Contents

Mẹo Hướng dẫn Cách phát âm ed lớp 6 Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cách phát âm ed lớp 6 được Update vào lúc : 2022-04-05 10:10:10 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

49

-Ed là một hậu tố rất phổ cập và cơ bản trong tiếng Anh. Chúng ta dễ phát hiện hậu tố -ed trong những thì quá khứ, thể hoàn thành xong, thể bị động và tính từ. Tùy vào mỗi trường hợp rõ ràng, -ed lại sở hữu cách phát âm rất khác nhau. Đừng quá do dự nhé, nội dung bài viết dưới đây của TOPICA Native sẽ hướng dẫn bạn cách phát âm -ed trong tiếng Anh chuẩn xác nhất.

Nội dung chính

 • 1. Phân biệt âm vô thanh và âm hữu thanh
 • Âm hữu thanh là gì?
 • Âm vô thanh là gì?
 • 2. Cách phát âm -ed trong tiếng Anh
 • Quy tắc phát âm -ed là -/id/
 • Quy tắc phát âm -ed là -/t/
 • Quy tắc phát âm -ed là -/d/
 • 3. Một số mẹo ghi nhớ và lưu ý khi phát âm -ed
 • 4. Bài tập phát âm đuôi ed

1. Phân biệt âm vô thanh và âm hữu thanh

Trước khi tham gia học cách phát âm ed thì bạn nên phải ghi nhận thế nào là âm hữu thanh và âm vô thanh. Trong tiếng Anh có toàn bộ 15 phụ âm hữu thanh và 9 phụ âm vô thanh

Phân biệt âm vô thanh và âm hữu thanh

Âm hữu thanh là gì?

Âm hữu thanh là những âm mà trong lúc nói, hơi thở được xuất phát từ họng, qua lưỡi đến răng rồi đi ra ngoài làm rụng thanh quản. Để kiểm chứng được âm hữu thanh, bạn đặt ngón tay vào cổ họng và thanh hành âm /r/ sẽ có được sự rung rõ rệt.

Các phụ âm hữu thanh trong tiếng Anh gồm có: /b/, /d/, /g/, /δ/, /ʒ/, /dʒ/, /m/, /n/, /ng/, /l/, /r/, /y/, /w/, /v/ và /z/.

Âm vô thanh là gì?

Âm vô thanh là những âm mà cổ họng bạn không rung khi bạn nói, âm sẽ bật ra bằng hơi từ miệng (không phải từ cổ họng) tạo ra tiếng xì, bật hoặc gió. Để xác lập âm vô thanh, hãy đặt tay cách miệng 5cm và phát âm /k/ sẽ có được gió, tiếng xì rõ rệt.

Các phụ âm vô thanh trong tiếng Anh gồm có: /p./, /k/, /f/, /t/ , /s/, /θ/, /ʃ/, /tʃ/, /h/

Hãy thử làm như vậy với những vần âm khác và bạn sẽ “cảm nhận” được sự khác lạ Một trong những âm hữu thanh và âm vô thanh.

Giờ bạn đã biết được sự rất khác nhau giữa âm hữu thanh và âm vô thanh, bạn hãy nhìn vào những quy tắc phát âm “ed” đúng dưới đây. Đây cũng là cách phát âm ed mẹo mà bạn nên phải ghi nhận và ghi nhớ nhé.

2. Cách phát âm -ed trong tiếng Anh

Phân biệt xong âm rồi sẽ phát âm đuôi ed ra làm sao?

Ta phát hiện đuôi ed trong động từ ở thì quá khứ, thì hoàn thành xong và trong những tính từ. Có 3 cách phát âm đuôi ed chính trong quy tắc phát âm tiếng Anh, được quyết định hành động bởi phụ âm ở đầu cuối của từ.

Cách phát âm -ed trong tiếng Anh

Quy tắc phát âm -ed là -/id/

-ed được phát âm là -/id/ trong hai trường hợp:

 • Động từ tận cùng bằng /t/ hoặc /d/: wanted, needed,…
 • Tính từ tận cùng bằng -/ed/: interested, bored,…

Quy tắc phát âm -ed là -/t/

-/ed/ được phát âm là -/t/ khi động từ có âm cuối là những âm vô thanh (/s/, /f/, /p./, /ʃ/, /tʃ/, /k/) và những động từ có từ phát âm cuối là “s”.

