Thủ Thuật về Ý nghĩa 4 câu thơ của hai bà trưng 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Ý nghĩa 4 câu thơ của hai bà trưng được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-22 13:24:09 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

381

Đề bài

Qua 4 câu thơ dưới đây, em hãy cho biết thêm thêm tiềm năng của cuộc khởi nghĩa.

“Một xin rửa sạch nước thù,

Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng,

Ba kẻo oan ức lòng chồng,

Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này.”

(Thiên Nam ngữ lục, áng sử ca dân gian thế kỉ XVII)

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

nhờ vào sgk Lịch sử 6 trang 48 để suy luận vấn đáp.

Lời giải rõ ràng

Qua 4 câu thơ Thiên Nam ngữ lục đã cho toàn bộ chúng ta biết tiềm năng của cuộc khởi nghĩa là:

– Đánh đuổi quân xâm lược thoát khỏi bờ cõi (rửa sạch nước thù).

– Khôi phục nền độc lập dân tộc bản địa (đem lại nghiệp xưa họ Hùng).

– Trả thù nhà (chồng là Thi Sách bị giết hại).

4 câu thơ nói về tiềm năng của cuộc khởi nghĩa hai Bà Trưng:

” Một xin rửa sạch nước thù ,

Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng,

Ba kẻo oan ức lòng chồng ,

Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này .”

~ Chúc bạn hok tốt !~~

*Các câu có ý nghĩa là:

– Một xin rửa sạch nước thù: Phải trả được mối thù của giang sơn.
– Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng: Giành lại được giang sơn mà những vua Hùng đã tạo nên.
– Ba kẻo oan ức lòng chồng: Trả thù cho chồng Trưng Trắc là Thi Sách
– Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này: Phải hoàn thành xong công lao này (tức là Khởi nghĩa phải nhất định thắng lợi)thì mới đủ 4 tiềm năng của cuộc khởi nghĩa.

Theo mình, tiềm năng quan trọng nhất là “Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này” vì nếu khởi nghĩa được thắng lợi, tức là đã hoàn thành xong tiềm năng ở đầu cuối của cuộc khởi nghĩa, thì mới hoàn toàn có thể “rửa sạch nước thù”, “đem lại nghiệp xưa họ Hùng” và hoàn toàn có thể rửa sạch mối thù cho chồng (Thi Sách).

Câu 1 :

Các câu có ý nghĩa là:

-Một xin rửa sạch nước thù : Phải trả được mối thù của giang sơn. -Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng : Giành lại được giang sơn mà những vua Hùng đã tạo nên. 

-Ba kẻo oan ức lòng chồng : Trả thù cho chồng Trưng Trắc là Thi Sách.

Câu 2 :

Lời nhận xét của Lê Vãn Hưu chứng tỏ:

– Quyền uy của Hai Bà Trưng, chỉ việc “hô một tiếng” nhân dân những quận đều đứng lên hưởng ứng.

– Lòng yêu nước, ý chí độc lập dân tộc bản địa của nhân dân ta.

– Nhân dân ta vô cùng phẫn nộ chủ trương thống trị tàn bạo của chính sách phong kiến phương Bắc nên sẵn sàng nổi dậy khi có thời cơ.

– Dân tộc ta đủ sức giành và giữ vững nền độc lập dân tộc bản địa.

Đề bài

Qua 4 câu thơ dưới đây, em hãy cho biết thêm thêm tiềm năng của cuộc khởi nghĩa.

“Một xin rửa sạch nước thù,

Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng,

Ba kẻo oan ức lòng chồng,

Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này.”

(Thiên Nam ngữ lục, áng sử ca dân gian thế kỉ XVII)

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

nhờ vào sgk Lịch sử 6 trang 48 để suy luận vấn đáp.

Lời giải rõ ràng

Qua 4 câu thơ Thiên Nam ngữ lục đã cho toàn bộ chúng ta biết tiềm năng của cuộc khởi nghĩa là:

– Đánh đuổi quân xâm lược thoát khỏi bờ cõi (rửa sạch nước thù).

– Khôi phục nền độc lập dân tộc bản địa (đem lại nghiệp xưa họ Hùng).

– Trả thù nhà (chồng là Thi Sách bị giết hại).

Đề bài

Qua 4 câu thơ dưới đây, em hãy cho biết thêm thêm tiềm năng của cuộc khởi nghĩa.

“Một xin rửa sạch nước thù,

Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng,

Ba kẻo oan ức lòng chồng,

Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này.”

(Thiên Nam ngữ lục, áng sử ca dân gian thế kỉ XVII)

Reply
7
0
Chia sẻ

Clip Ý nghĩa 4 câu thơ của hai bà trưng ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Ý nghĩa 4 câu thơ của hai bà trưng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Ý nghĩa 4 câu thơ của hai bà trưng miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Ý nghĩa 4 câu thơ của hai bà trưng Free.

Thảo Luận vướng mắc về Ý nghĩa 4 câu thơ của hai bà trưng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ý nghĩa 4 câu thơ của hai bà trưng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#nghĩa #câu #thơ #của #hai #bà #trưng