Contents

Thủ Thuật Hướng dẫn Cách xây dựng định mức tiêu tốn nhiên liệu 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Cách xây dựng định mức tiêu tốn nhiên liệu được Update vào lúc : 2022-04-06 19:28:10 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

76

Skip to content

Nội dung chính

  • 1. Nội định mức những hao phí 
  • 2. Kết cấu định mức những hao phí 
  • 3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Bảng định mức tiêu tốn nhiên liệu máy thi công – Máy và thiết bị thi công xây dựng (sau này gọi tắt là máy) là nhiều chủng loại máy và thiết bị được truyền hoạt động và sinh hoạt giải trí bằng động cơ, chạy bằng xăng, dầu, điện, gas, khí nén và một số trong những thiết bị không còn động cơ sử dụng trong góp vốn đầu tư xây dựng, quản trị và vận hành chất lượng và hạ tầng kỹ thuật.

://.youtube/watch?v=25j4M5yWkVs

Định mức những hao phí xác lập giá ca máy gồm: số ca thao tác trong năm; định mức khấu hao, sửa chữa thay thế, tiêu tốn nhiên liệu – nguồn tích điện, nhân công điều khiển và tinh chỉnh và định mức ngân sách khác.

1. Nội định mức những hao phí 

1.1. Số ca thao tác trong năm (gọi tắt là số ca năm): là số ca thao tác của máy trung bình trong một năm trong cả hệ máy.

1.2. Định mức khấu hao: là mức độ hạ thấp giá trị trung bình của máy do hao mòn (vô hình dung và hữu hình) sau một năm sử dụng.

1.3. Định mức sửa chữa thay thế: là mức ngân sách bảo dưỡng, sửa chữa thay thế máy nhằm mục đích duy trì và Phục hồi khả năng hoạt động và sinh hoạt giải trí tiêu chuẩn của máy trong một năm sử dụng.

1.4. Định mức tiêu tốn nhiên liệu – nguồn tích điện: là mức tiêu tốn nhiên liệu, nguồn tích điện (như xăng, dầu, điện, gas hoặc khí nén) để tạo ra động lực cho máy hoạt động và sinh hoạt giải trí trong một ca thao tác (gọi là nhiên liệu chính) và nhiên liệu phụ (như dầu mỡ bôi trơn, nhiên liệu để kiểm soát và điều chỉnh, nhiên liệu cho động cơ lai, dầu truyền động).

1.5. Định mức nhân công điều khiển và tinh chỉnh: là số lượng, thành phần, nhóm, cấp bậc công nhân điều khiển và tinh chỉnh, vận hành máy trong một ca thao tác.

1.6. Định mức ngân sách khác: là định mức cho những khoản ngân sách đảm bảo để máy hoạt động và sinh hoạt giải trí thông thường, có hiệu suất cao trong một năm sử dụng.

2. Kết cấu định mức những hao phí 

Định mức những hao phí xác lập giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng được mã hóa thống nhất bằng mã hiệu.

M101.0000: Máy thi công đất và lu lèn

M102.0000: Máy nâng chuyển

M103.0000: Máy và thiết bị gia cố nền móng

M104.0000: Máy sản xuất vật tư xây dựng

M105.0000: Máy và thiết bị thi công mặt lối đi bộ

M106.0000: Phương tiện vận tải lối đi bộ lối đi bộ

M107.0000: Máy khoan đất đá

M108.0000: Máy và thiết bị động lực

M109.0000: Máy và thiết bị thi công khu công trình xây dựng thủy

M110.0000: Máy và thiết bị thi công trong hầm

M111.0000: Máy và thiết bị thi công đường ống, đường cáp ngầm

M112.0000: Máy và thiết bị thi công khác

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

3.1. Định mức những hao phí xác lập giá ca máy công bố làm cơ sở tìm hiểu thêm, sử dụng để xác lập giá ca máy theo phía dẫn của Bộ Xây dựng về xác lập và quản trị và vận hành ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng.

3.2. Định mức tiêu tốn nhiên liệu – nguồn tích điện và định mức nhân công điều khiển và tinh chỉnh của máy và thiết bị chuyên dùng khảo sát, thí nghiệm đã được xem vào mức hao phí trong định mức dự trù.

3.3. Đối với máy có cùng hiệu suất nhưng khác về hiệu suất hoặc thông số kỹ thuật hầu hết không được công bố thì sử dụng định mức những hao phí của máy có cùng hiệu suất hoặc kiểm soát và điều chỉnh cho thích hợp.

