Mẹo về Bóng tối là nơi nằm ở vị trí vật cản không sở hữu và nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Bóng tối là nơi nằm ở vị trí vật cản không sở hữu và nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới được Update vào lúc : 2022-04-24 06:21:09 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

148

Lời giải chuẩn nhất cho vướng mắc: “ Bóng tối nằm ở vị trí phía sau vật cản… ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới. ” và phần kiến thức và kỹ năng mở rộng thú vị do TOP TÀI LIỆU biên soạn là tài liệu hay dành riêng cho những bạn học viên và thầy cô giáo tìm hiểu thêm

Câu hỏi

Bóng tối nằm ở vị trí phía sau vật cản… ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.
A. Nhận được
B. Không nhận được
C. Có thể nhận được

D. Có thể không sở hữu và nhận được

Với bộ Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 3 có đáp án năm 2022 (phần 2) sẽ hỗ trợ học viên khối mạng lưới hệ thống lại kiến thức và kỹ năng bài học kinh nghiệm tay nghề và ôn luyện để đạt kết quả cao trong những bài thi môn Vật Lí lớp 6.

Câu 1: Bóng tối là:

 • Vùng nằm sau vật chắn sáng và không còn ánh sáng chiếu tới
 • Vùng chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng
 • Vùng vừa có ánh sáng chiếu tới vừa là bóng đen
 • Vùng nằm cạnh vật chắn sáng
 • Lời giải:

  Bóng tối nằm phía sau vật cản và không sở hữu và nhận được ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới

  Đáp án cần chọn là: A

  Câu 2: Thế nào là vùng bóng tối?

 • Là vùng không sở hữu và nhận được ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới
 • Là vùng chỉ nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng tới
 • Là vùng nhận được ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới
 • Là vùng nằm phía trước vật cản
 • Lời giải:

  Bóng tối nằm phía sau vật cản và không sở hữu và nhận được ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới

  Đáp án cần chọn là: A

  Câu 3: Bóng nửa tối là:

 • Vùng nằm sau vật chắn sáng và không còn ánh sáng chiếu tới
 • Vùng chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng
 • Vùng được chiếu sáng khá đầy đủ
 • Vùng nằm cạnh vật chắn sáng
 • Lời giải:

  Bóng nửa tối nằm phía sau vật cản và nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới.

  Đáp án cần chọn là: B

  Câu 4: Thế nào là vùng nửa tối?

 • Là vùng không sở hữu và nhận được ánh sáng từ nhuồn sáng chiếu tới.
 • Là vùng nằm phía sau vật cản, chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng.
 • Là vùng chỉ nhận được ánh sáng phát ra từ nguồn sáng yếu.
 • Là vùng nằm phía trước vật cản, chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng.
 • Lời giải:

  Bóng nửa tối nằm phía sau vật cản và nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới.

  Đáp án cần chọn là: B

  Câu 5: Chọn phát biểu sai. Vật cản sáng (chắn sáng) là vật?

 • Không cho ánh sáng truyền qua
 • Đặt trước mắt người xem
 • Cản đường truyền của ánh sáng
 • Cho ánh sáng truyền qua
 • Lời giải:

  A, B, C – đúng

  D – sai vì vật chắn sáng không cho ánh sáng truyền qua

  Đáp án cần chọn là: D

  Câu 6: Chọn phát biểu đúng. Vật cản sáng (chắn sáng) là vật?

 • Không cho ánh sáng truyền qua
 • Đặt sau người xem
 • Cho một phần ánh sáng truyền qua
 • Cho ánh sáng truyền qua
 • Lời giải:

  A – đúng

  B – sai vì vật chắn sáng đặt trước mắt người xem

  C, D – sai vì vật chắn sáng không cho ánh sáng truyền qua

  Đáp án cần chọn là: A

  Câu 7: Ban đêm, trong phòng chỉ có một ngọn đèn. Giơ bàn tay chắn giữa ngọn đèn và bức tường, ta quan sát thấy trên bức tường?

