Thủ Thuật về Ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-20 18:39:07 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

118

Giải Bài Tập Lịch Sử 10 Bài 110: Thời Bắc thuộc và những cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc bản địa (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (Tiếp theo) giúp HS giải bài tập, phục vụ cho HS những kiến thức và kỹ năng cơ bản, đúng chuẩn, khoa học để những em có những hiểu biết thiết yếu về lịch sử toàn thế giới, nắm được những nét lớn của tiến trình lịch sử Việt Nam:

Trả lời:

Nhận xét những cuộc đấu tranh của nhân dân trong thời Bắc thuộc:

– Thời gian : Nổ ra sớm và liên tục.

– Đại bàn : Nhiều nơi trên phạm vi toàn nước với địa phận to lớn.

– Lực lượng : Đông hòn đảo nhân dân tham gia hưởng ứng.

– Hạn chế : Các cuộc khởi nghĩa nổ ra lẻ tẻ, quy mô từng cuộc khởi nghĩa nhỏ, chưa tồn tại sự link Một trong những cuộc khởi nghĩa.

Trả lời:

Những nét chính của một số trong những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu vượt trội:

1. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

– Thời gian: năm 40.

– Lãnh đạo: Trưng Trắc, Trưng Nhị và một số trong những nữ tướng.

– Địa bàn: Hát Môn (Phúc Thọ, Hà Tây).

– Kết quả: Thu được một số trong những thắng lợi bước đầu, Trưng Trắc lên làm vua đóng đô ở Mê Linh. Nhưng tiếp theo đó trước sự việc tiến công của Mã Viện (nhà Hán) cuộc khởi nghĩa thất bại.

2. Khởi nghĩa Lý Bí

– Lãnh đạo: Lý Bí

– Địa bàn: Các châu thuộc miền Bắc việt nam.

– Kết quả: Thành lập được nhà nước Vạn Xuân nhưng tiếp theo đó nhà nước Vạn Xuân sụp đổ. Khởi nghĩa thất bại.

3. Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ

– Thời gian: 905 – 938

– Kết quả:

    • Năm 905, Khúc Thừa Dụ lấn chiếm Tống Bình, dành quyền tự chủ (giành chức Tiết độ sứ).

    • Năm 907, Khúc Hạo lên thay thực thi nhiều chủ trương cải cách về những mặt để xây dựng cơ quan ban ngành thường trực độc lập tự chủ.

– Ý nghĩa: Lật đổ ách đô hộ của nhà Đường. giành độc lập tự chủ; ghi lại thắng lợi cơ bản trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc.

4. Ngô Quyền và thắng lợi Bạch Đằng năm 938

– Diễn biến: Năm 938, quân Nam Hán xâm lược việt nam, Ngô Quyền lãnh đạo nhân dân đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, đập tan thủ đoạn xâm lược của nhà Nam Hán.

– Ý nghĩa: Bảo vệ vững chãi nền độc lập tự chủ của giang sơn; Mở ra thuở nào đại mới thời đại độc lập tự chủ lâu dài cho dân tộc bản địa; Kết thúc vĩnh viễn 1 nghìn năm đô hộ của phong kiến phương Bắc.

Trả lời:

Ý nghĩa việc xây dựng nước Vạn Xuân:

– Thể hiện ý chí tự chủ, tự cường của dân tộc bản địa, làm thất bại thủ đoạn biến việt nam thành một cty hành chính của Trung Quốc.

– Sự tồn tại của nhà nước Vạn Xuân là yếu tố cổ vũ to lớn riêng với những cuộc đấu tranh của nhân dân ta ở những thế kỉ tiếp theo đó.

Trả lời:

– Nguyên nhân thắng lợi :

    • Nhờ sự chỉ huy tài giỏi của Ngô Quyền với nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp quân sự chiến lược độc lạ.

    • Tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân ta.

– Ý nghĩa :

    • Đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của nhà Nam Hán.

    • Bảo vệ vững chãi nền độc lập dân tộc bản địa.

    • Mở ra thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc bản địa ta.

Trả lời:

– Tính liên tục :

    • Từ khi cơ quan ban ngành thường trực phương Bắc đô hộ việt nam, nhân dân ta đã liên tục đấu tranh, hầu như vậy kỉ nào thì cũng nổ ra khởi nghĩa của nhân dân.