3.4. Đối với máy mới chưa tồn tại định mức những hao phí thì vị trí căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Xây dựng để xác lập.

3.5. Đối với những máy thao tác ở vùng nước mặn, nước lợ và trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên ăn mòn cao thì định mức khấu hao, định mức sửa chữa thay thế được kiểm soát và điều chỉnh với thông số 1,05.

MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG

Mã hiệu
Loại máy và thiết bị
Số ca năm
Định mức (%)
Định mức tiêu tốn nhiên liệu, nguồn tích điện
Nhân công điều khiển và tinh chỉnh máy
Khấu hao
Sửa chữa
Chi phí khác
1
2
3
4
5
6
7
8
M101.0000
MÁY THI CÔNG ĐẤT VÀ LU LÈN
 
 
 
M101.0100
Máy đào một gầu, bánh xích – dung tích gầu:
 
M101.0101
0,40 m3
260
17,0
5,80
5
43 lít diezel
1×4/7
M101.0102
0,50 m3
260
17,0
5,80
5
51 lít diezel
1×4/7
M101.0103
0,65 m3
260
17,0
5,80
5
59 lít diezel
1×3/7+1×5/7
M101.0104
0,80 m3
260
17,0
5,80
5
65 lít diezel
1×3/7+1×5/7
M101.0105
1,25 m3
260
17,0
5,80
5
83 lít diezel
1×4/7+1×6/7
M101.0106
1,60 m3
260
16,0
5,50
5
113 lít diezel
1×4/7+1×6/7
M101.0107
2,30 m3
260
16,0
5,50
5
138 lít diezel
1×4/7+1×7/7
M101.0108
3,60 m3
300
14,0
4,00
5
199 lít diezel
1×4/7+1×7/7
M101.0200
Máy đào một gầu, bánh hơi – dung tích gầu:
 
 
M101.0201
0,75 m3
260
17,0
5,40
5
57 lít diezel
1×3/7+1×5/7
M101.0202
1,25 m3
260
17,0
4,70
5
73 lít diezel
1×4/7+1×6/7
M101.0300
Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) – dung tích gầu:
 
M101.0301
0,40 m3
260
17,0
5,80
5
59 lít diezel
1×3/7+1×5/7
M101.0302
0,65 m3
260
17,0
5,80
5
65 lít diezel
1×3/7+1×5/7
M101.0303
1,00 m3
260
17,0
5,80
5
83 lít diezel
1×4/7+1×6/7
M101.0304
1,20 m3
260
16,0
5,50
5
113 lít diezel
1×4/7+1×6/7
M101.0305
1,60 m3
260
16,0
5,50
5
128 lít diezel
1×4/7+1×7/7
M101.0306
2,30 m3
260
16,0
5,50
5
164 lít diezel
1×4/7+1×7/7
M101.0400
Máy xúc lật – dung tích gầu:
 
 
 
M101.0401
0,60 m3
260
16,0
4,80
5
29 lít diezel
1×4/7
M101.0402
1,00 m3
260
16,0
4,80
5
39 lít diezel
1×4/7
M101.0403
1,25 m3
260
16,0
4,80
5
47 lít diezel
1×3/7+1×5/7
M101.0404
1,65 m3
260
16,0
4,80
5
75 lít diezel
1×3/7+1×5/7
M101.0405
2,30 m3
260
14,0
4,40
5
95 lít diezel
1×4/7+1×6/7
M101.0406
2,80 m3
260
14,0
4,40
5
101 lít diezel
1×4/7+1×6/7
M101.0407
3,20 m3
260
14,0
3,80
5
134 lít diezel
1×4/7+1×6/7
M101.0500
Máy ủi – hiệu suất:
 
 
 
 
M101.0501
75 cv
230
18,0
6,00
5
38 lít diezel
1×4/7
M101.0502
110 cv
250
17,0
5,80
5
46 lít diezel
1×3/7+1×5/7
M101.0503
140 cv
250
17,0
5,80
5
59 lít diezel
1×3/7+1×5/7
M101.0504
180 cv
250
16,0
5,50
5
76 lít diezel
1×3/7+1×5/7
M101.0505
250 cv
250
16,0
5,20
5
94 lít diezel
1×3/7+1×6/7
M101.0506
320 cv
250
14,0
4,10
5
125 lít diezel
1×3/7+1×7/7
M101.0600
Máy cạp tự hành – dung tích thùng:
 
