Contents

Mẹo Hướng dẫn Trong bản vẽ những khối tròn xoay có điểm lưu ý gì giống nhau Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Trong bản vẽ những khối tròn xoay có điểm lưu ý gì giống nhau được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-09 00:43:07 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

362

Trả lời vướng mắc Công nghệ 8 Bài 6 trang 23: Bằng cách điền vào chỗ… những cụm từ sau: hình tam giác vuông, nửa hình tròn trụ, nhình chữ nhật vào những mệnh đề sau này để mô tả cách tạo thành những khối: hình trụ, hình nón, hình cầu.

Nội dung chính

 • Câu hỏi & Bài tập
 • Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Trả lời:

– Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định và thắt chặt, ta được hình trụ.

– Khi quay hình tam giác vuông một vòng quanh một góc vuông cố định và thắt chặt, ta được hình nón.

– Khi quay nửa hình tròn trụ một vòng quanh đường kính cố định và thắt chặt, ta được hình cầu.

Trả lời vướng mắc Công nghệ 8 Bài 6 trang 23: Em hãy kể một số trong những vật thể có dạng những khối tròn xoay mà em biết.

Trả lời:

Các vật thể có dạng những khối tròn xoay: quả bóng, bình hoa, cốc, chén, …

Trả lời vướng mắc Công nghệ 8 Bài 6 trang 24: Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình trụ (h.6.3), hình nón (h.6.4), hình cầu (h.6.5) và vấn đáp những vướng mắc sau:

a) Mỗi hình chiếu có hình dạng ra làm sao? (tam giác cân, hình chữ nhật, hình tròn trụ).

b) Mỗi hình chiếu thể hiện kích thước nào của khối tròn xoay? (đường kính, độ cao).

(bằng phương pháp điền những cụm từ trong ngoặc đơn vào những bảng 6.1, 6.2, 6.3).

Trả lời:

Bảng 6.1

Hình chiếu Hình dạng Kích thướcĐứng Hình chữ nhật Đường kính d, độ cao hBằng Hình tròn Đường kính dCạnh Hình chữ nhật Đường kính d, độ cao h

Bảng 6.2

Hình chiếu Hình dạng Kích thướcĐứng Tam giác cân Đường kính d, độ cao hBằng Hình tròn Đường kính dCạnh Tam giác cân Đường kính d, độ cao h

Bảng 6.3

Hình chiếu Hình dạng Kích thướcĐứng Hình tròn Đường kính dBằng Hình tròn Đường kính dCạnh Hình tròn Đường kính d

Câu hỏi & Bài tập

Bài 1 trang 25 Công nghệ 8: Hình trụ được tạo thành ra làm sao? Nếu đặt mặt đáy của hình trụ tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì?

Trả lời:

– Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định và thắt chặt, ta được hình trụ.

– Hình chiếu đứng sẽ có được dạng hình chữ nhật, hình chiếu cạnh có dạng hình tròn trụ.

Bài 2 trang 25 Công nghệ 8: Hình nón được tạo thành ra làm sao? Nếu đặt mặt đáy của hình nón tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì?

Trả lời:

– Khi quay hình tam giác vuông một vòng quanh một góc vuông cố định và thắt chặt, ta được hình nón.

– Hình chiếu đứng là tam giác cân, hình chiếu cạnh là hình tròn trụ.

Bài 3 trang 25 Công nghệ 8: Hình cầu được tạo thành ra làm sao? Các hình chiếu của hình cầu có điểm lưu ý gì?

Trả lời:

– Khi quay nửa hình tròn trụ một vòng quanh đường kính cố định và thắt chặt, ta được hình cầu.

– Hình chiếu đứng, cạnh, bằng của hình cầu đều là hình tròn trụ.

Bài 4 trang 25 Công nghệ 8: Cho những bản vẽ hình chiếu 1, 2, 3, 4 của những vật thể.

a) Hãy đọc những bản vẽ để xác lập hình dạng của những vật thể đó.

b) Hãy ghi lại (x) vào ô thích hợp của bảng 6.4 để chỉ rõ sự tương quan Một trong những vật thể A, B, C, D (h.6.7) với những bản vẽ những hình chiếu 1, 2, 3, 4.

Trả lời:

Nhằm mục tiêu giúp học viên thuận tiện và đơn thuần và giản dị làm bài tập về nhà trong Vở bài tập Công nghệ lớp 8, chúng tôi biên soạn giải vở bài tập Công nghệ lớp 8 Bài 6. Bản vẽ những khối tròn xoay hay nhất, ngắn gọn bám sát nội dung sách Vở bài tập Công nghệ 8.

– Hãy tìm những từ thích hợp để điền vào chỗ trống (…) trong những mệnh đề sau:

Lời giải:

+ Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định và thắt chặt, ta được hình trụ.

+ Khi quay hình tam giác vuông một vòng quanh một góc vuông cố định và thắt chặt, ta được hình nón.

+ Khi quay nửa hình tròn trụ một vòng quanh đường kính cố định và thắt chặt, ta được hình cầu.

