Kinh Nghiệm Hướng dẫn Việc nào sau này máy tính không thể phục vụ được xử lý thông tin Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Việc nào sau này máy tính không thể phục vụ được xử lý thông tin được Update vào lúc : 2022-04-10 23:40:09 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

45

Trắc nghiệm Tin học 12 bài số 1

107.128

Bài trắc nghiệm Tin học 12 bài số 1 sẽ hỗ trợ những em học viên củng cố lại những kiến thức và kỹ năng cơ bản về hệ quản trị cơ sở tài liệu, một số trong những khái niệm hệ quản trị cơ sở tài liệu. Từ đó những em sẽ đã có được những kiến thức và kỹ năng thiết yếu nhất để làm bài tập trong SGK Tin học 12 và bài trắc nghiệm. Bài trắc nghiệm dưới đây gồm 20 vướng mắc, bao quát bài 1, bài 2 trong SGK Tin học 12 để những em học viên ôn luyện kiến thức và kỹ năng đã học.

 • Trắc nghiệm Tin học 11 bài số 1
 • Trắc nghiệm tin học 12 bài số 3

 • 1: Công việc thường gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức triển khai là gì?

  • A. Tạo lập hồ sơ

  • B. Cập nhật hồ sơ

  • C. Khai thác hồ sơ

  • D. Tạo lập, update, khai thác hồ sơ

 • 2: Việc tàng trữ tài liệu khá đầy đủ và hợp lý sẽ:

  • A. Hỗ trợ ra quyết định hành động

  • B. Hỗ trợ thống kê, báo cáo, tổng hợp số liệu.

  • C. Cả A và B đều đúng

  • D. Cả A và B đều sai.

 • 3: Dữ liệu trong một CSDL được lưu trong:

  • A. Bộ nhớ ROM

  • B. Bộ nhớ ngoài

  • C. Bộ nhớ RAM

  • D. Các thiết bị vật lí

 • 4: Cần tiến hành update hồ sơ học viên của nhà trường trong những trường hợp nào sau này?

  • A. Một học viên mới chuyển từ trường khác đến; thông tin về ngày sinh của một học viên bị sai.

  • B. Tính tỉ lệ học viên trên trung bình môn Tin của từng lớp.

  • C. Tìm học viên có điểm môn toán cao nhất khối.

  • D. Sắp xếp list học viên theo thứ tự tăng dần của tên

 • 5: Việc xác lập cấu trúc hồ sơ được tiến hành vào thời gian nào?

  • A. Cùng lúc với việc nhập và update hồ sơ

  • B. Sau khi đã nhập những hồ sơ vào máy tính

  • C. Trước khi thực thi những phép tìm kiếm, tra cứu thông tin

  • D. Trước khi nhập hồ sơ vào máy tính

 • 6: Cơ sở tài liệu (CSDL) là :

  • A. Tập hợp tài liệu tiềm ẩn những kiểu tài liệu: ký tự, số, ngày/giờ, hình ảnh… của một chủ thể nào đó.

  • B. Tập hợp tài liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào này được ghi lên giấy.

  • C. Tập hợp tài liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào này được lưu trên máy tính điện tử để phục vụ nhu yếu khai thác thông tin của nhiều người.

  • D. Tập hợp tài liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào này được lưu trên giấy tờ để phục vụ nhu yếu khai thác thông tin của nhiều người.

 • 7: Xét công tác thao tác quản lí hồ sơ. Trong số những việc làm sau, những việc nào không thuộc nhóm thao tác update hồ sơ?

  • A. Xóa một hồ sơ

  • B. Thống kê và lập báo cáo

  • C. Thêm hai hồ sơ

  • D. Sửa tên trong một hồ sơ

 • 8: Em hiểu ra làm sao về cụm từ “Hệ quản trị cơ sở tài liệu” ?

  • A. Hệ quản trị cơ sở tài liệu là một loại thiết bị tương hỗ màn hình hiển thị máy tính

  • B. Hệ quản trị cơ sở tài liệu là một loại ứng dụng máy tính

  • C. Hệ quản trị cơ sở tài liệu là một loại tài liệu được tàng trữ trên máy tính

  • D. Hệ quản trị cơ sở tài liệu là một loại thiết bị tương hỗ mạng máy tính

 • 9: Hệ quản trị CSDL là:

  • A. Phần mềm dùng tạo lập, update, tàng trữ và khai thác thông tin của CSDL

  • B. Phần mềm dùng tạo lập, tàng trữ một CSDL

  • C. Phần mềm để thao tác và xử lý những đối tượng người dùng trong CSDL

  • D. Phần mềm dùng tạo lập CSDL

 • 10: Một Hệ CSDL gồm:

  • A. Các ứng dụng ứng dụng và CSDL.

  • B. CSDL và hệ quản trị CSDL và khai thác CSDL đó.

  • C. Các ứng dụng ứng dụng và CSDL.

  • D. Hệ QTCSDL và những thiết bị vật lí.

 • 11: Một hệ quản trị CSDL không còn hiệu suất cao nào trong những hiệu suất cao dưới đây?

  • A. Cung cấp công cụ quản lí bộ nhớ

  • B. Cung cấp môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên update và khai thác tài liệu

  • C. Cung cấp công cụ trấn áp, điều khiển và tinh chỉnh truy vấn vào CSDL.

