Contents

Kinh Nghiệm về 1 tiểu luận trường hợp lãnh đạo quản trị và vận hành cấp phòng về xử lý và xử lý những yếu tố trong giáo dục Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa 1 tiểu luận trường hợp lãnh đạo quản trị và vận hành cấp phòng về xử lý và xử lý những yếu tố trong giáo dục được Update vào lúc : 2022-05-03 19:54:11 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

181

TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG
LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN K6A – 2015
LỜI NÓI ĐẦU Với mục tiêu tu dưỡng, trang bị kiến thức và kỹ năng về những nghành liên quan
đến công tác thao tác quản trị và vận hành nhà nước cho những cán bộ viên chức, công chức, chuyên TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP viên mới được tuyển dụng hoặc mới được tham gia công tác thao tác quản trị và vận hành nhà nước,
lớp Chuyên viên được Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức triển khai hàng
năm. Qua thuở nào gian tham gia lớp Chuyên viên K6A-2015, với những nội
dung
đãĐỀ
tiếpTÀI:
thu được
trên TÌNH
lớp và HUỐNG
thực tiễn công
tác, bản
thân TÁC
tôi nhận
thấy
TÊN
XỬ LÝ
TRONG
CÔNG
LUÂN CHUYỂN
NHẰM
QUẢ
những
kiến thứcCÁN
được BỘ
học thực
sự cóNÂNG
ý nghĩaCAO
quan HIỆU
trọng giúp
choQUẢN
cán bộ,LÝ
công
NHÀ NƯỚC TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI chức nói chung và thành viên tôi nói riêng những yếu tố rất cơ bản về nhà nước
pháp quyền, về công tác thao tác quản trị và vận hành nhà nước trong những nghành của đời sống xã
hội, là cơ sở nền tảng giúp chúng tôi thực thi tốt công vụ được giao.
Bài tiểu luận này tôi viết với việc quan tâm giúp sức của Lãnh đạo cty
Họ và tác
tên: Hà
Lộc cô giáo của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng
nơi tôi công
và Xuân
những thầy,
Chức vụ: Chuyên viên Phong, trên
sở những
thức
đượccán
trang
quáHàtrình
Đơn cơ
vị công
tác:kiến
Phòng
Tổ chức
bộ, bị
Sởtrong
GD&ĐT
Nội học tập, cùng những
kinh nghiệm tay nghề thực tiễn trong quy trình công tác thao tác. Tuy nhiên, bài tiểu luận cũng
không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót, rất mong được sự quan tâm góp ý
của những thầy, cô và đồng nghiệp giúp tôi có thêm những kiến thức và kỹ năng và kinh nghiệm tay nghề
để vận dụng khá đầy đủ những kiến thức và kỹ năng đã tiếp thu vào quy trình công tác thao tác của bản
thân.
Tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp sức của những thầy, cô giáo và
những đồng nghiệp tham gia lớp Chuyên viên K6A-2015 và Trường Bồi dưỡng
cán bộ Lê Hồng Phong./. Tp Hà Nội Thủ Đô, tháng 11 năm 2015 Tp Hà Nội Thủ Đô, tháng 11 năm 2015 1 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
Cán bộ, công chức là tác nhân có vai trò rất quan trọng, là động lực thúc
đẩy sự tăng trưởng nền kinh tế thị trường tài chính – xã hội, quyết định hành động sự thành bại của yếu tố nghiệp
cách mạng, sự tồn vong của chính sách. Đất việt nam đang trong thời kỳ thay đổi,
thực thi sự nghiệp công nghiệp hoá tân tiến hoá giang sơn do Đảng khởi
xướng, lãnh đạo. Trong toàn cảnh toàn thế giới hóa lúc bấy giờ, Việt Nam đang đứng
trước những trở ngại vất vả và thử thách mới. Chính vì vậy, Đảng ta luôn xác lập
công tác thao tác cán bộ, có tầm kế hoạch riêng với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của
dân tộc bản địa.
Trải qua những quy trình lịch sử cách mạng, đội ngũ cán bộ của Đảng ta đã
từng bước được trưởng thành xác lập được vị trí của tớ trong công cuộc
bảo vệ và xây dựng giang sơn, trình độ cán bộ ngày càng được thổi lên cả về lý
luận chính trị và trình độ trình độ, cũng như được rèn luyện bản lĩnh chính
trị, đội ngũ cán bộ ngày càng được trẻ hoá,.. Nhưng để phục vụ được yêu cầu
của công cuộc thay đổi, thì đội ngũ cán bộ lúc bấy giờ vẫn đang còn nhiều yếu tố
đáng lo ngại cả về phẩm chất và khả năng.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã xác lập: “…Bước tiến của công
cuộc thay đổi và tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội phụ thuộc một phần rất quan trọng
vào ý chí và khả năng tổ chức triển khai thực thi, trong số đó tác nhân con người – cán bộ,
công chức, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt của khối mạng lưới hệ thống công quyền … có vai trò
quyết định hành động…”. Cán bộ và công tác thao tác cán bộ thực sự là một yêu cầu cơ bản, vừa bức
xúc, yên cầu phải được thay đổi từ quan điểm, phương pháp, chủ trương và tổ
chức, chẳng những phục vụ yêu cầu của yếu tố nghiệp xây dựng giang sơn ngày hôm nay,
mà còn phải sẵn sàng sẵn sàng những thế hệ trẻ cách mạng tiếp tục sự nghiệp của Đảng ta
và dân tộc bản địa ta trong tương lai.
