Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cách tính điểm tín chỉ ĐH cần thơ năm 2022 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Cách tính điểm tín chỉ ĐH cần thơ năm 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-10 20:31:06 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

341

HƯỚNG DẪN HỌC SINH, SINH VIÊN CÁCH TÍNH ĐIỂM MÔN HỌC

Căn cứ vào quyết định hành động số 3a/QĐ-ĐVĐN về việc phát hành quy định cao đẳng, trung cấp hệ chính quy. Trong quy định đào tạo và giảng dạy tại điều 14 hướng dẫn học viên, sinh viên phương pháp tính điểm như sau:

Điều 14: Cách tính điểm môn học, điểm trung bình chung học kỳ/ năm học/ khóa học và điểm trung bình chung tích lũy

1. Điểm môn học

a) Điểm môn học gồm có điểm trung bình những điểm kiểm tra có trọng số 0,4 và điểm thi kết thúc môn học có trọng số 0,6;

– Đối với hệ Trung cấp: Điểm TBC môn học đạt yêu cầu khi có điểm theo thang điểm 10 đạt từ 5,0 trở lên (Trong hệ đào tạo và giảng dạy theo niên chế)

– Đối với hệ Cao đẳng: Điểm TBC môn học đạt yêu câu khi có điểm theo thang điểm 10 đạt từ 4,0 trở lên (Trong đào tạo và giảng dạy theo tín chỉ)

b) Điểm trung bình chung kiểm tra:

– Đối với hệ Trung cấp:

* Cách tính điểm TBC kiểm tra: trọng số 0,4

(1) Điểm kiểm tra thường xuyên: Hệ số 1

(2) Điểm kiểm tra định kỳ: Hệ số 2

=> Điểm TBC Kiểm tra = [Điểm hệ số 1 + (Điểm hệ số 2 x 2)]/ tổng thông số

Điểm TBC kiểm tra đạt yêu cầu khi có điểm theo thang điểm 10 đạt từ 5,0 trở lên

– Đối với hệ Cao đẳng:

* Cách tính điểm TBC kiểm tra: Trọng số 0,4. Trong số đó:

(1) Điểm thái độ: Trọng số 0,3

(2) Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ: Trọng số 0,7

=> Điểm TBC kiểm tra = ( Điểm thái độ x 0,3) + (Điểm kiểm tra x 0,7)

Điểm TBC kiểm tra đạt yêu cầu khi có điểm theo thang điểm 10 đạt từ 5,0 trở lên

c) Điểm trung bình chung môn học

* Cách tính điểm TBC môn học (Hệ Trung cấp, Cao đẳng)

Điểm TBC môn học = (Điểm TBC kiểm tra x 0,4) + (Điểm thi x 0,6)

2. Điểm trung bình chung học kỳ/ năm học/ khóa học và điểm trung bình chung tích lũy

a) Công thức tính điểm trung bình chung học kỳ/ năm học/ khóa học và điểm trung bình chung tích lũy:

Trong số đó:

+ A: là yếu tố trung bình chung học kỳ/ năm học/ khóa học và điểm trung bình chung tích lũy;

+ i: là số thứ tự môn học;

+ ai: là yếu tố của môn học thứ i;

+ ni: là số chứng từ của môn học thứ i;

+ n: là tổng số môn học trong học kỳ/ năm học/ khóa học hoặc số môn học, mô-đun đã tích lũy.

b) Điểm trung bình chung tích lũy là yếu tố trung bình chung của những môn học mà học viên, sinh viên đã tích lũy được, tính từ trên đầu khóa cho tới thời gian được xem xét vào lúc kết thúc mỗi học kỳ;

c) Điểm trung bình chung học kỳ/ năm học/ khóa học, điểm trung bình chung tích lũy gồm có cả điểm môn học được bảo lưu, không gồm có điểm môn học được miễn trừ và môn học Đk;

d) Trường hợp học viên, sinh viên được tạm hoãn học môn học thì chưa tính khối lượng học tập của môn học đó trong thời hạn được tạm hoãn.

3. Điểm trung bình chung học kỳ, năm học, điểm trung bình chung tích lũy để xét học bổng, khen thưởng sau mỗi học kỳ, năm học hoặc khóa học được xem theo kết quả điểm thi kết thúc môn học lần thứ nhất; để xét kiểm soát và điều chỉnh tiến độ học, buộc thôi học được xem theo kết quả lần thi kết thúc môn học có điểm trên cao nhất.