 
M101.0601
9 m3
240
17,0
4,20
5
132 lít diezel
1×3/7+1×6/7
M101.0602
16 m3
240
16,0
4,00
5
154 lít diezel
1×3/7+1×7/7
M101.0603
25 m3
240
16,0
4,00
5
182 lít diezel
1×3/7+1×7/7
M101.0700
Máy san tự hành – hiệu suất:
 
 
 
M101.0701
108 cv
210
17,0
3,60
5
39 lít diezel
1×3/7+1×5/7
M101.0702
180 cv
210
16,0
3,10
5
54 lít diezel
1×3/7+1×5/7
M101.0800
Máy đầm đất cầm tay – trọng lượng:
 
 
 
M101.0801
50 kg
150
20,0
5,40
4
3 lít xăng
1×3/7
M101.0802
60 kg
150
20,0
5,40
4
3,5 lít xăng
1×3/7
M101.0803
70 kg
150
20,0
5,40
4
4 lít xăng
1×3/7
M101.0804
80 kg
150
20,0
5,40
4
5 lít xăng
1×3/7
M101.0900
Đầm bánh hơi tự hành – trọng lượng:
 
 
M101.0901
9 t
230
18,0
4,30
5
34 lít diezel
1×5/7
M101.0902
16 t
230
18,0
4,30
5
38 lít diezel
1×5/7
M101.0903
25 t
230
17,0
4,10
5
55 lít diezel
1×5/7
M101.1000
Máy đầm rung tự hành – trọng lượng:
 
 
M101.1001
8 t
230
17,0
4,60
5
19 lít diezel
1×4/7
M101.1002
15 t
230
17,0
4,30
5
39 lít diezel
1×4/7
M101.1003
18 t
230
17,0
4,30
5
53 lít diezel
1×4/7
M101.1004
25 t
230
17,0
3,70
5
67 lít diezel
1×4/7
M101.1100
Đầm bánh thép tự hành – trọng lượng:
 
 
M101.1101
6,0 t
230
18,0
2,90
5
20 lít diezel
1×3/7
M101.1102
8,5 t
230
18,0
2,90
5
24 lít diezel
1×3/7
M101.1103
10 t
230
18,0
2,90
5
26 lít diezel
1×4/7
M101.1104
15,5 t
230
17,0
2,70
5
42 lít diezel
1×4/7
M101.1200
Quả đầm – trọng lượng:
 
 
 
 
M101.1201
16 t
230
17,0
2,50
5
 
1×4/7
M102.0000
MÁY NÂNG CHUYỂN
 
 
 
 
M102.0100
Cần trục xe hơi – sức nâng:
 
 
 
 
M102.0101
3 t
220
10,0
5,10
5
25 lít diezel
1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 1
M102.0102
4 t
220
10,0
5,10
5
26 lít diezel
1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 1
M102.0103
5 t
220
10,0
4,70
5
30 lít diezel
1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 1
M102.0104
6 t
220
10,0
4,70
5
33 lít diezel
1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 1
M102.0105
10 t
220
10,0
4,50
5
37 lít diezel
1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 2
M102.0106
16 t
220
10,0
4,50
5
43 lít diezel
1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 2
M102.0107
20 t
220
9,0
4,50
5
44 lít diezel
1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 2
M102.0108
25 t
220
9,0
4,30
5
50 lít diezel
1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 3
M102.0109
30 t
220
9,0
4,30
5
54 lít diezel
1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 3
M102.0110
40 t
220
8,0
4,10
5
64 lít diezel
1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 3
M102.0111
50 t
220
8,0
4,10
5
70 lít diezel
1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 3
M102.0200
Cần trục bánh hơi – sức nâng:
 
 
 
M102.0201
16 t
200
10,0
4,50
5
33 lít diezel
1×3/7+1×5/7
M102.0202
25 t
200
10,0
4,50
5
36 lít diezel
1×4/7+1×6/7
M102.0203
40 t
200
9,0
4,00
5
50 lít diezel
1×4/7+1×6/7
M102.0204
63 t
200
9,0
4,00
5
61 lít diezel
1×4/7+1×6/7
M102.0205
90 t
200
8,0
3,80
5
69 lít diezel
1×4/7+1×7/7
M102.0206
100 t
200
8,0
3,80
5
74 lít diezel
2×4/7+1×7/7
M102.0207
110 t
200
8,0
3,60
5
78 lít diezel
2×4/7+1×7/7
M102.0208
130 t
200
8,0
3,60
5
81 lít diezel
2×4/7+1×7/7
M102.0300
Cần trục bánh xích – sức nâng:
 
 
 
