Mẹo về Ba điện trở r1=5 r2=10 r3=15 được mắc tiếp nối đuôi nhau nhau vào hiệu điện thế 12v 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Ba điện trở r1=5 r2=10 r3=15 được mắc tiếp nối đuôi nhau nhau vào hiệu điện thế 12v được Update vào lúc : 2022-04-18 05:45:10 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

119

Giải thích tiến trình giải:

Nội dung chính

 • Tóm tắt:
  R1 = 5Ω; R2 = 10Ω; R3 = 15 Ω; U = 12 V
  a) Rtđ = ?;
  b) U1 = ?; U2 = ?; U3 = ?
  Lời giải:
  a. Điện trở tương tự của đoạn mạch là:
  Rtđ = R1 + R2 + R3 = 5 + 10 + 15 = 30Ω
  b. Vì ba điện trở ghép tiếp nối đuôi nhau nên I1 = I2 = I3 = I = U/R = 12/30 = 0,4A.
  → Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở là:
  U1 = I.R1 = 0,4.5 = 2V
  U2 = I.R2 = 0,4.10 = 4V
  U3 = I.R3 = 15.0,4 = 6V.
  Đáp số: a) Rtđ = 30Ω; b) U1 = 2V, U2 = 4V, U3 = 6V
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A) Điện trở tương tự của toàn bộ mạch là:

Rtđ = R1 + R2 + R3

= 15 + 10 + 5

= 30 ( Ω )

Cường độ dòng mạch đó đó là:

I = U/Rtđ

= 12/30

= 0,4 ( A )

Vì 3 điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau

=> I1 = I2 = I3 = I = 0,4 ( A )

B) Hiệu điện thế 2 đầu mối điện trở là:

  U1 = I.R1 = 0,4.15 = 6 ( V )

  U2 = I.R2 = 0,4.10 = 4 ( V )

  U3 = I.R3 = 0,4.5 = 2 ( V )

Ba điện trở R1 = 5Ω, R¬2 = 10Ω, R3 = 15Ω được mắc tiếp nối đuôi nhau nhau vào hiệu điện thế 12V. Bài 4.7 trang 10 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9 – Bài 4. Đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau

Ba điện trở R1 = 5Ω, R­2 = 10Ω, R3 = 15Ωđược mắc tiếp nối đuôi nhau nhau vào hiệu điện thế 12V

a.Tính điện trở tương tự của đoạn mạch.

b.Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trớ.

a. Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

Rtđ = R1 + R2 + R3 = 5 + 10 + 15 = 30Ω

b. Ta có: (I = U over R = 12 over 30 = 0,4rmA)

Quảng cáo

Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở là:

U1 = IR1 = 0,4 x 5 = 2V

U = IR2 = 0,4 x 10 = 4V

U3 = IR3 = 0,4 x 15 = 6V

bài 1

có 3 diện trở R1 là 5 ôm ,R2 là 10 ôm ,R3 là 15 ôm được mắc tiếp nối đuôi nhau với hiệu điện thế là 12 V

A)điện trở tương tự của đoạn mạch

B) tính hiệu diện thế giữa hai đầu

 • lý thuyết
 • trắc nghiệm
 • hỏi đáp
 • bài tập sgk

Ba điện trở R1=5 Ω, R2=10 Ω, R3= 15Ω được mắc tiếp nối đuôi nhau nhau vào hiệu điện thế 12V. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu  điện trở R3

Các vướng mắc tương tự

Tóm tắt:
R1 = 5Ω; R2 = 10Ω; R3 = 15 Ω; U = 12 V
a) Rtđ = ?;
b) U1 = ?; U2 = ?; U3 = ?
Lời giải:
a. Điện trở tương tự của đoạn mạch là:
Rtđ = R1 + R2 + R3 = 5 + 10 + 15 = 30Ω
b. Vì ba điện trở ghép tiếp nối đuôi nhau nên I1 = I2 = I3 = I = U/R = 12/30 = 0,4A.
→ Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở là:
U1 = I.R1 = 0,4.5 = 2V
U2 = I.R2 = 0,4.10 = 4V
U3 = I.R3 = 15.0,4 = 6V.
Đáp số: a) Rtđ = 30Ω; b) U1 = 2V, U2 = 4V, U3 = 6V

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hai điện trở R1 = 20Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa là 2A và R2 = 40Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa 1,5A. Hiệu điện thế tối đa hoàn toàn có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R1 tiếp nối đuôi nhau R2 là:

Xem đáp án » 03/12/2022 325

Đặt một hiệu điện thế UAB vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc tiếp nối đuôi nhau. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tương ứng là U1, U2. Hệ thức nào sau này là không đúng?

Xem đáp án » 03/12/2022 311

Đặt hiệu điện thế U = 12V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R1 = 40Ω và R2 = 80Ω mắc tiếp nối đuôi nhau. Hỏi cường độ dòng điện chạy qua mạch này là bao nhiêu?