Ngành Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo lúc bấy giờ với chủ trương thay đổi cơ bản và
toàn vẹn và tổng thể, tăng trưởng chú trọng đến chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản
lý giáo dục, do đó công tác thao tác cán bộ với ngành càng trở nên quan trọng hơn bao
giờ hết. Nghị quyết (số 29/NQ-TW ) Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về thay đổi
cơ bản, toàn vẹn và tổng thể giáo dục và đào tạo và giảng dạy Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, Đảng
2 ta đã xác lập: “…Đổi mới cơ bản công tác thao tác quản trị và vận hành giáo dục, đào tạo và giảng dạy, đảm bảo
tính thống nhất, dân chủ…” và xác lập trách nhiệm giải pháp là: “.. tăng trưởng đội
ngũ nhà giáo và cán bộ quản trị và vận hành giáo dục, phục vụ yêu cầu thay đổi giáo dục và
đào tạo và giảng dạy…”. Thực tiễn tổng kết công tác thao tác cán bộ thời hạn qua cho toàn bộ chúng ta thấy
cần xác lập phương hướng cơ bản, chủ trương và giải pháp lớn trong công tác thao tác
xây dựng, quy hoạch đội ngũ cán bộ quản trị và vận hành giáo dục đến năm 2022 và quy trình
2022-2025.
Phạm vi nội dung bài viết này chỉ xin đi sâu vào “Xử lý một trường hợp trong
công tác thao tác luân chuyển cán bộ để nâng cao hiệu suất cao quản trị và vận hành nhà nước tại Sở
Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo Tp Hà Nội Thủ Đô”.
Thành phố Tp Hà Nội Thủ Đô – Thủ đô của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam với vị trí là TT chính trị, kinh tế tài chính, văn hoá, khoa học kỹ thuật của toàn bộ
nước có cỗ máy cơ quan quản trị và vận hành hành chính. Trong số đó, đội ngũ cán bộ của
ngành Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo chiếm số lượng phần đông nhất trong toàn bộ những Sở
ngành trên địa phận Thành phố. Trong số đó, đội ngũ cán bộ quản trị và vận hành đóng vai trò
then chốt trong công cuộc thay đổi giáo dục và đào tạo và giảng dạy.
Công chức của ngành Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo Thủ đô gồm có cán bộ biên
chế thao tác tại Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Phòng GD&ĐT cấp quận huyện và
Thủ trưởng những cty sự nghiệp công lập trực thuộc, giữ vị trí quan trọng, có
tác động tích cực riêng với việc nghiệp xây dựng và tăng trưởng giáo dục Thủ đô Hà
Nội. Nhận thức được yếu tố trên, Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo Tp Hà Nội Thủ Đô đã thực thi
và xác lập “… Công tác tổ chức triển khai, cán bộ được triệu tập chỉ huy và có một số trong những
mặt đổi tiên tiến và phát triển nhất là trong việc nhìn nhận quy hoạch, điều động, luân chuyển cán
bộ…”, trong số đó công tác thao tác luân chuyển cán bộ quản trị và vận hành là việc thường xuyên
nhưng vẫn đang là một yếu tố cần phải quan tâm. Thực tế đã cho toàn bộ chúng ta biết, mấy năm
mới gần đây, tuy nhiên đã có thật nhiều tiến bộ vượt bậc trong công tác thao tác cán bộ trong
những phòng ban, cty thuộc Sở GD&ĐT Tp Hà Nội Thủ Đô, công tác thao tác cán bộ đã được
quan tâm, nhưng cũng vẫn còn đấy những chưa ổn, vì vậy, ảnh hưởng đến công tác thao tác
chỉ huy điều hành quản lý thực thi công tác thao tác trình độ. Khiếm khuyết này được thể
hiện trong trường hợp sau này:
3 PHẦN II. NỘI DUNG TÌNH HUỐNG
I. Mô tả trường hợp
Phòng A – thuộc cơ quan Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo Tp Hà Nội Thủ Đô – từ thời điểm tháng
12/2014 đến nay, Trưởng phòng đã nghỉ chính sách, nhưng cho tới tháng 10/2015
vẫn chưa chỉ định được Trưởng phòng mới vì đã thực thi luân chuyển một
đồng chí để giữ cương vị này nhưng do không phát huy được nên lại tiếp tục
tìm người mới. Hiện nay đội ngũ cán bộ trong phòng có 9 người trong số đó cả 9
cán bộ có trình độ thạc sỹ trình độ, 1 cán bộ đang làm luận án Tiến sỹ, với
hai phó phòng: Ông Nguyễn Văn B có trình độ thạc sỹ trình độ, trình độ lý
luận chính trị là cao cấp, đã có 05 năm giữ cương vị phó phòng nhưng chỉ từ
1 năm nữa là đến tuổi nghỉ chính sách; bà Nguyễn Thị H có trình độ thạc sỹ
trình độ, đang học cao cấp chính trị, mới có 01 năm giữ cương vị phó
phòng, tuổi đời còn trẻ. Sau khi trưởng phòng cũ nghỉ chính sách, Sở đã luân
chuyển một đồng chí là Hiệu trưởng một trường Trung học phổ thông lớn trong
Thành phố về giữ cương vị Trưởng phòng của Phòng A, mà không riêng gì có định ai
trong 2 phó phòng để giữ chức vụ trưởng phòng. Sau 5 tháng nhận trách nhiệm,
việc làm trong phòng không hiệu suất cao, phát sinh nhiều xích míc, có tín hiệu
chia bè đảng, mất đoàn kết trong nội bộ phòng do sự không phục tùng của cán
bộ cấp dưới với Trưởng phòng mới. Đồng chí Trưởng phòng mới đã có ý kiến
xin chuyển sang công tác thao tác sang cty mới do không chịu được áp lực đè nén của công
việc tại Phòng A.