– Hãy kể ba vật thể có dạng khối tròn xoay rất khác nhau:

1. Quả bóng

2. Bình hoa

3. Cốc

– Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình trụ (hình 6.3), hình nón (hình 6.4), hình cầu (hình 6.5) SGK và vấn đáp những vướng mắc kèm theo bằng phương pháp điền vào những bảng 6.1, 6.2 và bảng 6.3.

Lời giải:

Bảng 6.1

Hình chiếu Hình dạng Kích thướcĐứng Hình chữ nhật Đường kính d, độ cao hBằng Hình tròn Đường kính dCạnh Hình chữ nhật Đường kính d, độ cao h

Bảng 6.2

Hình chiếu Hình dạng Kích thướcĐứng Tam giác cân Đường kính d, độ cao hBằng Hình tròn Đường kính dCạnh Tam giác cân Đường kính d, độ cao h

Bảng 6.3

Hình chiếu Hình dạng Kích thướcĐứng Hình tròn Đường kính dBằng Hình tròn Đường kính dCạnh Hình tròn Đường kính d

– Hãy tìm những từ thích hợp để điền vào những chỗ trống (…) trong những câu sau:

Lời giải:

+ Hình chiếu trên mặt phẳng tuy nhiên tuy nhiên với trục quay của hình trụ là hình là hình chữ nhật, của hình nón là hình tam giác và của hình cầu là hình tròn trụ

+ Hình chiếu trên mặt phẳng vuông góc với trục quay của những khối tròn xoay đều là hình hình tròn trụ.

Câu 1 (Trang 13-Vở bài tập Công nghệ 8): Hình trụ được tạo thành ra làm sao? Nếu đặt mặt đáy của hình trụ tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì?

Lời giải:

– Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định và thắt chặt, ta được hình trụ.

– Hình chiếu đứng sẽ có được dạng hình chữ nhật, hình chiếu cạnh có dạng hình tròn trụ.

Câu 2 (Trang 13-Vở bài tập Công nghệ 8): Hình nón được tạo thành ra làm sao? Nếu đặt mặt đáy của hình nón tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì?

Lời giải:

– Khi quay hình tam giác vuông một vòng quanh một góc vuông cố định và thắt chặt, ta được hình nón.

– Hình chiếu đứng là tam giác cân, hình chiếu cạnh là hình tròn trụ.

Câu 3 (Trang 14-Vở bài tập Công nghệ 8): Hình cầu được tạo thành ra làm sao? Các hình chiếu của hình cầu có điểm lưu ý gì?

Lời giải:

– Khi quay nửa hình tròn trụ một vòng quanh đường kính cố định và thắt chặt, ta được hình cầu.

– Hình chiếu đứng, cạnh, bằng của hình cầu đều là hình tròn trụ.

Bài tập (Trang 14-Vở bài tập Công nghệ 8): Cho những bản vẽ hình chiếu 1, 2, 3, 4 của vật thể (hình 6.6 SGK)

a) Hãy đọc những bản vẽ để xác lập hình dạng của những vật thể đó.

b) Hãy ghi lại (x) vào ô thích hợp của bảng 6.4 để chỉ rõ sự tương quan Một trong những vật thể A, B, C, D (h.6.7) với những bản vẽ những hình chiếu 1, 2, 3, 4.

Lời giải:

a) Hình dạng của vật thể:

– Bản vẽ 1: hình nón cụt

– Bản vẽ 2: hình chỏm cầu

– Bản vẽ 3: hình đới cầu

– Bản vẽ 4: nửa hình trụ

b) Bảng 6.4

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải bài tập công nghệ tiên tiến và phát triển 8 – Bài 8. Bản vẽ những khối tròn xoay giúp HS giải bài tập, lĩnh hội những kiến thức và kỹ năng, kĩ năng kĩ thuật và vận dụng được vào thực tiễn cần khơi dậy và phát huy triệt để tính dữ thế chủ động, sáng tạo của học viên trong học tập:

  • Giải Sách Bài Tập Công Nghệ Lớp 8
  • Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 8
  • Giải Công Nghệ Lớp 8 (Ngắn Gọn)
  • Giải Vở Bài Tập Công Nghệ Lớp 8
  • Sách Giáo Viên Công Nghệ Lớp 8

  Trả lời vướng mắc Bài 6 trang 23 Công nghệ 8: Các em có biết những dụng cụ này được làm ra ra làm sao không?

  Lời giải:

  Các vật thể có dạng tròn xoay được tạo thành khi quay một hình phẳng quay đường cố định và thắt chặt (trục quay) của hình

  Trả lời vướng mắc Bài 6 trang 23 Công nghệ 8: Bằng cách điền vào chỗ … những cụm từ sau: hình tam giác vuông,nửa hình tròn trụ,hình chữ nhật vào những mệnh đề sau này để mô tả cách tạo thành những khối :hình trụ,hình nón ,hình cầu.

  a) Khi quay …(hình chữ nhật) một vòng quanh một cạnh cố định và thắt chặt ,ta được hình trụ(h6.2a).

  b) Khi quay …(hình tam giác vuông) một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định và thắt chặt ,ta được hình nón (h6.2b).

  c) Khi quay …(nửa hình tròn trụ ) một vòng quanh đường kính cố định và thắt chặt ,ta được hình cầu (h6.2c).