  • D. Cung cấp môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên tạo lập CSDL

 • 12: Ngôn ngữ định nghĩa tài liệu thật chất là:

  • A. Ngôn ngữ lập trình Pascal

  • B. Ngôn ngữ C

  • C. Các kí hiệu toán học dùng để thực thi những tính toán

  • D. Hệ thống những kí hiệu để mô tả CSDL

 • 13: Ngôn ngữ thao tác tài liệu thật chất là:

  • A. Ngôn ngữ để người tiêu dùng diễn tả yêu cầu update thông tin

  • B. Ngôn ngữ để người tiêu dùng diễn tả yêu cầu update hay khai thác thông tin

  • C. Ngôn ngữ SQL

  • D. Ngôn ngữ bậc cao

 • 14: Ngôn ngữ định nghĩa tài liệu gồm có những lệnh được cho phép:

  • A. Đảm bảo tính độc lập tài liệu

  • B. Khai báo kiểu tài liệu, cấu trúc tài liệu và những ràng buộc trên tài liệu của CSDL

  • C. Mô tả những đối tượng người dùng được tàng trữ trong CSDL

  • D. Khai báo kiểu tài liệu của CSDL

 • 15: Ngôn ngữ thao tác tài liệu gồm có những lệnh được cho phép:

  • A. Nhập, sửa, xóa tài liệu

  • B. Khai báo kiểu, cấu trúc, những ràng buộc trên tài liệu của CSDL

  • C. Khai thác tài liệu như: tìm kiếm, sắp xếp, kết xuất báo cáo…

  • D. Câu A và C

 • 16: Ngôn ngữ CSDL được sử dụng phổ cập lúc bấy giờ là:

  • A. SQL

  • B. Access

  • C. Foxpro

  • D. Java

 • 17: Những trách nhiệm nào dưới đây không thuộc trách nhiệm của công cụ trấn áp, điều khiển và tinh chỉnh truy vấn vào CSDL?

  • A. Duy trì tính nhất quán của CSDL

  • B. Khôi phục CSDL khi có sự cố

  • C. Phát hiện và ngăn ngừa sự truy vấn không được phép

  • D. Cập nhật (thêm, sửa, xóa tài liệu)

 • 18: Hệ QT CSDL có những chương trình thực thi những trách nhiệm:

  • A. Phát hiện và ngăn ngừa sự truy vấn không được phép, tổ chức triển khai và điều khiển và tinh chỉnh những truy vấn đồng thời

  • B. Duy trì tính nhất quán của tài liệu, quản trị và vận hành những mô tả tài liệu

  • C. Khôi phục CSDL khi có sự cố ở phần cứng hay ứng dụng

  • D. Cả 3 đáp án A, B và C

 • 19: Người nào đã tạo ra những ứng dụng ứng dụng phục vụ nhu yếu khai thác thông tin từ CSDL?

  • A. Người lập trình ứng dụng

  • B. Người dùng

  • C. Người QT CSDL

  • D. Cả ba người trên

 • 20: Người nào có vai trò quan trọng trong yếu tố phân quyền hạn truy vấn sử dụng CSDL?

  • A. Người lập trình

  • B. Người dùng

  • C. Nguời quản trị CSDL

  • D. Người quản trị

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Làm lại

 • Công thức tính diện tích s quy hoạnh tam giác: vuông, thường, cân, đều 01/07
 • Công thức tính diện tích s quy hoạnh hình vuông vắn, tính chu vi hình vuông vắn 01/07
 • Công thức tính diện tích s quy hoạnh hình quạt tròn 30/06
 • Công thức tính diện tích s quy hoạnh hình hộp chữ nhật 17/06
 • Công thức tính diện tích s quy hoạnh hình lập phương, thể tích khối lập phương 03/06
 • Công thức tính thể tích khối lăng trụ đứng, hình lăng trụ 12/05

Thứ Bảy, 09/10/2022 07:31

3,4 ★ 43 ? 107.128

0 Bình luận

Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất

Xóa Đăng nhập để Gửi

  Bài viết tiên tiến và phát triển nhất

  • Mẹo kiểm tra pin AirPods chỉ bằng phương pháp mở nắp hộp sạc ở gần máy Mac
  • Cách tích điểm Petrolimex khi đổ xăng
  • 9 nỗi sợ phổ cập nhất khiến con người bị ngưng trệ
  • Xiaomi được cấp bằng sáng tạo cho mô-đun camera góc siêu rộng dùng trên xe hơi điện
  • Cách thay đổi hình nền máy tính trên Google Chromebook
  • File MD là gì?

  Lập trình

  • Tính thừa kế trong C++
  • Lệnh INSERT trong SQL Server
  • Jumbotron là gì? Cách sử dụng Jumbotron trong Bootstrap
  • Sử dụng Dropdown trong CSS
  • Hàm repr() trong Python
  • Template trong C++
  • Lệnh SELECT INTO trong SQL Server
  • HTML editor trực tuyến
  • Aggregation trong MongoDB

  Xem thêm

  Reply
  9
  0
  Chia sẻ

  Video Việc nào sau này máy tính không thể phục vụ được xử lý thông tin ?

  You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Việc nào sau này máy tính không thể phục vụ được xử lý thông tin tiên tiến và phát triển nhất

  Share Link Down Việc nào sau này máy tính không thể phục vụ được xử lý thông tin miễn phí

  Pro đang tìm một số trong những ShareLink Tải Việc nào sau này máy tính không thể phục vụ được xử lý thông tin Free.

  Thảo Luận vướng mắc về Việc nào sau này máy tính không thể phục vụ được xử lý thông tin

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Việc nào sau này máy tính không thể phục vụ được xử lý thông tin vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Việc #nào #sau #đây #máy #tính #không #thể #đáp #ứng #được #xử #lý #thông #tin