Kinh Nghiệm về Âm mưu của kế hoạch diễn biến hòa bình là Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Âm mưu của kế hoạch diễn biến hòa bình là được Update vào lúc : 2022-04-23 18:03:13 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

299

Khái niệm: diễn biến hòa bình là kế hoạch cơ bản nhằm mục đích lật
đổ chính sách chính trị của những nước tiến bộ trước hết là những nước xã hội chủ
nghĩa. Từ bên trong bằng giải pháp phi quân sự chiến lược do chủ nghĩa đế quốc và những thế
lực phản động tiến hành.

Nội dung chính

 • II.              
  Chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của
  những thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.
 • 3.    
  Phòng chống kế hoạch diễn biến hòa bình bạo loạn
  lật đổ của những thế lực thù địch:
 • 4.     
  Phương châm tiến hành:
 • vướng mắc:

Sự hình thành và tăng trưởng kế hoạch”diễn biến hòa bình”:

Từ 1947-1988:

·        
Tháng 3/1947 Ken man => TT Tru Man => ngăn
chặn chủ nghĩa cộng sản.

·        
Tháng 4/1948 quốc hội Mỹ phê chuẩn Macsan (14 tỷ
USD)

·        
Tháng 12/1957 TT Aixenhao: Mỹ sẽ giành thắng lợi
bằng hòa bình.

Tóm lại: từ trong năm 60-80 của thế
kỉ XX: coi trọng diễn biến hòa bình, sau thất bại ở Việt Nam, Mỹ thay đổi từ tiến
công quân sự chiến lược là chính sang diễn biến hòa bình là hầu hết. Hệ thống xã hội chủ
nghĩa còn đang vững mạnh, Mỹ thực thi kế hoạch”ngăn ngừa” => kế hoạch
diễn biến hòa bình,gồm những giải pháp về kĩ thuật,chính trị,ngoại giao,văn hóa truyền thống….

Đặc trưng cơ bản của kế hoạch diễn
biến hòa bình:

·        
Sử dụng giải pháp phi vũ trang.

·        
Thông qua những công cụ mềm: ngoại giao, kinh tế tài chính,
văn hóa truyền thống đến chính trị…

·        
Tác động bên phía ngoài => chuyển hóa bên trong.

·        
Nhiều thủ đoạn lắt léo, tinh vi, xảo quyệt bằng
giải pháp quyến rũ…

·        
Có tính chất toàn thế giới.

2.     
Bạo loạn lật đổ:

Khái niệm: bạo loạn lật đổ là hành vi chống phá bằng bạo lực
có tổ chức triển khai do lực lượng phản động hay lực lượng li khai trái chiều trong nước câu
kết với quốc tế để tiến hành gây rối bảo mật thông tin an ninh chính trị,trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội
hoặc lật đổ cơ quan ban ngành thường trực địa phương hay TW.

Hình thức: (3 hình thức)

·        
Bạo lực chính trị

·        
Bạo lực vũ trang

·        
Bạo lực chính trị+vũ trang nhưng chính trị là chủ
yếu.

Quy mô: (3 Hình thức)

·        
Diễn ra ở nhiều mức độ rất khác nhau

·        
Quy mô từ nhỏ đến lớn

·        
Khắp nơi nhưng hầu hết ở những nơi còn nhiều yếu
kém.

Lực lượng: (có 2)

·        
Lực lượng phản động trong nước

·        
Lực lượng bên phía ngoài.

Tóm lại: lợi thế, khuyết điểm.

II.              
Chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của
những thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.

Quá trình chủ nghĩa đế quốc thực thi kế hoạch diễn biến
hòa bình ở VIỆT NAM:

·        
Từ thời điểm đầu xuân mới 1950-1975: “vây hãm cấm vận kinh tế tài chính”,
“cô lập về ngoại giao” kết phù thích hợp với diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ.

·        
Năm 1975-1994: những thế lực thù địch càng ráo riết
tăng cường diễn biến hòa bình riêng với Việt Nam.

·        
Sau năm 1995 tăng cường”dính líu”,”ngầm”,”sâu,hiểm”
nhằm mục đích chống phá cách mạng Việt Nam.

Mục tiêu:

·        
Xóa bỏ vai trò lãnh đạo của ĐCS tiến tới xóa khỏi
chủ nghĩa xã hội

·        
Đưa việt nam vào quỹ đạo chủ nghĩa tư bản và dần
dần lệ thuộc vào chủ nghĩa đế quốc.

