Contents

Mẹo về Ưu điểm của khối mạng lưới hệ thống chia sẻ thời hạn so với khối mạng lưới hệ thống đa chương là gì Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Ưu điểm của khối mạng lưới hệ thống chia sẻ thời hạn so với khối mạng lưới hệ thống đa chương là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-06 04:01:13 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

88

1. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNGKHOA: Công nghệ thông tin……………………………………… …�� �NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI TỰ LUẬNTên học phần: Hệ điều hành quản lý Mã học phần:………… Ngành đào tạo và giảng dạy : .Công nghệ thông tin Trình độ đào tạo và giảng dạy: .Đại học.1. Ngân hàng câu hỏi thi● Câu hỏi loại 1 điểmChương 1 :Câu hỏi 1.1: Chương trình ứng dụng gọi dịch vụ của hệ điều hành quản lý bằng phương pháp nào? Hãy lấy một ví dụ về giao diện lập trình cho một hệ điều hành quản lý thông dụng.Câu hỏi 1.2: Trình bày kỹ thuật xử lý theo mẻ (lô) và ưu điểm của kỹ thuật này. Hệ thống xử lý theo mẻ có cần hệ điều hành quản lý không ?Câu hỏi 1.3: Đa chương trình là gì ? Lý do sử dụng đa chương trình trong máy tính ? Yêu cầu riêng với phần cứng khi sử dụng đa chương trình?Chương 2 :Câu hỏi 1.4 : Trình bày khái niệm tiến trình và chỉ rõ điểm rất khác nhau giữa tiến trình với chương trình. Nêu tên tối thiểu bốn thao tác liên quan tới quản trị và vận hành tiến trình (chỉ việc nêu tên, không cần trình diễn rõ ràng).Câu hỏi 1.5 : Trình bày về thao tác tạo mới tiến trình. Tiến trình hoàn toàn có thể bị kết thúc trong những trường hợp nào ?Câu hỏi 1.6 : Trình bầy về thao tác và quy trình quy đổi Một trong những tiến trình.Câu hỏi 1.7: Thế nào là loại (thread) mức người tiêu dùng và mức nhân. Nêu ưu nhược điểm của mỗi loại.Câu hỏi 1.8 : Trình bày về điều độ quay vòng. Cho ví dụ minh họa về tính chất thời hạn chờ đón trung bình khi điều độ theo phong cách này.Câu hỏi 1.9 : Thế nào là bế tắc ? Điều kiện xẩy ra bế tắc là gì ?Chương 3 :Câu hỏi 1.10 : Thế nào là địa chỉ lô gic và địa chỉ vật lý ? Câu hỏi 1.11 : Trình bầy kỹ thuật phân chương cố định và thắt chặt bộ nhớ.Câu hỏi 1.12 : Trình bày cơ chế ánh xạ địa chỉ khi sử dụng kỹ thuật phân chương bộ nhớ.Câu hỏi 1.13 : Trình bày phương pháp phối hợp phân trang với phân đoạn. Vẽ sơ đồ và lý giải cơ chế ánh xạ địa chỉ..Chương 4Câu hỏi 1.14 : Việc định nghĩa và sử dụng khái niệm file đem lại những ưu điểm gì ? Khi đặt tên cho file cần quan tâm tới những quy định gì ?Câu hỏi 1.15 : Trình bày khái niệm thư mục ? tin tức trong những khoản mục có nhất thiết phải tàng trữ gần nhau không ?● Câu hỏi loại 2 điểmChương 1 :Câu hỏi 2.1: Trình bày ngắn gọn về những thành phần cơ bản của hệ điều hành quản lý.Câu hỏi 2.2 : Trình bày về nhân của hệ điều hành quản lý ? Thế nào là chính sách nhân và chính sách người tiêu dùng ?Câu hỏi 2.3 : Trình bày về cấu trúc nguyên khối và cấu trúc phân lớp của hệ điều hành quản lý. Phân tích so sánh ưu nhược điểm hai kiểu cấu trúc này.Câu hỏi 2.4: Trình bày về cấu trúc vi nhân của hệ điều hành quản lý. Phân tích so sánh cấu trúc này với cấu trúc nguyên khối và cấu trúc phân lớp.Chương 2 :Câu hỏi 2.5 : Trình bày về năm trạng thái của tiến trình. Vẽ sơ đồ và lý giải về việc quy đổi giữa năm trạng thái nàyCâu hỏi 2.6 : Điều độ tiến trình là gì ? Điều độ dòng có khác điều độ tiến trình không ? Trình bày về điều độ có phân phối lại và không phân phối lại.Câu hỏi 2.7 : Trình bày hai giải pháp ngăn ngừa bế tắc (chọn 2 giải pháp bất kỳ trong số những giải pháp hoàn toàn có thể).Câu hỏi 2.8 : Trình bày một giải pháp giúp không xẩy ra bế tắc khi sử dụng cờ hiệu cho bài toán triết gia ăn cơm.Chương 3 :Câu hỏi 2.9 : Trình bày kỹ thuật giúp tăng vận tốc truy vấn bảng trang và bảng trang nhiều mức.Câu hỏi 2.10: Trình bày nguyên do phải đổi trang, và tiến trình tiến hành khi đổi trang.Câu hỏi 2.11: Trình bày kỹ thuật đổi trang tối ưu và đổi trang vào trước ra trước.Câu hỏi 2.12 : Trình bày những phương pháp xác lập số lượng khung trang tối đa cấp cho từng tiến trình và xác lập phạm vi cấp phátChương 4 :Câu hỏi 2.13 : Trình bày những cấu trúc tài liệu dùng cho tổ chức triển khai bên trong của thư mục.Câu hỏi 2.14 : Trình bày cách trấn áp truy vấn file sử dụng mật khẩu và sử dụng list quản trị và vận hành truy cậpCâu hỏi 2.15 : Trình bày những thao tác cơ bản với file. Phân tích rõ một khối mạng lưới hệ thống file có nhất thiết phải có thao tác mở file hay là không.● Câu hỏi loại 3 điểmChương 1 :Câu hỏi 3.1: Trình bày khái niệm hệ điều hành quản lý. Phân tích rõ hai hiệu suất cao cơ bản của hệ điều hành quản lý.Câu hỏi 3.2 : Dịch Vụ TM của hệ điều hành quản lý là gì ? Trình bày những dịch vụ điển hình mà hệ điều hành quản lý phục vụ. Làm rõ về quy trình tải và chạy hệ điều hành quản lý khi mới khởi động.Chương 2 :Câu hỏi 3.3 : Trình bày khái niệm dòng (thread) và quy mô đa dòng. Vấn đề sở hữu tài nguyên của tiến trình và dòng. Phân tích ưu điểm của quy mô đa dòng.Câu hỏi 3.4 : Phân tích những yếu tố cần quan tâm trong sử dụng và quản trị và vận hành tiến trình đồng thời (concurrent processes) riêng với ba dạng tiến trình : tiến trình độc lập có đối đầu đối đầu tài nguyên, tiến trình hợp tác nhờ chia sẻ tài nguyên, và tiến trình hợp tác nhờ trao đổi thông điệp.Câu hỏi 3.5 : Trình bày giải thuật Peterson cho đoạn nguy hiểm. Phân tích ưu nhược điểm của phương pháp này.Câu hỏi 3.6 : Trình bày phương pháp phát hiện và xử lý bế tắc bằng phương pháp sử dụng đồ thị. Phân tích ưu điểm của phương pháp này so với phương pháp ngăn ngừa bế tắc. Chương 3 :Câu hỏi 3.7 : Trình bày kỹ thuật tải trong quy trình thực thi. Trình bày kỹ thuật link động và thư viện dùng chung. Phân tích rõ ưu điểm mà từng phương pháp đem lại.Câu hỏi 3.8 : Trình bày kỹ thuật phân chương động bộ nhớ. Phân tích ưu nhược điểm của phương pháp này so với phân chương cố định và thắt chặt. Khi di tán chương sang vị trí khác cần thay đổi thông tin gì trong khối ánh xạ địa chỉ.Câu hỏi 3.9 : Trình bày kỹ thuật phân chương sử dụng phương pháp kề cận (buddy). Phân tích rõ những điểm giống/rất khác nhau và ưu nhược điểm của phương pháp này so với phân chương cố định và thắt chặt và phân chương động (lưu ý không cần trình bầy lại hai phương pháp sau).Câu hỏi 3.10 : Trình bày kỹ thuật phân đoạn bộ nhớ gồm có cả cấu trúc và cách ánh xạ địa chỉ. Phân tích so sánh ưu nhược điểm của phân đoạn với phân trang.Câu hỏi 3.11 : Trình bày kỹ thuật nạp trang theo nhu yếu dùng cho bộ nhớ ảo. Phân tích rõ cùng một lệnh hoàn toàn có thể xẩy ra nhiều sự kiện lỗi trang không.Chương 4 :Câu hỏi 3.12 : Trình bày cấu trúc thư mục dạng cây và dạng đồ thị không còn quy trình. Cấu trúc thư mục dạng không quy trình có ưu điểm gì so với dạng cây ? Thế nào là đường dẫn tuyệt đối và đường dẫn tương đối.Câu hỏi 3.13 : Trình bày phương pháp cấp phép không khí cho file sử dụng list link và sử dụng khối chỉ số (I-node). Hai phương pháp này còn có điểm gì giống và rất khác nhau.Câu hỏi 3.14 : Trình bày về yêu cầu phải đảm bảo tính toàn vẹn của khối mạng lưới hệ thống file và những phương pháp đảm bảo tính toàn vẹn.