Đây là trường hợp mà Phòng Tổ chức cán bộ Sở GD&ĐT nên phải có biện
pháp xử lý và xử lý ngay, để công tác thao tác cán bộ của Sở đảm bảo ổn định, tạo tâm ý
yên tâm công tác thao tác trong đội ngũ cán bộ của Sở nói chung và của phòng chuyên
môn trách nhiệm A nói riêng.
II. Phân tích nhìn nhận trường hợp
1. Về nguyên nhân
Phân tích tình hình thực tiễn của phòng A đã cho toàn bộ chúng ta biết, việc chỉ định tại chỗ
2 phó phòng lên cương vị Trưởng phòng đều khó trọn vẹn: ông B thì tuổi
4 không hề đủ một nhiệm kỳ nữa, bà H thì mới chỉ định phó phòng, tuổi đời
trẻ, kinh nghiệm tay nghề quản trị và vận hành còn chưa nhiều, nếu lấy ý kiến tin tưởng của cán bộ
trong phòng thì kĩ năng đạt tin tưởng chưa cao, những nhân viên cấp dưới khác thì
chưa tồn tại ai được quy hoạch chức vụ trưởng phòng quy trình này.
Việc luân chuyển đang không thực thi được theo quy hoạch, chưa đảm
bảo đúng nguyên tắc dân chủ trong công tác thao tác này, đồng thời thiếu sự phối hợp vai
trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng với trách nhiệm thành viên Lãnh đạo Sở, thiếu biện
pháp rõ ràng để xử lý và xử lý tình trạng này.
Chưa tạo nên nguồn cho những chức vụ lãnh đạo cấp phòng của Sở.
Chưa làm tốt công tác thao tác nhận xét nhìn nhận đúng cán bộ thường niên để từ đó có
hướng đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng cán bộ sẵn sàng sẵn sàng cho những chức vụ khi thiết yếu.
Trong công tác thao tác chỉ định và luân chuyển cán bộ còn ảnh hưởng bởi những
yếu tố xấu đi, còn tồn tại biểu lộ cục bộ, bè đảng. Luân chuyển thực thi vội
vàng, chưa nhìn nhận đúng người đúng việc và chưa sẵn sàng sẵn sàng công tác thao tác tư tưởng
trước thật tốt.
Phòng Tổ chức cán bộ chưa dữ thế chủ động tích cực đề xuất kiến nghị tham mưu cho cấp
ủy cũng như Lãnh đạo Sở để chỉ định trưởng phòng trình độ trách nhiệm
nói trên tránh việc luân chuyển nhưng vẫn chưa phục vụ được yêu cầu.
2. Về hậu quả
Trong thời hạn ngắn mà Sở đã thực thi luân chuyển một đồng chí để
giữ cương vị trưởng phòng và nay lại phải tiếp tục lựa chọn người khác vào
chức vụ này, trước mắt phòng chưa tồn tại trưởng phòng để tiếp tục điều hành quản lý
mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí của phòng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến công tác thao tác tham mưu của
phòng… đặc biệt quan trọng, còn tạo ra tâm ý nặng nề trong đội ngũ cán bộ của Sở cũng
như của Phòng. Công tác trình độ của phòng không ít bị ảnh hưởng, thậm
chí có việc hoàn thành xong ở tại mức rất thấp, mặc dầu ở phòng trong thời điểm tạm thời còn tồn tại hai
đồng chí phó phòng phụ trách và điều hành quản lý hoạt động và sinh hoạt giải trí của phòng.
Tư tưởng cán bộ của Sở, nhất là của những cán bộ đã từng được luân
chuyển về phụ trách phòng trình độ trách nhiệm nói trên và trong cả cán bộ 5 trong phòng vừa không yên tâm công tác thao tác, vừa do dự không tin về chính
khả năng của tớ trong việc thực thi trách nhiệm của một trưởng phòng;
Ngoài ra còn tồn tại quá nhiều dư luận xung quanh trường hợp này: có dư
luận tích cực nhận định rằng Sở chưa tìm kiếm được một trưởng phòng có khá đầy đủ kĩ năng
theo yêu cầu; còn dư luận khác thì nhận định rằng Sở chưa chỉ định được trưởng
phòng theo ý muốn cũng êkíp của lãnh đạo Sở. Thậm chí có cả dư luận cho
rằng trong công tác thao tác cán bộ có yếu tố xấu đi. Đây là những dư luận không ít
gây tác động xấu đi riêng với công tác thao tác cán bộ của cơ quan Sở.