Thủ đoạn của kế hoạch diễn biến hòa bình ở Việt Nam:

Thủ đoạn về kinh tế tài chính:

·        
Chuyển hóa nền kinh tế thị trường tài chính thị trường khuynh hướng xã
hội chủ nghĩa ở Việt Nam từ từ theo quỹ đạo kinh tế tài chính thị trường tư bản chủ
nghĩa.

·        
Khích lệ thành phần kinh tế tài chính tư nhân tăng trưởng,
từng bước làm mất đi vai trò chủ yếu của thành phần kinh tế tài chính nhà nước.

·        
 Lợi dụng
sự giúp sức, viện trợ kinh tế tài chính, góp vốn đầu tư vốn, chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển cho Việt Nam để
nêu lên những Đk và gây sức ép về chính trị, từng bước chuyển hóa Việt Nam
theo con phố TBCN.

Thủ đoạn về chính trị:

·        
Đòi đa “nguyên chính trị, đa Đảng trái chiều”,”tự
do hóa”.

·        
Tập hợp nuôi dưỡng những tổ chức triển khai, thành phần phản động
trong và ngoài nước tận dụng những yếu tố dân chủ, nhân quyền, dân tộc bản địa, tôn giáo
để chia rẽ yếu tố quan hệ giữa Đảng với nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc bản địa=>
mất đi vai trò lãnh đạo của Đảng.

·        
Tận dụng những sơ hở trong đường lối, chủ trương
của Đảng-nhà nước, sẵn sàng can thiệp trắng trợn bằng sức mạnh quân sự chiến lược.

Thủ đoạn về tư tưởng văn hóa truyền thống:

·        
Xóa bỏ chủ nghĩa Mác-leenin, tư tưởng HỒ CHÍ
MINH.

·        
Phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng Sản Việt
Nam, ra sức truyền bá tư tưởng tư sản vào những tầng lớp nhân dân.

·        
Lợi dụng mở rộng hợp tác quốc tế, gia nhập những
thành phầm văn hóa truyền thống đồi trụy, lối sống phương Tây để kích động lối sống tư bản
trong thanh niên từng bước làm phai mờ bản sắc văn hóa truyền thống và giá trị văn hóa truyền thống của
dân tộc bản địa Việt Nam.

Thủ đoạn về dân tộc bản địa tôn giáo:

·        
Chúng tận dụng những trở ngại vất vả ở những vùng đồng
bào dân tộc bản địa ít người, những tồn tại do lịch sử để lại, trình độ dân trí của một bộ
phận đồng bào còn thấp.

·        
Lợi dụng trận chiến tranh tự do tôn giáo của Đảng –
Nhà việt nam để truyền đạo trái phép.

Thủ đoạn về nghành quốc phòng bảo mật thông tin an ninh:

·        
Lợi dụng xu thế mở rộng hợp tác quốc tế, thực thi
xâm nhập, tăng cường hoạt động và sinh hoạt giải trí tình báo, tích lũy bí mật vương quốc.

·        
Kích động đòi phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng
trong nghành nghề quốc phòng bảo mật thông tin an ninh riêng với lực lượng vũ trang .

·        
“Phi chính trị hóa” với lực lượng vũ trang và
quân đội( trên 5 yếu tố)

–         
Tự diễn biến trong quân đội.

–         
Gây chia rẽ quân đội với công an, quân đội với
nhân dân.

–         
Tạo ra sự thờ ơ về chính trị trong cán bộ, chiến
sĩ.

–         
Tiến hành trận chiến tranh tâm lí trong cán bộ, chiến
sĩ quân đội.

–         
Đưa tài liệu có nội dung xấu, độc vào quân đội.

Thủ đoạn trên nghành đối ngoại:

·        
Lợi dụng chủ trương Việt Nam hội nhập quốc tế để
tuyên truyền và hướng Việt Nam theo quỹ đạo chủ nghĩa tư bản.

·        
Hạn chế quan hệ hợp tác Việt Nam riêng với những
nước lớn trên toàn thế giới, tìm cách ngăn cản những dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư quốc tế vào Việt
Nam.

·        
Tăng cường chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa
Việt Nam với Lào, Campuchia, và những nước XHCN, hạ thấp uy tín của việt nam trên
trường quốc tế.

2.     
Bạo loạn lật đổ của những thế lực thù địch riêng với
Việt Nam:

Âm mưu:

·        
Chú trọng nuôi dưỡng những tổ chức triển khai phản động lưu
vong ở quốc tế và kết phù thích hợp với những thành phần cực đoan, bất mãn trong nước để
gây rối, làm mất đi ổn định xã hội ở một số vùng nhạy cảm như  Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ…

·        
Dùng nhiều thủ đoạn xảo quyệt để lôi kéo, mua
chuộc nhân dân lao động, đứng lên biểu tình chống lại cơ quan ban ngành thường trực địa phương.

