Contents

Mẹo về Biểu hiện mới của chủ nghĩa tư bản độc quyền ngày này 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Biểu hiện mới của chủ nghĩa tư bản độc quyền ngày này được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-15 21:44:08 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

117

(Last Updated On: 02/04/2022)

Nội dung chính

  • 1. Nguyên nhân hình thành tư bản độc quyền
  • 2. Bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền
  • 3. Đặc điểm kinh tế tài chính cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền
  • a) Sự triệu tập sản xuất và sự thống trị của những tổ chức triển khai độc quyền
  • b) Tư bản tài chính và bọn đầu sỏ tài chính
  • c) Xuất khẩu tư bản
  • d)   Sự phân loại toàn thế giới về mặt kinh tế tài chính Một trong những liên minh độc quyền quốc tế
  • e)  Sự phân loại toàn thế giới về mặt lãnh thổ Một trong những cường quốc đế quốc

Chủ nghĩa tư bản độc quyền là gì? Nguyên nhân hình thành tư bản độc quyền và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền; điểm lưu ý kinh tế tài chính cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền 

1. Nguyên nhân hình thành tư bản độc quyền

Theo Lênin “tự do đối đầu đối đầu đẻ ra triệu tập sản xuất và sự triệu tập sản xuất này, khi tăng trưởng tới một mức độ nhất định, lại dẫn tới độc quyền”.

Sự độc quyền hay sự thống trị của tư bản độc quyền là cơ sở của chủ nghĩa tư bản độc quyền. Sự xuất hiện của tư bản độc quyền do những nguyên nhân hầu hết sau này:

Một là, sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất dưới tác dụng của tiến bộ khoa học – kỹ thuật, làm xuất hiện những ngành sản xuất mới mà ngay từ trên đầu đã là những ngành có trình độ tích tụ cao. Đó là những xí nghiệp lớn, yên cầu những hình thức kinh tế tài chính tổ chức triển khai mới.

Hai là, đối đầu đối đầu tự do, một mặt, buộc những nhà tư bản phải tăng cấp cải tiến kỹ thuật, tăng quy mô tích luỹ; mặt khác, dẫn đến nhiều doanh nghiệp nhỏ, trình độ kỹ thuật kém hoặc bị những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh mạnh hơn thôn tính, hoặc phải link với nhau để tại vị trong đối đầu đối đầu. Vì vậy, xuất hiện một số trong những xí nghiệp tư bản lớn nắm vị thế thống trị một ngành hay trong một số trong những ngành công nghiệp.

Ba là, khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ kinh tế tài chính làm cho nhiều xí nghiệp nhỏ và vừa bị phá sản; một số trong những sống sót phải thay đổi kỹ thuật để thoát khỏi khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ, do đó thúc đẩy quy trình triệu tập sản xuất. Tín dụng tư bản chủ nghĩa mở rộng, trở thành đòn kích bẩy mạnh mẽ và tự tin thúc đẩy triệu tập sản xuất.

Bốn là, những xí nghiệp và tập đoàn lớn lớn có tiềm lực kinh tế tài chính mạnh tiếp tục đối đầu đối đầu với nhau ngày càng quyết liệt, khó phân thắng bại, vì thế phát sinh Xu thế thỏa hiệp, từ đó hình thành những tổ chức triển khai độc quyền.

2. Bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền

Chủ nghĩa tư bản đối đầu đối đầu tự do tăng trưởng đến độ nhất định thì xuất hiện những tổ chức triển khai độc quyền. Lúc góp vốn đầu tư bản độc quyền chỉ có trong một số trong những ngành, một số trong những nghành của nền kinh tế thị trường tài chính. Hơn nữa, sức mạnh kinh tế tài chính của những tổ chức triển khai độc quyền cũng chưa thật to. Tuy nhiên, sau này, sức mạnh mẽ và tự tin của những tổ chức triển khai độc quyền đã được nhân lên nhanh gọn và từng bước chiếm vị thế chi phối trong toàn nền kinh tế thị trường tài chính. Chủ nghĩa tư bản bước sang quy trình tăng trưởng mới – chủ nghĩa tư bản độc quyền.

Xét về bản chất, chủ nghĩa tư bản độc quyền là một nấc thang tăng trưởng mới của chủ nghĩa tư bản.

Chủ nghĩa tư bản độc quyền là chủ nghĩa tư bản trong số đó ở hầu hết những ngành, những nghành của nền kinh tế thị trường tài chính tồn tại những tổ chức triển khai tư bản độc quyền và chúng chi phối sự tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế thị trường tài chính.

Nếu trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản đối đầu đối đầu tự do, sự phân hóa Một trong những nhà tư bản chưa thực sự thâm thúy nên quy luật thống trị của thời kỳ này là quy luật lợi nhuận trung bình, còn trong chủ nghĩa tư bản độc quyền, quy luật thống trị là quy luật lợi nhuận độc quyền.