● Câu hỏi loại 4 điểmChương 2 :Câu hỏi 4.1: a) Trình bày những tiêu chuẩn nhìn nhận thuật toán điều độ. b) Trình bày thuật toán điều độ đến trước phục vụ trước và điều độ có mức ưu tiên.c) Cho những tiến trình với thời hạn (độ dài) chu kỳ luân hồi CPU tiếp theo và số ưu tiên như trong bảng sau (số ưu tiên nhỏ ứng với độ ưu tiên cao). Biết rằng những tiến trình cùng xuất hiện vào thời gian 0 theo thứ tự P1, P2, P3, P4.Tiến trình Thời gian (độ dài) Số ưu tiênP1 9 3P2 1 1P3 2 2P4 3 1Vẽ biểu đồ thể hiện thứ tự và thời hạn cấp phép CPU cho những tiến trình khi sử dụng thuật toán : 1) điều độ quay vòng với độ dài lượng tử = 1 ; 2) điều độ theo mức ưu tiên không còn phân phối lại. Tính thời hạn chờ đón trung bình cho từng trường hợp.Câu hỏi 4.2 : a) Trình bày thuật toán điều độ ưu tiên tiến và phát triển trình ngắn nhất, thời hạn còn sót lại ngắn nhất.b) Điều độ theo mức ưu tiên có phân phối lại và không phân phối lại rất khác nhau thế nào ?c) Cho những tiến trình với độ dài và thời gian xuất hiện như trong bảng sauTiến trình Thời điểm xuất hiện Độ dàiP1 8P2 2 4P3 4 2Vẽ biểu đồ thể hiện thứ tự và thời hạn cấp phép CPU cho những tiến trình khi sử dụng thuật toán : 1) điều độ ưu tiên tiến và phát triển trình ngắn nhất ; 2) điều độ ưu tiên thời hạn còn sót lại ngắn nhất. Tính thời hạn chờ đón trung bình cho từng trường hợp.Câu hỏi 4.3: a) Trình bày về những giải pháp phần cứng (cấm ngắt, sử dụng lệnh máy đặc biệt quan trọng) cho yếu tố loại trừ tương hỗ và đoạn nguy hiểm.b) Sử dụng Test_and_Set để thực thi loại trừ tương hỗ cho bài toán những triết gia ăn cơm.c) Phân tích rõ giải pháp sử dụng Test_and_Set sử dụng ở trên hoàn toàn có thể gây bế tắc hoặc đói không.Câu hỏi 4.4 :a) Trình bày phương pháp sử dụng cờ hiệu (semaphore) cho yếu tố loại trừ tương hỗ và đoạn nguy hiểm.b) Sử dụng cờ hiệu để thực thi đồng điệu hóa cho bài toán Người sản xuất, người tiêu dùng với bộ đệm hạn chế.Câu hỏi 4.5 :a) Trình bày giải pháp sử dụng monitor cho yếu tố loại trừ tương hỗ và đoạn nguy hiểmb) Sử dụng monitor để thực thi loại trừ tương hỗ cho bài toán Người sản xuất, người tiêu dùng với bộ đệm hạn chế.Câu hỏi 4.6 :a) Phòng tránh bế tắc là gì ? Phân tích ưu điểm của việc phòng tránh bế tắc so với ngăn ngừa bế tắc.b) Trình bày phương pháp phòng tránh bế tắc sử dụng thuật toán người cho vay vốn ngân hàng (banker’s algorithm), cho ví dụ minh họa rõ ràng.Chương 3 :Câu hỏi 4.7 : a) Trình bày khái niệm phân trang bộ nhớ.b) Trình bày về ánh xạ địa chỉ khi phân trang bộ nhớ.c) Giả sử không khí nhớ lô gic gồm 4 trang, mỗi trang kích thước 1024B, bộ nhớ vật lý gồm 32 khung. Bảng trang được cho dưới đây :3123 5Để màn biểu diễn địa chỉ lô gic trong trường hợp này cần bao nhiêu bit ?Tính địa chỉ vật lý cho những địa chỉ lô gic sau : 1052, 2500, 4000.Câu hỏi 4.8 : a) Trình bày kế hoạch đổi trang ít sử dụng trong thời hạn cuối.b) Trình bày kế hoạch đổi trang sử dụng thuật toán đồng hồ đeo tay. c) Giả sử tiến trình được cấp 4 khung nhớ vật lý, những trang của tiến trình được truy vấn theo thứ tự sau : 1,2,3,4,5,3,4,1,6,7,8,7,8,9,7,8,9,5. Hãy xác lập thứ tự nạp và đổi trang nếu sử dụng hai thuật toán nói trên.Chương 4 :Câu hỏi 4.9 :a) Trình bày phương pháp cấp phép không khí cho file sử dụng những khối liên tục. Khi nào nên sử dụng phương pháp này cho khối mạng lưới hệ thống file ?b) Trình bày tiến trình thiết yếu (trình diễn bằng lời, không cần viết mã) để đọc bảng FAT từ thẻ nhớ USB vào bộ nhớ.c) Giả sử bảng FAT đã được đọc vào bộ nhớ tại địa chỉ « void *fat », viết đoạn chương trình trên C/C++ để liệt kê toàn bộ những cluster trống trong số N cluster thứ nhất. Giả sử một file khởi đầu tại cluster n, viết đoạn chương trình liệt kê những cluster thuộc về file đó.Câu hỏi 4.10 : a) Trình bày phương pháp sử dụng list link trên bảng chỉ số khi cấp phép không khí cho file.b) Trình bày tiến trình thiết yếu (trình diễn bằng lời, không cần viết mã) để đọc thư mục gốc từ thẻ nhớ USB vào bộ nhớ trong trường hợp khối mạng lưới hệ thống file của thẻ nhớ là FAT 16.c) Giả sử thư mục gốc của hệ thồng file FAT 16 sử dụng tên file độ dài tối đa 8 ký tự đã được đọc vào bộ nhớ tại địa chỉ « void *root ». Viết đoạn chương trình trên C/C++ thực thi hai việc : in tên và độ dài những file trong thư mục gốc, tìm một file mang tên cho trước trong thư mục gốc và số thứ tự cluster thứ nhất của file đó.Ghi chú: Ký hiệu (mã) câu hỏi được quy định X.YTrong đó : + X tương tự số điểm câu hỏi (X chạy từ 1 đến 5).+ Y là câu hỏi thứ Y (Y chạy từ 1 trở đi)2. Đề xuất các phương án tổ hợp. câu hỏi thi thành các đề thi (Nếu thấy cần thiết) : – Tổ hợp 1 câu 1 điểm, 1 câu 2 điểm, 1 câu 3 điểm, 1 câu 4 điểm.3. Hướng dẫn cần thiết khác: Nên tổng hợp để vướng mắc trong một đề thi phân loại đều theo cả 4 chươngNgân hàng vướng mắc thi này đã được thông qua bộ môn và nhóm cán bộ giảng dạy học phần.Hà Nội, ngày . . . tháng . . . . năm 20 . .Trưởng khoaTrưởng bộ môn Giảng viên chủ trì biên soạnCòn đấy là bài giải thằng bạn gửi cho mình.1.1: Chương trình ứng dụng gọi dịch vụ của hệ điều hành quản lý bằng phương pháp nào? Hãy lấy một ví dụ về giao diện lập trình cho một hệ điều hành quản lý thông dụng.+Các chương trình ứng dụng gọi dịch vụ của HDH thông qua lời gọi khối mạng lưới hệ thống đc chứa trong giao diện lập trình mà HDH phục vụ+ lời gọi khối mạng lưới hệ thống là dạng lệnh đặc biệt quan trọng, đc thực thi qua thư viện hàm gọi và những hàm khối mạng lưới hệ thống khác+Ví dụ một hàm của Win32 API được cho phép yêu cầu dịch vụ ghi ra file của Windows:BOOL WINAPI WriteFile(__in HANDLE hFile,__in LPCVOID lpBuffer,__in DWORD nNumberOfBytesToWrite,__out-opt LPDWORD lpNumberOfBytesWritten,__inout-opt LPOVERLAPPED lpOverlapped1.2: Trình bày kỹ thuật xử lý theo mẻ (lô) và ưu điểm của kỹ thuật này. Hệ thống xử lý theo mẻ có cần hệ điều hành quản lý không ?Sau khi nhận dc chương trình kĩ thuật viên sẽ phân ct thành những mẻ,mỗi mẻ gồm những ct có yêu cầu giống nhau.Toàn bộ mẻ tiếp theo này được nạp vào băng từ và tải vào máy để thực thi lần lượt.Mỗi khi ct của mẻ kết thúc ct giám sát(một chương trình nhỏ được giữ thường xuyên trong bộ nhớ) tự động hóa nạp ct tiếp theo của mẻ vào máy và được cho phép ct này chạy.Sau khi toàn bộ mẻ đã được thực thi xong kĩ thuật viên lấy băng từ chứa mẻ và nạp tiếp mẻ mới vào để thực thi.+ưu điển của kt : giảm đáng kể thời hạn chuyên đổi giữa 2 ct // cũng một mẻ do momitor hoàn toàn có thể tự động hóa nạp vào ct nhanh hơn kĩ thuật viên.Hiệu suất sử dụng CPU do này được cải tổ đáng kể+khối mạng lưới hệ thống xử lý theo mẻ cần HDH để giám sát việc nạp ct và chạy ct.1.3: Đa chương trình là gì ? Lý do sử dụng đa chương trình trong máy tính ? Yêu cầu riêng với phần cứng khi sử dụng đa chương trình?Đa chương trình hay còn gọi là đa nhiệm được sử dụng.Hệ thống chứa đồng thời nhiều chương trình trong bộ nhớ.+nguyên do : tuy nhiên việc xử lý theo mẻ được cho phép giảm thời hạn chuyên đổi Một trong những ct ứng dụng xong hiệu suất sử dụng CPU vẫn tương đối thấp.Mỗi khi có yêu cầu vào ra CPU phải dừng việc xử lý DL để chờ quy trình vào ra kết thúc .Do vận tốc vào ra luôn thấp hơn vận tốc CPU thật nhiều nên CPU thường xuyên phải chờ đón trong những khoảng chừng thời hạn dài để ngăn cản tính trang nói trên ta sử dụng kĩ thuật đa chương trình.