Kinh Nghiệm về Y nào sau này không phải là hạn chế của ngành chăn nuôi việt nam 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Y nào sau này không phải là hạn chế của ngành chăn nuôi việt nam được Update vào lúc : 2022-04-15 14:26:07 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

39

18/06/2022 335

A. Cơ sở hạ tầng không được góp vốn đầu tư.

Đáp án đúng chuẩn

Nội dung chính

  • A. Cơ sở hạ tầng không được góp vốn đầu tư.
  • C. Dân số đông, tỷ suất dân số lớn.
  • D. Tài nguyên vạn vật thiên nhiên bị xuống cấp trầm trọng
  • Đáp án ACơ sở hạ tầng không được góp vốn đầu tư không phải là hạn chế của vùng Đồng bằng sông Hồng
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

C. Dân số đông, tỷ suất dân số lớn.

D. Tài nguyên vạn vật thiên nhiên bị xuống cấp trầm trọng

Đáp án ACơ sở hạ tầng không được góp vốn đầu tư không phải là hạn chế của vùng Đồng bằng sông Hồng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong cơ cấu tổ chức triển khai lao động có việc làm ở việt nam phân theo trình độ trình độ kĩ thuật, thành phần chiếm tỉ trọng cao nhất là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,513

hai tỉnh có mức giá trị sản xuất lâm nghiệp cao nhất việt nam là:

Xem đáp án » 18/06/2022 1,903

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, phần lớn diện tích s quy hoạnh vùng Tây Nguyên có tỷ suất dân số ( trong năm 2007) ở tại mức

Xem đáp án » 18/06/2022 1,812

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết thêm thêm mỏ tài nguyên nào sau này không phải là mỏ sắt.

Xem đáp án » 18/06/2022 1,783

Căn cứ vào map Lâm nghiệp ( trong năm 2007) ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, những tỉnh có tỉ lệ diện tích s quy hoạnh rừng so với diện tích s quy hoạnh toàn tỉnh đạt trên 60% là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,687

Căn cứ vào biểu đồ Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi trong tổng mức sản xuất nông nghiệp thuộc map Chăn nuôi ( trong năm 2007) ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, trong quy trình 2000 – 2007, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi việt nam tăng

Xem đáp án » 18/06/2022 1,497

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, những tỉnh có số lượng đàn bò to nhiều hơn đàn trâu ( trong năm 2007) triệu tập hầu hết ở

Xem đáp án » 18/06/2022 1,252

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn số 1 toàn nước hầu hết là vì có

Xem đáp án » 18/06/2022 940

Cho bảng số liệu

GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á GIAI ĐOẠN 2010 – 2022

( Đơn vị: USD)

Năm

Quốc gia

2010

2013

2015

2022

Brunây

35268

44597

30968

26939

Campuchia

786

1028

1163

1270

Xingapo

46570

56029

53630

52962

Thái Lan

5075

6171

5815

5911

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau này đúng về GDP trung bình đầu người của một số trong những nước Khu vực Đông Nam Á, quy trình 2010 – 2022?

Xem đáp án » 18/06/2022 860

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, TT công nghiệp Quy Nhơn gồm có những ngành công nghiệp nào sau này?

Xem đáp án » 18/06/2022 800

Cho bảng số liệu:

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO KHU VỰC

KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, NĂM 2005 VÀ NĂM 2006

Năm

Số lao động đang thao tác ( triệu người)

Cơ cấu ( %)

Nông – lâm – ngư nghiệp

Công nghiệp – xây dựng

Dịch Vụ TM

2005

42,8

57,3

18,2

24,5

2006

54,4

41,9

24,7

33,4

Theo bảng số liệu, biểu đồ nào thích hợp nhất vừa thể hiện được quy mô nhân lực vừa thể hiện được cơ cấu tổ chức triển khai lao động phân theo khu vực kinh tế tài chính của việt nam, năm 2005 và năm 2006?

Xem đáp án » 18/06/2022 548

Cho biểu đồ

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết thêm thêm nhận xét nào sau này đúng về tình hình tăng trưởng du lịch của việt nam, quy trình 2005 – 2022

Xem đáp án » 18/06/2022 519

Tỉnh trọng điểm nghề đánh bắt cá cá ở vùng Bắc Trung Bộ lúc bấy giờ là

Xem đáp án » 18/06/2022 504

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, tỉnh ở Tây Nguyên không  có đường biên giới giới với quốc tế là

Xem đáp án » 18/06/2022 427

Ở Trung Bộ, nguyên nhân gây ngập lụt mạnh vào hàng tháng IX – X là vì

Xem đáp án » 18/06/2022 426

Reply
9
0
Chia sẻ

Review Y nào sau này không phải là hạn chế của ngành chăn nuôi việt nam ?

You vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Y nào sau này không phải là hạn chế của ngành chăn nuôi việt nam tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Y nào sau này không phải là hạn chế của ngành chăn nuôi việt nam miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Y nào sau này không phải là hạn chế của ngành chăn nuôi việt nam miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Y nào sau này không phải là hạn chế của ngành chăn nuôi việt nam

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Y nào sau này không phải là hạn chế của ngành chăn nuôi việt nam vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#nào #sau #đây #không #phải #là #hạn #chế #của #ngành #chăn #nuôi #nước