4. Môn học Giáo dục đào tạo và giảng dạy thể chất, Giáo dục đào tạo và giảng dạy quốc phòng và bảo mật thông tin an ninh là hai môn Đk; kết quả nhìn nhận hai môn học này sẽ không còn tính vào điểm trung bình chung học kỳ, năm học, điểm trung bình chung tích lũy, xếp loại tốt nghiệp nhưng là một trong những Đk để xét hoàn thành xong khối lượng học tập, xét Đk tham gia cuộc thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp và được ghi vào bảng điểm cấp kèm theo bằng tốt nghiệp.

Trường Đại học Cần Thơ công bố học phí năm học 2022 – 2022, Từ đó học phí cả năm mỗi sinh viên trung bình từ 9.8 triệu đến 11,7 triệu tùy từng ngành. Xem rõ ràng dưới đây.

Các ngành đào tạo và giảng dạy đại trà phổ thông (Trúng tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 4)

–  Lộ trình tăng học phí dự kiến (theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP):

Năm học

Nhóm 1

Nhóm 2

2022-2022

1.080.000 đồng/sinh viên/tháng

1.290.000 đồng/sinh viên/tháng

– Học phí trung bình cho năm học 2022-2022:

Mỗi năm học gồm có 2 học kỳ chính và 1 học kỳ phụ. Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ và tính theo số tín chỉ do sinh viên Đk học. 

Mã ngành tuyển sinh

TÊN NGÀNH
Tên chuyên ngành (nếu có)

Học phí trung bình năm học 2022-2022

7140202

Giáo dục đào tạo và giảng dạy tiểu học (*)

9,8 triệu đồng

Sinh viên được Nhà nước tương hỗ tiền đóng học phí và sinh hoạt phí theo Nghị định số 116/2022/NĐ-CP 

(Xem rõ ràng Nghị định)

7140204

Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân (*)

7140206

Giáo dục đào tạo và giảng dạy thể chất (*)

7140209

Sư phạm toán học (*)

7140210

Sư phạm tin học (*)

7140211

Sư phạm vật lý (*)

7140212

Sư phạm hóa học (*)

7140213

Sư phạm sinh học (*)

7140217

Sư phạm ngữ văn (*)

7140218

Sư phạm lịch sử (*)

7140219

Sư phạm địa lý (*)

7140231

Sư phạm tiếng Anh (*)

7140233

Sư phạm tiếng Pháp (*)

7220201

Ngôn ngữ Anh, có 2 chuyên ngành:
– Ngôn ngữ Anh;
– Phiên dịch, biên dịch tiếng Anh.

9,8 triệu đồng

7220201H

Ngôn ngữ Anh – khu Hòa An

9,8 triệu đồng

7220203

Ngôn ngữ Pháp

9,8 triệu đồng

7229001

Triết học

9,8 triệu đồng

7310201

Chính trị học

9,8 triệu đồng

7320201

tin tức – thư viện

9,8 triệu đồng

7310301

Xã hội học

9,8 triệu đồng

7229030

Văn học

9,8 triệu đồng

7310630

Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch)

11,7 triệu đồng

7310630H

Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) – khu Hòa An

11,7 triệu đồng

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

9,8 triệu đồng

7340101

Quản trị marketing thương mại

9,8 triệu đồng

7340101H

Quản trị marketing thương mại – khu Hòa An

9,8 triệu đồng

7340115

Marketing

9,8 triệu đồng

7340120

Kinh doanh quốc tế

9,8 triệu đồng

7340121

Kinh doanh thương mại

9,8 triệu đồng

7340201

Tài chính – ngân hàng nhà nước

9,8 triệu đồng

7340301

Kế toán

9,8 triệu đồng

7340302

Kiểm toán

9,8 triệu đồng

7620115

Kinh tế nông nghiệp

9,8 triệu đồng

7620115H

Kinh tế nông nghiệp – khu Hòa An

9,8 triệu đồng

7620114H

Kinh doanh nông nghiệp – khu Hòa An

9,8 triệu đồng

7850102

Kinh tế tài nguyên vạn vật thiên nhiên

9,8 triệu đồng

7310101

Kinh tế

9,8 triệu đồng

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

11,7 triệu đồng

7850103

Quản lý đất đai

11,7 triệu đồng

7380101

Luật, có 3 chuyên ngành:
– Luật thương mại;- Luật tư pháp;

– Luật hành chính.