M102.0301
5 t
200
10,0
5,40
5
32 lít diezel
1×3/7+1×5/7
M102.0302
10 t
200
10,0
4,50
5
36 lít diezel
1×3/7+1×5/7
M102.0303
16 t
200
10,0
4,50
5
45 lít diezel
1×3/7+1×5/7
M102.0304
25 t
200
9,0
4,60
5
47 lít diezel
1×4/7+1×6/7
M102.0305
28 t
200
9,0
4,60
5
49 lít diezel
1×4/7+1×6/7
M102.0306
40 t
200
8,5
4,10
5
51 lít diezel
1×4/7+1×6/7
M102.0307
50 t
200
8,5
4,10
5
54 lít diezel
1×4/7+1×6/7
M102.0308
63 t
200
8,0
4,10
5
56 lít diezel
1×4/7+1×7/7
M102.0309
80 t
200
8,0
3,80
5
58 lít diezel
1×4/7+1×7/7
M102.0310
100 t
200
8,0
3,80
5
59 lít diezel
2×4/7+1×7/7
M102.0311
110 t
200
8,0
3,60
5
63 lít diezel
2×4/7+1×7/7
M102.0312
130 t
200
7,5
3,60
5
72 lít diezel
2×4/7+1×7/7
M102.0313
150 t
200
7,5
3,60
5
83 lít diezel
2×4/7+1×7/7
M102.0400
Cần trục tháp – sức nâng:
 
 
 
M102.0401
5 t
280
16,0
4,70
6
42 kWh
1×3/7+1×5/7
M102.0402
10 t
280
14,0
4,00
6
60 kWh
1×3/7+1×5/7
M102.0403
12 t
280
14,0
4,00
6
68 kWh
1×3/7+1×5/7
M102.0404
15 t
280
14,0
4,00
6
90 kWh
1×3/7+1×5/7
M102.0405
20 t
280
13,0
3,80
6
113 kWh
1×3/7+1×5/7
M102.0406
25 t
280
13,0
3,80
6
120 kWh
1×3/7+1×6/7
M102.0407
30 t
280
13,0
3,80
6
128 kWh
1×3/7+1×6/7
M102.0408
40 t
280
13,0
3,50
6
135 kWh
1×3/7+1×6/7
M102.0409
50 t
280
13,0
3,50
6
143 kWh
2×4/7+1×6/7
M102.0410
60 t
280
13,0
3,50
6
198 kWh
2×4/7+1×6/7
M102.0411
Cẩu tháp MD 900
280
13,0
3,50
6
480 kWh
2×4/7+1×6/7+1×7/7
M102.0500
Cần cẩu nổi:
 
 
 
 
 
 
M102.0501
Kéo theo – sức nâng 30 t
170
10,0
6,20
7
81 lít diezel
1 t.phII.1/2+3 thợ máy (2×2/4 + 1×3/4) +1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4
M102.0502
Tự hành – sức nâng 100 t
170
10,0
6,00
7
118 lít diezel
1 t.tr 1/2 + 1 tpII 1/2 + 4 thợ máy (3×2/4 + 1×4/4) + 1 thợ điện 3/4 + 1 thủy thủ 2/4
M102.0600
Cổng trục – sức nâng:
 
 
 
 
M102.0601
10 t
170
14,0
2,80
5
81 kWh
1×3/7+1×5/7
M102.0602
30 t
170
14,0
2,80
5
90 kWh
1×3/7+1×6/7
M102.0603
60 t
170
14,0
2,50
5
144 kWh
1×3/7+1×7/7
M102.0604
90 t
170
14,0
2,50
5
180 kWh
1×3/7+1×7/7
M102.0701
Cẩu lao dầm K33-60
170
14,0
3,50
6
233 kWh
1×3/7+4×4/7 +1×6/7
M102.0702
Thiết bị nâng hạ dầm 90T
170
14,0
3,50
6
168 kWh
1×3/7+2×4/7 +1×6/7
M102.0800
Cầu trục – sức nâng:
 
 
 
 
 
M102.0801
30 t
280
10,0
2,30
5
48 kWh
1×3/7+1×6/7
M102.0802
40 t
280
10,0
2,30
5
60 kWh
1×3/7+1×6/7
M102.0803
50 t
280
10,0
2,30
5
72 kWh
1×3/7+1×6/7
M102.0804
60 t
280
10,0
2,30
5
84 kWh
1×3/7+1×7/7
M102.0805
90 t
280
10,0
2,30
5
108 kWh
1×3/7+1×7/7
M102.0806
110 t
280
10,0
2,10
5
132 kWh
1×3/7+1×7/7
M102.0807
125 t
280
10,0
2,10
5
144 kWh
1×3/7+1×7/7
M102.0808
180 t
280
10,0
2,10
5
168 kWh
1×3/7+1×7/7
M102.0809
250 t
280
10,0
2,00
5
204 kWh
1×3/7+1×7/7
M102.0900
Máy vận thăng – sức nâng:
 