Sự Ra đời của chủ nghĩa tư bản độc quyền vẫn không làm thay đổi được bản chất của chủ nghĩa tư bản. Bản thân quy luật lợi nhuận độc quyền cũng chỉ là một hình thái biến tướng của quy luật giá trị thặng dư.

3. Đặc điểm kinh tế tài chính cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền

Có thể khái quát một số trong những điểm lưu ý kinh tế tài chính cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền như sau:

a) Sự triệu tập sản xuất và sự thống trị của những tổ chức triển khai độc quyền

Tích tụ và triệu tập sản xuất cao dẫn đến hình thành những tổ chức triển khai độc quyền.

Tổ chức độc quyền là liên minh Một trong những nhà tư bản lớn để triệu tập vào trong tay một phần lớn (thậm chí còn toàn bộ) thành phầm của một ngành, được cho phép liên minh này phát huy ảnh hưởng quyết định hành động đến quy trình sản xuất và lưu thông của ngành đó.

Những liên minh độc quyền, thoạt đầu hình thành theo sự link ngang, tức là yếu tố link những doanh nghiệp trong cùng ngành, dưới những hình thức cácten, xanhđica, tờrớt.

Cácten là hình thức tổ chức triển khai độc quyền nhờ vào sự ký kết hiệp định Một trong những xí nghiệp thành viên để thoả thuận với nhau về giá cả, quy mô sản lượng, thị trường tiêu thụ, kỳ hạn thanh toán… còn việc sản xuất và tiêu thụ thành phầm vẫn do bản thân mỗi thành viên thực thi.

Xanhđica là hình thức tổ chức triển khai độc quyền trong số đó việc tiêu thụ thành phầm do một ban quản trị chung đảm nhiệm, nhưng sản xuất vẫn là việc làm độc lập của mỗi thành viên.

Cácten và xanhđica dễ bị phá vỡ khi tương quan lực lượng thay đổi. Vì vậy, một hình thức độc quyền mới Ra đời là tờrớt. Tờrớt thống nhất cả việc sản xuất và tiêu thụ vào tay một ban quản trị chung, còn những thành viên trở thành những cổ đông.

Tiếp đó, xuất hiện sự link dọc, nghĩa là yếu tố link không riêng gì có những xí nghiệp lớn mà cả những xanhđica, tờrớt… thuộc những ngành rất khác nhau nhưng có liên quan với nhau về kinh tế tài chính và kỹ thuật, hình thành những côngxoócxiom.

Từ thời gian giữa thế kỷ XX tăng trưởng một kiểu liên  kết  mới  –  link đa ngành – hình thành những cônglômêrat (conglomerat) hay consơn (concern) khổng lồ tóm gọn nhiều công ty, xí nghiệp thuộc những ngành công nghiệp rất rất khác nhau, đồng thời gồm có cả  vận  tải, thương mại, ngân hàng nhà nước và những  dịch vụ khác, v.v..

Nhờ nắm được vị thế thống trị trong nghành nghề sản xuất và lưu thông, những tổ chức triển khai độc quyền hoàn toàn có thể định ra giá cả độc quyền. Giá cả độc quyền là giá cả thành phầm & hàng hóa có sự chênh lệch rất rộng so với giá cả sản xuất. Họ định ra giá cả độc quyền cao hơn giá cả sản xuất riêng với những thành phầm & hàng hóa mà người ta bán ra và giá cả  độc quyền thấp dưới giá cả sản xuất riêng với những thành phầm & hàng hóa mà người ta mua, trước hết là nguyên vật tư. Qua đó họ thu được lợi nhuận độc quyền.

Tuy nhiên, giá cả độc quyền không thủ tiêu được tác động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư. Vì xét toàn bộ xã hội thì tổng giá cả vẫn bằng  tổng số giá trị và tổng lợi nhuận vẫn bằng tổng mức thặng dư trong những nước tư bản chủ nghĩa. Những thứ mà những tổ chức triển khai độc quyền kếch xù thu được cũng là những thứ mà những tầng lớp tư sản vừa và nhỏ, nhân dân lao động ở những nước tư bản chủ nghĩa và nhân dân ở những nước thuộc địa và phụ thuộc mất đi.

b) Tư bản tài chính và bọn đầu sỏ tài chính

Tích tụ, triệu tập tư bản trong ngân hàng nhà nước dẫn đến việc hình thành những tổ chức triển khai độc quyền trong ngân hàng nhà nước. Từ chỗ làm trung gian trong việc thanh toán và tín dụng thanh toán, nay do nắm được phần lớn tư bản tiền tệ trong xã hội, ngân hàng nhà nước đang trở thành người dân có quyền lực tối cao vạn năng chi phối những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt kinh tế tài chính – xã hội.