    • Thế kỉ II đã trình làng những cuộc khởi nghĩa của nhân dân Nhật Nam (năm 100,137, 144), nhân dân Cửu Chân (157, 178 – 181); dưới triều Đường cai trị, đã có 5 cuộc khởi nghĩa lớn của Đinh Kiến, Lý Tự Tiên (năm 687), khởi nghĩa Mai Thúc Loan (đầu thế kỉ VIII), khởi nghĩa Phùng Hưng (khoảng chừng 776 -791), khởi nghĩa Dương Thanh (819 – 820), khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ (năm 905).

– Tính to lớn : Các cuộc khởi nghĩa đã nổ ra ở nhiều địa phương trên địa phận cả 3 quận của việt nam là Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam…

Trả lời:

Những góp phần của Hai Bà Trưng, Lý Bí, Triệu Quang Phục, Khúc Thừa Dụ và Ngô Quyền trong những cuộc đấu tranh giành độc lập thời Bắc thuộc:

– Hai Bà Trưng: Là những người dân thứ nhất đã lãnh đạo nhân dân ta đứng lên khởi nghĩa, đã đánh đuổi được Thái thú của nhà Hán về nước, giành độc lập cho dân tộc bản địa sau hơn 2 thế kỉ bị đô hộ.

– Lý Bí: Lãnh đạo nhân dân ta lật đổ ách đô hộ của nhà Lương, giành lại độc lập dân tộc bản địa xây dựng nhà nước Vạn Xuân.

– Triệu Quang Phục: Lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống quân Lương thắng lợi, bảo vệ độc lập lãnh thổ của nước Vạn Xuân.

– Khúc Thừa Dụ: Lãnh đạo nhân dân lật đổ ách thống trị của nhà Đường, cơ bản kết thúc hơn 1000 năm Bắc thuộc của đất việt nam.

– Ngô Quyền: Lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống quân Nam Hán thắng lợi. Bảo vệ vững chãi độc lập dân tộc bản địa. Mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc bản địa.

Năm 905, nhân lúc Tiết độ sứ An Nam là Độc Cô Tổn bị không bổ nhiệm, được nhân dân ủng hộ, Khúc Thừa Dụ đã tổ chức triển khai lấn chiếm thành Tống Bình, tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng cơ quan ban ngành thường trực tự chủ.

Sự nghiệp giành quyền tự chủ của tớ Khúc có ý nghĩa lịch sử gì?

A. Đem lại độc lập, tự do cho dân tộc bản địa Việt Nam.

B. Khôi phục lại sự nghiệp của vua Hùng, vua Thục.

C. Tạo Đk đưa giang sơn vươn lên, tăng trưởng thành vương quốc hùng mạnh.

D. Đặt nền móng cho cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta giành thắng lợi hoàn toàn vào năm 938.

Đáp án đúng D.

Sự nghiệp giành quyền tự chủ của tớ Khúc có ý nghĩa lịch sử là đặt nền móng cho cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta giành thắng lợi hoàn toàn vào năm 938, lãnh đạo nhân dân lật  ách thống trị của nhà Đường.

Giải thích việc chọn đáp án đúng là D do:

Nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ.

– Với tình thế tình hình cấp bách, cộng với bản tính thương người nhân độ của tớ, Khúc Thừa Dụ không thể ngồi yên đứng nhìn nhân dân lầm than trong thời đại loạn lạc. Nhân danh là hào trưởng một xứ, Thừa Dụ tự xưng là Tiết độ sứ nổi dậy khởi nghĩa.

Họ Khúc đã giành lại độc lập cho giang sơn :

– Khúc Thừa Dụ là một hào trưởng quê ở Cúc Bồ, Ninh Thanh, Tp Hải Dương, lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa, chiếm thành Tống Bình (Tp Hà Nội Thủ Đô), đuổi giặc về nước, tự xưng là Tiết độ sứ. Nhà Đường buộc phải công nhận ông là người đứng đầu nước Việt.

– Năm 905, nhân lúc Tiết độ sứ An Nam là Độc Cô Tổn bị không bổ nhiệm, được nhân dân ủng hộ, Khúc Thừa Dụ đã tổ chức triển khai lấn chiếm thành Tống Bình, tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng cơ quan ban ngành thường trực tự chủ.