 
 
 
M102.0901
0,8 t – H nâng 80 m
280
18,0
4,30
5
21 kWh
1×3/7
M102.0902
3 t – H nâng 100 m
280
17,0
4,10
5
39 kWh
1×3/7
M102.1000
Máy vận thăng lồng – sức nâng:
 
 
 
M102.1001
3 t – H nâng 100 m
280
17,0
4,10
5
47 kWh
1×3/7
M102.1100
Tời điện – sức kéo:
 
 
 
 
 
M102.1101
0,5 t
230
17,0
5,10
4
4 kWh
1×3/7
M102.1102
1,0 t
230
17,0
5,10
4
5 kWh
1×3/7
M102.1103
1,5 t
230
17,0
4,60
4
6 kWh
1×3/7
M102.1104
3,0 t
230
17,0
4,60
4
11 kWh
1×3/7
M102.1105
3,5 t
230
17,0
4,60
4
12 kWh
1×3/7
M102.1106
5,0 t
230
17,0
4,60
4
14 kWh
1×3/7
M102.1200
Pa lăng xích – sức nâng:
 
 
 
 
M102.1201
3 t
230
17,0
4,60
4
 
1×3/7
M102.1202
5 t
230
17,0
4,20
4
 
1×3/7
M102.1300
Kích nâng – sức nâng:
 
 
 
 
M102.1301
10 t
180
14,0
2,20
5
 
1×4/7
M102.1302
30 t
180
14,0
2,20
5
 
1×4/7
M102.1303
50 t
180
14,0
2,20
5
 
1×4/7
M102.1304
100 t
180
14,0
2,20
5
 
1×4/7
M102.1305
200 t
180
14,0
2,20
5
 
1×4/7
M102.1306
250 t
180
14,0
2,20
5
 
1×4/7
M102.1307
500 t
180
14,0
2,20
5
 
1×4/7
M102.1400
Kích thông tâm
 
 
 
 
 
 
M102.1401
RRH – 100 t
180
14,0
2,20
5
 
1×4/7
M102.1402
YCW – 250 t
180
14,0
2,20
5
 
1×4/7
M102.1403
YCW – 500 t
180
14,0
2,20
5
 
1×4/7
M102.1501
Kích đẩy liên tục tự động hóa ZLD-60 (60t, 6c)
180
14,0
3,50
5
29 kWh
1×4/7+1×5/7
M102.1602
Kích sợi đơn YDC – 500 t
180
14,0
2,20
5
 
1×4/7
M102.1700
Xe nâng – độ cao nâng:
 
 
 
 
M102.1701
12 m
260
14,0
4,00
5
25 lít diezel
1×1/4+ 1×3/4 lái xe nhóm 2
M102.1702
18 m
260
14,0
3,80
5
29 lít diezel
1×1/4+ 1×3/4 lái xe nhóm 2
M102.1703
24 m
260
14,0
3,80
5
33 lít diezel
1×1/4+ 1×3/4 lái xe nhóm 2
M102.1800
Xe thang – chiều dài thang:
 
 
 
 
M102.1801
9 m
260
14,0
3,90
5
25 lít diezel
1×1/4+ 1×3/4 lái xe nhóm 2
M102.1802
12 m
260
14,0
3,70
5
29 lít diezel
1×1/4+ 1×3/4 lái xe nhóm 2
M102.1803
18 m
260
14,0
3,70
5
33 lít diezel
1×1/4+ 1×3/4 lái xe nhóm 2
M103.0000
MÁY VÀ THIẾT BỊ GIA CỐ NỀN MÓNG
 
 
M103.0100
Búa diezel tự hành, bánh xích – trọng lượng đầu búa:
 
M103.0101
1,2 t
220
17,0
4,40
5
56 lít diezel
1×2/7+1×4/7+1×5/7
M103.0102
1,8 t
220
17,0
4,40
5
59 lít diezel
1×2/7+1×4/7+1×6/7
M103.0103
3,5 t
220
16,0
3,90
5
62 lít diezel
2×2/7+1×4/7+1×6/7
M103.0104
4,5 t
220
16,0
3,90
5
65 lít diezel
2×2/7+1×4/7+1×6/7
M103.0200
Búa diezel chạy trên ray – trọng lượng đầu búa:
 