+ việc thực thi đa chương trình yên cầu những sự tương hỗ nhất định từ phần cứng nhất là kĩ năng vào ra bằng ngắt và cơ chế DMA. Nếu ko có cơ chê này CPU sẽ phải trực tiếp điều khiển và tinh chỉnh quy trình vào ra thông tin và DL.Hiệu quả của đa ct do này sẽ bằng 0.1.5 : Trình bày về thao tác tạo mới tiến trình. Tiến trình hoàn toàn có thể bị kết thúc trong những trường hợp nào ?Tạo mới tiến trình: Gán số định danh cho tiến trình được tạo mới và tạo một ô trong bảng tiến trình ♣ Tạo không khí nhớ cho tiến trình và PCB .Khởi tạo PCB . Liên kết PCB của tiến trình vào những list quản trị và vận hành Kết thúc tiến trình: ♣ Kết thúc thông thường: yêu cầu HDH kết thúc mình bằng phương pháp gọi lời gọi khối mạng lưới hệ thống exit() ♣ Bị kết thúc: ♣Bị tiến trình cha kết thúc .Do những lỗi .Yêu cầu nhiều bộ nhớ hơn so với số lương khối mạng lưới hệ thống hoàn toàn có thể phục vụ♣Thực hiện lâu hơn thời hạn số lượng giới hạn ♣Do quản trị khối mạng lưới hệ thống hoặc hệ điều hành quản lý kết thúc.1.6 : Trình bầy về thao tác và quy trình quy đổi Một trong những tiến trình.tin tức về tiến trình hiện thời (chứa trong PCB) được gọi là ngữ cảnh (context) của tiến trình ♣ Việc chuyển giữa tiến trình còn được gọi là quy đổi ngữ cảnh ♣ Xảy ra khi: ♣Có ngắt ♣Tiến trình gọi lời gọi khối mạng lưới hệ thống ♣ Trước khi chuyển sang thực thi tiến trình khác, ngữ cảnh được lưu vào PCB ♣ Khi được cấp phép CPU thực thi trở lại, ngữ cảnh được Phục hồi từ PCB vào những thanh ghi và bảng tương ứng♣ tin tức nào phải được update và lưu vào PCB khi chuyển tiến trình? ♣ => Tùy từng trường hợp: ♣ Hệ thống chuyển sang thực thi ngắt vào/ra rồi quay trở lại thực thi tiếp tiến trình: ♣Ngữ cảnh gồm thông tin hoàn toàn có thể bị hàm xử lý ngắt thay đổi ♣=> nội dung thanh ghi, trạng thái CPU♣ Sau khi thực thi ngắt, khối mạng lưới hệ thống thực thi tiến trình khác ♣Thay đổi trạng thái tiến trình ♣Cập nhật thông tin thống kê trong PCB ♣Chuyển link PCB của tiến trình vào list ứng với trạng thái mới ♣Cập nhật PCB của tiến trình mới được chọn ♣Cập nhật nội dung thanh ghi và trạng thái CPU ♣ => Chuyển đổi tiến trình yên cầu thời hạn.1.7: Thế nào là loại (thread) mức người tiêu dùng và mức nhân. Nêu ưu nhược điểm của mỗi loại.dòng mức người tiêu dùng do trình ứng dụng tự tạo ra và quản lí HDH ko biết về sự việc tồn tại của những dòng như vậy.Để tạo ra dòng mức người tiêu dùng trình ứng dụng sử dụng thư viện ngôn từ lập trình phục vụ VD như trên java.+ưu điểm :-do dòng tạo ra và quản lí trong không khí người tiêu dùng nên việc quy đổi dòng ko yên cầu phải chuyển sang chính sách nhân và do vậy tiết kiệm chi phí (t) hơn-trình ứng dụng hoàn toàn có thể điều độ dòng theo điểm lưu ý riêng của tớ ko tùy từng phương thức điều độ của HDH-hoàn toàn có thể sử dụng dòng mức người tiêu dùng cả trên những HDH ko tương hỗ đa dòng bằng phương pháp tương hỗ update thư viện dòng mà những ứng dụng hoàn toàn có thể dùng chung.+ nhc đ: không tận dụng ưu đ về tính chất phục vụ của quy mô đa luông, k tận dụng kiến truc n` CPUDòng mức nhân được hệ điều hành quản lý tạo ra và quản lí.HDH sẽ phục vụ giao diện lập trình gồm có một số trong những lời gọi khối mạng lưới hệ thống mà trình ứng dụng hoàn toàn có thể gọi để yêu cầu tạo/xóa dòng thay đổi tham số liên quan tới quản trị và vận hành dòng .HDH windows và linux là hai VD trong việc tương hỗ dòng mức nhân.+ưu điểm : khắc phục được những nhược điểm của dòng mức người tiêu dùng.Cụ thể là việc sử dụng dòng mức nhân được cho phép tăng tính phục vụ và kĩ năng thực thi đồng thời của những dòng trong cùng 1 tiến trình .Trên khối mạng lưới hệ thống với nhiều CPU dòng mức nhân hoàn toàn có thể được cấp CPU rất khác nhau để thực thi //+ nhc đ : vận tốc chậm1.8 : Trình bày về điều độ quay vòng. Cho ví dụ minh họa về tính chất thời hạn chờ đón trung bình khi điều độ theo phong cách này.♣ Sửa đổi FCFS dùng cho những hệ chia sẻ thời hạn ♣ Có thêm cơ chế phân phối lại bằng phương pháp sử dụng ngắt của đồng hồ đeo tay ♣ Hệ thống xác lập những khoảng chừng thời hạn nhỏ gọi là lượng tử/ lát cắt thời hạn t ♣ Khi CPU được giải phóng, HDH đặt thời hạn của đồng hồ đeo tay bằng độ dài lượng tử, lấy tiến trình ở đầu hàng đợi và cấp CPU cho nó ♣ Tiến trình kết thúc trước lúc hết thời hạn t: trả quyền điều khiển và tinh chỉnh cho HDH♣ Hết lượng tử thời hạn mà tiến trình chưa kết thúc: ♣Đồng hồ sinh ngắt ♣Tiến trình đang thực thi bị tạm ngưng ♣Quyền điều khiển và tinh chỉnh chuyển cho hàm xử lý ngắt của HDH ♣HDH chuyển tiến trình về cuối hàng đợi, lấy tiến trình ở đầu và tiếp tục ♣ Cải thiện thời hạn phục vụ so với FCFS ♣ Thời gian chờ đón trung bình vẫn dài ♣ Lựa chọn độ dài lượng tử thời hạn?VD :24681012142 2 2 2 2 2 2 2P1P2P P1P2P1P1P1 Thời gian chờ đón của P1,P2,P3 lần lượt là 6,6,4Thời gian chờ đón Tb=(6+6+4)/3=5,331.9 : Thế nào là bế tắc ? Điều kiện xẩy ra bế tắc là gì ?Định nghĩa :♣ Tình trạng một nhóm tiến trình có đối đầu đối đầu về tài nguyên hay có hợp tác phải dừng vô hạn ♣ Do tiến trình phải chờ đón một sự kiện chỉ hoàn toàn có thể sinh ra bởi tiến trình khác cũng đang trong trạng thái chờ đợiĐiều kiện xẩy ra bế tắc :Đồng thời xẩy ra 4 Đk: 1. Loại trừ tương hỗ: có tài năng nguyên nguy hiểm, tại 1 thời gian duy nhất 1 tiến trình sử dụng 2. Giữ và chờ: tiến trình giữ tài nguyên trong lúc chờ đón 3. Không có phân phối lại (no preemption): tài nguyên do tiến trình giữ không thể phân phối lại cho tiến trình khác trừ khi tiến trình đang giữ tự nguyện giải phóng tài nguyên 4. Chờ đợi vòng tròn: tồn tại nhóm tiến trình P1, P2, …, Pn sao cho P1 chờ đón tài nguyên do P2 đang giữ, P2 chờ tài nguyên do P3 đang giữ, …, Pn chờ tài nguyên do P1 đang giữ1.10 : Thế nào là địa chỉ lô gic và địa chỉ vật lý ? Địa chỉ logic: ♣ Gán cho những lệnh và tài liệu không tùy từng vị trí rõ ràng tiến trình trong bộ nhớ ♣ Chương trình ứng dụng chỉ nhìn thấy và thao tác với địa chỉ logic này ♣ Là địa chỉ tương đối tức là mỗi thành phần của chương trình được gán một địa chỉ tương đối riêng với một vị trí nào đóĐịa chỉ vật lý: ♣ Là địa chỉ đúng chuẩn trong bộ nhớ máy tính ♣ Các mạch nhớ sử dụng để truy nhập tới chương trình và tài liệu Địa chỉ logic được chuyển thành địa chỉ vật lý nhờ khối ánh xạ địa chỉ1.11 : Trình bày kỹ thuật phân chương cố định và thắt chặt bộ nhớ.Chia bộ nhớ thành những chương với số lượng nhất định, không thay đổi, mỗi chương chứa đúng 1 tiến trình. Có thể phân thành những chương có kích thước bằng nhau hoặc khống bằng nhauKích thước những chương bằng nhau: Đơn giản Kích thước chương trình > kích thước chương => không thể cấp phép Gây phân mảnh trong Kích thước những chương rất khác nhau: – Chọn chương có kích thước nhỏ nhất: nên phải có hàng đợi lệnh cho từng chương:Giảm phân mảnh trong, tối ưu cho từng chương Hệ thống không tối ưu – Kích thước những chương rất khác nhau: Dùng hàng đợi chung cho mọi chương: Chương sẵn có nhỏ nhất sẽ tiến hành cấp phép Khi 1 chương được giải phóng: chọn tiến trình gần đầu hàng độ nhất và có kích thước thích hợp nhấtƯu điểm: đơn thuần và giản dị, ít xử lý Nhược điểm: Số lượng chương xác lập tại thời gian tạo khối mạng lưới hệ thống hạn chế số lượng tiến trình hoạt động và sinh hoạt giải trí Kích thước chương thiết lập trước: không hiệu quả1.12 : Trình bày cơ chế ánh xạ địa chỉ khi sử dụng kỹ thuật phân chương bộ nhớSử dụng 2 thanh ghi của Processor : thanh ghi số lượng giới hạn và thanh ghi cơ sở+ Thanh ghi số lượng giới hạn chứa độ dài chương chưa tiến trình+ Thanh ghi cơ sở chứa vị trí khởi đầu của tiến trìnhKhi 1 địa chỉ logic được nạp vào, CPU sẽ kiểm tra xem nó có nhơ hơn thanh ghi số lượng giới hạn không. Nếu có thì nó sẽ tiến hành cộng với thanh ghi cơ sở để tìn được địa chỉ vật lý1.14 : Việc định nghĩa và sử dụng khái niệm file đem lại những ưu điểm gì ? Khi đặt tên cho file cần quan tâm tới những quy định gì ?