III. Phương cách xử lý và xử lý
Phân tích và nhìn nhận những nguyên nhân, hậu quả của trường hợp nêu trên,
tôi xin mạnh dạn đề xuất kiến nghị những phương án như sau:
1. Phương án I: Lựa chọn, chỉ định tại chỗ
Trong hai đồng chí phó phòng hoàn toàn có thể lựa chọn đồng chí Nguyễn Thị H
theo phía trẻ hóa cán bộ có sự phối hợp sắp xếp cân đối cán bộ nữ trong vai trò
trưởng phòng. Hoặc cũng hoàn toàn có thể chọn trong số cán bộ của phòng nếu cán bộ đó
phục vụ yêu cầu về trình độ trình độ có trình độ lý luận, trẻ tuổi được bố trí theo phía
tăng trưởng, có tin tưởng trong cơ quan cty, tiếp theo đó sắp xếp cho cán bộ đó có cơ
hội được theo học những lớp tu dưỡng nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng trong hoạt
động lãnh đạo điều hành quản lý cty, để cán bộ đó thực thi tốt, khá đầy đủ trách nhiệm
của một trưởng phòng.
Phương án này còn có những ưu điểm và hạn chế sau:
* Ưu điểm:
Nếu thực thi lựa chọn để sắp xếp cán bộ tại chỗ để chỉ định trưởng
phòng, thì không ít cán bộ đó tích luỹ được kinh nghiệm tay nghề trong công tác thao tác chuyên
môn của phòng, trong tóm gọn tâm ý cũng như kĩ năng sở trường của từng
người trong cty, nên hoàn toàn hoàn toàn có thể dữ thế chủ động trong hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyên
môn. Có thể sắp xếp trách nhiệm theo khả năng đó của cán bộ. 6 Qua việc chỉ huy điều hành quản lý của cán bộ mới được chỉ định toàn bộ chúng ta sẽ
nhìn nhận một cách đúng đắn và khá đầy đủ nhất về khả năng cũng như phẩm chất
đạo đức của tớ ở một vai trò là trưởng phòng.
* Hạn chế:
Không thực thi được việc luân chuyển cán bộ, cán bộ chỉ bó hẹp trong
một cty phòng, không còn không khí lao động mới, chưa thể bỏ được xem
bảo thủ trong hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành điều hành quản lý của lãnh đạo phòng. Đồng chí
Nguyễn Thị H thì còn rất mới, thiếu kinh nghiệm tay nghề quản trị và vận hành, trong lúc những đồng
nghiệp hoàn toàn có thể hơn về trình độ trình độ và tuổi đời nên kĩ năng được sự tín
nhiệm cao của toàn thể cán bộ trong phòng A là trở ngại vất vả.
Nếu lựa chọn một cán bộ khác mà không phải là phó phòng, thì sẽ tạo ra
tâm ý nặng nề riêng với hai phó phòng này và mặt khác, cán bộ đó chưa qua thời
gian giữ cương vị lãnh đạo nên sẽ không còn tránh khỏi lúng túng, xử lý và xử lý công
việc thiếu kinh nghiệm tay nghề, sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất cao của công tác thao tác trình độ.
Mặt khác, do chưa tồn tại kế hoạch tu dưỡng cán bộ kế cận và chưa đưa những cán
bộ nhân viên cấp dưới có khả năng vào list quy hoạch quy trình này từ trước đó
nên không đủ tiêu chuẩn để chỉ định cán bộ không phải là phó phòng vào vị
trí trưởng phòng (dù có đảm bảo những tiêu chuẩn khác).
2. Phương án II: Luân chuyển cán bộ từ phòng trình độ khác
sang:
Thực hiện luân chuyển cán bộ là phương pháp tổ chức triển khai cán bộ có nhiều
ưu thế, thực thi theo quy hoạch cán bộ mà sở đã xây dựng. Phương án này tạo
thời cơ để cán bộ có Đk để thử sức ở những cương vị quản trị và vận hành rất khác nhau, làm
quen với nhiều hoạt động và sinh hoạt giải trí trình độ của sở.
* Ưu điểm
Cán bộ được lựa chọn có khả năng và trình độ mà theo toàn bộ chúng ta phải
đảm đương được vai trò của một Trưởng phòng Chuyên môn trách nhiệm, vì cán
bộ này đã qua công tác thao tác quản trị và vận hành, có nhiều kinh nghiệm tay nghề công tác thao tác cũng như nhiều
kiến thức và kỹ năng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường sẽ phục vụ tốt hơn trong cương vị một trưởng phòng
Chuyên môn trách nhiệm của cty. Hiện tại ở một phòng trình độ C có một
7 đ/c Trưởng phòng vừa mới được chỉ định tại chỗ lên và 3 đồng chí Phó phòng,
trong số đó 1 Phó phòng Ông Phạm Văn K có trình độ Thạc sỹ trình độ, trình
độ cao cấp về lý luận chính trị, khả năng quản trị và vận hành tốt, đã có kinh nghiệm tay nghề 8 năm
với cương vị Phó phòng đó, thời hạn công tác thao tác còn hơn 10 năm nữa. Việc luân
chuyển ông K sang làm Trưởng phòng A là rất thích hợp.
Thực tế đã và đang chứng tỏ, nơi nào, cơ quan, cty nào làm tốt công tác thao tác
luân chuyển cán bộ theo quy hoạch, thì cán bộ ở nơi đó có nhiều trưởng thành về
trình độ, về trình độ quản trị và vận hành, thậm chí còn trưởng thành về cả bản lĩnh chính trị.
