Thủ Thuật về Ví dụ so sánh không bằng Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Ví dụ so sánh không bằng được Update vào lúc : 2022-04-25 04:11:11 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

137

Bài viết trình làng những cấu trúc tiếng Anh được sử dụng để thể hiện ý so sánh không bằng, so sánh kém và so sánh nhất.

Nội dung chính

 • So sánh bằng và so sánh không bằng trong tiếng Anh
 • So sánh nhất trong tiếng Anh
 • Mẫu câu: the + so sánh hơn … the + so sánh hơn
 • Mẫu câu: so sánh hơn + and + so sánh hơn
 • Cách so sánh những hành vi bởi sử dụng danh động từ/động từ nguyên thể
 • Cách so sánh bởi sử dụng like (giới từ) và alike
 • Finite Verb và Non-finite Verb trong tiếng Anh
 • Chương tiếp theo trình diễn yếu tố gì trong tiếng Anh

So sánh không bằng: NOT AS…AS, NOT SO…AS

So sánh không bằng có nghĩa như so sánh kém. Người ta hay dùng lối này hơn so sánh kém.

Ví dụ:

Alsatian dogs aren’t as savage as some dogs.

Giống cho Alsace không dữ như nhiều con chó (khác).

Cats aren’t as friendly as dogs.

Giống mèo không thân thiện bằng giống chó.

She’s not so nice as her sister.

Cô ấy rất khó thương bằng chị cô ấy.

Có thể đặt AS/SO + tính từ trước A/AN trong văn viết.

Ví dụ:

I never knew so active a man as he.

Tôi chưa bao giờ thấy một người nào tích cực như anh ấy.

So sánh kém LESS…(THAN)

Ví dụ:

A motorcycle’s less comfortable than a car.

Xe gắn máy thì không tiện nghi bằng xe hơi.

He is less clever than his brother.

Nó kém thông mình hơn anh/em nó.

Try to be less impatient.

Hãy cố bớt nóng vội.

He has less money than ever.

Anh ấy có tí tiền hơn bao giờ hết.

So sánh kém nhất THE LEAST + tính từ

Ví dụ:

This is the least interesting book.

Đây là cuốn sách ít hay nhất.

They are the least savage men in the country.

Họ là những người dân ít dã man nhất trong xứ đó.

    Tính từ là từ chỉ tính chất, mức độ, phạm vi, … của người hoặc sự vật. Tính từ được sử dụng để bổ nghĩa cho Danh từ hoặc Đại từ. Tính từ được sử dụng để miêu tả những đặc tính của yếu tố vật, hiện tượng kỳ lạ mà Danh từ hoặc Đại từ đó đại diện thay mặt thay mặt.

Trong chương trước toàn bộ chúng ta đã cùng tìm hiểu cách hình thành những dạng so sánh hơn, so sánh nhất cho tính từ trong tiếng Anh. Chương này mình sẽ tiếp tục trình diễn những cấu trúc để thể hiện cách diễn đạt so sánh bằng, so sánh không bằng, so sánh hơn, và so sánh nhất của hai hay nhiều đối tượng người dùng bởi sử dụng tính từ trong tiếng Anh.

So sánh bằng và so sánh không bằng trong tiếng Anh

 • Với so sánh bằng, toàn bộ chúng ta sử dụng cấu trúc:

      as + tính từ + as

 • Với so sánh không bằng, toàn bộ chúng ta sử dụng cấu trúc

      not as/not so + tính từ + as

Ví dụ:

A boy of sixteen is often as tall as his/other.

He was as white as a sheet.

Manslaughter is not as/so bad as murder

Your coffee is not as/so good as the coffee my mother makes.

Quảng cáo

Với so sánh hơn, toàn bộ chúng ta sử dụng than theo cấu trúc:

    so sánh hơn của tính từ + than

The new tower blocks are much higher than the old buildings.

He makes/ewer mistakes than you (do).

He is stronger than I expected = I didn’t expect him to be so strong.

If was more expensive than I thought = I didn’t think it would be so expensive

Trong tiếng Anh thông tục, khi than được bỏ qua, bạn hoàn toàn có thể sử dụng dạng so sánh nhất thay cho so sánh hơn. Chẳng hạn khi chỉ so sánh hai đối tượng người dùng nào đó (ví như hai phương pháp để hoàn thành xong một việc làm nào đó), bạn hoàn toàn có thể sử dụng:

This is the best way …

So sánh nhất trong tiếng Anh

Để so sánh ba hay nhiều người/sự vật, bạn sử dụng so sánh nhất có cấu trúc:

    the + so sánh nhất của tính từ + (danh từ/of + danh từ)

Ghi chú: Phần xuất hiện trong dấu ngoặc đơn là tùy ý, nghĩa là có cũng khá được, không còn cũng khá được.

This is the oldest theatre in London.

The youngest of the family was the most successful.

Đặc biệt, cách sử dụng này rất hay xuất hiện trong những mệnh đề quan hệ.

It/This is the best beer (that) I have ever drunk.

It/This was the worst film (that) he had ever seen.

He is the kindest man (that) I have ever met.

It was the most worrying day (that) he had ever spent

You ghi nhớ là nên sử dụng ever ở đây và tránh việc sử dụng never. Tuy nhiên, để diễn đạt ý nghĩa như trên và trong một câu mang tính chất chất so sánh, bạn hoàn toàn có thể sử dụng never như sau:

I have never drunk better beer.

