Contents

Mẹo về Cách chia số thập phân cho số tự nhiên 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Cách chia số thập phân cho số tự nhiên được Update vào lúc : 2022-05-13 11:05:08 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

54

Chia một số trong những thập phân cho một số trong những thập phân

Nội dung chính

 • Bài tập -Chia một số trong những thập phân cho một số trong những tự nhiên ( Sách giáo khoa -Trang 64)
 • Bài tập ôn luyện
 • Ôn luyện – Chia một số trong những thập phân cho một số trong những tự nhiên
 • Lời kết

Quy tắc: Muốn chia một số trong những thập phân cho một số trong những thập phân ta làm như sau:

– Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.

– Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực thi phép chia như chia cho số tự nhiên.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) (13,11:2,3) b) (31,25:1,25)

Cách giải:

a) Ta đặt tính rồi làm như sau:

Vậy (13,11:2,3 = 5,7).

b) Ta đặt tính rồi làm như sau:

Vậy (31,25:1,25 = 25).

Chú ý: Khi chuyển dấu phẩy sang phải mà không đủ chữ số, ta thấy thiếu bao nhiêu chữ số thì thêm vào đó bấy nhiêu chữ số (0).

2. Chia một số trong những thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001; …

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) (3,75:0,1) b) (12,41:0,01)

Cách giải

Quy tắc: Muốn chia một số trong những thập phân cho (0,1;,,0,01;,,0,001;…) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, … chữ số.

Nhận xét: Khi chia một số trong những thập phân cho (0,1;,,0,01;,,0,001;…) ta được kết quả bằng với việc nhân số thập phân đó với (10;,,100;,,1000;…).

Ví dụ: Tính nhẩm:

(beginarrayla),,3,55:0,1 quad quad quad quad quad quad &; c),4,68:0,001\b),,0,27:0,01 quad quad quad quad & d),52,5:0,0001endarray)

Cách giải:

(beginarrayla),,3,55:0,1 = 35,5 quad quad quad & c),4,68:0,001 = 4680\b),,0,27:0,01 = 27 quad quad quad ; &d),52,5:0,0001 = 525000endarray).

4. PHÉP CHIA
§15. CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT số Tự NHIÊN
KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Muốn chia một sô’ thập phân cho một sô’ tự nhiên ta làm như sau:
Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.
Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm kiếm được trước lúc lấy chữ sô’ thứ nhất ở phần thập phân của số bị chia đế tiếp tục thực thi phép chia.
Tiếp tục chia với từng chữ số ờ phần thập phân của sô’ bị chia.
8,48
04
08
0
Ví dụ: 8,48 : 4
2,12
Ị • 8 chia 4 được 2, viết 2;
2 nhân 4 bằng 8; 8 trừ 8 bằng 0, viết 0.
Viết dâ’u phẩy vào bên phải 2.
Hạ 4; 4 chia 4 được một, viết 1.
nhân 4 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0 Hạ 8; 8 chia 4 được 2, viết 2.
nhân 4 bằng 8; 8 trừ 8 bằng 0, viết 0.
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
Dặt tính rồi tính: a) 5,28 : 4 b) 95,2 : 68
c) 0,36 : 9 d) 75,52 : 32
Giải
a)
5,28
4
b)
95,2
68
12
1,32
272
1,4
08
0
0
c)
0,36
9
hoặc 0,36
9
d)
75,52
32
03
0,04
036
0,04
115
2,36
36
0
192
0 0 2. Tìm x: a) X X 3 = 8,4 b) 5 X X = 0,25
Giải
a) X X 3 = 8,4 b) 5 X X = 0,25
X = 8,4 : 3 X = 0,25 : 5
X = 2,8 X = 0,05
Tóm tắt
3 giờ: 126,54km 1 giờ: … km?
3. Một người di xe máy trong 3 giờ đi được 126,54km. IIỎỈ trung bình mỗi giờ người dó đi dược bao nhiêu ki-lô-mét?
Giải
Trung bình mỗi giờ người đó đi được:
126,54 : 3 = 42,18 (km)
Đáp sô’: 42,18km

Ví dụ 1: Một sợi dây phơi dài 12,4m, được phân thành 4 đoạn bằng nhau. Vậy mỗi đoạn thẳng dài bao nhiêu mét?

Ta phải thực thi phép chia: 12,4 : 4 = ? (m)

Ta đặt phép tính rồi làm như sau:

 • 12 chia 4 bằng 3, ta viết 3
 • 3 nhân 4 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0, viết 0
 • Viết phẩy vào bên phải 3
 • Hạ 4, 4 chia 4 được một, viết 1
 • 1 nhân 4 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0, viết 0.