Ưu điểm: ♣ Các thao tác với file sẽ thuận tiện và đơn thuần và giản dị hơn riêng với những người lập trình ứng dụng ♣ HDH hoàn toàn có thể trấn áp được những thao tác với file Đặt tên cho file: ♣ Cho phép xác lập file ♣ Là thông tin người tiêu dùng thường sử dụng nhất lúc thao tác với file ♣ Quy tắc đặt tên cho file của một số trong những HDH: Hệ điều hành quản lý, Độ dài tối đa ,Phân biệt chữ hoa chữ thường Cho phép sử dụng dấu cách ,Các ký tự cấm1.15 : Trình bày khái niệm thư mục ? tin tức trong những khoản mục có nhất thiết phải tàng trữ gần nhau không ?+Thư mục = ∑ những khoản mục ~ files|Khoản mục chứa những thông tin về file: tên, kích thước, vị trí, kiểu file,…hoặc con trỏ tới nơi tàng trữ thông tin này.Coi thư mục như một bảng, mỗi dòng là khoản mục ứng với cùng 1 file.+ tin tức trong những khoản mục phải nhất thiết tàng trữ gần nhau vì : Toàn bộ thuộc tính của File dc lưu trong thư mục, file chỉ chứa data=> kích thước khoản mục, thư mục lớn Thư mục chỉ lưu thông tin tối thiểu thiết yếu cho việc tìm kiếm vị trí file trên đĩa=> kích thước giảm.2.1: Trình bày ngắn gọn về những thành phần cơ bản của hệ điều hành quản lý.Các thành phần cơ bản của hệ điều hành quản lý:+ Quản lý tiến trình : Tiến trình là chương trình đang thực hiệnQuản lý tiến trình gồm có một số trong những thao tác : tạo và xóa tiến trình, treo và Phục hồi tiến trình, đồng điệu hóa liên lạcgiua những tiến trình, xử lý và xử lý bế tắcquản lý bộ nhớ : HDH được phân phối và cấp phép bộ nhớ cho những tiến trình, tạo ra va ánh xạ bộ nhớ ảo vào bộ nhớ thực, phục vụ và giải phóng bộ nhớ theo yêu cầu của tiến trình, quản trị và vận hành bộ nhớ đã cấp và còn trống+ Quản lý vào ra : nhằm mục đích đơn thuần và giản dị hóa và tăng hiệu suất cao quy trình trao đổi thông tin với thiết bị vào ra + Quản lý tệp và thư mục : giúp người dung sử dụng thông tin mà không cần quan tâm đến những điểm lưu ý cảu bộ nhớ ngoài bằn việc sử ụng những khái niệm tệp và thư mục. Các hiệu suất cao hầu hết là tạo, xóa tệp hoặc thư mục ; đọc ghi tệp ; ánh xạ tệp vào thư mục ra bộ nhơ ngoài+ Hỗ trợ mạng và quản trị và vận hành phân tán : giúp link máy tính với những mạng máy tính+ Giao diện với những người tiêu dùng : là giao diện giữa HDH với những người tiêu dùng+ Các chương trình tiện ích và ứng dụng : là những thành phần ko sẵn có trong HDH, tránh việc phải có2.2 : Trình bày về nhân của hệ điều hành quản lý ? Thế nào là chính sách nhân và chính sách người tiêu dùng ?Nhân (kernel) là phần cốt lõi, thực thi những hiệu suất cao cơ bản nhất, quan trọng nhất của HDH và thường xuyên được giữ trong bộ nhớChế độ nhân là chính sách mà chương trình thực thi trong số đó có khá đầy đủ quyền truy vấn và điều khiển và tinh chỉnh phần cứng Chế độ người tiêu dùng là chính sách mà chương trình bị han chế thật nhiều về quyền truy vấn va điều khiển và tinh chỉnh phần cứngViệc phân thành e chính sách nhằm mục đích tránh cho chương trình vô tình hoặc cố ý thực thi thao tác làm ảnh hưởng hệ thống2.6 : Điều độ tiến trình là gì ? Điều độ dòng có khác điều độ tiến trình không ? Trình bày về điều độ có phân phối lại và không phân phối lại.Điều độ tiến trình là việc HDH quyết định hành động xem tiến trình nào được sử dụng tài nguyên phần cứng và trong bao lâuĐiều độ tiến trình quyết định hành động thứ tự và thời hạn sử dụng CPUĐiều độ tiến trình có thế xem là yếu tố độ độngĐiều độ phân phối là yếu tố độ mà HDH hoàn toàn có thể can thiệp vào quy trình thựchiện của tiến trình để tịch thu được CPU, điều độ phục vụ phân phối lại làm cho quản trị và vận hành tiến trình phức tạp Điều độ không phân phối lại là dang điều độ mà HDH phải chờ đón việc tựgiải phóng CPU của tiến trình do một số trong những nguyên do như : tiến trình kết thúc hay chuyển sang trạng thái đợi. Có thể xẩy ra trường hợp CPU bị chiếm hữu vô hạ2.7 : Trình bày hai giải pháp ngăn ngừa bế tắc (chọn 2 giải pháp bất kỳ trong số những giải pháp hoàn toàn có thể).Loại trừ tương hỗ: không thể ngăn ngừa Giữ và chờ: Cách 1: Yêu cầu tiến trình phải nhận đủ toàn bộ tài nguyên thiết yếu trước lúc thực thi tiếp Nếu không sở hữu và nhận đủ, tiến trình bị phong tỏa để chờ cho tới lúc hoàn toàn có thể nhận đủ tài nguyên Cách 2: Tiến trình chỉ được yêu cầu tài nguyên nếu không giữ tài nguyên khácTrước khi yêu cầu thêm tài nguyên, tiến trình phải giải phóng tài nguyên đã được cấp và yêu cầu lại (nếu cần) cùng với tài nguyên mới Không có phân phối lại: Cách 1: Khi một tiến trình yêu cầu tài nguyên nhưng không được do đã biết thành cấp phép, HDH sẽ tịch thu lại toàn bộ tài nguyên nó đang giữ Tiến trình chỉ hoàn toàn có thể thực thi tiếp theo khi lấy được tài nguyên cũ cùng với tài nguyên mới yêu cầu Cách 2: Khi tiến trình yêu cầu tài nguyên, nếu còn trống, sẽ tiến hành cấp phép ngay Nếu tài nguyên do tiến trình khác giữ mà tiến trình này đang chờ cấp thêm tài nguyên thì tịch thu lại để cấp cho tiến trình yêu cầu Nếu hai Đk trên đều không thỏa thì tiến trình yêu cầu tài nguyên phải chờ2.8 : Trình bày một giải pháp giúp không xẩy ra bế tắc khi sử dụng cờ hiệu cho bài toán triết gia ăn cơm.Để tránh bế tắc cho bài toán triết gia ăn cơ ta chó thể dùng giải pháp tại mỗi thời gian luôn chỉ có 4 người ngồi vào bàn còn 1 người không ngồi . Khi đó có 5 chiếc đũa và 4 người -> sẽ có được một người cầm được cả hai chiế đũa để ăn cơm. Khi người này ăn xong thì sẽ phải đứng lên rời khỏi bàn để người kia được ngồi vào bàn.Để thực thi được phương pháp này toàn bộ chúng ta chỉ việc thêm một semaphore cho table để trấn áp số người vào bàn trước lúc lấy đũaCâu hỏi 2.9 : Trình bày kỹ thuật giúp tăng vận tốc truy vấn bảng trang và bảng trang nhiều mức.Do mỗi thao tác truy vấn bộ nhớ đều yên cầu truy vấn bản phân trang=>Cần có cơ chế tổ chức triển khai bảng phân trang làm tăng vận tốc truy vấn+ Ta hoàn toàn có thể sử dụng thanh ghi làm bảng phân trang vì những thanh ghi có vận tốc truy vấn cao nhưng số lượng lại hạn chế+ Ta cũng hoàn toàn có thể lưu bảng trang ở bộ nhớ chính và sử dụng 1 con trỏ để trỏ tới bảng phân trang. Vì vận tốc bộ nhớ châm nên ta hoàn toàn có thể sửdụng bộ nhớ cache để tăng vận tốc truy vấn-Do khối mạng lưới hệ thống máy tính tân tiến có không khí địa chỉ lgic rất rộng nên việc truy vấn bộ nhớ từ bản trang sẽ rất tốn thời hạn. Để xử lý và xử lý yếu tố này ta hoàn toàn có thể chia nhỏ mỗi khoản mục của bảng trên là chỉ tới bảng dưới mà hông chỉ tới trang2.10: Trình bày nguyên do phải đổi trang, và tiến trình tiến hành khi đổi trang Vì mỗi bộ nhớ được cấp phép 1 số khung trang nhất định để chứa trang, Khi tiến trình được thực thi thì từng trang của trang tiến trình đuộc nạp vào bộ nhớ. Việc nạp trang vào bộ nhớ hoàn toàn có thể xẩy ra thường hợp thiếu trang và HDH phải tìm khung trống để thêm trang thiếu vào, nhưng khi bộ nhớ hế khung thì HDH phải đẩy 1 trang khỏi bộ nhớ theo 1 kế hoạch nào đó để nạp trang mới vào. Do đó dẫn tới việc đổi trang.Quá trình đổi trang: B1: Xác định trang cần nạp vào trên đĩa B2: Nếu có khung trống thì chuyển sang B4 B3: Lựa chọn một khung để giải phóng, theo 1 thuật toán nào đó Ghi nội dung khung bị đổi ra đĩa (nếu cần), update bảng trang và bảng khung B4: Đọc trang cần nạp vào khung vừa giải phóng; update bảng trang và bảng khung B5: Thực hiện tiếp tiến trình từ điểm bị dừng trước lúc đổi trang2.11: Trình bày kỹ thuật đổi trang tối ưu và đổi trang vào trước ra trước.