Kinh Nghiệm về Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại được 46 tuổi tính tuổi mẹ và tuổi con biết mẹ hơn con 26 tuổi Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại được 46 tuổi tính tuổi mẹ và tuổi con biết mẹ hơn con 26 tuổi được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-11 18:17:07 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

36

MỘT SỐ BÀI TOÁN

Bài 1. Hiện nay anh hơn em 5 tuổi. Hỏi sau vài năm nữa khi em 10 tuổi thì anh bao nhiêu tuổi?

Giải:

Mỗi năm Anh tăng 1 tuổi, em cũng tăng 1 tuổi. Hiện nay anh hơn em 5 tuổi thì đến khi em 10 tuổi thì anh vẫn hơn em 5 tuổi.

Lúc đó tuổi anh là: 10 + 5 = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Bài 2. Năm nay con 8 tuổi, mẹ 32 tuổi. Hỏi trước kia 2 năm tuổi mẹ cộng với tuổi con là bao nhiêu?

Giải:                    

Trước đây 2 năm tuổi con là: 8 – 2 = 6 (tuổi)

Trước đây 2 năm tuổi mẹ là: 32 – 2 = 30 (tuổi)

Trước đây 2 năm tuổi mẹ cộng với tuổi con là:

6 + 30 = 36 (tuổi)

Đáp số: 36 tuổi

Bài 3. Hiện nay tuổi ông và tuổi cháu cộng lại là 76 tuổi. Hỏi sau 3 năm nữa, tuổi ông và tuổi cháu cộng lại là bao nhiêu tuổi?

Giải: Sau 3 năm nữa ông thêm 3 tuổi và cháu cũng thêm 3 tuổi. Do đó sau 3 năm nữa tổng số tuổi của ông và cháu là:

76 + 3 + 3 = 82 (tuổi)

Đáp số: 82 tuổi

Bài 4. Trước đây 3 năm, Tùng 7 tuổi. Hỏi sau này 3 năm, Tùng bao nhiêu tuổi?

Giải:

Trước đây 3 năm, Tùng 7 tuổi, vậy tuổi Tùng lúc bấy giờ là:

7 + 3 = 10 (tuổi)

Tuổi Tùng sau này 3 năm là:

10 + 3 = 13 (tuổi)

Đáp số: 13 tuổi.

Bài 5. Hiện nay Mai 7 tuổi, Hoa 10 tuổi, Hồng 9 tuổi. Đến khi bạn Mai bằng tuổi Hồng lúc bấy giờ thì tổng số tuổi của ba bạn là bao nhiêu?

Giải:

Hiện nay tổng số tuổi ba bạn là:

7 + 10 + 9 = 26 (tuổi)

Hiện nay Mai 7 tuổi, Hồng 9 tuổi vậy khi Mai bằng tuổi Hồng thì mỗi bạn thêm số tuổi là:

9 – 7 = 2 (tuổi)

Vậy sau hai năm nữa tổng số tuổi của ba bạn là:

26 + 2 + 2 + 2 = 32 (tuổi)

Đáp số: 32 tuổi.

Bài 6. Lúc ông 60 tuổi thì mẹ 30 tuổi và tuấn mới có 5 tuổi. Năm nay mẹ 35 tuổi. Hỏi trong năm này ông bao nhiêu tuổi, Tuấn bao nhiêu tuổi?

Giải:

Từ lúc mẹ ba mươi tuổi đến giờ đây 35 tuổi, mẹ đã tiếp tục tăng thêm một số trong những tuổi là:

35 – 30 = 5 (tuổi)

Khi đó ông và Tuấn từng người cũng tăng thêm 5 tuổi.

Tuổi ông giờ đấy là: 60 + 5 = 65 (tuổi)

Tuổi Tuấn giờ đấy là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Đáp số: 10 tuổi.

Bài 7. Mai hơn Tùng 2 tuổi và kém Hải 2 tuổi. Đào hơn Mai 3 tuổi. Hỏi ai nhiều tuổi nhất? Ai ít tuổi nhất? Người nhiều tuổi nhất hơn người ít tuổi nhất là mấy tuổi?