M103.0201
1,2 t
220
16,0
3,90
5
24 lít diezel + 14 kWh
1×2/7+1×3/7+1×4/7
M103.0202
1,8 t
220
16,0
3,90
5
30 lít diezel + 14 kWh
1×2/7+1×3/7+1×5/7
M103.0203
2,5 t
220
14,0
3,50
5
36 lít diezel + 25 kWh
2×2/7+1×3/7+1×6/7
M103.0204
3,5 t
220
14,0
3,50
5
48 lít diezel + 25 kWh
2×2/7+1×3/7+1×6/7
M103.0205
4,5 t
220
14,0
3,50
5
63 lít diezel + 34 kWh
2×2/7+1×3/7+1×6/7
M103.0206
5,5 T
220
14,0
3,50
5
78 lít diezel + 34 kWh
2×2/7+1×3/7+1×6/7
M103.0300
Búa rung cọc cát, tự hành, bánh xích – hiệu suất:
 
M103.0301
60 kW
220
16,0
4,80
5
40 lít diezel
1×3/7+1×5/7+1×6/7
M103.0400
Búa rung – hiệu suất:
 
 
 
 
M103.0401
40 kW
200
17,0
3,80
5
108 kWh
1×3/7+1×4/7
M103.0402
50 kW
200
17,0
3,80
5
135 kWh
1×3/7+1×4/7
M103.0403
170 kW
200
17,0
2,60
5
357 kWh
1×3/7+1×4/7
M103.0500
Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) – trọng lượng búa:
M103.0501
≤ 1,8 t
200
14,0
5,90
6
42 lít diezel
1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2×2/4+1×3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4
M103.0502
≤ 2,5 t
200
14,0
5,90
6
47 lít diezel
1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2×2/4+1×3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4
M103.0503
≤ 3,5 t
200
14,0
5,90
6
52 lít diezel
1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2×2/4+1×3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4
M103.0504
≤ 5,0 t
200
14,0
5,90
6
58 lít diezel
1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2×2/4+1×3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4
M103.0505
≤ 7,0 t
200
14,0
5,60
6
63 lít diezel
1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2×2/4+1×3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4
M103.0506
≤ 10,0 t
200
14,0
5,60
6
69 lít diezel
1 t.phII.1/2 + 3 thợ máy (2×2/4+1×3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 1 thủy thủ 2/4
M103.0600
Tàu đóng cọc C 96 – búa thủy lực, trọng lượng đầu búa:
 
M103.0601
7,5 t
200
13,0
4,60
6
162 lít diezel
1 t.tr1/2 + 1 t.phII.1/2 + 4 thợ máy (3×2/4+1×4/4) + 1 thợ điện 3/4 + 1 thủy thủ 2/4
M103.0700
Máy ép cọc trước – lực ép:
 
 
 
M103.0701
60 t
180
22,0
4,00
5
38 kWh
1×3/7+1×4/7
M103.0702
100 t
180
22,0
4,00
5
53 kWh
1×3/7+1×4/7
M103.0703
150 t
180
22,0
4,00
5
75 kWh
1×3/7+1×4/7
M103.0704
200 t
180
22,0
4,00
5
84 kWh
1×3/7+1×4/7
M103.0801
Máy ép cọc sau
160
22,0
4,00
5
36 kWh
1×3/7+1×4/7
M103.0901
Máy ép thủy lực (KGK-130C4), lực ép 130 t
200
17,0
2,60
5
138 kWh
1×3/7+1×4/7
M103.1001
Máy cắm bấc thấm
180
14,0
3,10
5
48 lít diezel
1×3/7+1×5/7
M103.1100
Máy khoan cọc nhồi:
 
 
 
 
 
 
M103.1101
Máy khoan cọc nhồi ED
220
17,0
8,20
5
52 lít diezel
2×3/7+1×4/7+1×6/7
M103.1102
Máy khoan cọc nhồi Bauer (mô men xoay > 200kNm)
220
17,0
6,50
5
59 lít diezel
2×3/7+1×4/7+1×6/7
M103.1103
Gầu đào (thi công móng cọc, tường Barrette)
260
17,0
5,80
5
 