Đổi trang tối ưu (OPT): Chọn trang sẽ không còn được sử dụng tới trong mức chừng thời hạn lâu nhấtđể đổi Cho phép giảm tối thiểu sự kiện thiếu trang và do đó là tối ưu theo tiêu chuẩn này HDH không đoán trước được nhu yếu sử dụng những trang trong tương lai => không vận dụng trong thực tiễn mà chỉ để so sánh với những kế hoạch khácVào trước ra trước (FIFO): Trang nào được nạp vào trước thì bị đổi ra trước Đơn giản nhất Trang bị trao đổi là trang nằm lâu nhất trong bộ nhớ -> không cần tới nữa2.12 : Trình bày những phương pháp xác lập số lượng khung trang tối đa cấp cho từng tiến trình và xác lập phạm vi cấp phátCấp phát slg khung cố định và thắt chặt :Cấp cho tiến trình một số trong những lượng cố định và thắt chặt khung để chứa những trang nhớ Số lượng được xác lập vào thời gian tạo mới tiến trình và không thay đổi trong quy trình tiến trình tồn tại Cấp phát bằng nhau: -Các tiến trình được cấp số khung tối đa bằng nhau -Số lượng được xác lập nhờ vào kích thước MEM và mức độ đa chương trình mong ước Cấp phát không bằng nhau: -Các tiến trình được cấp số khung tối đa rất khác nhau -Cấp số khung tỉ lệ thuận với kích thước tiến trình -Có mức ưu tiênCấp phát slg khung thay đổi :Số lượng khung tối đa cấp cho từng tiến trình hoàn toàn có thể thay đổi trong quy trình thực thi Việc thay đổi tùy từng tình hình thực thi của tiến trình Cho phép sử dụng bộ nhớ hiệu suất cao hơn phương pháp cố định và thắt chặt => Cần theo dõi và xử lý thông tin về tình hình sử dụng bộ nhớ của tiến trình _ Phạm vi cấp phép:Cấp phát toàn thể: Cho phép tiến trình đổi trang mới vào bất kể khung nào (không biến thành khóa), kể cả khung đã được cấp phép cho tiến trình khác Cấp phát cục bộTrang chỉ được đổi vào khung đang rất được cấp cho chính tiến trình đó Phạm vi cấp phép có quan hệ mật thiết với số lượng khung2.13 : Trình bày những cấu trúc tài liệu dùng cho tổ chức triển khai bên trong của thư mục.+Danh sách: ♣ Tổ chức thư mục dưới dạng list những khoản mục ♣ Tìm kiếm khoản mục được thực thi bằng phương pháp duyệt lần lượt list ♣ Thêm file mới vào thư mục: ♣ Duyệt cả thư mục để kiểm tra xem khoản mụcvới tên file như vậy đã có chưa ♣ Khoản mục mới được thêm vào thời điểm cuối list hoặc 1 ô trong bảng ♣ Mở file, xóa file ♣ Tìm kiếm trong list chậm ♣ Cache thư mục trong MEM+Cây nhị phân: ♣ Tăng vận tốc tìm kiếm nhờ CTDL có tương hỗ sắp xếp ♣ Hệ thống file NTFS của WinNT ♣ Bảng băm (hash table): ♣ Dùng hàm băm để tính vị trí của khoản mục trong thư mục theo tên file ♣ Thời gian tìm kiếm nhanh ♣ Hàm băm tùy từng kích thước của bảng băm => kích thước bảng cố định và thắt chặt+Tổ chức thư mục của DOS: ♣ Mỗi đĩa logic có cây thư mục riêng, bắt nguồn từ thư mục gốc ROOT ♣ Thư mục gốc được đặt tại phần đầu của đĩa, ngay sau sector khởi động BOOT và bảng FAT ♣ Thư mục gốc chứa files và những thư mục con ♣ Thư mục con hoàn toàn có thể chứa files và những thư mục cấp dưới nữa ♣ Được tổ chức triển khai dưới dạng bảng: mỗi khoản mục chiếm 1 dòng trong bảng và có kích thước cố định và thắt chặt 32 bytes+Tổ chức thư mục của Linux: ♣ Thư mục khối mạng lưới hệ thống file Ext2 của Linux có cách tổ chức triển khai đơn thuần và giản dị ♣ Khoản mục chứa tên file và địa chỉ I-node ♣ tin tức còn sót lại về những thuộc tính file và vị trí những khối tài liệu được lưu trên I-node chứ không phải thư mục ♣ Kích thước khoản mục tùy từng độ dài tên file ♣ Phần đầu của khoản mục có trường cho biết thêm thêm kích thước khoản mục2.15 : Trình bày những thao tác cơ bản với file. Phân tích rõ một khối mạng lưới hệ thống file có nhất thiết phải có thao tác mở file hay là không.+Tạo file: ♣ Tạo file trống chưa tồn tại data; được dành 1 chỗ trong thư mục +Xóa file: ♣ Giải phóng không khí mà tài liệu của file chiếm ♣ Giải phóng chỗ của file trong thư mục +Mở file: ♣ Thực hiện trước lúc ghi và đọc file ♣ Đọc những thuộc tính của file vào MEM để tăng vận tốc +Đóng file: ♣ Xóa những thông tin về file thoát khỏi bảng trong MEm+Ghi vào file +Đọc file1 khối mạng lưới hệ thống k nhất thiết phải có thao tác mở file vì khi đọc, ghi file nếu file chứa đc mở thì HDH sẽ tự động hóa tìm kiếm file trong thư mục, đọc những thuộc tính của file và xd vị trí của file3.1 Trình bày khái niệm hệ điều hành quản lý. Phân tích rõ hai hiệu suất cao cơ bản của hệ điều hành quản lý.Hệ điều hành quản lý là khối mạng lưới hệ thống ứng dụng đóng vai trò trung gian giữa người tiêu dùng và phần cứng máy tính nhằm mục đích tạo môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên giúp thực thi chương trình thuận tiện và hiệu quảHDH gồm 2 hiệu suất cao đó đó là quản trị và vận hành tài nguyên và quản trị và vận hành việc chạy chương trìnhQuản lý tài nguyên là đảm bảo cho tài nguyên khối mạng lưới hệ thống sử dụng có ích và hiệu suất cao.Tài nguyên phần cứng gồm có CPU,bộ nhớ chính,bộ nhớ thứ cấp,thiết bị vào ra.Quản lý tài nguyên trước hết là phân phối tài nguyên tới những ứng dụng hiệu suất cao.yêu cầu được hdh thu nhận và phục vụ bằng phương pháp cấp phép tài nguyên cho chương trình tương ứng,để cấp phép đc tài nguyên hdh nên phải lưu giữ tình trạng tài nguyên để biết được hiện tại tài nguyên nào còn trống,tài nguyênnào đang đc sd.Quản lý tài nguyên còn đảm bảo cho chương trình không xâm phạm đến tài nguyên đã cấp cho chương trình khácNhiệm vụ quan trọng của máy tính là chạy chương trình,1 chương trình đang hoạt động gọi là tiến trình.HDH giúp việc chạy chương trình thuận tiện và đơn thuần và giản dị hơn.Để môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên thuận tiện cho chương trình hdh tạo ra những máy ảo.Máy ảo là máy logic với những tài nguyên ảo có tính chất và kĩ năng khác tài nguyên thực:dễ sd hơn,dẽ lập trình hơn,số lượng nhiều hơn nữa,kĩ năng hoàn toàn có thể vượt qua kĩ năng tài nguyên thực.tài nguyên ảo là bản mô phỏng tài nguyên thực đc thực thi bằng ứng dụng.tài nguyên ảo phục vụ những dịch vụ giống tài nguyên thực nhưng nó đẽ sd hơn và số lượng nhiều hơn nữa.