Giải:

Theo sơ đồ: Đào nhiều tuổi nhất. Tùng ít tuổi nhất.

Đào hơn Tùng một số trong những tuổi là:

3 + 2 = 5 (tuổi)

Đáp số: 5 tuổi

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1: Hiện nay bố Lan 38 tuổi còn ông nội Lan 64 tuổi. Hãy tính tổng số tuổi của ông nội Lan và bố Lan khi tuổi ông nội Lan bằng tuổi bố Lan lúc bấy giờ?

Gợi ý: Từ tuổi của bố Lan và ông Nội ta tính được hiệu số tuổi của ông nội và bố.

Khi ông nội Lan bằng tuổi bố Lan lúc bấy giờ thì ông nội 38 tuổi, từ đó ta tính được tuổi bố khi đó.

Câu 2: Hiện nay Nam 15 tuổi, bố Nam 42 tuổi. Tuổi của ông nội Nam bằng tổng số tuổi của 2 bố con Nam sau 8 năm nữa. Tính tuổi của ông nội Nam lúc bấy giờ?

Câu 3: Hiện nay anh 21 tuổi, em 15 tuổi. Hãy tính tổng số tuổi của hai anh em khi tuổi em bằng tuổi anh lúc bấy giờ?

Câu 4: Năm nay Hoa 6 tuổi. Mẹ Hoa hơn Hoa 26 tuổi. Hỏi khi tuổi Hoa bằng tuổi mẹ lúc bấy giờ thì lúc đó tổng số tuổi của hai mẹ con Hoa là bao nhiêu?

Câu 5: Hiện nay con 8 tuổi, mẹ 33 tuổi. Tính tổng số tuổi của hai mẹ con sau 4 năm nữa.

Câu 6: Khi con 8 tuổi thì mẹ 35 tuổi. Tính tổng số tuổi 2 mẹ con khi con 20 tuổi.

Câu 7: Năm nay Hà 6 tuổi, An 7 tuổi, Tâm 9 tuổi. Đến khi tuổi Hà bằng tuổi của Tâm lúc bấy giờ thì lúc đó tổng số tuổi của 3 bạn là bao nhiêu tuổi?

Câu 8: Năm nay, An kém ông số tuổi bằng số lớn số 1 có hai chữ số mà tích hai chữ số của nó bằng 16. Vậy 8 năm tiếp theo, An kém ông bao nhiêu tuổi?

Câu 9: Hiện nay tuổi của bố em là 40 tuổi còn tuổi của bà nội em là 60 tuổi. Tính tổng số tuổi của bố em và bà nội em cách đó 10 năm.

Câu 10: Hiện nay Minh 10 tuổi, mẹ Minh 30 tuổi. Tuổi bà ngoại Minh bằng tổng số tuổi của 2 mẹ con Minh sau 7 năm nữa. Tính tuổi của bà ngoại Minh lúc bấy giờ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

Những vướng mắc liên quan

Tuổi hai mẹ con cộng lại bằng 46 tuổi. Mẹ hơn con 30 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? 


Khách

Hãy nhập vướng mắc của bạn vào đây

Dưới đấy là một vài vướng mắc hoàn toàn có thể liên quan tới vướng mắc mà bạn trình lên. Có thể trong số đó có câu vấn đáp mà bạn cần!

Reply
2
0
Chia sẻ

Video Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại được 46 tuổi tính tuổi mẹ và tuổi con biết mẹ hơn con 26 tuổi ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại được 46 tuổi tính tuổi mẹ và tuổi con biết mẹ hơn con 26 tuổi tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại được 46 tuổi tính tuổi mẹ và tuổi con biết mẹ hơn con 26 tuổi miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Download Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại được 46 tuổi tính tuổi mẹ và tuổi con biết mẹ hơn con 26 tuổi miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại được 46 tuổi tính tuổi mẹ và tuổi con biết mẹ hơn con 26 tuổi

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại được 46 tuổi tính tuổi mẹ và tuổi con biết mẹ hơn con 26 tuổi vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tuổi #mẹ #và #tuổi #con #cộng #lại #được #tuổi #tính #tuổi #mẹ #và #tuổi #con #biết #mẹ #hơn #con #tuổi