Đây đó đó là yếu tố kiện không thể thiếu riêng với những vị trí lãnh đạo đảm bảo đáp
ứng yêu cầu của công tác thao tác quản trị và vận hành điều hành quản lý, thực sự mang lại hiệu suất cao cực tốt. Đồng
thời nếu làm tốt công tác thao tác luân chuyển cán bộ sẽ là động lực thúc đẩy tính chủ
động linh hoạt, sáng tạo của cán bộ công chức trong hoạt động và sinh hoạt giải trí tham mưu, đề
xuất, thực thi tốt trách nhiệm chính trị của cơ quan cty.
Luân chuyển cán bộ toàn bộ chúng ta sẽ tránh khỏi hiện tượng kỳ lạ bảo thủ trì trệ của
người lãnh đạo cũ để lại. Đồng thời tránh khỏi tính cục bộ khép kín công tác thao tác
cán bộ ở mỗi địa phương, cơ quan, cty.
Luân chuyển cán bộ sẽ tạo nên thế dữ thế chủ động cho chính cơ quan cty, vì
toàn bộ chúng ta thực thi luân chuyển cán bộ theo quy hoạch đã được sẵn sàng sẵn sàng sẵn.
Tạo thời cơ cho cán bộ luân chuyển được làm quen với nhiều công tác thao tác
trình độ của cơ quan cty, có Đk để rèn luyện, thử thách. Ngược
lại cơ quan có Đk để xem nhận đúng về cán bộ mà cơ quan đã lựa chọn
cho cương vị này.
* Hạn chế:
Khi toàn bộ chúng ta thực thi luân chuyển cán bộ là toàn bộ chúng ta buộc phải chấp
nhận tính thống nhất, đoàn kết giữa cán bộ được luân chuyển đến và cán bộ của
cty sẽ không còn đảm bảo, thậm chí còn có sự mất đoàn kết xẩy ra, bởi cán bộ của phòng
A chưa thể đồng ý mọi thực sự rằng họ có một trưởng phòng mới mà không
phải một trong số họ. 8 Luân chuyển cán bộ từ nơi khác về hoàn toàn có thể có trình độ khả năng nhưng lại
thiếu kinh nghiệm tay nghề ở cương vị trưởng phòng mới, bởi riêng với họ đấy là môi
trường công tác thao tác mới, cán bộ mới, trong lúc họ chưa thể tóm gọn được hết năng
lực, sở trường của từng cán bộ dẫn đến tình trạng chưa thể quản trị và vận hành điều hành quản lý
cty mới theo quỹ đạo chung ngay được.
Tâm lý của cán bộ được luân chuyển đến chưa phải đảm bảo có tâm ý
tự do, hoàn toàn có thể họ sẽ ngại va chạm đến tình trạng không cương quyết trong
công tác thao tác chỉ huy, điều hành quản lý.
Có thể xuất hiện xấu đi ngay trong quy trình luân chuyển cán bộ.
Có chức vụ khi thực thi luân chuyển sẽ gặp những trở ngại vất vả nhất
định do quy định của pháp lý.
Luân chuyển cán bộ phải đảm bảo luân chuyển cán bộ có khả năng, có
phẩm chất, có trình độ. Đồng thời đảm bảo dành riêng cho cán bộ một khoảng chừng thời
gian thiết yếu để thích ứng với vị trí mới. Qua thực tiễn, vị trí trưởng phòng này
đã luân chuyển một lần trong thời hạn ngắn trước đó và đang không còn kết quả
tích cực, chính vì vậy tạo ra tâm ý nặng nề cho cán bộ được luân chuyển, cho
cả cán bộ trong Phòng A và mục tiêu của việc luân chuyển cán bộ sẽ không còn
đạt được như mong ước.
Qua sự phân tích kỹ những ưu điểm cũng như hạn chế của toàn bộ hai phương
án kể trên, toàn bộ chúng ta thấy mỗi phương án có một ưu thế riêng và hạn chế nhất
định, do đó có một yêu cầu được nêu lên cho cán bộ làm công tác thao tác tổ chức triển khai cán
bộ, nên phải nắm được toàn bộ những ưu thế cũng như hạn chế của từng phương
án tối ưu nhất vận dụng cho trường hợp này của Sở. Tránh để tình trạng như
lúc bấy giờ luân chuyển cán bộ đã được thực thi nhiều nhưng chưa mang lại
hiệu suất cao nào thiết thực.
3. Lựa chọn phương án xử lý và xử lý
Trên đây tôi đã đề xuất kiến nghị hai phương án để chỉ định được trưởng phòng
A, thuộc Sở GD&ĐT Tp Hà Nội Thủ Đô. Nếu đứng trên cương vị người lãnh đạo, thành viên
tôi sẽ lựa chọn phương án luân chuyển cán bộ từ phòng C sang phòng A theo
9 quy định của Sở. Vì như những ưu điểm đã phân tích ở trên, phương án luân
chuyển cán bộ có những ưu thế vượt trội, đồng thời luân chuyển cán bộ lãnh
đạo quản trị và vận hành có ý nghĩa đặt biệt quan trọng trong công tác thao tác cán bộ của Đảng ta,
luân chuyển cán bộ sẽ tạo ra khâu đột phá trong việc sử dụng cán bộ có hiệu
quả. Đồng thời là phương án khả thi nhất trong tình hình thực tiễn của Phòng A.