để sử dụng tài nguyên phần cứng thuận tiện và đơn thuần và giản dị người ta trừu tượng hóa chúng bằng phương pháp vô hiệu những rõ ràng không quan trọng,chỉ giữ lại những khía cạnh mà người sd quan tâm,sau khi trừu tượng hóa tài nguyên phần cứng vẫn phục vụ hiệu suất cao như ban đầu nhưng dễ sd hơn vì những rõ ràng rõ ràng đã đc dấu đi.3.2 Dịch Vụ TM của hệ điều hành quản lý là gì ? Trình bày những dịch vụ điển hình mà hệ điều hành quản lý phục vụ. Làm rõ về quy trình tải và chạy hệ điều hành quản lý khi mới khởi độngDịch vụ hdh là những việc làm mà hdh đã thực thi giúp người tiêu dùng hoặc chương trình ứng dụng.Những dv chính mà hdh cc:+Tải và chạy chương trình+Giao diện với những người tiêu dùng:gd dòng lệnh,gd đồ họa+Thực hiện vào ra tài liệu+Làm việc với file+Phát hiện và xử lý lỗi:phát hiện và sử lý kịp thời những lỗi xẩy ra với phần cứng cũng như ứng dụng đảm bảo chô khối mạng lưới hệ thống hoạt động và sinh hoạt giải trí ổn định bảo vệ an toàn và uy tín+Truyền thông:cc dịch vụ được cho phép thiết lập liên lạc và truyền thông tin+Cấp phát tài nguyên+Dịch Vụ TM bảo mật thông tin an ninh và bảo mậtĐể thực thi 1 chương trình,chương trình đó phải đc tải từ đĩa vào bộ nhớ tiếp theo đó đc trao quyền thực thi lệnh,sau khi kết thúc ctrinh phải giải phóng bộ nhớ và tài nguyên mà ctrinh chiếm giữ,hdh sẽ thực hiên những việc làm này.Do hdh là ctrinh thứ nhất đc thực hiên khi hệ thông khởi động nên hdh phải tự tải chính mình vào bộ nhớ trong.vc tải trình làng như sau:hdh có một chương trình nhỏ gọi là ctrinh tải hay ctrinh mồi.ctrinhf này nằm ở vị trí 1 vị trí xác lập trên đĩa hoặc bộ nhớ ngoài.sau khi khối mạng lưới hệ thống khởi động,1 chương trình nằm sẵn trong bộ nhớ ROM được kích hoạt và đọc chương trình mồi ở một vị trí quy ước trên đĩa vào bộ nhớ trong.tiếp theo đó ctrinh mồi sẽ phụ trách tải những phần còn sót lại của hdh vào bộ nhớ và trao quyền đk khối mạng lưới hệ thống cho hdh3.3 : Trình bày khái niệm dòng (thread) và quy mô đa dòng. Vấn đề sở hữu tài nguyên của tiến trình và dòng. Phân tích ưu điểm của quy mô đa dòng.Dòng : mỗi đv thực thi của tiến trình tức là một trong chuỗi lệnh đc cấp CPU và thực thi độc lập gọi là loại thực thi.Đa dòng là nhiều chuỗi lệnh đc thực thi cùng 1 lúc trong phạm vi 1 tiến trình.Mô hình đa dòng :mỗi dòng cần hoàn toàn có thể quản trị và vận hành con trỏ lệnh và nội dung thanh ghi.mỗi dong cũng luôn có thể có trạng thái riêng đc chứa trong khối quản trị và vận hành lệnh.mỗi dòng có ngăn xếp riêng.toàn bộ những những dòng chia sẻ chung không khí nhớ và tài nguyên của tiến trình.những dòng có cùng không khí đc hoàn toàn có thể truy vấn tài liệu của tiến trìnhTài nguyên của tiến trình và dòng :Trong khối mạng lưới hệ thống được cho phép đa dòng,tiến trình vẫn là cty đc HDH phân phối tài nguyên,những tiến trình đề sở hữu chung 1 số tài nguyên :không khí nhớ của tiến trình,và 1 số tài nguyên khác ví như file đang mở và thiết bị vào ra.Ưu điểm của quy mô đa dòng :tăng hiệu năng và tiết kiệm chi phí thời hạn,tăng tính phục vụ,thuận tiện và đơn thuần và giản dị chia sẻ tài nguyên và thông tin,tận dụng đc kiến trúc xử lý với nhiều CPU,thuận tiện cho vc tổ chức triển khai ctrinh3.4 : Phân tích những yếu tố cần quan tâm trong sử dụng và quản trị và vận hành tiến trình đồng thời (concurrent processes) riêng với ba dạng tiến trình : tiến trình độc lập có đối đầu đối đầu tài nguyên, tiến trình hợp tác nhờ chia sẻ tài nguyên, và tiến trình hợp tác nhờ trao đổi thông điệpCác tiến trình đối đầu đối đầu tài nguyên lẫn nhau :+Loại trừ tương hỗ :khi những tiến trình đòng thời truy vấn tài nguyên mà kĩ năng cse của tài nguyên đó hạn chếàđảm bảo khi tiến trình truy vấn tài nguyên thì tiến trình khác k đc phép truy vấn.những tài nguyên như vậy gọi là tài nguyên nguy hiểm,những doạn ctrinh yc sd tài nguyên nguy hiểm gọi là đoạn nguy hiểm+Không để xẩy ra bế tắc :bế tắc là tình trạng 2 hay nhìu t.trình k thể tiếp tục thực hiên do phải đợi chờ lẫn nhau+Không để đói tài nguyên :là tình trạng t.trinh phải chờ đón quá lâu mà chưa tới lượt cấp tài nguyênTiến trình hợp tác vs nhau thông qua tài nguyên chung :Các t.trình hợp tác vs nhau trao đổi t.tin vs nhau thông qua cse vùng nhớ dùng chung.vc những tiến trình truy vấn đồng thời d.liệu dùng chung yên cầu đảm bảo tính nhất quán d.liệu.vc cập nhập dlieu chung cung yc đb loại trừ tương hỗ, ngoài ra hoàn toàn có thể xẩy ra tình trạng bế tắc và đói.Đk chạy đua là trường hợp 1 dòng or tiến trình đọc và ghi dl và kết quả tùy từng thứ tự những thao tác vào ra.yếu tố xẩy ra khi có dik chạy đua hoàn toàn có thể gq bằng phương pháp đặt toàn bộ thao tác vào đoạn nguy hiểm và sd loại trừ tương hỗ đẻ thao tác này k bị tiến trình khác xen ngangTiến trình có liên lạc nhờ gửi thông điệp :Các tiến trình hợp tác vs nhau hoàn toàn có thể ll trực tiếp với nhau bằng phương pháp gửi thông điệp.vc gửi thông điệp những t.trình k c.sẻ hay đối đầu đối đầu lãn nhau nên k yc loại trừ tương hỗ,nhưng hoàn toàn có thể xẩy ra bế tắc và đói3.5 : Trình bày giải thuật Peterson cho đoạn nguy hiểm. Phân tích ưu nhược điểm của phương pháp này.Thuật toán petersonBool flag[2] ;Int turn ;Void P0()// tien trinh P0For( //lap vo hanFlag[0]=true ;turn =1 ;while(flag[1]&&turn==1) ;//lap den khi dk không thỏa mãn nhu cầuFlag[0]=false ;Void P1()// tien trinh P1For( //lap vo hanFlag[1]=true ;turn =0 ;while(flag[0]&&turn==0) ;//lap den khi dk k thỏa mãn nhu cầuFlag[1]=false ;Void main()Flag[0]=flag[1]=0 ;Turn=0 ;//tắt tiến trình chính,chạy đồng thời P1 và P2Startprocess(P0) ;Startprocess(P1) ;+ Ưu điểm :Thỏa mãn những y/c :Đk loại trừ tương hỗ Đk tiến triển :+P0 chỉ hoàn toàn có thể bị P1 ngăn cản vào đoạn nguy hiểm nếu flag[1]=true và turn =1 luôn đúng+Có 2 kĩ năng với P1 ở ngoài đoạn nguy hiểm :-P1 chưa sẵn sàng vào đoạng nguy hiểm=>flag[1]=false, P0 hoàn toàn có thể vào ngay đoạn nguy hiểm- P1 đã đặt flag[1]=true và đang trong vòng lặp while => turn =1 hoặc 0:Turn = 0 0 vào đoạn nguy hiểm ngayTurn =1: P1 vào đoạn nguy hiểm, tiếp theo đó đặt flag[1]=false=>quay trở lại kn 1- Chờ đợi số lượng giới hạn+ Nhược điểm-sd trên thực tiễn tương đối phức tạp-Đòi hỏi tiến trình đang yêu thương cầu vào đoạn nguy hiểm phải nằm trong trạng thái chờ đón tích cực.Chờ đợi tích cực; tiến trình vẫn phải sd CPU để ktra xem hoàn toàn có thể vào đoạn nguy hiểm?=>tiêu tốn lãng phí CPU3.6 : Trình bày phương pháp phát hiện và xử lý bế tắc bằng phương pháp sử dụng đồ thị. Phân tích ưu điểm của phương pháp này so với phương pháp ngăn ngừa bế tắc. Trả lời :+ Phát hiện bế tắc :-TH mỗi dạng tài nguyên chỉ có một tài nguyên duy nhất=> sd đồ thị bd quan hệ chờ đón lẫn nhau giữa tiến trình-Xây dựng đồ thị cấp phép tài nguyên :+Các nút là tiến trình và tài nguyên +Tài nguyên dc nối với tiến trình bằng cung được bố trí theo phía nếu tài nguyên đc cấp cho tiến trình đó.+Tiến trình dc nối với tài nguyên trình bằng cung được bố trí theo phía nếu tiến trình đang đc cấp cho tài nguyên đó.+Đồ thị chờ đón :-Đc xd từ đồ thị cấp phép tài nguyên = cách bỏ đi những nút t/ứ với tài nguyên và nhập những cung đi trải qua nút bị bỏ-Cho phép phát hiện tình trạng tiến trình chơ đợi là yếu tố kiện đủ để sinh ra bế tắc-SD thuật toán phát hiện quy trình trên đồ thì được bố trí theo phía để phát hiện bế tắc trên đồ thị chờ đợiVẽ sơ đồ :+ Thời điểm phát hiện bế tắc ;-Bế tắc chỉ có thế xh sau khi một tiến trình nào đó yêu cầu tài nguyên và ko đc thỏa mãn nhu cầu => Chạy thuật toán phát hiện bế tắc mọi khi có y/c cấp phép tài nguyên ko đc tm=> được cho phép phát hiện bế tắc ngay lúc vừa xẩy ra Chạy thường xuyên làm giảm h/nang ht-=>Giảm tần suất chạy thuật toán phát hiện bế tắc :+Sau từng chu kì từ vài chục phút tới vài giờ+Khi có một số trong những đấu hiệu như hiệu suất sd CPU hạ xuống dưới 1 ngưỡng nào đó+ Xử lý khi bi bế tắc :-Kết thúc all tiến trình hiện giờ đang bị bế tắc-Kt lần lượt từng tiến trình hiện giờ đang bị bế tắc đến khi hết bế tắc+HDH phải chạy lại thuật toán phát hiện bế tắc sau khi kt 1 tiến trình+HDH hoàn toàn có thể chọn thứ tự kt tiến trình nhờ vào tiêu trí nào đó Khôi phục tiến trình về thời gian trc khi bị bế tắc tiếp theo đó cho những tiến trình thực thi lại từ điểm này :+Đòi hỏi HDH tàng trữ trạng thái để hoàn toàn có thể thực thi quay lui và Phục hồi về những điểm ktra trc đó.