 • Một vùng tối hình bàn tay
 • Vùng sáng được chiếu sáng khá đầy đủ
 • Một vùng bóng tối tròn
 • Một vùng tối hình bàn tay, xung quanh có viền mờ hơn
 • Lời giải:

  Bàn tay chắn giữa ngọn đèn và bức tường đóng vai trò là vật chắn sáng, trên tường (đóng vai trò là màn) sẽ xuất hiện bóng tối và bóng nửa tối của bàn tay tức là một vùng tối hình bàn tay, xung quanh có viền mờ hơn.

  Hình dạng của bóng tối và bóng nửa tối giống bàn tay là vì những tia sáng truyền theo đường thẳng.

  Đáp án cần chọn là: D

  Câu 8: Hiện tượng nguyệt thực xẩy ra khi:

 • Trái đất bị Mặt Trăng che khuất
 • Không có ánh sáng
 • Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất
 • Mặt Trời bị Trái Đất che khuất
 • Lời giải:

  Nguyệt thực xẩy ra khi Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất không được Mặt Trời chiếu sáng

  Đáp án cần chọn là: C

  Câu 9: Khi Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất thì xẩy ra hiện tượng kỳ lạ:

 • Nhật thực
 • Nguyệt thực
 • Thủy triều
 • Không có hiện tượng kỳ lạ gì
 • Lời giải:

  Nguyệt thực xẩy ra khi Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất không được Mặt Trời chiếu sáng

  Đáp án cần chọn là: B

  Câu 10: Hiện tượng nhật thực xẩy ra khi:

 • Mặt Trăng nằm trong tâm Mặt Trời và Trái Đất
 • Mặt Trời nằm trong tâm Trái Đất và Mặt Trăng
 • Trái Đất nằm trong tâm Mặt Trời và Mặt Trăng
 • Mặt Trăng nằm trong vùng tối của Trái Đất
 • Lời giải:

  Nguyệt thực xẩy ra khi Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất không được Mặt Trời chiếu sáng

  Đáp án cần chọn là: A

  Câu 11: Khi Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất thì xẩy ra hiện tượng kỳ lạ:

 • Nhật thực
 • Nguyệt thực
 • Thủy triều
 • Không có hiện tượng kỳ lạ gì
 • Lời giải:

  Nhật thực toàn phần (hay một phần) quan sát được ở đoạn có bóng tối (hay bóng nửa tối) của Mặt Trăng trên Trái Đất.

  Đáp án cần chọn là: A

  Câu 12: Khi có hiện tượng kỳ lạ nhật thực và hiện tượng kỳ lạ nguyệt thực, vị trí tương đối của Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng ra làm sao?

 • Tạo với nhau một góc 90 độ
 • Nằm trên một đường thẳng
 • Nằm trên một cung tròn
 • Tạo với nhau một góc 60 độ
 • Lời giải:

  Nhật thực:

  Nguyệt thực:

  Ta thấy khi có hiện tượng kỳ lạ nhật thực và hiện tượng kỳ lạ nguyệt thực: Trái đất, mặt trời và mặt trăng nằm trên cùng một đường thẳng.

  Trong hiện tượng kỳ lạ nhật thực: Mặt trăng nằm trong mức chừng giữa trái đất và mặt trời.

  Trong hiện tượng kỳ lạ nguyệt thực: trái đất nằm trong mức chừng giữa mặt trăng và mặt trời.