Xem đáp án » 03/12/2022 275

Hai điện trở R1 và R2 và ampe kế được mắc tiếp nối đuôi nhau với nhau vào hai điểm A và B.

a) Vẽ sơ đồ mạch điện trên

b) Cho R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, ampe kế chỉ 0,2A. Tính hiệu điện thế của đoạn mạch AB theo hai cách.

Xem đáp án » 03/12/2022 185

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 4.1 SBT, trong số đó điện trở R1 = 10Ω, R2 = 20Ω, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB bằng 12V.

a) Tính số chỉ của vôn kế và ampe kế.

b) Chỉ với hai điện trở trên đây, nêu hai cách làm tăng cường mức độ dòng điện trong mạch lên gấp 3 lần (Có thể thay đổi UAB).

Xem đáp án » 03/12/2022 156

Ba điện trở có những giá trị là 10 Ω, 20 Ω, 30 Ω. Có thể mắc điện trở này ra làm sao vào mạch có hiệu điện thế 12V đế dòng điện trong mạch có cường độ 0,4A? Vẽ sơ đồ những phương pháp mắc đó.

Xem đáp án » 03/12/2022 148

Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 = 1,5R1 mắc tiếp nối đuôi nhau với nhau. Cho dòng điện chạy qua đoạn mạch này thì thấy hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là 3V. Hỏi hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là bao nhiêu?

Xem đáp án » 03/12/2022 127

Đặt một hiệu điện thế U = 6V vào hai đầu đoạn mạch gồm ba điện trở R1 = 3Ω, R2 = 5Ω, R3 = 7Ω mắc tiếp nối đuôi nhau.

a) Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở của đoạn mạch trên đây

b) Trong số ba điện trở đã cho, hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở nào là lớn số 1? Vì sao? Tính trị số của hiệu điện thế lớn số 1 này

Xem đáp án » 03/12/2022 110

Một điện trở 10Ω được mắc vào hiệu điện thế 12V

a) Tính cường độ dòng điện chạy qua điện trở đó

b) Muốn kiểm tra kết quả tính trên, ta hoàn toàn có thể dùng ampe kế để đo. Muốn ampe kế chỉ giá chuẩn trị cường độ dòng điện đã tính được phải có Đk gì riêng với ampe kế? Vì sao?

Xem đáp án » 03/12/2022 96

Đoạn mạch gồm những điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau là đoạn mạch không còn điểm lưu ý nào dưới đây?

Xem đáp án » 03/12/2022 86

Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một đoạn mạch có sơ đồ như trên hình 4.3, trong số đó những điện trở R1 = 3Ω, R2 = 6Ω. Hỏi số chỉ của ampe kế khi công tắc nguồn K đóng to nhiều hơn hay nhỏ hơn bao nhiêu lần so với khi công tắc nguồn K mở?

Xem đáp án » 03/12/2022 85

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 4.2 SBT, trong số đó có điện trở R1 = 5Ω, R2 = 15Ω Vôn kế chỉ 3V

a) Tính số chỉ của ampe kế.

b) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch.

Xem đáp án » 03/12/2022 79

Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu đoạn mạch có sơ đồ như trên hình 4.4 trong số đó điện trở R1 = 4Ω , R2 = 5Ω.

a) Cho biết số chỉ của ampe kế khi công tắc nguồn K mở và khi K đóng hơn kém nhau 3 lần. Tính điện trở R3

b) Cho biết U = 5,4V. Số chỉ của ampe kế khi công tắc nguồn K mở là bao nhiêu?

Xem đáp án » 03/12/2022 78

Phát biểu nào sau này không đúng riêng với đoạn mạch gồm những điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau?

Xem đáp án » 03/12/2022 76

Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một đoạn mạch có sơ đồ như trên hình 4.5. Khi đóng công tắc nguồn K vào vị trí 1 thì ampe kế có số chỉ I1 = I, khi chuyển công tắc nguồn này sang vị trí số 2 thì ampe kế có số chỉ là I2 = I/3, còn khi chuyển K sang vị trí 3 thì ampe kế có số chỉ I3 = I/8. Cho biết R1 = 3Ω, hãy tính R2 và R3.

Xem đáp án » 03/12/2022 54

Reply
9
0
Chia sẻ

Review Ba điện trở r1=5 r2=10 r3=15 được mắc tiếp nối đuôi nhau nhau vào hiệu điện thế 12v ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Ba điện trở r1=5 r2=10 r3=15 được mắc tiếp nối đuôi nhau nhau vào hiệu điện thế 12v tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Ba điện trở r1=5 r2=10 r3=15 được mắc tiếp nối đuôi nhau nhau vào hiệu điện thế 12v miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Ba điện trở r1=5 r2=10 r3=15 được mắc tiếp nối đuôi nhau nhau vào hiệu điện thế 12v Free.

Giải đáp vướng mắc về Ba điện trở r1=5 r2=10 r3=15 được mắc tiếp nối đuôi nhau nhau vào hiệu điện thế 12v

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ba điện trở r1=5 r2=10 r3=15 được mắc tiếp nối đuôi nhau nhau vào hiệu điện thế 12v vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#điện #trở #r15 #r210 #r315 #được #mắc #nối #tiếp #nhau #vào #hiệu #điện #thế #12v