Mẹo về Trộn V1 lít dung dịch HNO3 2m với V2 lít dung dịch HNO3 0 5 M Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Trộn V1 lít dung dịch HNO3 2m với V2 lít dung dịch HNO3 0 5 M được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-25 01:38:09 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

335

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Một mẫu nước có pH = 3,82 thì nồng độ mol /l của ion H+ trong số đó là

Tính pH của 300ml dung dịch (gồm 100 ml Ba(OH)2 0,1M và 200 ml NaOH 0,05M)

Dung dịch bazo mạnh Ba(OH)2 có [Ba2+] = 5.10-4. pH của dung dịch này là:

Dung dịch HCl 0,1M có pH là:

Dãy nào sau này chỉ gồm những chất điện li mạnh?

Cho những chất sau: HF, NaCl, NaOH, CuSO4, H3PO3, MgCl2, CH3COOH, H2S, NH3, saccarozơ, AgNO3, C2H5OH . Số chất điện li yếu là

Dung dịch axit fomic 0,007M có pH = 3. Kết luận nào sau này không đúng ?

Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sau này là đúng ?

Muối nào tan trong nước tạo dung dịch có môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên kiềm ?

Các ion nào sau không thể cùng tồn tại trong một dung dịch ?

Chất dùng để phân biệt 3 muối: NaCl; NaNO3 và Na3PO4 là:

Đáp án:

V1: V2 = 7:3 Giải rõ ràng: nHNO3= 0,1V1 (mol) => nH+ = nHNO3 = 0,1V1 (mol) nBa(OH)2 = 0,1V2 (mol) => nOH- = 2nBa(OH)2 = 0,2V2 (mol) Sau pư dd thu được có pH = 2 > 7 => H+ dư sau pư PTHH: H+ + OH- —-> H2O bđ (mol) 0,1V1 0,2V2 pư (mol) 0,2V2 [H+Ư dư = 10^-2 = 0,01 (M) Có: (eqalign & rm[H^ + rm]_rmsaurm = n_H^ + sau over V_sau cr & to 0,01 = 0,1V_1 – 0,2V_2 over V_1 + V_2 cr & to 0,01V_1 + 0,01V_2 = 0,1V_1 – 0,2V_2 cr & to 0,21V_2 = 0,09V_1 cr & to V_1 over V_2 = 0,21 over 0,09 = 7 over 3 cr )

Cách làm cho nhiên liệu dễ cháy (Hóa học – Lớp 6)

3 vấn đáp

Điền số thích hợp vào chỗ chấm (Hóa học – Lớp 5)

3 vấn đáp

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật (Hóa học – Lớp 5)

2 vấn đáp

Nung nóng hỗn hợp gồm 8,4 gam Fe với 6,4 gam S (Hóa học – Lớp 10)

2 vấn đáp

Công ty Cp BINGGROUP © 2014 – 2022
Liên hệ: Hà Đức Thọ – Hotline: 0986 557 525 – E-Mail: hoặc

Reply
8
0
Chia sẻ

Clip Trộn V1 lít dung dịch HNO3 2m với V2 lít dung dịch HNO3 0 5 M ?

You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Trộn V1 lít dung dịch HNO3 2m với V2 lít dung dịch HNO3 0 5 M tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Trộn V1 lít dung dịch HNO3 2m với V2 lít dung dịch HNO3 0 5 M miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Trộn V1 lít dung dịch HNO3 2m với V2 lít dung dịch HNO3 0 5 M Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Trộn V1 lít dung dịch HNO3 2m với V2 lít dung dịch HNO3 0 5 M

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trộn V1 lít dung dịch HNO3 2m với V2 lít dung dịch HNO3 0 5 M vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trộn #lít #dung #dịch #HNO3 #với #lít #dung #dịch #HNO3