  Đáp án cần chọn là: B

  Câu 13: Chọn câu vấn đáp đúng:

  Hiện tượng nhật thực xẩy ra khi:

 • Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất thẳng hàng theo thứ tự.
 • Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng thẳng hàng theo thứ tự.
 • Trái Đất không ở trong vùng bóng đen hay vùng nửa tối của Mặt Trăng.
 • B và C đúng.
 • Lời giải:

  Nhật thực:

  Hiện tượng nhật thực xẩy ra khi Mặt Trời, Mặt Trăng và Trái Đất thẳng hàng theo thứ tự

  Đáp án cần chọn là: A

  Câu 14: Chọn câu vấn đáp đúng:

  Hiện tượng nguyệt thực xẩy ra khi:

 • Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất thẳng hàng theo thứ tự.
 • Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng thẳng hàng theo thứ tự.
 • Trái Đất không ở trong vùng bóng đen hay vùng nửa tối của Mặt Trăng
 • B và C đúng.
 • Lời giải:

  Nguyệt thực:

  Hiện tượng nguyệt thực xẩy ra khi Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng thẳng hàng theo thứ tự.

  Đáp án cần chọn là: B

  Câu 15: Tại một nơi, có xẩy ra nhật thực một phần, khi đó:

 • Người ở đó không nhìn thấy Mặt Trăng
 • Người ở đó chỉ nhìn thấy một phần Mặt Trời
 • Ở đó nằm trong vùng bóng tối của Mặt Trăng
 • Người ở đó không nhìn thấy Mặt Trăng lẫn Mặt Trời
 • Lời giải:

  Ta có: Nhật thực toàn phần (hay một phần) quan sát được ở đoạn có bóng tối (hay bóng nửa tối) của Mặt Trăng trên Trái Đất.

  ⇒ Tại một nơi, có xẩy ra nhật thực một phần thì ở đó nằm trong vùng bóng nửa tối và chỉ nhìn thấy một phần Mặt Trời

  Đáp án cần chọn là: B

  Câu 16: Chọn câu đúng:

 • Tại một nơi, có xẩy ra nhật thực một phần, người ở đó không nhìn thấy Mặt Trăng
 • Tại một nơi, có xẩy ra nhật thực một phần, người ở đó chỉ nhìn thấy một phần Mặt Trời
 • Tại một nơi, có xẩy ra nhật thực một phần, ở đó nằm trong vùng bóng tối của Mặt Trăng
 • Tại một nơi, có xẩy ra nhật thực một phần, người ở đó không nhìn thấy Mặt Trăng lẫn Mặt Trời
 • Lời giải:

  Ta có: Nhật thực toàn phần (hay một phần) quan sát được ở đoạn có bóng tối (hay bóng nửa tối) của Mặt Trăng trên Trái Đất.

  ⇒ Tại một nơi, có xẩy ra nhật thực một phần thì ở đó nằm trong vùng bóng nửa tối và chỉ nhìn thấy một phần Mặt Trời

  Đáp án cần chọn là: B

  Câu 17: Trong lớp học, người ta lắp nhiều bóng đèn cùng loại ở những vị trí rất khác nhau nhằm mục đích mục tiêu gì?

 • Các vị trí đều đủ độ sáng thiết yếu
 • Học sinh không biến thành lóa khi nhìn lên bảng
 • Tránh bóng đen và bóng mờ của người hoặc tay
 • Cả A, B và C
 • Lời giải:

  Việc lắp đặt bóng đèn thắp sáng trong những lớp học phải thoả mãn những yêu cầu: Phải đủ độ sáng thiết yếu, học viên ngồi ở dưới không biến thành chói khi nhìn lên bảng đen, tránh những bóng tối và bóng nửa tối trên trang giấy mà tay học viên khi viết hoàn toàn có thể tạo ra.

  Trong ba yêu cầu trên, nếu dùng một bóng đèn lớn chỉ hoàn toàn có thể thoả mãn yêu cầu thứ nhất mà không thoả mãn được hai yêu cầu còn sót lại, do vậy phải dùng nhiều bóng đèn lắp ở những vị trí thích hợp để thoả mãn được cả ba yêu cầu trên.