·        
Kích động người H’Mông đòi thành lâp khu tự trị
riêng ở Tây Bắc.

·        
Ra sức tuyên truyền xây dựng nhà nước Đề Ga ở
Tây Nguyên.

Thủ đoạn cơ bản:

·        
Kích động sự bất bình của quần chúng, dụ dỗ và
cưỡng ép nhân dân biểu tình , làm chổ dựa cho lực lượng phản động trà trộm, hoạt
động đập phá trụ sở, tiến tới uy hiếp khống chế cơ quan quyền lực tối cao của địa
phương.

·        
Tìm mọi phương pháp để mở rộng phạm vi, quy mô, lực lượng
và lôi kéo sự tài trợ tiền của , vũ khí ngoài nước vào để tăng cường sức mạnh.

Yêu cầu trong phòng chống:

·        
Nâng cao cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện
thủ đoạn bạo loạn lật đổ. Dự báo đúng thủ đoạn, quy mô, khu vực và thời hạn.

·        
Nguyên tắc xử lí: nhanh gọn-nhất quyết-linh hoạt-đúng
đối tượng người dùng-không để phủ rộng rộng tự do ra kéo dãn.

·        
Sử dụng lực lượng phương thức đấu tranh thích hợp.

3.    
Phòng chống kế hoạch diễn biến hòa bình bạo loạn
lật đổ của những thế lực thù địch:

Địch muốn chuyển hóa chính sách xã hội chủ nghĩa ở việt nam theo
con phố tư bản chủ nghĩa. Vì vậy:

ð 
Toàn Đảng-quân-dân làm thất bại thủ đoạn diễn biến
hòa bình. Giữ vững chính trị xã hội của Đảng => tăng cường CNH-HĐH.

2.     
Nhiệm vụ:

Chủ động -xử lí nhanh gọn –hiệu suất cao – khi có bạo loạn xảy
ra – luôn thể hiện tốt tư tưởng chỉ huy. nhất quyết làm thất bại thủ đoạn diễn biến
hòa bình( là trách nhiệm cấp bách số 1).

3.     
Quan điểm chỉ huy:

4.     
Phương châm tiến hành:

5.     
Những giải pháp:

Đẩy lùi tệ nạn quan liêu, tham nhủng, xấu đi xã hội, giữ vững
khuynh hướng xã hội chủ nghĩa trên những nghành, chống rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn tụt hậu về nền
kinh tế tài chính.

·        
Giữ vững sự ổn định xã hội, làm cho giang sơn
ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

·        
Không để quân địch tận dụng khoét sâu mâu thuẩn nội
bộ, kích động nhân dân lao động đứng lên biểu tình chống lại cơ quan ban ngành thường trực địa
phương, chống Đảng và Nhà việt nam, gây mất ổn định xã hội.

·        
Giữ vững khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, chống nguy
cơ tụt hạu về nền kinh tế thị trường tài chính ( 4 rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn tụt hậu xa hơn về kinh tế tài chính: chệch hướng
XHCN, nạn tham nhủng và tệ nạn quan liêu, diễn biến hòa bình)

·        
Chủ động hợp tác, đấu tranh nhất quyết, mèm dẻo
trong quan hệ quốc tế.

·        
Kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế tài chính với công minh
xã hội, thu hẹp khoảng chừng cách giàu nghèo.

Nâng cao nhận thức về thủ đoạn, thủ đoạn của những thế lực thù địch
nắm chắc mọi diễn biến, không để bị động bất thần.

·        
Chủ động nắm địch, phát hiện kịp thời thủ đoạn, thủ
đoạn của địch.

·        
Giáo dục đào tạo và giảng dạy rộng tự do trong toàn xã hội để mọi người
dân, mọi tổ chức triển khai chính trị xã hội đều nhận thức thâm thúy thủ đoạn, thủ đoạn chiến
lược diễn biến hòa bình.

·        
Kiên quyết đấu tranh phê phán biểu lộ mơ hồ, mất
cảnh giác cách mạng trong bộ phận nhân dân, sinh viên.

·        
Mỗi người dân Việt Nam phải có trí thức, có bản
lĩnh chính trị.

Xây dựng ý thức bảo vệ tổ quốc cho toàn dân:

·        
Bảo vệ tổ quốc là một trong trong 2 trách nhiệm kế hoạch
của toàn Đảng – quân – dân.

·        
Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, củng cố quốc
phòng.

·        
Giáo dục đào tạo và giảng dạy ý thức bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa
cho những tầng lớp nhân dân:

–         
Giáo dục đào tạo và giảng dạy tình yêu quê nhà giang sơn.