 
M103.1201
Máy khoan tường sét
220
17,0
6,50
5
32 lít diezel + 171 kW
1×3/7+1×4/7+1×6/7
M103.1301
Máy khoan cọc đất
220
17,0
6,50
5
36 lít diezel + 167 kW
1×3/7+1×4/7+1×6/7
M103.1401
Máy cấp xi-măng
220
17,0
6,50
5
 
 
M103.1500
Máy trộn dung dịch khoan – dung tích:
 
 
M103.1501
≤ 750 lít
280
20,0
6,40
5
13 kWh
1×3/7
M103.1502
1000 lít
280
18,0
5,80
5
18 kWh
1×4/7
M103.1600
Máy sàng lọc Bentonit, Polymer – năng suất:
 
 
M103.1601
100 m3/h
280
18,0
5,80
5
21 kWh
1×4/7
M103.1700
Máy bơm dung dịch Bentonit, Polymer – năng suất:
 
M103.1701
200 m3/h
280
18,0
5,80
5
50 kWh
1×4/7
M104.0000
MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG
 
 
M104.0100
Máy trộn bê tông – dung tích:
 
 
 
M104.0101
250 lít
110
20,0
6,50
5
11 kWh
1×3/7
M104.0102
500 lít
140
20,0
6,50
5
34 kWh
1×4/7
M104.0200
Máy trộn vữa – dung tích:
 
 
 
 
M104.0201
80 lít
120
20,0
6,80
5
5 kWh
1×3/7
M104.0202
150 lít
120
20,0
6,80
5
8 kWh
1×3/7
M104.0203
250 lít
120
20,0
6,80
5
11 kWh
1×3/7
M104.0300
Máy trộn vữa xi-măng – dung tích:
 
 
 
M104.0301
1200 lít
120
20,0
6,80
5
72 kWh
1×4/7
M104.0302
1600 lít
120
20,0
6,80
5
96 kWh
1×4/7
M104.0400
Trạm trộn bê tông – năng suất:
 
 
 
M104.0401
16 m3/h
220
18,0
5,80
5
92 kWh
1×3/7+1×5/7
M104.0402
25 m3/h
220
18,0
5,60
5
116 kWh
1×3/7+1×5/7
M104.0403
30 m3/h
220
18,0
5,60
5
172 kWh
2×3/7+1×5/7
M104.0404
50 m3/h
220
18,0
5,60
5
198 kWh
2×3/7+1×5/7
M104.0405
75 m3/h
220
17,0
5,30
5
418 kWh
2×3/7+1×4/7+1×6/7
M104.0406
90 m3/h
220
17,0
5,30
5
425 kWh
2×3/7+1×4/7+1×6/7
M104.0407
125 m3/h
220
17,0
5,30
5
446 kWh
2×3/7+1×4/7+1×6/7
M104.0408
160 m3/h
220
17,0
5,00
5
553 kWh
3×3/7+1×4/7+1×6/7
M104.0500
Máy sàng rửa đá, sỏi – năng suất:
 
 
 
M104.0501
35 m3/h
110
20,0
7,60
5
76 kWh
1×4/7
M104.0502
45 m3/h
110
20,0
7,60
5
97 kWh
1×4/7
M104.0600
Máy nghiền sàng đá di động – năng suất:
 
 
M104.0601
20 m3/h
220
20,0
8,60
5
315 kWh
1×3/7+1×4/7
M104.0602
25 m3/h
220
20,0
7,60
5
357 kWh
2×3/7+1×4/7
M104.0603
125 m3/h
220
20,0
7,60
5
630 kWh
2×3/7+1×4/7
M104.0700
Máy nghiền đá thô – năng suất:
 
 
 
M104.0701
14 m3/h
220
20,0
8,60
5
134 kWh
1×3/7+1×4/7
M104.0702
200 m3/h
220
20,0
8,60
5
840 kWh
1×3/7+2×4/7+ 1×5/7+1×6/7
M104.0800
Trạm trộn bê tông asphan – năng suất:
 
 
M104.0801
25 t/h
150
16,0
5,70
5
210 kWh
4×4/7+3×5/7+1×6/7
M104.0802
50 t/h
150
16,0
5,70
5
300 kWh
5×4/7+3×5/7+1×6/7
M104.0803
60 t/h
150
16,0
5,70
5
324 kWh
5×4/7+3×5/7+1×6/7
M104.0804
80 t/h
150
13,0
5,50
5
384 kWh
5×4/7+4×5/7+1×6/7
M104.0805
120 t/h
150
13,0
5,50
5
714 kWh
5×4/7+4×5/7+1×6/7
M105.0000
MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BỘ
 
M105.0100
Máy phun nhựa đường – hiệu suất:
 
