Contents

Mẹo Hướng dẫn Cách tính bảo hiểm năm 2023 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Cách tính bảo hiểm năm 2023 được Update vào lúc : 2022-09-29 10:50:15 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

199

Theo Điều 74 trong Luật Bảo hiểm Xã hội 2014, quy định về mức lương hưu hằng tháng (theo phương pháp tính vận dụng từ thời điểm ngày thứ nhất/01/2022 trở đi) được chỉ rõ như sau:

Nội dung chính

  • Tuổi nghỉ hưu của lao động nam vào năm 2023 là bao nhiêu?
  • Lao động nam đóng bảo hiểm xã hội 24 năm thì sang năm 2023 nghỉ việc đã có được hưởng lương hưu hay là không?
  • Tỷ lệ hưởng lương hưu tháng được xem nhờ vào số năm tham gia bảo hiểm xã hội hay mức lương đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng?

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ Đk nghỉ hưu được xem bằng 45% mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2022 là 16 năm, năm 2022 là 17 năm, năm 2022 là 18 năm,
năm 2022 là 19 năm, từ thời điểm năm 2022 trở đi là 20 năm.

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ thời điểm năm 2022 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được xem thêm 2%; mức tối đa bằng 75% tiền lương tháng đóng BHXH.

Cách tính số năm đóng bảo hiểm xã hội để nghỉ hưu được hưởng lương tối đa:

Số năm đóng BHXH để hưởng lương tối đa

= (Số năm đóng BHXH để hưởng lương 45%, xét theo năm về hưu) + 15

Như
vậy, lao động nam đóng đủ 35 năm BHXH, đủ Đk về hưu năm 2023 sẽ nhận được lương hưu với tỷ suất 75% tiền lương tháng đóng BHXH, đấy là tỷ suất tối đa. Lao động nữ đóng đủ 30 năm BHXH, đủ Đk về hưu từ thời điểm năm 2023 sẽ nhận được lương hưu tối đa.

Nếu người lao động tham gia BHXH bắt buộc, về hưu trước tuổi do suy giảm kĩ năng lao động, bị trừ tỷ suất hưởng lương hưu thì theo nguyên tắc mức hưởng lương hưu được xem như trên với mức tối đa 75%; tiếp theo đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước
tuổi quy định thì giảm 2%. Vì vậy những trường hợp bị trừ tỷ suất lương hưu sẽ không còn được hưởng lương hưu với mức tối đa.

://cafef/sang-nam-2023-nghi-huu-dong-bhxh-bao-nhieu-nam-duoc-huong-luong-huu-toi-da-20220124112205324.chn

Theo Nhịp sống kinh tế tài chính

Hỏi: “Tôi (nam) trong năm này 58 tuổi có thời hạn tham gia Bảo hiểm xã hội đến tháng 12.2022 được 34 năm. Xin hỏi Bảo hiểm xã hội khi tôi nghỉ hưu ngoài tiền lương hưu còn tồn tại tiền gì nữa không?”.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vấn đáp:

Cách tính mức hưởng lương hưu hàng tháng theo Luật Bảo hiểm xã hội tiên tiến và phát triển nhất năm 2022 được hướng dẫn bởi Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, Điều 17 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng lương hưu x Mức
trung bình tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội.

Tỷ lệ hưởng lương hưu:

– Về hưu trước thời điểm ngày một/1/2022

Nam: Tỉ lệ hưởng lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội – 15 năm) x 2%

Nữ: Tỉ lệ hưởng lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội – 15 năm) x 3%

– Về hưu từ thời điểm ngày một/1/2022

Nữ: Tỉ lệ hưởng lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội – 15 năm) x 2%

Nam:

+ Về hưu từ là 1/1/2022: Tỷ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham
gia Bảo hiểm xã hội – 16 năm) x 2%.

+ Về hưu từ là 1/1/2022: Tỷ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội – 17 năm) x 2%.

+ Về hưu từ là 1/1/2022: Tỷ lệ lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội – 18 năm) x 2%.

+ Về hưu từ là 1.1.2022: tỷ suất lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội – 19 năm) x 2%.

+ Về hưu từ là 1/1/2022: tỷ suất lương hưu = 45% + (Thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội – 20 năm) x 2%.

Lưu ý: Tỷ lệ không vượt quá 75%

Người
lao động có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ suất hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Mức trợ cấp một lần được xem theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ suất hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được xem bằng 0,5 tháng mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Lao động nam 59 tuổi, đã tham gia bảo hiểm xã hội được 24 năm. Xin hỏi, tỉ lệ hưởng lương hưu tháng được xem nhờ vào số năm tham gia bảo hiểm xã hội hay mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng? Cách tính tỷ suất hưởng lương hưu hằng tháng thế nào?

Tuổi nghỉ hưu của lao động nam vào năm 2023 là bao nhiêu?

