C. Các alen nằm trên những cặp NST rất khác nhau

D. Các alen cùng hoặc khác locut nằm trên cùng một cặp NST hoặc trên những cặp NST rất khác nhau

Câu 8: Ở một loại thực vật chỉ có 2 dạng màu hoa là đỏ và trắng. Trong phép lai phân tích một cây hoa red color đã thu được thế hệ lai phân li kiểu hình theo tỉ lệ : 3 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ. Có thể kết luận sắc tố hoa được quy định bởi

A. một cặp gen, di truyền theo quy luật link với giới tính

B. hai cặp gen link hoàn toàn

C. hai cặp gen không alen tương tác tương hỗ update

D. hai cặp gen không alen tương tác cộng gộp

Câu 9: Đem lai giữa 2 cây bố mẹ thuần chủng hoa red color với hao white color thu được F1 đều là cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, F2 xuất hiện 1438 cây hoa đỏ : 1123 cây hoa trắng. Đem F1 lai với cùng 1 những thể khác, thu được đời con có tỉ lệ: 62,5% cây hoa trắng : 37,5% cây hoa đỏ. Kiểu gen của những thể đem lai với F1 là:

A. AaBb

B. Aabb

C. Aabb hoặc aaBb

D. AABb hoặc AaBB

Câu 10: Ở một loài thực vật, tính trạng sắc tố hoa đỏ do 2 gen không alen phân li độc lập quy định. Trong kiểu gen, khi có đồng thời cả hai alen trội A và B thì cho hoa đỏ, khi cỉ xuất hiện alen trội A hoặc B thì cho hoa hồng, còn lúc không còn alen trội nào thì cho hoa trắng. Cho cây hoa hồng thuần chủng giao phấn với cây hoa đỏ (P), thu được F1 gồm 50% cây hoa đỏ và 50% cây hoa hồng. Biết rằng không xẩy ra đột biến, theo lí thuyết, những phép lai nào sau này phù phù thích hợp với toàn bộ những thông tin trên?

(1) AAbb x AaBb. (2) AAbb x AaBB. (3) aaBb x AaBB

A. (1)

B. (1) và (2)

C. (2) và (3)

D. (1) và (3)

Câu 11: Lai 2 giống bí ngô quả tròn có nguồn gốc từ 2 địa phương rất khác nhau, người ta thu được F1 toàn cây quả dẹt và F2 gồm 58 cây quả dẹt : 34 cây quả tròn : 6 cây quả dai. Lai phân tích F1 sẽ thu được tỉ lệ:

A. 1 tròn : 2 dẹt : 1 dài

B. 1 dẹt : 2 tròn : 1 dài

C. 3 dẹt : 1 dài

D. 3 tròn : 3 dẹt : 1 dài : 1 bầu

Câu 12: Ở một loài thực vật, cho F1 tự thụ phấn thì F2 thu được tỉ lệ 9 cây thân cao : 7 cây thân thấp. Để đời lai thu được tỉ lệ 3 cây thân cao : 1 cây thân thấp thì F1 phải lai với cây có kiểu gen

A. AABb

B. AaBb

C. aaBb

D. Aabb

Câu 13: Cho một cây tự thụ phấn thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình 43,75% cây thân cao : 56,25% cây thân thấp. Trong số những cây thân cao ở F1, tỉ lệ cây thuần chủng là

A. 3/16

B. 3/7

C. 1/9

D. 1/4

Câu 14: Khi lai 2 giống bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài với nhau được F1 đều phải có quả dẹt. Cho F1 lai với quả bí tròn được F2: 152 bí quả tròn : 114 bí quả dẹt : 38 bí quả dài. Tính theo lí thuyết, trong số bí quả tròn thu được ở F2 thì số bí quả tròn dị hợp chiếm tỉ lệ

A. 1/4

B. 3/4

C. 1/3

D. 2/3

Câu 15: Ở một loài thực vật, xét 2 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đương cùng quy định tính trạng màu hoa. Sự tác động của 2 alen trội không alen quy định màu hoa đỏ, vắng mặt 1 trong 2 alen trội trong kiểu gen cho hoa hồng, không đủ cả hai alen trội này cho hoa white color. Xác định tỉ lệ phân li về kiểu hình ở F1 trong phepslai P : AaBb x Aabb.