Để thực thi luân chuyển cán bộ thực sự mang lại hiệu suất cao trong sử
dụng cán bộ, nhất là với Đk lúc bấy giờ của Phòng A, công tác thao tác cán bộ cần
thực thi những nội dung sau:
+ Cần thay đổi cách nhận thức về công tác thao tác cán bộ, quán triệt thâm thúy
theo như đúng tinh thần Nghị quyết 29/NQ-TW của Hội nghị BCH TƯ lần thứ 8
khóa XI về thay đổi công tác thao tác giáo dục trong số đó có thay đổi công tác thao tác quản trị và vận hành
giáo dục, cán bộ lãnh đạo và quản trị và vận hành trong ngành giáo dục, và thực thi sự chỉ
đạo của Thành ủy Tp Hà Nội Thủ Đô. Làm tốt công tác thao tác tư tưởng riêng với cán bộ Phòng A
và Ông K ở Phòng C trước lúc luân chuyển. Trước hết là trong Cấp ủy Đảng
bộ cơ quan Sở và Chi ủy Phòng A, tiến hành công tác thao tác nhìn nhận luân chuyển
cán bộ, nhận xét thực sự khách quan về công tác thao tác này, những ưu điểm và hạn
chế, rút ra bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề giải pháp để khắc phục những nhược điểm mà
thời hạn qua Sở đã gặp phải khi luân chuyển cán bộ.
+ Tiến hành thanh tra rà soát toàn vẹn và tổng thể về đội ngũ cán bộ của Phòng A, nhìn nhận
thật sự khách quan để làm cơ sở cho xây dựng quy hoạch cán bộ trong thời
gian tới để những cán bộ có khả năng trong phòng A nhận thấy được thời cơ phát
triển ở phòng A hoặc trong toàn cơ quan Sở, đầy tin tưởng và tiếp tục phấn
đấu. Công tác nhìn nhận cán bộ phải đảm bảo minh bạch, dân chủ,
thực sự. Nâng cao tính phụ trách của từng cán bộ Đảng viên về nhận
xét nhìn nhận cán bộ. Đánh giá cán bộ phải lấy hiệu suất cao công tác thao tác làm thước đo,
tránh nhìn nhận cán bộ theo ý chí mang tính chất chất chủ quan gắn tư tưởng trù dập,
đồng thời cũng cần phải xem xét những quan hệ xã hội của tớ mình từng cán bộ.
Trong trường hợp rõ ràng của Phòng A đã cho toàn bộ chúng ta biết công tác thao tác nhìn nhận cán bộ chưa
được làm thường xuyên, chưa nhìn nhận đúng đắn cán bộ dẫn đến tình trang
không kịp thời xây dựng được quy hoạch và kế hoạch tu dưỡng cán bộ kế cận.
10 Trên cơ sở nhìn nhận cán bộ, Phòng A cần tiến hành xây dựng quy hoạch
cán bộ, mà trước hết là quy hoạch những chức vụ lãnh đạo, thanh tra rà soát lại những chức
danh đã có trong quy hoạch để kiểm soát và điều chỉnh tương hỗ update cho những tác nhân mới sao cho
phù phù thích hợp với tình hình mới.
Việc quy hoạch cán bộ tránh việc quy hoạch hạn chế trong một phòng
ban, một chức vụ hoàn toàn có thể quy hoạch nhiều người, một người hoàn toàn có thể quy
hoạch cho nhiều chức vụ. Tạo Đk cho nhiều cán bộ rèn luyện và phấn
đấu trong nhiều nghành công tác thao tác. Quy hoạch cán bộ phải đảm bảo tiêu chuẩn,
coi trọng cả phẩm chất và khả năng, trong số đó lấy đức làm gốc để quy hoạch cán
bộ cho những chức vụ lãnh đạo.
+ Quy hoạch cán bộ phải gắn sát với đào tạo và giảng dạy tu dưỡng cán bộ, thực
hiện luân chuyển theo những hướng sau:
Luân chuyển cán bộ trẻ có khunh hướng tăng trưởng; luân chuyển Một trong những
phòng của sở, quan tâm những cty không đủ cán bộ có trình độ trình độ;
đảm bảo cán bộ luân chuyển có đủ kĩ năng thực thi tốt trách nhiệm ở vị trí
công tác thao tác mới. Đồng thời phải đảm bảo tính ổn định những vị trí luân chuyển trong
thuở nào gian cần đủ để tạo Đk cho cán bộ luân chuyển có dịp làm quen
thích ứng với trách nhiệm công tác thao tác mới. Để làm tốt công tác thao tác này yên cầu công tác thao tác
quy hoạch và nhìn nhận cán bộ phải được thực thi khách quan thường xuyên.
+ Thực hiện lấy ý kiến dân chủ, công khai minh bạch của chi bộ, cán bộ Phòng A
trước lúc có quyết định hành động chính thức về việc chỉ định cán bộ luân chuyển từ
phòng C sang.