– Lợi dụng nhà Đường suy yếu vì phải đối phó với những cuộc khởi nghĩa của nông dân Trung Quốc, Khúc Thừa Dụ tập hợp nhân dân nổi dậy.

– Năm 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ.

– Năm 907, Khúc Thừa Dụ truyền ngôi cho con là Khúc Hạo. Nhà Hậu Lương cũng phải công nhận Khúc Hạo là An Nam đô hộ tiết độ sứ.

Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ.

– Đã lãnh đạo nhân dân lật đổ ách thống trị của nhà Đường, cơ bản kết thúc hơn 1000 năm Bắc thuộc của đất việt nam.

– Đặt nền móng xây dựng một cơ quan ban ngành thường trực độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc bản địa ta.

CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA KHÚC THỪA DỤ (905 -907)I.Tiểu sử Khúc Thừa Dụ :Khúc Thừa Dụ (trị vì: 905-907) mất năm 907, là người đặt cơ sở cho nền độclập dân tộc bản địa Việt sau gần 1000 năm bị những triều đại Trung Hoa đô hộ.Ông quê ở Hồng Châu (Ninh Giang, Tp Hải Dương). Là một dòng họ lớn lâu lăm.Ông thương người, được dân chúng mến phục.( show hình ảnh trong lúc nói).II.Nguyên nhân – tình hình xẩy ra cuộc khởi nghĩa:Hoàn cảnh: Triều đại nhà Đường sắp sụp đổ, Trung Quốc rơi vào thời kỳ đạiloạn .Cuối thế kỷ 9, cơ quan ban ngành thường trực trung nghĩa nhà Đường suy yếu nghiêm trọng. Nạn cátcứ của quân phiệt địa phương ngày càng ác liệt. Khởi nghĩa Hoàng Sào (874-884) đã làmtriều đình nhà Đường rung chuyển. Việc cai trị ở An Nam trở nên lỏng lẻo. Năm này,Chu Toàn Dục bị bãi chức Tiết độ sứ. Sau khi Độc Cô Tổn, viên Tiết độ sứ ngoại tộc cuốicùng rời khỏi đất An Nam, chớp thời cơ cơ quan ban ngành thường trực TW nhà Đường rệu rã, chính quyềnđô hộ như rắn mất đầu, nhân dân Việt lại một lần nữa nhất quyết đứng lên tự quyết định hành động lấy. Việccai trị ở An Nam trở nên lỏng lẻo. Cuộc tranh giành phe phái trong hàng ngũ thống trịkhiến Độc Cô Tổn bị bãi chức. Viên Tiết độ sứ ở đầu cuối của nhà Đường phải bỏ trốn rađảo Hải Nam và bỏ mạng ở đấy.2.Nguyên nhân xẩy ra trận chiến: với tình thế tình hình cấp bách, cộngVớibản tính thương người nhân độ của tớ, Khúc Thừa Dụ không thể ngồi yênđứng nhìn nhân dân lầm than trong thời đại loạn lạc.nhân danh là hào trưởngmột xứ, Thừa Dụ tự xưng là Tiết độ sứ nổi dậy khởi nghĩaIII. Nét chính về diễn biến:Năm 905, nhân sự suy yếu của nhà Đường, Khúc Thừa Dụ được nhân dân ủnghộ, đã đưa quân ra chiếm đống thành Đại La (HÀ Nội). Tự xưng là Tiết Độ sứ,cai quảnAn Nam.Diễn biến rõ ràng : Khi Có tin mật báo từ Đại La về: Độc Cô Tổn đã biết thành bắt và bị đầy điHải Nam. Chính quyền đô hộ nhà Đường mất người tổn quản như rắn mất đầu đanghoang mang xấp xỉ. Là người hào trưởng có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, Khúc ThừaDụ thấy rõ đấy là thời cơ ngàn năm có một của dân tộc bản địa mà ông mong đợi từ lâu đã tới.