Căn cứ
Điều 4 Nghị định 135/2022/NĐ-CP quy định tuổi nghỉ hưu như sau:

“Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong Đk lao động thông thường theo khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định rõ ràng như sau:1. Kể từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong Đk lao động bình
thường là đủ 60 tuổi 03 tháng riêng với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng riêng với lao động nữ; tiếp theo đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng riêng với lao động nam cho tới lúc đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng riêng với lao động nữ cho tới lúc đủ 60 tuổi vào năm 2035.2. Lộ trình kiểm soát và điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 1 Điều này được thực thi theo bảng dưới đây:

Theo đó, muốn nghỉ hưu vào năm 2023 lao động nam phải 60 tuổi 9 tháng, chứ không hề là một 60 tuổi như trước kia nữa.

Lao động nam đóng bảo hiểm xã hội 24 năm thì sang năm 2023 nghỉ việc đã có được hưởng lương hưu hay là không?

Căn cứ quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2022 quy định về Đk hưởng lương hưu như sau:

“1. Người lao động
quy định tại những điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong những trường hợp sau này:a) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;b) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, việc làm nặng nhọc, ô nhiễm,
nguy hiểm hoặc đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hiểm thuộc khuôn khổ do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành hoặc có đủ 15 năm thao tác ở vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả gồm có cả thời hạn thao tác ở nơi có phụ cấp khu vực thông số 0,7 trở lên trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022;c) Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm
việc làm khai thác than trong hầm lò;d) Người bị nhiễm HIV do tai nạn không mong muốn rủi ro không mong muốn nghề nghiệp trong lúc thực thi trách nhiệm được giao.2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong những trường hợp sau này:a) Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2
Điều 169 của Bộ luật Lao động, trừ trường hợp Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân, Luật Cơ yếu, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định khác;b) Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hiểm hoặc đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hiểm thuộc khuôn khổ do Bộ Lao động – Thương binh
và Xã hội phát hành hoặc có đủ 15 năm thao tác ở vùng có Đk kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả gồm có cả thời hạn thao tác ở nơi có phụ cấp khu vực thông số 0,7 trở lên trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022;c) Người bị nhiễm HIV do tai nạn không mong muốn rủi ro không mong muốn nghề nghiệp trong lúc thực thi trách nhiệm được giao.3. Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động và sinh hoạt giải trí không chuyên trách ở xã, phường, thị xã tham gia bảo hiểm xã hội
khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động thì được hưởng lương hưu.4. Điều kiện về tuổi hưởng lương hưu riêng với một số trong những trường hợp đặc biệt quan trọng theo quy định của Chính phủ.”

Theo đó, lao động nam đóng bảo hiểm xã hội 24 năm thì sang năm 2023 nghỉ việc chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo luật định nên sẽ không còn được hưởng lương hưu.

Tỷ lệ hưởng lương hưu tháng

Tỷ lệ hưởng lương hưu tháng được xem nhờ vào số năm tham gia bảo hiểm xã hội hay mức lương đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng?

Mức lương hưu hằng tháng của
người lao động được thực thi theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

“2. Từ ngày thứ nhất tháng 01 năm 2022, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ Đk quy định tại Điều 54 của Luật này được xem bằng 45% mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này
và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2022 là 16 năm, năm 2022 là 17 năm, năm 2022 là 18 năm, năm 2022 là 19 năm, từ thời điểm năm 2022 trở đi là 20 năm;b) Lao động nữ nghỉ hưu từ thời điểm năm 2022 trở đi là 15 năm.Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được xem thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.3.
Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ Đk quy định tại Điều 55 của Luật này được xem như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, tiếp theo đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời hạn lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là một trong%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ suất Phần Trăm do nghỉ hưu trước tuổi.”

Đồng thời, quy định tại
khoản 2 Điều 17 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ghi nhận hướng dẫn như sau:

“2. Khi tính tỷ suất hưởng lương hưu trường hợp thời hạn đóng đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng sẽ là nửa năm; từ 07 tháng đến 11 tháng sẽ là một năm.”.

Theo đó, tỷ suất hưởng lương hưu tháng được xem dựa
trên số năm tham gia bảo hiểm xã hội và mức lương đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Trong số đó:

Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2023 thì 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tương ứng với 45% mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Cứ thêm mỗi năm sẽ là 2%.

Và mức lương đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng vị trí căn cứ để tính mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Cách tính bảo hiểm năm 2023

Reply
5
0
Chia sẻ

Review Cách tính bảo hiểm năm 2023 ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cách tính bảo hiểm năm 2023 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Cách tính bảo hiểm năm 2023 miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Cách tính bảo hiểm năm 2023 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cách tính bảo hiểm năm 2023

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách tính bảo hiểm năm 2023 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #tính #bảo #hiểm #năm