  Em hãy kể một só vật thể có dạng những khối tròn xoay mà em biết ?

  Lời giải:

  Qủa bóng, Trái đất, Nón lá, Lon bia, quả tenis, …

  Trả lời vướng mắc Bài 6 trang 24 Công nghệ 8: Hãy đọc bản vẽ hình chiếu của hình trụ (h6.3), hình nón (6.4), hình cầu (6.5) và vấn đáp những vướng mắc sau:

  a) Mỗi hình chiếu có hình dạng ra làm sao? (tam giác cân ,hình chữ nhật, hình tròn trụ).

  b) Mỗi hình chiếu thể hiện kích thước nào của khối tròn xoay? (đường kính,độ cao ) (bằng phương pháp điền những cụm từ trong ngoặc đơn vào bảng 6.1, 6.2,6.3)

  Lời giải:

  Bảng 6.1

  Hình chiếu
  Hình dạng
  Kích thước
  Đứng
  Hình chữ nhật
  Chiều cao h, đường kính đường tròn đáy d
  Bằng
  Hình tròn

  Cạnh
  Hình chữ nhật

  Bảng 6.2

  Hình chiếu
  Hình dạng
  Kích thước
  Đứng
  Hình tam giác cân
  Chiều cao từ đỉnh tới đáy h, đường kính đường tròn đáy d
  Bằng
  Hình tròn

  Cạnh
  Hình tam giác cân

  Bảng 6.3

  Hình chiếu
  Hình dạng
  Kích thước
  Đứng
  Hình tròn
  Đường kính hình cầu d
  Bằng
  Hình tròn

  Cạnh
  Hình tròn

  Câu 1 trang 25 Công nghệ 8: Hình trụ được tạo thành ra làm sao? Nếu đặt mặt đáy của hình trụ tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng hính chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì?

  Lời giải:

  Hình trụ được tạo thành khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định và thắt chặt.

  Nếu đặt mặt đáy của hình trụ tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng hình chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng là hình chữ nhật và hình chiếu cạnh có hình tròn trụ.

  Câu 2 trang 25 Công nghệ 8: Hình nón được tạo thành ra làm sao? Nếu đặt mặt đáy của hình nón tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng hính chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh có hình dạng gì?

  Lời giải:

  Hình nón được tạo thành khi quay hình tam giác vuông một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định và thắt chặt.

  Nếu đặt mặt đáy của hình nón tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng hình chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng là hình tam giác cân và hình chiếu cạnh có hình tròn trụ.

  Câu 3 trang 25 Công nghệ 8: Hình cầu được tạo thành ra làm sao? Các hình chiếu của hình cầu có điểm lưu ý gì ?

  Lời giải:

  Hình cầu được tạo thành khi quay nửa hình tròn trụ một vòng quanh đường kính cố định và thắt chặt.

  Các hình chiếu của hình cầu đều là hình tròn trụ.

  Bài tập trang 26 Công nghệ 8: Cho những bản vẽ hình chiếu 1,2,3,4 của những vật thể (h6.6).

  a) Hãy đọc những bản vẽ để xác lập hình dạng của những vật thể đó.

  b) Hãy ghi lại (x)vào ô thích hợp của bảng 6.4 để chỉ rõ sự tương quan Một trong những vật thể A, B, C, D(h6.7) với những bản vẽ những hình chiếu 1,2,3,4(h6.6).

  Lời giải:

  a) Với bản vẽ hình chiếu 1 ta vẽ được vật thể:

  Với bản vẽ hình chiếu 2 ta vẽ được vật thể:

  Với bản vẽ hình chiếu 3 ta vẽ được vật thể:

  Với bản vẽ hình chiếu 4 ta vẽ được vật thể:

  c) Bảng6.4:

  Reply
  8
  0
  Chia sẻ

  Review Trong bản vẽ những khối tròn xoay có điểm lưu ý gì giống nhau ?

  You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trong bản vẽ những khối tròn xoay có điểm lưu ý gì giống nhau tiên tiến và phát triển nhất

  Share Link Tải Trong bản vẽ những khối tròn xoay có điểm lưu ý gì giống nhau miễn phí

  You đang tìm một số trong những ShareLink Download Trong bản vẽ những khối tròn xoay có điểm lưu ý gì giống nhau miễn phí.

  Thảo Luận vướng mắc về Trong bản vẽ những khối tròn xoay có điểm lưu ý gì giống nhau

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong bản vẽ những khối tròn xoay có điểm lưu ý gì giống nhau vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Trong #bản #vẽ #những #khối #tròn #xoay #có #đặc #điểm #gì #giống #nhau