Ông quay quồng sẵn sàng sẵn sàng cuộc hội kiến này với một ít thủ lĩnh là để cùng xem xét tình hình,thống nhất cho những việc hệ trọng nay mai.toàn bộ đều thống nhất rằng:Cơ hội ngàn năm có một riêng với dân tộc bản địa đã tới. Phải chớpthời cơ và có kế sách hành vi mau lẹ để biến ước mơ ngàn năm của dân tộc bản địa thànhhiện thực. Cuối cùng những ý kiến đều quy tụ vào hai việc phải quay quồng hành vi là Khởinghĩa và lấn chiếm Đại La. Hai ngày sau lễ tuyên thệ, cuộc hành quân đánh chiếmĐại La trình làng đúng như kế hoạch đã định.Tại Lỗ xá – cánh quân chính đi đánh Đại La đã tụ họp đông đủ. Đuốc và nến đồngloạt tất. Trăng rằm tháng bảy hạ thấp.Sang đúng canh một của ngày 16 thì Khắc ThừaDị cùng mấy tùy tùng đã sang được sông. Tin từ phía Tây báo tới. Đêm rằm 15 rạng 16của Đại La trôi quá chậm. Bỗng trống cầm canh trên chòi canh chính của phủ đô hộchuyển nhịp bốn. Giờ Dần đã tới!Khúc Thừa Dụ nhảy phóc lên mình ngựa lao lên hướng phía cổng chính Đại La. Batiếng pháo lệnh nổ vang báo lệnh tiến công thành.Quân sĩ tiến vào nội thành của thành phố như tháchcuốn. Họ nhanh gọn đánh, chiếm những đồn trú. Tiến canh của địch. Riêng cửa thànhchính Bắc và chính Đông, không còn nội ứng, trận chiến đấu trình làng có phần ác liệt.Hàng loạt thang giây có móc sắt vắt qua thành lũy. Thanh đao, mã tấu chém tre dọn lốimở đường. Các chiến sỹ giáo mác, câu liêm tua tủa leo lên sở hữu mặt thành, vừareo hò vừa xốc tới chiến đấu với địch trên mặt thành. Giặc bị đánh bất thần la hét omsòm, chống cự yếu ớt rồi lật lượt giơ tay xin hàng, xin cứu mạng. Cuộc chiến đấu diễnra nhanh gọn như chỉ trong chớp mắt. Khi trời vừa ló rạng Đông, hắt những tia nắngban mai thứ nhất lên khung trời xanh thẳm thì cũng là lúc những nghĩa quân đã sở hữu xongcác văn phòng quan trọng trong nội thành của thành phố của địch. Lá cờ cá hai chữ “ứng nghĩa” nhanhchóng được kéo lên, tung bay trên nóc phủ đường Đô hộ.Đại La ngày hôm nay, mọi ngườiđều như dậy sớm hơn mọi ngày. Họ túm năm, tụm ba buôn chuyện xôn xao về chuyện ĐạiLa chỉ trong một đêm mà thật khác lạ: Các cánh quân khởi nghĩa, đoàn nọ gặp đoàn kiakể lại vụ việc của tớ, nói cười rôm rả.Mặt trời đã ửng đỏ chân trời đông rồi từ từ lên rất cao, tỏa những tia nắng vàng rực rỡxuống Đại La vừa giải phóng.Sau khi đã nắm được quyền lực tối cao thực tiễn trên đất Tĩnh Hải quân, ông đã cho xây dựngchính quyền nhờ vào tên tuổi của cơ quan ban ngành thường trực đô hộ nhà Đường. Nhưng thực ra đólà một cơ quan ban ngành thường trực độc lập và tự do do người Việt đứng đầu.. Ngày 7-2-906 vua Đường phải phong thêm vào cho Tĩnh Hải quân Tiết độ sứ Khúc Thừa Dụ tước”Đồng bình chương sự”. Khúc Thừa Dụ phong cho con là Khúc Hạo chức vụ “Tĩnh Hải hànhquân tư mã quyền tri lưu hậu” tức là chức vụ chỉ huy quân đội và sẽ thay thế cha nắm quyềnhành Tiết độ sứ .Ngày 23 tháng 7 năm 907, Khúc Thừa Dụ mất.Khúc Hạo đã tiên hànhmột số cải cách về kinh tế tài chính, hành chính nhằm mục đích ổn định tình hình xã hội. Dù ông khôngxưng vương xưng đế, nhưng đời sau nhớ ơn và gọi ông là Khúc Tiên chủ.(Nói thêm về KHúc Hạo)Khúc Hạo ; trị vì: 907-917) hoặc Khúc Thừa Hạo . Ông đượccoi là người thực thi cải cách hành chính thứ nhất ở Việt Nam.