I have never met a kinder man.

He had never spent a more worrying day.

Ghi chú: cấu trúc most + tính từ mà không còn THE có cùng ý nghĩa với very.

You are most kind = You are very kind.

Với tính từ most, khi mang nghĩa là very, được sử dụng hầu hết với những tính từ có hai hoặc nhiều âm tiết

Ví dụ cho những tính từ này là:

annoying, apologetic, disobedient, encouraging, exciting, helpful, important, misleading

Mẫu câu: the + so sánh hơn … the + so sánh hơn

HOUSE AGENT: Do you want a big house?

ANN: Yes, the bigger the better.

TOM: But the smaller it is, the less it will cost us to heat

Mẫu câu: so sánh hơn + and + so sánh hơn

The weather is getting colder and colder.

He became less and less interested.

Cách so sánh những hành vi bởi sử dụng danh động từ/động từ nguyên thể

Riding a horse is not as easy as riding a motor cycle.

It is nicer/more fun to go with someone than to go alone

Cách so sánh bởi sử dụng like (giới từ) và alike

Tom is very like Bill.

Bill and Tom are very alike.

He keeps the central heating full on.

It’s like living in the tropics

Quảng cáo

 • Về mặt lý thuyết, like chỉ được sử dụng với danh từ, đại từ hoặc danh động từ:

  He swims like a fish.

  You look like a ghost.

  Be like Peter/him: go jogging.

  The windows were all barred.

  It was like being in prison.

 • Liên từ as được sử dụng khi có một Finite Verb (gọi là Động từ số lượng giới hạn hay động từ mang thì — phần lý giải phía dưới) trong câu:

  Do as Peter does: go jogging.

  Why don’t you cycle to work as we do?

  Nhưng trong tiếng Anh thông tục, like thường được sử dụng thay thể cho as trong câu:

  Cycle to work like we do.

He worked like a slave, (very hard indeed)

He worked as a slave. (He was a slave.)

She used her umbrella as a weapon. (She struck him with it.)

Finite Verb và Non-finite Verb trong tiếng Anh

Đúng ra phần này mình sẽ trình diễn trong chương về Phân loại động từ, nhưng để tiện cho những bạn theo dõi chương này, mình sẽ trình diễn luôn tại đây.

 • Finite Verb (động từ số lượng giới hạn hay động từ mang thì): là động từ hòa phù thích hợp với chủ ngữ về ngôi và số, thông thường bằng phương pháp biến hóa phần đuôi của động từ.

 • Non-finite Verb (động từ không số lượng giới hạn hay động từ không mang thì): là động từ không biến hóa hình thức dù chủ ngữ của nó ở số ít hay số nhiều, ở thì hiện tại hay quá khứ.

Ví dụ:

She SEES him running in the garden.

Trong số đó:

sees là động từ số lượng giới hạn

running là động từ không số lượng giới hạn

Sở dĩ sees được gọi là động từ số lượng giới hạn vì sees biến hóa theo chủ ngữ (she) của nó. Tức là nếu chủ ngữ trở thành They thì động từ sẽ trở thành see. Ngoài ra, ở quá khứ, see sẽ trở thành saw. trái lại động từ running không biến hóa dù chủ ngữ của nó he/she ở số ít hay số nhiều you/they, dù thời hạn ở hiện tại hay quá khứ.

Thêm một số trong những ví dụ khác để bạn dễ phân biệt:

David plays the piano → động từ plays là động từ số lượng giới hạn

My sister spoke French on holiday → động từ spoke là động từ số lượng giới hạn

It took courage to continue after the accident → động từ continue là động từ không số lượng giới hạn

Leaving home can be very traumatic → động từ Leaving là động từ không số lượng giới hạn

Leave immediately when you are asked to do so → động từ Leaving là động từ không số lượng giới hạn

Nói tóm lại:

 • Động từ số lượng giới hạn (động từ mang thì) là động từ chỉ có hai form là hiện tại và quá khứ.

 • Động từ mà tồn tại dưới những hình thức khác (động từ nguyên thể, V-ing, V-ed) là động từ không số lượng giới hạn (động từ không mang thì).

Chương tiếp theo trình diễn yếu tố gì trong tiếng Anh

Phần trên tôi đã khái quát toàn bộ những dạng và cấu trúc của So sánh bằng, so sánh không bằng, so sánh hơn và so sánh nhất của tính từ trong tiếng Anh. Chương tiếp theo mình sẽ đi sau vào cấu trúc than/as + đại từ + trợ động từ được sử dụng trong so sánh hơn/bằng. Mời bạn tìm hiểu chương tiếp theo để biết phương pháp chia động từ sau mệnh đề than/as, để biết lúc nào không cần sử dụng động từ này.

Các loạt bài khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Follow ://.facebook/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi những loạt bài tiên tiến và phát triển nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile…. tiên tiến và phát triển nhất của chúng tôi.

Reply
5
0
Chia sẻ

Video Ví dụ so sánh không bằng ?

You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Ví dụ so sánh không bằng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Ví dụ so sánh không bằng miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Ví dụ so sánh không bằng Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Ví dụ so sánh không bằng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ví dụ so sánh không bằng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Ví #dụ #sánh #không #bằng