IV. Kiến nghị
Để thực thi tốt công tác thao tác luân chuyển cán bộ đảm bảo phục vụ yêu cầu,
không để tận dụng luân chuyển cán bộ để sắp xếp cán bộ cho đủ chỗ, luân chuyển
phải thực sự là một khâu đột phá trong viêc sử dụng cán bộ, tạo thời cơ cho cán
bộ luân chuyển được góp sức trí tuệ, kinh nghiệm tay nghề cho công cuộc tăng trưởng
ngành giáo dục và đào tạo và giảng dạy nói chung và của phòng A nói riêng.
1. Đối với Lãnh đạo Sở GD&ĐT Tp Hà Nội Thủ Đô:
11 * Làm tốt công tác thao tác tư tưởng, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong việc luân
chuyển cán bộ của tập thể Cấp ủy và Ban Giám đốc Sở và của toàn bộ cán bộ trong cơ quan
Sở, trong phòng A.
* Khi đã làm tốt công tác thao tác tư tưởng cho cán bộ được luân chuyển yên tâm
công tác thao tác mới, phục vụ những thông tin toàn vẹn và tổng thể về cán bộ nơi cán bộ luân
chuyển đến, cơ quan tạo Đk để cán bộ được luân chuyển tham gia theo
học nâng cao trình độ quản trị và vận hành, tu dưỡng nâng cao trình độ trình độ gắn
với yêu cầu của vị trí công tác thao tác mới. Đảm bảo luân chuyển có thời hạn đảm bảo
cho cán bộ có Đk xâm nhập, tóm gọn tình hình về tâm ý, trình độ
trình độ, cũng như sở trường của từng cán bộ nơi cán bộ luân chuyển đến.
* Luân chuyển không phải để sắp xếp cán bộ cho đủ biên chế, cho đủ những
chức vụ để hưởng phụ cấp trách nhiệm, nếu làm như vậy tất yếu dẫn đến việc
thừa cán bộ lãnh đạo nhưng lại thiếu cán bộ cần cho công tác thao tác quản trị và vận hành. Không chỉ
vậy còn tạo tâm ý xấu đi ở những cán bộ có khả năng, có trình độ nhưng lại không
được sắp xếp đúng với kĩ năng thực sự của tớ dẫn đến tình trạng thừa cán bộ lãnh
đạo “ngồi chơi xơi nước” lại thiếu cán bộ thực sự thao tác.
* Khi tiến hành luân chuyển , Sở cần xem xét toàn vẹn và tổng thể về kĩ năng, trình
độ, phẩm chất, đạo đức, sở trường công tác thao tác của cán bộ cần luân chuyển, vị trí căn cứ
vào nhu yếu của cty luân chuyển. Chỉ trong trường hợp thiết mới thay đổi cán
bộ ở những vị trí công tác thao tác, để tạo tâm ý yên tâm công tác thao tác của cán bộ, trong trường
hợp xáo trộn quá nhiều làm mất đi tính ổn định trong việc sắp xếp cán bộ.
2 Đối với cán bộ được luân chuyển
* Nhiệm vụ ở cương vị mới cán bộ được luân chuyển nên phải tìm hiểu ngay,
học hỏi kinh nghiệm tay nghề của cán bộ tiền nhiệm, của những cán bộ khác trong phòng.
– Thích ứng nhanh những trách nhiệm ở cty mới, tóm gọn kĩ năng cũng như
trình độ của từng cán bộ trong phòng, để từ có sự sắp xếp trách nhiệm sao cho thích hợp.
– Khi thực thi trách nhiệm mới cần lắng nghe, tìm hiểu thêm kinh nghiệm tay nghề của
người tiền nhiêm, để vận dụng khi thực thi trách nhiệm. Phân công công tác thao tác có sự
kiểm tra đôn đốc, thanh tra rà soát lại toàn bộ những trách nhiệm nhất là những trách nhiệm còn dở
dang, có giải pháp xử lý ngay những trường hợp trong hoạt động và sinh hoạt giải trí của cty. Đảm
12 bảo tính thống nhất đoàn kết ngay trong tập thể cty phòng, mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí của
phòng phải đảm bảo trên nguyên tắc triệu tập dân chủ, nhưng không dân chủ và
phải có quan điểm dứt khoát trong xử lý việc làm. 3. Đối với cơ quan Trung ương:
– Cần nghiên cứu và phân tích cho thí điểm tiến tới thực thi thi tuyển cho những chức
danh lãnh đạo.
– Cần nghiên cứu và phân tích đề xuất kiến nghị phát hành những chủ trương rõ ràng trong công tác thao tác
luận chuyển cán bộ, để vận dụng thống nhất trong toàn nước, không để những địa
phương tự vận dụng theo đặc trưng của địa phương đó, vì như vậy tạo ra tính bất
bình đẳng trong luân chuyển cán bộ.
PHẦN III: KẾT LUẬN
Đội Ngũ Nhân Viên của Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo Tp Hà Nội Thủ Đô trong trong năm
mới gần đây đã thực sự có những bước trưởng thành, vượt qua trở ngại vất vả thử thách,
góp phần những kết quả đáng kể cho việc tăng trưởng chung của toàn ngành Giáo
dục và đào tạo và giảng dạy Thủ đô.