Ông đã tiếp theo đó sự nghiệpcủa cha một cách tài tình để củng cố sự nghiệp độc lập của Việt Nam lúc đó từ tay TrungQuốcII.Nét rực rỡ của cuộc khởi nghĩa:Biết lựa chọn thời cơ thích hợp ( Có tin mật báo từ Đại La về: Độc Cô Tổn đã biết thành bắt và bịđầy đi Hải Nam. Chính quyền đô hộ nhà Đường mất người tổn quản như rắn mất đầuđang hoang mang lo ngại xấp xỉ. Là người hào trưởng có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, KhúcThừa Dụ thấy rõ đấy là thời cơ ngàn năm có một của dân tộc bản địa mà ông mong đợi từ lâuđã tới. Ông quay quồng sẵn sàng sẵn sàng cuộc hội kiến này với một ít thủ lĩnh là để cùng xem xéttình hình, thống nhất cho những việc hệ trọng nay mai.)Tìm hiểu kĩ càng tình hình của địch, của ta.Trước khi trận đánh trình làng Khúc Thừa Dụ vẫn bình tĩnh cương quyết và không ngừngtiếp thu ý kiến sách lược của những bô lão cũng như những người dân tham gia trận chiến.III.Đánh nhanh thắng nhanh (chỉ trong vòng một đêm cùng với việc quyết liệttrong cách đánh của binh sĩ. )Ngoài ra cuộc khởi nghĩa này còn rực rỡ ở đoạn nó cũng với Khúc Thựa Dụđã tạo ra một cột mốc quan trọng lịch sử như ý nghĩa sau này:Ý nghĩa lịch sử của trận đánh:Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta suốt nghìn năm Bắc thuộc đã giành đượcthắng lợi về cơ bản,- Lật đổ ách đô hộ của nhà Đường. giành độc lập tự chủ. – Đánh dấuthắng lợi cơ bản trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta . nhất là nhữngcải cách của Khúc Hạo trong toàn bộ tiến trình khởi nghĩa của nhân dân ta trong thời Bắcthuộc, đặt nền móng cho việc thắng lợi quan trọng của khởi nghĩa Ngô Quyền- cuộc khởinghĩa mở ra thuở nào đại đọc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc bản địa ta. ( năm 938)IV.Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề:1/Nguyên nhân thắng lợi:Biết nắm lấy vận hội: Cuối thế kỷ 9, cơ quan ban ngành thường trực TW nhà Đường suy yếu nghiêmtrọng. Nạn cát cứ của quân phiệt địa phương ngày càng ác liệt, khởi nghĩa HoàngSào(874-884) làm triều đình nhà Đường càng thêm suy yếu. Và khúc thừa dự đã biếtvận dụng thời cơ đó để khởi đầu cuộc khởi nghĩa.Có những cải cách hành chính thích hợp: Ngày 23 tháng 7 năm 907, Khúc Thừa Dụmất, Khúc Hạo lên kế vị và phong cho con là Khúc Thừa Mỹ[3] làm “Tĩnh Hải hành quântư mã quyền tri lưu hậu” để kế vị. Nhà Hậu Lương lên thay nhà Đường công nhận ônglàm “An Nam đô hộ, sung Tiết độ sứ”. Khúc Hạo là nhà cai trị ôn hoà nhưng rất vữngvàng.Khúc Hạo đã tiến hành cải cách quan trọng về những mặt. Đường lối chính trị của ôngđược sử sách tóm lược ngắn gọn tuy nhiên rất rõ ràng ràng: “Chính sự cốt chuộng khoan dung,giản dị, nhân dân đều được yên vui”. Khúc Hạo sửa lại chính sách điền tô, thuế mà lực dịchnặng nề của thời thuộc Đường. Ông ra lệnh “trung bình thuế ruộng, tha bỏ lực dịch, lậpsổ hộ khẩu, kê rõ quê quán, giao cho giáp trưởng (quản giáp) trông coi”.Khúc Hạo đã có những nỗ lực thứ nhất nhằm mục đích xây dựng cơ quan ban ngành thường trực độc độc lập,thống nhất từ TW đến xã. Ông chia toàn nước thành những cty hành chínhcác cấp: lộ, phủ, châu, giáp, xã. Mỗi xã nêu lên xã quan, một người chánh lệnh trưởng vàmột người tá lệnh trưởng.Cuộc KN về cơ bản thắng lợi nhờ có sự ủng hộ của nhân dân và nguyên nhân dẫn đếnviệc thất bại, đánh mất quyền tự chủ cũng vì mất sự ủng hộ của