A. 4 đỏ : 1 hồng : 3 trắng

B. 3 đỏ : 4 hồng : 1 trắng

C. 4 đỏ : 3 hồng : 1 trắng

D. 3 đỏ : 1 hồng : 4 trắng

Câu 16: Ở ngô, có 3 gen không alen phân li độc lập, tác động qua lại cùng quy định sắc tố hạt, mõi gen đều phải có 2 alen (A, a; B, b; R, r). Khi trong kiểu gen xuất hiện đồng thời cả hai alen trọi A, B, R cho hạt có màu; những kiểu gen còn sót lại đều cho hạt không màu. Lấy phấn của cây mọc từ hạt có màu (P) thụ phấn cho 2 cây:

Cây I có kiểu gen aabbRR thu được những cây lai có 50% số cây cho hạt có màu.

Cây II có kiểu gen aaBBrr thu được những cây lai có 25% số cây cho hạt có màu.

Kiểu gen của cây (P) là:

A. AaBBRr

B. AABbRr

C. AaBbRr

D. AaBbRR

Câu 17: Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa tím. Sự biểu lộ sắc tố của hoa còn tùy từng 1 gen có 2 alen (B và b) nằm trên một cặp NST khác. Khi trong kiểu gen có alen B thì hoa có màu, khi trong kiểu gen không còn alen B thì hoa không còn màu (hoa trắng). Cho giao phấn giữa 2 cây đều dị hợp về 2 cặp gen trên. Biết không còn đột biến xẩy ra, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thu được ở đời con là:

A. 9 cây hoa đỏ : 3 cây hoa tím : 4 cây hoa trắng

B. 12 cây hoa đỏ : 3 cây hoa tím : 1 cây hoa trắng

C. 12 cây hoa đỏ : 3 cây hoa tím : 1 cây hoa trắng

D. 9 cây hoa đỏ : 4 cây hoa tím : 3 cây hoa trắng

Câu 18: Ở một loài thực vật lưỡng bội, xét 2 cặp gen (A, a; B, b) phân li độc lập cùng quy định sắc tố hoa. Kiểu gen có cả hai loại alen trội A và B cho kiểu hình hoa đỏ, kiểu gen chỉ có một loại alen trội A cho kiểu hình hoa vàng, những kiểu gen còn sót lại cho kiểu hình hoa trắng. Cho cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 3 loại kiểu hình. Biết rằng không xẩy ra đột biến, sự biểu lộ của gen không tùy từng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên. Theo lí thuyết, trong những kết luận sau, có bao nhiêu kết luận phù phù thích hợp với kết quả của phép lai trên?

(1) Số cây hoa trắng có kiểu gen dị hợp tử ở F1 chiếm 12,5%.

(2) Số cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp tử ở F1 chiếm 12,5%.

(3) F1 có 3 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng.

(4) Trong những cây hoa trắng ở F1, cây hoa trắng đồng hợp tử chiếm 25%.

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 19: Ở một loài thực vật, độ cao cây do 4 cặp gen không alen phân li độc lập, tác động cộng gộp quy định. Sự xuất hiện mỗi alen trội làm độ cao tăng thêm 2cm. Lai cây cao nhất có độ cao 26cm với cây thấp nhất, tiếp theo đó cho F1 giao phấn với nhau đời con thu được 6304 cây. Biết rằng không xẩy ra đột biến, theo lí thuyết số cây cao 20cm ở F2 là bao nhiêu?

A. 1411

B. 1379

C. 659

D. 369

Câu 20: Ở người, xét 2 cặp gen phân li độc lập nằm trên 2 cặp NST thường, những gen này quy định những enzim rất khác nhau cùng tham gia vào quy trình chuyển hóa những chất trong khung hình theo sơ đồ sau:

Các alen đột biến lặn a và b không tạo nên những enzim A và B tương ứng, alen A và B là những alen trội hoàn toàn. Khi chất A không được chuyển hóa thành chất B thì khung hình bị bệnh H. Khi chất B không được chuyển hóa thành thành phầm P thì khung hình bị bệnh G. Khi chất A được chuyển hóa hoàn toàn thành thành phầm P thì khung hình không biến thành hai bệnh trên. Một người đàn ông bị bệnh H kết hôn với một phụ nữa bị bệnh G. Biết rằng không xẩy ra đột biến mới. Theo lí thuyết, con của cặp vợ chồng này hoàn toàn có thể gặp tối đa bao nhiêu trường hợp sau này?