Ví dụ về phát âm ed:

 • stopped phát âm là /sta:pt/.
 • laughed phát âm là /læft/.

Quy tắc phát âm -ed là -/d/

-/ed/ được phát âm là -/d/ khi động từ có âm cuối là những âm hữu thanh hoặc kết thúc bằng nguyên âm.

 • Âm hữu thanh là gì? Là những âm khi nói cổ họng sẽ rung lên. Lí do là hơi thở đi từ họng, qua lưỡi, răng rồi đi ra ngoài, làm rung dây thanh quản. Ví dụ như âm /ʒ khi phát âm, bạn đặt tên cổ họng sẽ cảm nhận cổ họng rung lên.
 • Các âm hữu thanh rõ ràng gồm có: /b/, /d/, /g/, /δ/, /ʒ/, /dʒ/, /m/, /n/, /ng/, /l/, /r/, /y/, /w/, /v/ và /z/.
 • Các nguyên âm gồm: o, a, i, u, e.

Ví dụ:

 • loved phát âm là /lәvd/.
 • worried phát âm là /wз:id/.

3. Một số mẹo ghi nhớ và lưu ý khi phát âm -ed

Việc xác lập và ghi nhớ âm kết thúc của ba trường hợp phát âm -ed hoàn toàn có thể gây trở ngại vất vả và nhầm lẫn. Chính vì vậy, việc sử dụng những mẹo ghi nhớ là vô cùng thiết yếu.

Một số mẹo ghi nhớ và lưu ý khi phát âm -ed

 • Phát âm -/id/: gồm tận cùng /t/ và /d/ ta hoàn toàn có thể ghi nhớ nhanh là “Tiền đô”.
 • Phát âm -/t/: gồm tận cùng “s” hoặc những âm vô thanh, ta hoàn toàn có thể ghi nhớ nhanh là: “Sáng sớm chạy khắp phố phường”.
 • Phát âm -/d/: những trường hợp còn sót lại.

Ngoài ra, âm t và âm là hai âm đuôi dễ gây ra nhầm lẫn cho những người dân học tiếng Anh, nhất là lúc thêm ed vào sau 2 âm t và d.
Vì vậy hãy theo dõi video dưới đây của TOPICA để phân biệt được hai âm này thuận tiện và đơn thuần và giản dị nhé!

4. Bài tập phát âm đuôi ed

Bài tập

Để nắm vững hơn kiến thức và kỹ năng, bạn hoàn toàn có thể rèn luyện qua bài tập củng cố sau.

Bài tập phát âm đuôi ed

Bài tập 1: Chọn từ có cách phát âm -ed khác với những từ còn sót lại

1
A. arrived
B. believed
C. received
D. hoped
2
A. opened
B. knocked
C. played
D. occurred
3
A. rubbed
B. tugged
C. stopped
D. filled
4
A. dimmed
B. travelled
C. passed
D. stirred
5
A. tipped
B. begged
C. quarreled
D. carried
6
A. tried
B. obeyed
C. cleaned
D. asked
7
A. packed
B. added
C. worked
D. pronounced
8
A. watched
B. phoned
C. referred
D. followed
9
A. agreed
B. succeeded
C. smiled 
D. loved
10
A. laughed
B. washed
C. helped
D. weighed
11
A. walked
B. ended
C. started
D. wanted
12
A. killed
B. hurried
C. regretted
D. planned
13
A. visited
B. showed
C. wondered
D. studied
14
A. sacrificed
B. finished
C. fixed
D. seized
15
A. needed
B. booked
C. stopped
D. washed
16
A. loved
B. teased
C. washed
D. rained
17
A. packed
B. punched
C. pleased
D. pushed
18
A. filled
B. naked
C. suited
D. wicked
19
A. caused
B. increased
C. practiced
D. promised
20
A. washed
B. parted
C. passed
D. barked

Bài tập 2: Đọc đoạn đoạn văn sau về Bạch Tuyết, để ý quan tâm phát âm những động từ có đuôi  -/ed/

Snow White was the daughter of a beautiful queen, who died when the girl was young. Her father married again, but the girl’s stepmother was very jealous of her because she was so beautiful.

The evil queen ordered a hunter to kill Snow White but he couldn’t do it because she was so lovely. He chased her away instead, and she took refuge with seven dwarfs in their house in the forest. She lived with the dwarfs and took care of them and they loved her dearly.