Trong quy trình cách mạng mới lúc bấy giờ, yên cầu đội ngũ cán bộ của Sở
GD&ĐT Tp Hà Nội Thủ Đô nói riêng và của toàn Thành phố nói chung phải thực sự thay đổi
đón đầu trọng việc thực thi cải cách nền hành chính nhà nước, thực sự là “ công
bộc của dân” hết lòng phục vụ nhân dân, góp sức mình xây dựng Tp Hà Nội Thủ Đô – Thủ
đô của nước trở thành một Thành phố tân tiến văn minh và thanh lịch, ngang
tầm với thủ đô những nước trong khu vực và trên toàn thế giới, mà trước hết là phải đổi
mới tư duy nhận thức, thay đổi tác phong, tư cách thao tác. Điều đó yên cầu mỗi
cán bộ, công chức phải tự mình không ngừng nghỉ nâng cao kiến thức và kỹ năng, khả năng về mọi
mặt để phục vụ với yêu cầu trách nhiệm. Để làm được việc đó Đảng bộ Sở nên phải
quan tâm làm tốt công tác thao tác đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng cán bộ, chú trọng đến việc tạo
nguồn cán bộ tại chỗ để khi có đủ Đk tiến hành công tác thao tác chỉ định vào những
chức vụ lãnh đạo, khi đó sẽn mang lại hiệu suất cao cực tốt trong công tác thao tác. Mặt khác sẽ
hạn chế được những xấu đi trong công tác thao tác cán bộ hoặc tận dụng công tác thao tác luân
13 chuyển cán bộ để mưu cầu quyền lợi thành viên. Có như vậy, mới thực thi đúng nội
quy tinh thần của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng về
“…Đổi mới cơ bản và toàn vẹn và tổng thể giáo dục và đào tạo và giảng dạy….Phát triển, nâng cao chất
lượng giáo dục và đào tạo và giảng dạy, chất lượng nguồn nhân lực…Phát triển nguồn nhân lực
rất chất lượng, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành giỏi…”.
Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp sức của trường Đào tạo cán
bộ Lê Hồng Phong, những thầy cô giáo đã nhiệt tình giảng dạy cho lớp Chuyên
viên K6A –2015, đã cho tôi thời cơ bày tỏ quan điểm và hoàn thành xong tốt bài tiểu
luận này./. 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nghị quyết số 29/NQ-TW Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương khóa
XI (ngày 04/11/2013) về thay đổi cơ bản, toàn vẹn và tổng thể giáo dục và đào tạo và giảng dạy, đáp
ứng yêu cầu công nghiệp hóa, tân tiến hóa trong Đk kinh tế tài chính thị trường
khuynh hướng XHCN và hội nhập quốc tế.
2. Đảng cộng sản Việt Nam – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XI, (NXB chính trị vương quốc – Tp Hà Nội Thủ Đô 2011).
3. Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 về quản trị và vận hành biên chế công
chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/04/2012 về
tuyển dụng, sử dụng và quản trị và vận hành viên chức, (Sở GD&ĐT Tp Hà Nội Thủ Đô, Các văn bản
quy định về công tác thao tác tổ chức triển khai cán bộ – Tp Hà Nội Thủ Đô 2012).
4. Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và
Đào tạo về phát hành Kế hoạch hành vi của Ngành giáo dục triển khai
Chương trình hành vi của Chính phủ.
5. Chương trình hành vi số 27-CTr/TU ngày 17/02/2014 của Thành
ủy Tp Hà Nội Thủ Đô; Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày thứ 6/8/2014 của UBND Thành
phố về “Đổi mới cơ bản, toàn vẹn và tổng thể giáo dục và đào tạo và giảng dạy, phục vụ yêu cầu công
nghiệp hóa, tân tiến hóa trong Đk kinh tế tài chính thị trường khuynh hướng xã hội
chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
6. Quyết định số 5831/QĐ-UBND ngày 11/11/2014 của UBND Thành
phố về việc xây dựng Ban chỉ huy Đổi mới giáo dục và đào tạo và giảng dạy Thành phố Hà
Nội; Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND Thành phố về
việc phê duyệt list những ủy viên, thư ký Ban; Quyết định 1620/QĐBCĐĐMGDĐT ngày 16/4/2015 về việc phát hành Quy chế thao tác của ban.
7. Tài liệu tu dưỡng về quản trị và vận hành Nhà nước chương trình nhân viên cấp dưới của
Học viện Hành chính Quốc gia. 15

Reply
6
0
Chia sẻ

Review 1 tiểu luận trường hợp lãnh đạo quản trị và vận hành cấp phòng về xử lý và xử lý những yếu tố trong giáo dục ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review 1 tiểu luận trường hợp lãnh đạo quản trị và vận hành cấp phòng về xử lý và xử lý những yếu tố trong giáo dục tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down 1 tiểu luận trường hợp lãnh đạo quản trị và vận hành cấp phòng về xử lý và xử lý những yếu tố trong giáo dục miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật 1 tiểu luận trường hợp lãnh đạo quản trị và vận hành cấp phòng về xử lý và xử lý những yếu tố trong giáo dục Free.

Hỏi đáp vướng mắc về 1 tiểu luận trường hợp lãnh đạo quản trị và vận hành cấp phòng về xử lý và xử lý những yếu tố trong giáo dục

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết 1 tiểu luận trường hợp lãnh đạo quản trị và vận hành cấp phòng về xử lý và xử lý những yếu tố trong giáo dục vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#tiểu #luận #tình #huống #lãnh #đạo #quản #lý #cấp #phòng #về #giải #quyết #những #vấn #đề #trong #giáo #dục