+Khi chạy lại, những tiến trình hoàn toàn có thể lại rơi vào bế tắc tiếp.Lần lượt tịch thu lại tài nguyên từ những tiến trình bế tắc cho tới khi hêt bế tắc.3.7 : Trình bày kỹ thuật tải trong quy trình thực thi. Trình bày kỹ thuật link động và thư viện dùng chung. Phân tích rõ ưu điểm mà từng phương pháp đem lại. Trả lời :+ Tải trong quy trình thực thi :-Hàm chưa bị gọi thì chưa tải vào bộ nhớ -Chương trình chính dc load vào bộ nhớ và chạy-Khi có lời gọi hàm :+Chương trình sẽ ktra hàm đó dc tải vào chưa+Nếu chưa, chương trình sẽ tiến hành tải tiếp theo đó ánh xạ địa chỉ hàm vào ko gian chung của chương trình và thay đổi bằng địa chỉ để ghi lại những ánh xạ đó.-Lập trình viên đảm nhiệm, HDH phục vụ những hàm thư viện cho tải động+ Liên kết động và thư viện dùng chung-Liên kết tĩnh : những hàm và thư viện đc lk luôn vò chương trình-Lãng phí ko gian cả trên đĩa và MEM trong-Trong gd lk, ko link những ham thư viện vào chưa trình mà chỉ chèn những thông tin về hàm thư viện đó Các modul thư viện đc lk trong quy trình thực thi:+Ko giữ bản sao những modul thư viện mà tiến trình giữ stub chứa thông tin về modul thư viện.+Khi stub dc gọi, nó ktra modul t/ứ đã có trong bộ nhớ chưa. Nếu chưa, thì tải phần còn sót lại về và dùng.+Lần tiếp theo cần sd, modul thư viện sẽ đc chạy trực tiếp +Mỗi modul thư viện chỉ có một bản sao duy nhất chứa trong MEM- Cần tương hỗ từ HDH3.8 : Trình bày kỹ thuật phân chương động bộ nhớ. Phân tích ưu nhược điểm của phương pháp này so với phân chương cố định và thắt chặt. Khi di tán chương sang vị trí khác cần thay đổi thông tin gì trong khối ánh xạ địa chỉ.Trả Lời :+ Kỹ thuật :-Kích thước, số lượng và vị trí chương đều hoàn toàn có thể thay đổi-Khi có y/c, HDH cấp cho tiến trình 1 chương có kích thước đúng bằng tiến trình đó Khi tiến trình kt sẽ tạo vùng trống trong MEM-Các vùng trống nằm cạnh nhau đc nhập lại thành vùng to nhiều hơn-Sd những kế hoạch cấp chương :+Chọn vunf thích hợp thứ nhất+Vùng thich hợp nhất+Vùng ko thích hợp nhất+ Ưu điêm : Tránh phân mảnh trong+ Nhược điểm : Gây phân mảng ngoài : dồn những vùng trống nhỏ thành lớn(nén)+ Nếu chương bị di tán thì nội dung của thanh ghi cơ sở bị thay đổi chứa địa chỉ vị trí mớ3.9 : Trình bày kỹ thuật phân chương sử dụng phương pháp kề cận (buddy). Phân tích rõ những điểm giống/rất khác nhau và ưu nhược điểm của phương pháp này so với phân chương cố định và thắt chặt và phân chương động (lưu ý không cần trình bầy lại hai phương pháp sau).Trả lời :+ Trình bày kĩ thuật :-Các chương và khối trống có kích thước là lũy thừa của 2^k(L<=k<=H) : 2^L : kích thước nhỏ nhất của chương ; 2^H ; kích thước MEM-Đầu tiên, toàn bộ ko gian nhớ là 2^H, y/c cấp vùng nhớ S+2^H-1<S<=2^H ; cấp cả hai^H+Chia đôi thành 2 vùng 2^H-1+Tiếp tục chia đôi tới khi tìm đc vùng thảo mãn 2^k+1<sphải đảm bảo tính đồng điệu và nhất quán+Mềm dẻo nhưng phức tạp++Cáu trúc thư mục dạng ko quy trình có ưu điểm là mềm dẻo hơn so với cấu trúc dạng cậy.+ +Đường dẫn tuyệt đối :+Đg dẫn từ gốc của cây thư mục, trải qua những thư mục trung gian, dẫn tơi file.+C:bcbinbc.exe-Đg dẫn tương đối:+Tính từ thư mục hiện thời+Thêm 2 khoản mục đặc biệt quan trọng trong thư mục “.”,” ”3.14 : Trình bày về yêu cầu phải đảm bảo tính toàn vẹn của khối mạng lưới hệ thống file và những phương pháp đảm bảo tính toàn vẹn.Trả lời :+ Yêu cầu phải đảm bảo tính bảo toàn :- Hệ thống file chứa nhìu csdl có mối lk=>thông tin về link bị hư hại, tính toàn vẹn của khối mạng lưới hệ thống bị phá vỡ Các khối ko xuất hiện trong list những khối trống , đồng thời cũng ko xuất hiện trong một file nào đó 1 khối hoàn toàn có thể vừa thuộc về 1 file nào đó vừa xuất hiện trong ds trống- HDH có những chương trình ktr tính toàn vẹn của ht file dc chạy khi ht khởi động, db là sau sự cố.+ Các pp đảm bảo tính toàn vẹn- Giao tác là một trong tập hợp những thao tác nên phải dc thực thi trọn vẹn cùng nhau Với ht file : mỗi giao tác sẽ gồm có những thao tác thay đổi lk cần thực thi cùng nhau- Toàn bộ trạng thái ht file dc ghi lại trong file log- Nếu giao tác ko đc thực thi trọn vẹn, HDH sd thông tin từ log để Phục hồi ht file về trạng thái ko lỗi trc khi thực thi giao tác Post added 05:18 PM Previous post was 04:57 PM Loại 4đCâu 4.1:a) Trình bày những tiêu chuẩn nhìn nhận thuật toán điều độ. b) Trình bày thuật toán điều độ đến trước phục vụ trước và điều độ có mức ưu tiên.c) Cho những tiến trình với thời hạn (độ dài) chu kỳ luân hồi CPU tiếp theo và số ưu tiên như trong bảng sau (số ưu tiên nhỏ ứng với độ ưu tiên cao). Biết rằng những tiến trình cùng xuất hiện vào thời gian 0 theo Vẽ biểu đồ thể hiện thứ tự và thời hạn cấp phép CPU cho những tiến trình khi sử dụng thuật toán : 1) điều độ quay vòng với độ dài lượng tử = 1 ;2) điều độ theo mức ưu tiên không còn phân phối lại. Tính thời hạn chờ đón trung bình cho từng trường hợp.Giải:A, Các tiêu chuẩn nhìn nhận điều độ:- Lượng tiến trình thực thi xong đc nhìn nhận bằng số lg tiến trình thực thi xog trong một thời hạn. Tiêu chí này mang tính chất chất TB và là một trong độ đo tính hiệu suất cao của khối mạng lưới hệ thống- Hiệu suất sử dụng CPU : 1 trong những g/c sử dụng hiệu suất cao khối mạng lưới hệ thống là càng để CPU càng ít phải nghỉ càng tốt. % tgian CPY trong trạng thái hđ thay đổi tùy khối mạng lưới hệ thống- Thời gian vòng đợi TB tiến hành = thời hạn y/c tạo tiến trình đến khi kết thúc tiến trình= tổng thời hạn tải tiến trình + thời hạn chờ đón, chạy ,vào/ra- Thời gian chờ đón= tổng thời hạn tiến trình ở trạng thái sẵn sang và chờ đc cấp CPU, chịu ràng buộc của thuật toán điều độ- Thời gian phục vụ: tiêu chuẩn hướng tới ng dùng thường sd trong khối mạng lưới hệ thống tương tác, = thời hạn nhận y/c khi khối mạng lưới hệ thống có pư đáp ứngB, Thuật toán điều độ đến trc phục vụ trc- HDH sx những tiến trình sẵn sàng vào hàng đợi , tiến trình mới sẽ xếp ở cuối hàng- Khi CPU đc giải phóng HDH cấp cho tiến trình ở đầu hàng đợi- Thời gian chờ đón TB lớn- Là thuật toán điều độ không phân phối lại*, thuật toán điều độ có mức ưu tiên:- Mỗi tiến trình đc gán 1 mức ưu tiên nhất đihj- Tiến trình có mức ưu tiên hơn đc cấp CPU trc, những tiến trình cùng mức ưu tiên đc cấp CPU theo nguyên tắc FCFS- Mức ưu tiên xác lập theo nhiều tiêu chuẩn rất khác nhau như y/c bộ nhớ, hạn chế thời hạn, – Là thuật toán điều độ không phân phối lạiC,1, biểu đồ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1P1 P2 P3 P4 P1 P3 P4 P1 P4 P1 P1 P1 P1 P1 P1Thời gian chờ đón của tiến trình P1= 0+3+2+1+0+0+0+0+0=6P2=1, P3=2+2=4, P4=3+2=5Thời gian chờ đón TB = (6+1+4+5)/4=42, biểu đồ1 4 61 3 2 