(1) Có 1 đứa bị đồng thời cả hai bệnh. (2) 100% bị bệnh H. (3) 100% bị bệnh G.

(4) 100% không biến thành cả hai bệnh. (5) 50% bị bệnh G, 50% bị bệnh H.

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Đáp án trắc nghiệm Sinh 12 Bài 10

1 – C2 – D3 – A4 – D5 – D6 – D7 – D8 – C9 – C10 – A11 – B12 – A13 – B14 – B15 – B16 – A17 – A18 – D19 – B20 – B

Câu 2:

Cây cao 170 cm có (170 – 150) : 4 = 4 alen trội → Số cây cao 170 cm ở đời con chiếm tỉ lệ: C64 x (1/2)6 = 15/64.

Câu 16:

Cây I (aabbRR) chỉ cho một loại giao tử abR nhưng đời con có 50% số cây cho hạt có màu (A-B-R-) → P phải cho giao tử 1/2AB- và dị hợp về gen R (Rr).

Cây II (aaBBrr) chỉ cho một loại giao tử aBr nhưng đời con có 25% (1/4) số cây cho hạt có màu (A-B-R-) → P phải cho giao tử A-R và dị hợp 2 cặp gen (AaRr) (1).

Tổ hợp lại → P phải cho một/4ABR và không cho giao tử AbR (2).

Từ (1) và (2) → P có kiểu gen AaBBRr → Đáp án A.

Câu 18:

A-B- : Đỏ ; A-bb : vàng ; aaB- + aabb : trắng.

P đỏ (A-B-) tự thụ phấn → F1 : 3 loại kiểu hình → F1 dị hợp về 2 cặp gen (AaBb).

P: AaBb x AaBb → 9A-B- (đỏ) : 3A-bb (vàng) : 4(1aaBB + 2aaBb + 1aabb) trắng.

→ (1), (2), (3) đúng ; (4) sai vì hoa trắng hợp đồng = 2/4 = 50% tổng số hoa trắng.

Câu 19:

Cây cao 20 cm có số alen trội là 5 → Tỉ lệ loại cây này ở F2 = C85 x(1/2)8 =7/32

→số lượng loại cây này ở F2 là: 6304 x 7/32 = 1379.

Câu 20:

Từ sơ đồ → A-B- : không biến thành cả hai bệnh ; A-bb : bị bệnh G ; 3aaB- + 1aabb : bị bệnh H.

Người đàn ông bị bệnh H hoàn toàn có thể có một trong 3 kiểu gen: aaBB hoặc aaBb hoặc aabb; vợ bị bệnh G hoàn toàn có thể có một trong 2 kiểu gen: Aabb hoặc Aabb.

Có 6 kĩ năng xẩy ra:

Khả năng 1: aaBB x AAbb → 100%AaBb (100% không biến thành cả hai bệnh → hoàn toàn có thể gặp (4)).

Khả năng 2: aaBB x Aabb → 1/2AaBb (1/2 không bệnh) : 1/2aaBb (1/2 bị bệnh H)

Khả năng 3: aaBb x AAbb → 1/2AaBb (1/2 không bệnh) : 1/2Aabb (1/2 bệnh G)

Khả năng 4: aaBb x Aabb → 1/4AaBb (1/4 không bệnh) : 1/4Aabb (1/4 bệnh G) : 1/4aaBb + 1/4aabb (1/2 bệnh H)

Khả năng 5: aabb x AAbb → 100%Aabb (100% bệnh G) → hoàn toàn có thể gặp (3).

Khả năng 6: aabb x Aabb → 1/2Aabb (1/2 bệnh G) : 1/2aabb (1/2 bệnh H) → hoàn toàn có thể gặp (5).

Như vậy, con của tớ hoàn toàn có thể gặp tối đa 3 trường hợp (3), (4) và (5).

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 10 Phần 2

Reply
3
0
Chia sẻ

Review Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 10 Phần 2 ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 10 Phần 2 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 10 Phần 2 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Download Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 10 Phần 2 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 10 Phần 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trắc nghiệm Sinh 12 Bài 10 Phần 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trắc #nghiệm #Sinh #Bài #Phần