  Đáp án cần chọn là: D

  Câu 18: Trong những phòng mổ ở bệnh viện, người ta thường dùng một khối mạng lưới hệ thống gồm nhiều đèn. Theo em mục tiêu chính của việc này là:

 • Dùng nhiều đèn để thu được ánh sáng mạnh phát ra từ những bóng đèn.
 • Dùng nhiều đèn để tránh hiện tượng kỳ lạ xuất hiện những bóng đen.
 • Cả A và B đều đúng.
 • Cả A và B đều sai.
 • Lời giải:

  Trong những phong mổ ở bệnh viện, người ta thường dùng một khối mạng lưới hệ thống gồm nhiều đèn để tránh hiện tượng kỳ lạ xuất hiện những bóng đen.

  Đáp án cần chọn là: B

  Câu 19: Khi có hiện tượng kỳ lạ nhật thực toàn phần xẩy ra, ta thấy:

 • Mặt đất bị che khuất hoàn toàn tia nắng Mặt Trời
 • Mặt Trời bị che khuất hoàn toàn, xung quanh có tai lửa
 • Mật Trời bị che khuất và không thấy tia sáng nào của Mặt Trời
 • Một phần Mặt Trời bị che khuất, phần còn sót lại là bóng nửa tối
 • Lời giải:

  Khi có hiện tượng kỳ lạ nhật thực toàn phần xẩy ra, ta thấy Mặt Trời bị che khuất hoàn toàn, xung quanh có tai lửa

  Đáp án cần chọn là: B

  Câu 20: Chọn câu đúng:

 • Khi có hiện tượng kỳ lạ nhật thực toàn phần xẩy ra, mặt đất bị che khuất hoàn toàn tia nắng Mặt Trời
 • Khi có hiện tượng kỳ lạ nhật thực toàn phần xẩy ra, Mặt Trời bị che khuất hoàn toàn, xung quanh có tai lửa
 • Khi có hiện tượng kỳ lạ nhật thực toàn phần xẩy ra, Mặt Trời bị che khuất và không thấy tia sáng nào của Mặt Trời
 • Khi có hiện tượng kỳ lạ nhật thực toàn phần xẩy ra, một phần Mặt Trời bị che khuất, phần còn sót lại là bóng nửa tối
 • Lời giải:

  Khi có hiện tượng kỳ lạ nhật thực toàn phần xẩy ra, ta thấy Mặt Trời bị che khuất hoàn toàn, xung quanh có tai lửa

  Đáp án cần chọn là: B

  Câu 21: Khi có hiện tượng kỳ lạ nguyệt thực toàn phần xẩy ra ta thấy:

 • Mặt Trăng bị che khuất hoàn toàn tia nắng Mặt Trời
 • Mặt Trăng bị che khuất hoàn toàn, xung quanh có tai lửa
 • Mặt trăng bị che khuất hoàn toàn và không thấy tia sáng nào của Mặt Trời
 • Một phần Mặt Trăng bị che khuất, phần còn sót lại là bóng nửa tối
 • Lời giải:

  Khi có hiện tượng kỳ lạ nguyệt thực toàn phần xẩy ra, ta thấy: Mặt Trăng bị che khuất hoàn toàn, xung quanh có tai lửa

  Đáp án cần chọn là: B

  Câu 22: Hiện tượng xẩy ra khi Mặt Trăng đi vào vùng bóng đen của Trái Đất là hiện tượng kỳ lạ:

 • Nhật thực
 • Nguyệt thực
 • Nhật thực hoặc nguyệt thực
 • Không có hiện tượng kỳ lạ gì
 • Lời giải:

  Khi có hiện tượng kỳ lạ nguyệt thực toàn phần xẩy ra, ta thấy: Mặt Trăng bị che khuất hoàn toàn, xung quanh có tai lửa

  Đáp án cần chọn là: B

  Câu 23: Chọn phương án vấn đáp sai.