9P2 P4 P3 P1Thời gian chờ đón của P1=6, P2=0, P3=4, P4=1Thời gian chờ đón TB= (6+4+1)/4=2,75Câu 4.2:a) Trình bày thuật toán điều độ ưu tiên tiến và phát triển trình ngắn nhất, thời hạn còn sót lại ngắn nhất.b) Điều độ theo mức ưu tiên có phân phối lại và không phân phối lại rất khác nhau thế nào ?c) Cho những tiến trình với độ dài và thời gian xuất hiện như trong bảng sauVẽ biểu đồ thể hiện thứ tự và thời hạn cấp phép CPU cho những tiến trình khi sử dụng thuật toán : 1) điều độ ưu tiên tiến và phát triển trình ngắn nhất ; 2) điều độ ưu tiên thời hạn còn sót lại ngắn nhất. Tính thời hạn chờ đón trung bình cho từng trường hợp.Giải :A, Điều độ ưu tiên tiến và phát triển trình ngắn nhất+ Pp này lựa chọn trong hàng đợi tiến trình có thời hạn sd CPU ngắn nhất để cấp phép CPU+ trong TH n` tiến trình có cùng tg sd CPY thì tiến trình đứng trc đc phục vụ trc+ thời hạn chờ đón TB thấp nhất trong những pp+ có y/c là phải ghi nhận trc độ dài chu kì sd, có 2 cách xử lý và xử lý yếu tố này :1, trong khối mạng lưới hệ thống xử lý mẻ : nhờ vào thgian đăng kí tối đa do lập trình viên phục vụ.2, Dự kiến độ đài chu kì sd CPU tiếp theo, nhờ vào độ dài TB những CPU trc đó+ là thuật toán điều độ k phân phối lại- Thuật toán điều độ ưu tiên thời hạn còn sót lại ngắn nhất :+ pp này là pp tương tự như pp điều độ ưu tiên tiến và phát triển trình ngắn nhất nhưng có thêm cơ chế phân phối lại+khi một tiến trình mới xh trong hàng đợi, HDH so sánh thời hạn còn sót lại của tiến trình đang hoạt động vs thời hạn còn sót lại của tiến trình mới xh. Nếu tiến trình mới có tg còn sót lại nhỏ hơn thì HDH tịch thu CPU của tiến trình đang hoạt động cấp cho tiến trình mới này+ yên cầu phải ghi nhận trc độ dài chu kỳ luân hồi sd CPU+ thời hạn chờ đón TB nhỏ+ việc quy đổi tiến trình thấp hơn điều độ quay vòngB, Điều độ theo mức ưu tiên có phân phối lại khác điều độ theo mức ưu tiên nên k phân phối lại ở đoạn : khi có tiến trình mới xuất hiện có mức ưu tiên cao hơn tiến trình đang hoạt động thì HDH sẽ ngắt CPU của tiến trình đang hoạt động và cấp cho tiến trình mới xuất hiệnC, 1, Biểu đồ2 62 4 8P3 P2 P1Thời gian chờ đón của P1 : 6, P2=2, P3=0Thời gian chờ đón TB= (6+2+0)/3=2,672, biểu đồ2 4 6 82 2 2 2 6P1 P2 P3 P2 P1Thời gian chờ đón của P1=0+6=6, P2=2+2=4, P3=4Thời gian chờ đón Tb : (6+4+4)/3=4,67Câu 4.3 :a) Trình bày về những giải pháp phần cứng (cấm ngắt, sử dụng lệnh máy đặc biệt quan trọng) cho yếu tố loại trừ tương hỗ và đoạn nguy hiểm.b) Sử dụng Test_and_Set để thực thi loại trừ tương hỗ cho bài toán những triết gia ăn cơm.c) Phân tích rõ giải pháp sử dụng Test_and_Set sử dụng ở trên hoàn toàn có thể gây bế tắc hoặc đói không.Giải :A , – Giải pháp cấm những ngắt :+ Tiến trình đang sẵn có CPU thực thi đến khi có lời gọi dịch vụ HDH hoặc bộ ngắt+ Cấm k để xẩy ra ngắt trong quy trình thực thi đoán nguy hiểm=> đảm bảo k cho tiến trình nào hoàn toàn có thể lấy CPU để hoàn toàn có thể truy vấn vào đoạn nguy hiểm+ ưu đ : đơn thuần và giản dị+ nhược đ : làm mất đi tính mềm dẻo của HDH, k sd vs máy tính n` CPU- Giải pháp sd những lệnh máy đặc biệt quan trọng :+ phần cứng đc thiết kế có một số trong những lệnh máy đặc biệt quan trọng+ nguyên tắc chung của pp : gồm 2 thao tác kiểm tra và thay đổi giá trị cho một biến hoặc thao tác so sánh và hoán đổi giá trị 2 biến, đc thực thi trong một lệnh máy=> đảm bảo thực thi cùng nhau mà k bị xen vào giữa+ lệnh như vậy gọi là « test_and_set »• Logic lệnh test_and_setBool test_and_set ( bool & lock)Bool var= lock ;Lock=true ;Return var ;+ ưu đ : việc sd đơn thuần và giản dị, trực quanCó thể dùng để đồng điệu n` tiến trìnhCó thể sd cho TH đã xử lý vs n` CPU nhưng có bộ nhớ chung+ nhc đ : những tiến trình phải chờ đón tích cựcGây bế tắc và đóiB, đoạn chương trình :Bool chopstick[5]=false, false, false, false, falseVoid philosopher(int i){ for (jj)While(test_and_set(chopstick[i])) ;While(test_and_set(chopstick[(i+1)%5])) ;Chopstick[i]=false ;Chopstick[(i+1)%5]=false ;Void main()Start process(philosopher(1)) ;Start process(philosopher(2)) ;…Start process(philosopher(5)) ;c, sử dụng test_and_set hoàn toàn có thể gây ra bế tắc cho bài toán triết gia ăn cơm khi mà cả 5 ng đều cầm đũa bên trái, Khi đó k ai chịu nhường đũa xuống=> xẩy ra chờ đón vòng tròn- Sử dụng test_and_set hoàn toàn có thể gây ra đói khi một triết gia thực thi việc lấy đũa chậm hơn so vs triết gia khác=> triết gia còn chưa kịp lấy đũa thì triết gia khác đã lấy mất => đói tài nguyênCâu hỏi 4.8 : a) Trình bày kế hoạch đổi trang ít sử dụng trong thời hạn cuối.b) Trình bày kế hoạch đổi trang sử dụng thuật toán đồng hồ đeo tay. c) Giả sử tiến trình được cấp 4 khung nhớ vật lý, những trang của tiến trình được truy vấn theo thứ tự sau : 1,2,3,4,5,3,4,1,6,7,8,7,8,9,7,8,9,5. Hãy xác lập thứ tự nạp và đổi trang nếu sử dụng hai thuật toán nói trên.Giải :A, kế hoạch đổi trang ít sd trong thời hạn cuối :- Trang bị đổi là trang mà tgian từ lần truy vấn ở đầu cuối đến thời đ hiện tại là lâu nhất. theo nguyên tắc cục bộ đấy là trang ít hoàn toàn có thể sử dụng nhất trong tg lai- Cách xd trang có số lần truy vấn cuối :+ sd biến đếm :• Mỗi khoản mục của bảng phân trang thêm một trg chứa tgian truy vấn cuối• CPU cũng thêm bộ đếm thời hạn logic này• Chỉ số bộ đếm T khi có truy vấn. Mỗi trang nhớ đc truy vấn thì chỉ số của cục đếm sẽ đc ghi vào trg` tgian truy vấn trong khoản mục đó• Trg` tgian luôn chứa thời hạn truy vấn trong lần cuối• Trang bị đổi là trang có mức giá trị tgian nhỏ nhất+ sd ngăn xếp• 1 ngăn xếp đc sd để chứa số trang• Mỗi khi có một trang nhớ đc truy vấn, số trang sẽ chuyển lên đỉnh ngăn xếp• đáy ngăn xếp là trang cần đổi, đỉnh ngăn xếp là trang truy vấn gần nhấtb, kế hoạch đổi trang dùng thuật toán đồng hồ đeo tay :- tăng cấp cải tiến từ thuật toán FIFO- mỗi trang đc gắn thêm bit sử dụng U. Khi trang đc truy vấn thì U=1=> trang mới nạp vào U=1- những khung hoàn toàn có thể đổi đc link vào 1 ds vòng- khi có như cầu đổi trong HDH ktra trang hiện giờ đang bị trỏ tớiNếu U=0 : trang bị đổi ngayNếu U=1 : đặt U=0 và trỏ sang trang tiếp theo- nếu toàn bộ U=1 thì con trỏ quay 1 vòng để đổi hết U=0 rồi đổi trang hiện thời hiện giờ đang bị trỏ

Reply
8
0
Chia sẻ

Clip Ưu điểm của khối mạng lưới hệ thống chia sẻ thời hạn so với khối mạng lưới hệ thống đa chương là gì ?

You vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Ưu điểm của khối mạng lưới hệ thống chia sẻ thời hạn so với khối mạng lưới hệ thống đa chương là gì tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Ưu điểm của khối mạng lưới hệ thống chia sẻ thời hạn so với khối mạng lưới hệ thống đa chương là gì miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Ưu điểm của khối mạng lưới hệ thống chia sẻ thời hạn so với khối mạng lưới hệ thống đa chương là gì Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Ưu điểm của khối mạng lưới hệ thống chia sẻ thời hạn so với khối mạng lưới hệ thống đa chương là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ưu điểm của khối mạng lưới hệ thống chia sẻ thời hạn so với khối mạng lưới hệ thống đa chương là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Ưu #điểm #của #hệ #thống #chia #sẻ #thời #gian #với #hệ #thống #đa #chương #là #gì