Then one day the talking mirror told the evil queen that Snow White was still alive. She changed herself into a witch and made a poisoned apple. She went to the dwarfs’ house disguised as an old woman and tempted Snow White to eat the poisoned apple, which put her into an everlasting sleep.

Finally, a prince found her in the glass coffin where the dwarfs had put her and woke her up with a kiss. Snow White and the prince were married and lived happily ever after.

Bài tập 3: Cho dạng đúng của từ trong ngoặc

 • He slept almost movie time because the movie is so (bore)………
 • This is the first time she (come)……. to Hanoi. The (amaze)…….. scenery makes she (excite)……… to have a wonderful holiday here.
 • Despite being (frighten)………., they tried to wait until the movie ended.
 • If  Lisa (study)….. harder, she (not/ get)………… that (disappoint)……… mark.
 • The man‘s appearance made us (surprise)…………….
 • Her newest book is an (interest)…….. romantic novel, but  I’m (interest)……….in her horror story.
 • Working hard all weekend is (tire)…….., so he is (exhaust)………. when he comes back home.
 • The solution (expect)……  to be a new way to get out of the crisis.
 • The lecture is so (confuse)…….that Tom doesn’t understand anything.
 • It is such a (shock)…… new that I can’t say anything.
 • Bài tập 4: Bài tập luyện phát âm ed bằng phương pháp thực hành đọc câu truyện ngắn sau

  The Fox and the Grapes

  One afternoon, a fox was walking through the forest and spotted a bunch of grapes hanging from a lofty branch. “Just the thing to quench my thirst,” said the fox. Taking a few steps back, the fox jumped and just missed the hanging grapes. Again, the fox took a few paces back and tried to reach them, but still failed. Finally, giving up, the fox turned up his nose and said, “They’re probably sour anyway.” Then he walked away.

  The Boy and the Filberts

  A boy was permitted to put his hand into a pitcher to get some filberts. But he grabbed such a great fistful that he could not draw his hand out again. There he stood, unwilling to give up a single filbert and yet unable to get them all out once. Vexed and disappointed, he cried out loud.

  “My boy,” said his mother, “be satisfied with half the nuts you have taken and you will easily get your hand out. Then perhaps you may have some more filberts some other time.”

  The Bird and the Bull

  A bird flew over the meadow with much buzzing for so small a creature and settled on the tip of one of the horns of a bull. After he had rested a short time, he started to fly away. But before he left he begged the bull’s pardon for having used his horn for a resting place.

  “You must be very pleased to have me go now,” he said.

  “It’s all the same to me,” replied the Bull. “I did not even know you were there.”

  Đáp án

  Đáp án bài tập 1

  1.D
  2.B
  3.C
  4.A
  5.A
  6.D
  7.B
  8.A
  9.B
  10.D
  11.A
  12.C
  13.B
  14.D
  15.A
  16.C
  17.C
  18.C
  19.C
  20.B

  Đáp án bài tập 3

 • boring
 • has come/ amazing/ excited
 • frightened
 • had studied/ wouldn’t have got / disappoiting
 • surprised
 • interesting/ interested
 • tiring/ exhausted
 • is expected
 • confusing
 • shocking
 • Đáp án bài tập 2, 4

  Các bạn hãy nỗ lực đọc và rèn luyện thật nhiều để thành thạo cách phát âm đuôi ed này nhé!

  Trên đấy là những thông tin bổ tích về kiểu cách phát âm đuôi ed cũng như bài tập tập phát âm ed có đáp án nhằm mục đích củng cố lại kiến thức và kỹ năng đã học và giúp bạn làm rõ hơn về chủ điểm ngữ pháp này, từ đó giúp bạn phát âm chuẩn khi thêm đuôi ed. TOPICA Native chúc bạn học tập thật tốt và thành công xuất sắc nhé!

  Reply
  4
  0
  Chia sẻ

  Review Cách phát âm ed lớp 6 ?

  You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cách phát âm ed lớp 6 tiên tiến và phát triển nhất

  Chia Sẻ Link Down Cách phát âm ed lớp 6 miễn phí

  Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Download Cách phát âm ed lớp 6 miễn phí.

  Thảo Luận vướng mắc về Cách phát âm ed lớp 6

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách phát âm ed lớp 6 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Cách #phát #âm #lớp