  Ở Bích Hòa có nhật thực một phần khi:

 • Ở đó chỉ thấy một phần Mặt Trời
 • Ở đó bị Mặt Trăng chắn một phần ánh sáng từ Mặt Trời truyền tới
 • Ở đó nằm trong vùng bóng nửa tối của Mặt Trăng, người ta chỉ nhìn thấy một phần Mặt Trời
 • Ở đó chỉ thấy một phần Mặt Trăng
 • Lời giải:

  Để quan sát được nhật thực một phần, ta phải ở trong phần bóng nửa tối của Mặt Trăng, khi đó ta chỉ thấy một phần của Mặt Trời

  ⇒ Phương án D – sai

  Đáp án cần chọn là: D

  Câu 24: Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nhật thực?

 • Ban đêm, khi Mặt Trời bị nửa kia của Trái Đất che khuất nên ánh sáng mặt trời không đến được nơi ta đứng.
 • Ban ngày, khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, không cho ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống mặt đất nơi ta đứng.
 • Ban ngày, khi Trái Đất che khuất Mặt Trăng.
 • Ban đêm, khi Trái Đất che khuất Mặt Trăng.
 • Lời giải:

  Đứng trên mặt đất, trường hợp ta thấy có nhật thực là ban ngày, khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, không cho ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt đất nơi ta đứng

  Đáp án cần chọn là: B

  Câu 25: Chọn phương án đúng nhất.

  Để Tp Hà Nội Thủ Đô hoàn toàn có thể quan sát đươc hiện tượng kỳ lạ nguyệt thực thì:

 • Tp Hà Nội Thủ Đô đang là ban đêm và Mặt Trăng đang trong vùng bóng tối của Trái Đất, khi đó Mặt Trăng và cả Tp Hà Nội Thủ Đô đều không được chiếu sáng
 • Trái Đất che kín Mặt Trăng
 • Mặt Trăng nằm trong vùng bóng đen của Trái Đất, nó không được Mặt Trời chiếu sáng.
 • Tp Hà Nội Thủ Đô đó đang là ban đêm và không nhìn thấy Mặt Trăng
 • Lời giải:

  Để Tp Hà Nội Thủ Đô hoàn toàn có thể quan sát đươc hiện tượng kỳ lạ nguyệt thực thì: Tp Hà Nội Thủ Đô đang là ban đêm và Mặt Trăng đang trong vùng bóng tối của Trái Đất, khi đó Mặt Trăng và cả Tp Hà Nội Thủ Đô đều không được chiếu sáng

  Đáp án cần chọn là: A

  Câu 26: Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nguyệt thực?

 • Ban đêm, khi nơi ta đứng không sở hữu và nhận được ánh sáng Mặt Trời.
 • Khi Mặt Trời che khuất Mặt Trăng, không cho ánh sáng từ Mặt Trăng tới Trái Đất.
 • Ban đêm, khi Mặt Trăng không sở hữu và nhận được ánh sáng từ Mặt Trời vì bị Trái Đất che khuất.
 • Cả A, B, C đều sai
 • Lời giải:

  Đứng trên mặt đất, trường hợp ta thấy có nguyệt thực là ban đêm, khi Mặt Trăng không sở hữu và nhận được ánh sáng từ Mặt Trời vì bị Trái Đất che khuất.

  Đáp án cần chọn là: C

  Reply
  2
  0
  Chia sẻ

  Video Bóng tối là nơi nằm ở vị trí vật cản không sở hữu và nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới ?

  You vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Bóng tối là nơi nằm ở vị trí vật cản không sở hữu và nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới tiên tiến và phát triển nhất

  Chia Sẻ Link Download Bóng tối là nơi nằm ở vị trí vật cản không sở hữu và nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới miễn phí

  Hero đang tìm một số trong những ShareLink Download Bóng tối là nơi nằm ở vị trí vật cản không sở hữu và nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới Free.

  Thảo Luận vướng mắc về Bóng tối là nơi nằm ở vị trí vật cản không sở hữu và nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bóng tối là nơi nằm ở vị trí vật cản không sở hữu và nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Bóng #tối #là #nơi #nằm #ở #vật #cản #không #nhận #được #ánh #sáng #từ #nguồn #sáng #truyền #tới