Các tổ chức triển khai độc quyền ngân hàng nhà nước cho những tổ chức triển khai độc quyền công nghiệp vay và nhận gửi những số tiền lớn của những tổ chức triển khai độc quyền công nghiệp trong thuở nào gian dài, nên quyền lợi của chúng xoắn xuýt với nhau, hai bên đều quan tâm đến hoạt động và sinh hoạt giải trí của nhau, tìm cách xâm nhập vào nhau. Từ đó hình thành một loại tư bản mới gọi là tư bản tài chính.

Tư bản tài đó đó là yếu tố xâm nhập và dung hợp vào nhau giữa tư bản độc quyền ngân hàng nhà nước và tư bản độc quyền trong công nghiệp.

Bọn đầu sỏ tài chính (trùm tư bản tài chính) thiết lập sự thống trị của tớ thông qua “chính sách tham gia”. Thực chất của chính sách tham gia là một nhà tư bản tài chính hoặc một tập đoàn lớn lớn tài chính, nhờ nắm được số Cp khống chế mà chi phối được công ty gốc hay “công ty mẹ”, rồi qua công ty mẹ chi phối những công ty phụ thuộc hay những “công ty con”, những công ty nó lại chi phối những “công ty cháu” v.v.. Bởi vậy, với một số trong những tư bản nhất định, một trùm tư bản tài chính hoàn toàn có thể chi phối được những nghành sản xuất rất rộng.

c) Xuất khẩu tư bản

Xuất khẩu thành phầm & hàng hóa là mang thành phầm & hàng hóa ra quốc tế để thực thi giá trị và giá trị thặng dư, còn xuất khẩu tư bản là xuất khẩu giá trị ra quốc tế (góp vốn đầu tư tư bản ra quốc tế) nhằm mục đích mục tiêu chiếm đoạt giá trị thặng dư ở những nước nhập khẩu tư bản đó.

Xuất khẩu tư bản trở thành tất yếu, vì trong những nước tư bản chủ nghĩa tăng trưởng đã tích luỹ được một khối lượng tư bản lớn và phát sinh tình trạng “thừa tư bản”. Tình trạng thừa này sẽ không còn phải là thừa tuyệt đối, mà là thừa tương đối, nghĩa là không tìm kiếm được nơi góp vốn đầu tư có lợi nhuận cao ở trong nước. Tiến bộ kỹ thuật ở những nước này đã dẫn đến tăng cấu trúc hữu cơ của tư bản và hạ thấp tỷ suất lợi nhuận; trong lúc đó, ở những nước kém tăng trưởng về kinh tế tài chính, nhất là ở những nước thuộc địa, dồi dào nguyên vật tư và nhân công giá rẻ nhưng lại thiếu vốn và kỹ thuật.

Do triệu tập trong tay một khối lượng tư bản khổng lồ nên việc xuất khẩu tư bản ra quốc tế trở thành một nhu yếu tất yếu của những tổ chức triển khai độc quyền.

Xét về hình thức góp vốn đầu tư, hoàn toàn có thể phân loại xuất khẩu tư bản thành xuất khẩu tư bản trực tiếp và xuất khẩu tư bản gián tiếp. Xuất khẩu tư bản trực tiếp là đưa tư bản ra quốc tế để trực tiếp kinh lệch giá lợi nhuận cao. Xuất khẩu tư bản gián tiếp là cho vay vốn ngân hàng để thu lợi tức.

Việc xuất khẩu tư bản là yếu tố mở rộng quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ra quốc tế, là công cụ hầu hết để bành trướng sự thống trị của tư bản tài chính ra toàn toàn thế giới. Tuy nhiên, việc xuất khẩu tư bản, về khách quan có những tác động tích cực đến nền kinh tế thị trường tài chính những nước nhập khẩu, như thúc đẩy quy trình chuyển kinh tế tài chính tự cung tự túc tự cấp thành kinh tế tài chính thành phầm & hàng hóa, thúc đẩy sự chuyển biến từ cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính thuần nông thành cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính nông – công nghiệp, tuy nhiên cơ cấu tổ chức triển khai này còn què quặt, lệ thuộc vào kinh tế tài chính của chính quốc.

d)   Sự phân loại toàn thế giới về mặt kinh tế tài chính Một trong những liên minh độc quyền quốc tế

