Kinh Nghiệm Hướng dẫn X = 0 là nghiệm của phương trình nào sau này Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa X = 0 là nghiệm của phương trình nào sau này được Cập Nhật vào lúc : 2022-07-29 10:10:11 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

304

Số  x 0 được gọi là nghiệm của phương trình A(x) = B(x) khi

A. A( x 0 ) < B( x 0 )    

B. A( x 0 ) > B( x 0 )    

C. A( x 0 ) = -B( x 0 )   

D. A( x 0 ) = B( x 0 )

Các vướng mắc tương tự

Các xác lập sau này đúng hay sai:

a. Phương trình  4 x – 8 + 4 – 2 x x 2 + 1 = 0 có nghiệm x = 2.

b. Phương trình  x + 2 2 x – 1 – x – 2 x 2 – x + 1 = 0  có tập nghiệm S = -2; 1

c. Phương trình  x 2 + 2 x + 1 x + 1 = 0  có nghiệm x = – 1

d. Phương trình  x 2 x – 3 x = 0  có tập nghiệm S = 0; 3

Hai phương trình tương tự là hai phương trình có

Số (dfrac12) là nghiệm của phương trình nào dưới đây?

Phương trình nào sau này vô nghiệm?

Tập nghiệm của phương trình (3x – 6 = x – 2) là

Có bao nhiêu nghiệm của phương trình (left| x + 3 right| = 7)?

Hai phương trình nào sau này là hai phương trình tương tự?

Giải rõ ràng:

Xét phương trình: (sqrt x^2 – 2x + 5  = 2)

(beginarrayl,,,,,,,sqrt x^2 – 2x + 5  = 2\Leftrightarrow x^2 – 2x + 5 = 4\Leftrightarrow x^2 – 2x + 1 = 0\ Leftrightarrow left( x – 1 right)^2 = 0\ Leftrightarrow x – 1 = 0\ Leftrightarrow x = 1endarray)

 Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất (x = 1) nên loại đáp án A.

Xét phương trình: (sqrt x + 4  – sqrt 1 – x  = sqrt 1 – 2x )

Đk: (left{ beginarraylx + 4 ge 0\1 – x ge 0\1 – 2x ge 0endarray right. Leftrightarrow left{ beginarraylx ge  – 4\x le 1\x le frac12endarray right. Leftrightarrow  – 4 le x le frac12.)

 (beginarrayl,,,,,,,,,,sqrt x + 4  – sqrt 1 – x  = sqrt 1 – 2x \ Leftrightarrow sqrt x + 4  = sqrt 1 – 2x  + sqrt 1 – x \ Leftrightarrow x + 4 = 1 – 2x + 2sqrt left( 1 – 2x right)left( 1 – x right)  + 1 – x\ Leftrightarrow x + 4 = 2 – 3x + 2sqrt left( 1 – 2x right)left( 1 – x right) \ Leftrightarrow 4x + 2 = 2sqrt left( 1 – 2x right)left( 1 – x right) \ Leftrightarrow 2x + 1 = sqrt left( 1 – 2x right)left( 1 – x right) \ Leftrightarrow left{ beginarrayl2x + 1 ge 0\left( 2x + 1 right)^2 = left( 1 – 2x right)left( 1 – x right)endarray right. Leftrightarrow left{ beginarraylx ge frac – 12\4x^2 + 4x + 1 = 1 – 3x + 2x^2endarray right.\Leftrightarrow left{ beginarraylx ge frac – 12\2x^2 + 7x = 0endarray right. Leftrightarrow left{ beginarraylx ge frac – 12\xleft( 2x + 7 right) = 0endarray right. Leftrightarrow left{ beginarraylx ge frac – 12\left[ beginarraylx = 0\x = frac – 72endarray right.endarray right. Leftrightarrow x = 0.endarray)

 Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất.  Chọn đáp án B.

Xét phương trình: (sqrt x^2 + x – 3  = 3)

ĐK: (x^2 + x – 3 ge 0 Leftrightarrow left[ beginarraylx ge frac – 1 + sqrt 13 2\x le frac – 1 – sqrt 13 2endarray right..)

 (beginarrayl,,,,,sqrt x^2 + x – 3  = 3\Leftrightarrow x^2 + x – 3 = 9\Leftrightarrow x^2 + x – 12 = 0\Leftrightarrow left( x + 4 right)left( x – 3 right) = 0\Leftrightarrow left[ beginarraylx + 4 = 0\x – 3 = 0endarray right. Leftrightarrow left[ beginarraylx =  – 4,,,,,left( tm right)\x = 3,,,,left( tm right)endarray right..endarray)

 Vậy phương trình có hai nghiệm là (x =  – 4) và (x = 3) nên loại đáp án C.

Chọn B.

Reply
2
0
Chia sẻ

Clip X = 0 là nghiệm của phương trình nào sau này ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video X = 0 là nghiệm của phương trình nào sau này tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải X = 0 là nghiệm của phương trình nào sau này miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download X = 0 là nghiệm của phương trình nào sau này Free.

Giải đáp vướng mắc về X = 0 là nghiệm của phương trình nào sau này

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết X = 0 là nghiệm của phương trình nào sau này vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#là #nghiệm #của #phương #trình #nào #sau #đây