–         
Tinh thần cảnh giác trước mọi thủ đoạn, thủ đoạn của
quân địch.

–         
Quan điểm, đường lối của Đảng về trách nhiệm bảo vệ
tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

–         
Tinh thần sẵn sàng xã thân vì tổ quốc, quyết tử
cho tổ quốc quyết sinh…

–         
Hình thức giáo dục phong phú, phù phù thích hợp với từng đối
tượng…

Xây dựng cơ sở chính trị xã hội vững mạnh về mọi mặt:

·        
Đoàn kết những dân tộc bản địa tôn giáo, giai cấp, mọi
thành phần kinh tế tài chính, mọi giới tính, mọi lứa tuổi, mọi miền giang sơn…

·        
Nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, phẩm chất
đạo đức, lối sống của Đảng viên, khả năng lãnh đạo của tổ chức triển khai những cấp.

·        
Thực hiện tốt quy định dân chủ cơ sở, củng cố,
nâng cao chất lượng hiệu suất cao, nề nếp hoạt động và sinh hoạt giải trí của những tổ chức triển khai quần chúng.

·        
Duy trì nghiêm kỉ luật của Đảng những cấp.

Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương vững mạnh:

·        
Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ – dự bị động
viên phải rộng tự do và đặt trước sự việc lãnh đạo của Đảng.

·        
Đảm bảo triển khai thế trận phòng thủ ở những địa
phương cơ sở.

·        
Chú trọng phối hợp phát động trào lưu quần
chúng bảo vệ bảo mật thông tin an ninh tổ quốc và xây dựng lực lượng vũ trang ở cơ sở.

Xây dựng, rèn luyện những phương án, những trường hợp chống diễn
biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của địch:

·        
Trước những thủ đoạn, hình thức giải pháp của địch
nên phải có phương thức xử lí hiệu suất cao.

·        
Xử lí theo nguyên tắc: “nhanh gọn – nhất quyết –
linh hoạt – đúng đối tượng người dùng – không để phủ rộng rộng tự do ra kéo dãn”.

·        
Xây dựng khá đầy đủ, thường xuyên rèn luyện những
phương án sát với diễn biến từng địa phương, cty, từng cấp, từng ngành.

·        
Luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành quản lý quản
lí của cơ quan ban ngành thường trực, những ngành tham mưu quân đội, công an.

Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa – tân tiến hóa giang sơn,
chăm sóc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động:

·        
Tạo ra cơ sở vật chất, tăng trưởng lực lượng sản
xuất và từng bước hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.

·        
Tăng năng suất lao động của xã hội, nâng cao đời
sống vật chất tinh thần cho nhân dân lao động, để tạo ra sức mạnh mẽ và tự tin của thế trận”lòng
dân”.

vướng mắc:

sau khi tham gia học tập và nghiên cứu và phân tích “cách mạng nhung”, những yếu tố
cần rút ra?

Từ thực tiễn ở địa phương, anh chị hãy nêu thủ đoạn, thủ đoạn
của kế hoạch diễn biến hòa bình.

ð 
Công tác quản lí của nhà nước riêng với nền kinh tế thị trường tài chính
chính trị, tự do, dân chủ.

ð 
Chính phủ trái chiều mạnh tay hơn nhiều.

ð 
Quản lí hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục cho sinh viên mỗi quốc
gia là yếu tố cần quan tâm.

ð 
Loại bỏ những nguyên nhân nội tại của một quốc
gia.

ð 
Kinh tế chậm tăng trưởng, đời sống kém => phe
trái chiều tận dụng.

ð 
Núp bóng tự do, dân quyền, châm ngòi kinh tế tài chính, là
những hành vi thường bị kích động bời Mỹ, EU.

Kết luận: củng cố khối đại đoàn kết
toàn dân, ngăn ngừa mọi thủ đoạn của những thế lực thù địch làm suy yếu lòng dân. Tập
trung tăng trưởng kinh tế tài chính, giữ vững ổn định xã hội, bảo vệ đường lối xã hội chủ
nghĩa của Đảng.

Reply
5
0
Chia sẻ

Clip Âm mưu của kế hoạch diễn biến hòa bình là ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Âm mưu của kế hoạch diễn biến hòa bình là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Âm mưu của kế hoạch diễn biến hòa bình là miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Âm mưu của kế hoạch diễn biến hòa bình là miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Âm mưu của kế hoạch diễn biến hòa bình là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Âm mưu của kế hoạch diễn biến hòa bình là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Âm #mưu #của #chiến #lược #diễn #biến #hòa #bình #là