Việc xuất khẩu tư bản tăng thêm về quy mô và mở rộng phạm vi tất yếu dẫn đến việc phân loại toàn thế giới về mặt kinh tế tài chính, nghĩa là phân loại nghành góp vốn đầu tư tư bản, phân loại thị trường toàn thế giới Một trong những tổ chức triển khai độc quyền. Cuộc đấu tranh giành thị trường tiêu thụ, nguồn nguyên vật tư và nghành góp vốn đầu tư có lợi nhuận cao ở quốc tế trở nên nóng giãy. Những cuộc đụng đầu trên trường quốc tế Một trong những tổ chức triển khai độc quyền có sức mạnh kinh tế tài chính hùng hậu dẫn đến những cuộc đối đầu đối đầu quyết liệt giữa chúng, tất yếu dẫn đến Xu thế thỏa hiệp, ký kết hiệp định để củng cố vị thế độc quyền của chúng trong những nghành và những thị trường nhất định. Từ đó hình thành những liên minh độc quyền quốc tế, những tập đoàn lớn lớn xuyên vương quốc…

e)  Sự phân loại toàn thế giới về mặt lãnh thổ Một trong những cường quốc đế quốc

Khi góp vốn đầu tư ra quốc tế, nhất là ở những nước thuộc địa và phụ thuộc, tư bản độc quyền không riêng gì có thu được lợi nhuận độc quyền không thôi mà là “siêu lợi nhuận độc quyền” do có những Đk thuận tiện mà tại chính quốc không đã có được như nguồn nguyên vật tư dồi rào giá rẻ hoặc lấy không, giá nhân công rẻ mạt…Do đó luôn trình làng sự đối đầu đối đầu quyết liệt Một trong những tổ chức triển khai độc quyền thuộc những vương quốc rất khác nhau. Điều này yên cầu có sự can thiệp của nhà nước nhằm mục đích tương hỗ cho những tổ chức triển khai độc quyền của nước mình giành giật thị trường và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên góp vốn đầu tư nhằm mục đích thu được siêu lợi nhuận độc quyền ở ngoại quốc. Sự can thiệp đó của nhà nước đã biến nó thành một nước đế quốc chủ nghĩa.

Như vậy, chủ nghĩa đế quốc là yếu tố phối hợp giữa yêu cầu vươn ra và thống trị ở quốc tế của tư bản độc quyền với đường lối xâm lăng của nhà nước.

Chủ nghĩa đế quốc là một đặc trưng của chủ nghĩa tư bản độc quyền biểu lộ trong đường lối xâm lược quốc tế, biến những nước này thành khối mạng lưới hệ thống thuộc địa của những cường quốc nhằm mục đích phục vụ yêu cầu thu siêu lợi nhuận độc quyền của tư bản độc quyền.

Lợi ích của việc xuất khẩu tư bản thúc đẩy những cường quốc tư bản đi xâm chiếm những nước khác và lập nên khối mạng lưới hệ thống thuộc địa, vì trên thị trường thuộc địa thuận tiện và đơn thuần và giản dị loại trừ được những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu, thuận tiện và đơn thuần và giản dị nắm được độc quyền nguyên vật tư và thị trường tiêu thụ. Đối với tư bản tài chính, không phải chỉ những nguồn nguyên vật tư đã được tìm ra mới có ý nghĩa, mà cả những nguồn nguyên vật tư hoàn toàn có thể tìm kiếm được cũng rất quan trọng, do đó tư bản tài chính có khuynh hướng mở rộng lãnh thổ kinh tế tài chính và thậm chí còn cả lãnh thổ nói chung. Chủ nghĩa tư bản tăng trưởng càng cao, nhu yếu nguyên vật tư càng lớn, sự đối đầu đối đầu càng nóng giãy thì cuộc đấu tranh để giành giật thuộc địa giữa chúng càng quyết liệt.

Bước vào thế kỷ XX, việc phân loại toàn thế giới về mặt lãnh thổ Một trong những đế quốc tư bản Ra đời sớm đã hoàn thành xong. Nhưng tiếp theo đó những đế quốc Ra đời muộn hơn đấu tranh đòi chia lại toàn thế giới. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến những cuộc Chiến tranh toàn thế giới lần thứ nhất 1914 – 1918 và lần thứ hai 1939 – 1945, và những xung đột nóng ở nhiều khu vực trên toàn thế giới…

(Tài liệu tìm hiểu thêm: Giáo trình Kinh tế chính trị Mác Lênin)

Reply
2
0
Chia sẻ

Clip Biểu hiện mới của chủ nghĩa tư bản độc quyền ngày này ?

You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Biểu hiện mới của chủ nghĩa tư bản độc quyền ngày này tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Biểu hiện mới của chủ nghĩa tư bản độc quyền ngày này miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Biểu hiện mới của chủ nghĩa tư bản độc quyền ngày này miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Biểu hiện mới của chủ nghĩa tư bản độc quyền ngày này

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Biểu hiện mới của chủ nghĩa tư bản độc quyền ngày này vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Biểu #hiện #mới #của #chủ #nghĩa #tư #bản #độc #quyền #ngày #nay