Vậy mỗi đoạn của sợi dây phơi dài là : 12,3 : 4 = 3,1 (m)

Ví dụ 2: Hãy đặt tính, rồi tính những phép tính sau:

a, 44,85:13

b, 115,52:16

Qui tắc: Khi muốn chia một số trong những thập phân cho một số trong những tự nhiên, thì ta làm như sau:

 • Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.
 • Viết dấu phẩy vào bên phải của thương đã tìm kiếm được, tiếp theo đó lấy chữ số thứ nhất ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực thi phép chia.
 • Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

Chú ý

 •  Khi chia số thập phân cho số tự nhiên mà còn dư, ta hoàn toàn có thể chia tiếp bằng phương pháp viết thêm chữ số 0 vào bên phải số dư rồi tiếp tục chia.
 •  Ta vẫn hoàn toàn có thể tiếp tục thêm 0 rồi chia tiếp, tuy nhiên thương sẽ là một số trong những rất dài. Đây là phép chia có dư, với những bài dạng này ta sẽ tùy vào đề bài yêu cầu lấy bao nhiêu chữ số ở phần thập phân để xác lập thương.

Ví dụ: 45,56:3

Trên đấy là lý thuyết của bài giảng Chia một số trong những thập phân cho một số trong những tự nhiên. Mời những em học viên và quí phụ huynh cùng tìm hiểu thêm bài giảng do thầy cô giáo của Toppy giảng nhé!

Bài tập -Chia một số trong những thập phân cho một số trong những tự nhiên ( Sách giáo khoa -Trang 64)

Bài Làm:

Câu 2 : Hãy tìm giá trị của x?

Bài Làm:

a) Ta có X x 3 = 8,4

=> X = 8,4 : 3

Vậy X = 2,8

b) 5 x X = 0,25

=>  X = 0,25 : 5

Vậy  X = 0,05

Lời giải:

Trung bình một giờ người đó chạy được số km là:

126,54 : 3 = 42,18 (km)

Đáp số: 42,18 km

Bài tập ôn luyện

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 67,2 : 7

b) 3,44 : 4

c) 42,7 : 7

d) 46,827 : 9

Câu 2: Đặt tính rồi tính:

a) 26,5 : 25

b) 12,24 : 20

Đáp án:

Câu 3: Có 8 bao gạo nặng 243,2 kg. Hỏi 12 bao gạo như vậy khối lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải: 

Mỗi bao gạo có số kg là:

243, 2 : 8 = 30,4 (kg)

Vậy 12 bao gạo có số kg là:

12 x 30,4 = 364,8 (kg)

Vậy đáp số là: 364,8 kg

Ôn luyện – Chia một số trong những thập phân cho một số trong những tự nhiên

Câu 1: Đặt tính rồi tính

Đáp án

Câu 2: Tìm x biết:

 • 5×X=82,7
 • Xx7=47,6
 • Xx8=104,96
 • Đáp án:

  Câu 3: Hãy điền số thích hợp,vào chỗ trống:

  (190,4:8):4+3,5=… 

  Đáp án :              9,45

  Đáp án : 42,18

  Câu 5: Một shop có số gạo nếp nhiều hơn nữa gạo tẻ là 115,6kg. Sau khi bán đi 13,5kg mỗi loại thì số gạo nếp còn sót lại gấp 5 lần số gạo tẻ còn sót lại. Vậy số gạo tẻ, gạo nếp là bao nhiêu?

  Đáp án: Vậy lúc đầu shop đó có 42,4 kg gạo tẻ; có 158 kg gạo nếp

  Câu 6:  Ta có tổng diện tích s quy hoạnh của 15 căn phòng có kích thước bằng nhau là 1447,50 mét vuông. Hỏi 7 căn phòng đó có diện tích s quy hoạnh là bao nhiêu ?

  Đáp án: 675,5m2

  Lời kết

  Sau khi tham gia học xong bài học kinh nghiệm tay nghề Chia một số trong những thập phân cho một số trong những tự nhiên, những em đã đưa ra được đáp án của ví dụ đầu bài chưa? Đáp án mà những em cần tìm là 35,6:4=8,9(cm) . Bài giảng gồm có lý thuyết khá đầy đủ và bài tập phong phú kèm & đáp án đúng chuẩn nhất, mong rằng những em đã tiếp thu được những kiến thức và kỹ năng và vận dụng được vào làm bài tập. Tham khảo thêm những bài giảng khác tại Toppy – nền tảng dạy học trực tuyến uy tín, hiệu suất cao và tận tâm nhất lúc bấy giờ.

  Chúc những em học tập tốt !

  Bài giảng tìm hiểu thêm thêm:

  Dãy số tự nhiên

  Tím số chia

  Chia một số trong những tự nhiên cho một số trong những thập phân

  Nhân một số trong những có tận cùng là chữ số 0

  Reply
  6
  0
  Chia sẻ

  Review Cách chia số thập phân cho số tự nhiên ?

  You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cách chia số thập phân cho số tự nhiên tiên tiến và phát triển nhất

  Share Link Tải Cách chia số thập phân cho số tự nhiên miễn phí

  You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Cách chia số thập phân cho số tự nhiên miễn phí.

  Thảo Luận vướng mắc về Cách chia số thập phân cho số tự nhiên

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách chia số thập phân cho số tự nhiên vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Cách #chia #số #thập #phân #cho #số #tự #nhiên