9,8 triệu đồng

7380101H

Luật (Luật hành chính) – khu Hòa An

9,8 triệu đồng

7420101

Sinh học

11,7 triệu đồng

7420201

Công nghệ sinh học

11,7 triệu đồng

7420203

Sinh học ứng dụng

9,8 triệu đồng

7440112

Hóa học

11,7 triệu đồng

7720203

Hóa dược

11,7 triệu đồng

7440301

Khoa học môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

11,7 triệu đồng

7520320

Kỹ thuật môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

11,7 triệu đồng

7460112

Toán ứng dụng

11,7 triệu đồng

7520401

Vật lý kỹ thuật

11,7 triệu đồng

7480101

Khoa học máy tính

11,7 triệu đồng

7480106

Kỹ thuật máy tính

11,7 triệu đồng

7480102

Mạng máy tính và truyền thông tài liệu

11,7 triệu đồng

7480103

Kỹ thuật ứng dụng

11,7 triệu đồng

7480104

Hệ thống thông tin

11,7 triệu đồng

7480201

 Công nghệ thông tin, có 2 chuyên ngành:
– Công nghệ thông tin;
 Tin học ứng dụng.

11,7 triệu đồng

7480201H

Công nghệ thông tin – khu Hòa An

11,7 triệu đồng

7510401

Công nghệ kỹ thuật hóa học

11,7 triệu đồng

7520309

Kỹ thuật vật tư

11,7 triệu đồng

7540101

Công nghệ thực phẩm

11,7 triệu đồng

7540104

Công nghệ sau thu hoạch

11,7 triệu đồng

7540105

Công nghệ chế biến thủy sản

11,7 triệu đồng

7510601

Quản lý công nghiệp

9,8 triệu đồng

7520103

Kỹ thuật cơ khí, có 2 chuyên ngành:
– Cơ khí sản xuất máy;
– Cơ khí xe hơi.

11,7 triệu đồng

7520114

Kỹ thuật cơ điện tử

11,7 triệu đồng

7520201

Kỹ thuật điện

11,7 triệu đồng

7520207

Kỹ thuật điện tử viễn thông

11,7 triệu đồng

7520216

Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa

11,7 triệu đồng

7580201

Kỹ thuật xây dựng

11,7 triệu đồng

7580202

Kỹ thuật xây dựng khu công trình xây dựng thủy

11,7 triệu đồng

7580205

Kỹ thuật xây dựng khu công trình xây dựng giao thông vận tải lối đi bộ

11,7 triệu đồng

7620103

Khoa học đất (Quản lý đất và công nghệ tiên tiến và phát triển phân bón)

9,8 triệu đồng

7620105

Chăn nuôi

9,8 triệu đồng

7640101

Thú y

9,8 triệu đồng

7620109

Nông học

9,8 triệu đồng

7620110

Khoa học cây trồng, có 2 chuyên ngành:

– Khoa học cây trồng;

– Nông nghiệp công nghệ tiên tiến và phát triển cao.

9,8 triệu đồng

7620112

Bảo vệ thực vật

9,8 triệu đồng

7620113

Công nghệ rau hoa quả và cảnh sắc

9,8 triệu đồng

7620301

Nuôi trồng thủy sản

9,8 triệu đồng

7620302

Bệnh học thủy sản

9,8 triệu đồng

7620305

Quản lý thủy sản

9,8 triệu đồng

Các ngành đào tạo và giảng dạy chương trình tiên tiến và phát triển, chương trình rất chất lượng:  (Trúng tuyển theo phương thức 1, 2, 3, 4,5)

TT

Mã ngành tuyển sinh

Ngành

Học phí trung bình

1

7420201T

Công nghệ sinh học – CTTT

Nhân 2,2 lần mức học phí của CTĐT đại trà phổ thông tương ứng.
(Hệ số 2,2 cố định và thắt chặt suốt khóa học)

2

7620301T

Nuôi trồng thủy sản – CTTT

3

7340120C

Kinh doanh quốc tế – CLC

Cố định trong suốt khóa học
30 triệu đồng/năm

4

7340201C

Tài chính – ngân hàng nhà nước – CLC

5

7220201C

Ngôn ngữ Anh – CLC

6

7480201C

Công nghệ thông tin – CLC

Cố định trong suốt khóa học
30 triệu đồng/năm

7

7510401C

Công nghệ kỹ thuật hóa học – CLC

8

7540101C

Công nghệ thực phẩm – CLC

9

7520201C

Kỹ thuật điện – CLC

10

7580201C

Kỹ thuật Xây dựng – CLC

Theo TTHN

Xem thêm tại đây: Trường Đại học Cần Thơ | Học phí Đại học Cao đẳng

Reply
5
0
Chia sẻ

Review Cách tính điểm tín chỉ ĐH cần thơ năm 2022 ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cách tính điểm tín chỉ ĐH cần thơ năm 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Cách tính điểm tín chỉ ĐH cần thơ năm 2022 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Cách tính điểm tín chỉ ĐH cần thơ năm 2022 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cách tính điểm tín chỉ ĐH cần thơ năm 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách tính điểm tín chỉ ĐH cần thơ năm 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #tính #điểm #tín #chỉ #đại #học #cần #thơ #năm