nhân dân .2/Bàihọckinhnghiệm:Việt Nam sau hơn 1000 năm Bắc thuộc không thể vùng đứng lên ra nắng gió. Mặtkhác,ảnh hưởng của chủ trương đồng hoá của phương bắc đã ăn sâu người Việt. việc khơidậy tinh thần “độc lập, tự chủ” của người Việt là quan trọng.chủ trương dưỡng sức dânbên trong, hoà hoãn với bên phía ngoài là thiết yếu để tạo Đk cho những thế hệ sau đứngvững thành một cõi độc lập. Ngoài ra, toàn bộ chúng ta cũng phải noi gương đức tính của Khúcthừa Dụ và cái tài của cha con ông. Biết lựa chọn thời cơ mà đánh, mà một khi đánh thìphải dùng mưu trí và ý chí ngoan cường.Những góp phần và vị trí của Khúc Thừa Dụ cho tới nay:.Khúc Thừa Dụ sẽ là người mở đầu cho chủ trương ngoại giao khôn khéo củangười Việt riêng với triều đình phương Bắc.Tuy còn cơ quan ban ngành thường trực vẫn còn đấy mang danh hiệucủa nhà Đường, nhưng về thực ra, Khúc Thừa Dụ đã xây dựng một cơ quan ban ngành thường trực tự chủ,về cơ bản kết thúc ách thống trị hơn 1.000 năm của phong kiến phương Bắc : “độc lập thậtsự, thần thuộc trên danh nghĩa”. ,xóa khỏi thực ra của cơ quan ban ngành thường trực đô hộ nhưng khéo léolợi dụng cỗ máy và danh nghĩa của bọn đô hộ cũ để chuyển sang giành quyền độc lậpdân tộc một cách vững chãi. Lịch sử ghi nhận công lao của ông như thể người đầu tiênđặt cơ sở lấy lại nền độc lập dân tộc bản địa từ khi nước Nam Việt rơi vào tay nhà Hán.( Show hình ảnh nhà thời thánh khúc thừa dụ)•Đây là những vướng mắc vấn đáp khi cô hỏi thêm:-Nhà Đường phong Khúc Thừa Dụ làm tiết độ sứ có ý nghĩa gì?Là chức quan của nhà Đường, thể hiện quyền thống trị của nhà Đường với An Nam Chứng tỏ An Nam vẫn thuộc nhà Đường.-Những việc làm của Khúc Hạo :Khúc Hạo đã tiến hành cải cách quan trọng về những mặt. Đường lối chính trị của ông được sử sáchtóm lược ngắn gọn tuy nhiên rất rõ ràng ràng: “Chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị, nhân dân đềuđược yên vui”. Khúc Hạo sửa lại chính sách điền tô, thuế mà lực dịch nặng nề của thời thuộc Đường.Ông ra lệnh “trung bình thuế ruộng, tha bỏ lực dịch, lập sổ hộ khẩu, kê rõ quê quán, giao cho giáptrưởng (quản giáp) trông coi”.Khúc Hạo đã có những nỗ lực thứ nhất nhằm mục đích xây dựng cơ quan ban ngành thường trực độc lập, thống nhất từtrung ương đến xã. Ông chia toàn nước thành những cty hành chính những cấp: lộ, phủ, châu, giáp,xã. Mỗi xã nêu lên xã quan, một người chánh lệnh trưởng và một người tá lệnh trưởng. Một số xãở gần nhau thời thuộc Đường gọi là hương nay đổi là giáp, mỗi giáp có một quản giáp và mộtphó tri giáp để trông nom việc kê hộ khẩu, nhân khẩu và việc thu thuế. Theo sách “An Nam chínguyên”, Khúc Hạo đặt thêm 150 giáp, cộng với những giáp trước kia nhà Đường đặt, cả thảytoàn bộ Tĩnh Hải quân có 314 giáp.-Những việc làm của Khúc Hạo nhằm mục đích mục tiêu gì?Cuộc sống của người Việt do người Việt tự quản trị và vận hành, không lệ thuộc nhà Đường, người Việt tựquyết định tương lai của tớ.

Reply
8
0
Chia sẻ

Clip Ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Tải Ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#nghĩa #cuộc #khởi #nghĩa #Khúc #Thừa #Dụ