 
 
M105.0101
190 cv
120
14,0
5,60
6
57 lít diezel
1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 2
M105.0200
Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa – năng suất:
 
 
M105.0201
65 t/h
150
16,0
6,40
5
34 lít diezel
1×3/7+1×5/7
M105.0202
100 t/h
150
16,0
6,40
5
50 lít diezel
1×3/7+1×5/7
M105.0203
130 cv đến 140 cv
150
16,0
3,80
5
63 lít diezel
1×3/7+1×5/7
M105.0301
Máy rải cấp phối đá dăm – năng suất 60 m3/h
150
16,0
4,20
5
30 lít diezel
1×3/7+1×5/7
M105.0401
Máy cào bóc đường Wirtgen – 1000C
220
18,0
5,80
5
92 lít diezel
1×4/7+1×5/7
M105.0501
Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 10A
170
20,0
3,50
5
 
1×4/7
M105.0601
Lò nấu sơn YHK 3A
170
17,0
3,60
5
11 lít diezel
1×4/7
M105.0701
Thiết bị đun rót mastic
170
17,0
4,50
5
4 lít xăng
1×4/7
M105.0801
Nồi nấu nhựa 500 lít
170
25,0
10,00
5
 
1×4/7
M105.0901
Máy rải bê tông SP500
180
14,0
4,20
5
73 lít diezel
1×6/7+1×5/7+2×3/7
M106.0000
PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
 
 
M106.0100
Ô tô vận tải lối đi bộ thùng – trọng tải:
 
 
 
M106.0101
1,5 t
220
18,0
6,20
6
7 lít xăng
1×2/4 lái xe nhóm 1
M106.0102
2 t
220
18,0
6,20
6
12 lít xăng
1×2/4 lái xe nhóm 1
M106.0103
2,5 t
220
17,0
6,20
6
13 lít xăng
1×2/4 lái xe nhóm 1
M106.0104
5 t
220
17,0
6,20
6
25 lít diezel
1×2/4 lái xe nhóm 1
M106.0105
7 t
220
17,0
6,20
6
31 lít diezel
1×2/4 lái xe nhóm 1
M106.0106
10 t
220
16,0
6,20
6
38 lít diezel
1×2/4 lái xe nhóm 2
M106.0107
12 t
220
16,0
6,20
6
41 lít diezel
1×3/4 lái xe nhóm 2
M106.0108
15 t
220
16,0
6,20
6
46 lít diezel
1×3/4 lái xe nhóm 2
M106.0109
20 t
220
14,0
5,40
6
56 lít diezel
1×3/4 lái xe nhóm 2
M106.0200
Ô tô tự đổ – trọng tải:
 
 
 
 
M106.0201
5 t
260
17,0
7,50
6
41 lít diezel
1×2/4 lái xe nhóm 1
M106.0202
7 t
260
17,0
7,30
6
46 lít diezel
1×2/4 lái xe nhóm 1
M106.0203
10 t
260
17,0
7,30
6
57 lít diezel
1×2/4 lái xe nhóm 2
M106.0204
12 t
260
17,0
7,30
6
65 lít diezel
1×3/4 lái xe nhóm 2
M106.0205
15 t
260
16,0
6,80
6
73 lít diezel
1×3/4 lái xe nhóm 2
M106.0206
20 t
300
16,0
6,80
6
76 lít diezel
1×3/4 lái xe nhóm 2
M106.0207
22 t
300
16,0
6,80
6
77 lít diezel
1×3/4 lái xe nhóm 2
M106.0208
25 t
300
14,0
6,80
6
81 lít diezel
1×3/4 lái xe nhóm 3
M106.0209
27 t
300
14,0
6,60
6
86 lít diezel
1×3/4 lái xe nhóm 3
M106.0300
Ô tô đầu kéo – hiệu suất:
 
 
 
 
M106.0301
272 cv
200
11,0
4,00
6
56 lít diezel
1×3/4 lái xe nhóm 3
M106.0302
360 cv
200
11,0
3,80
6
68 lít diezel
1×3/4 lái xe nhóm 3
M106.0400
Ô tô chuyển trộn bê tông – dung tích thùng trộn:
 
M106.0401
6 m3
220
17,0
5,70
6
43 lít diezel
1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 2
M106.0402
10,7 m3
220
17,0
5,50
6
64 lít diezel
1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 2
M106.0403
14,5 m3
220
17,0
5,50
6
70 lít diezel
1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 3
M106.0500
Ô tô tưới nước – dung tích:
 
 
 
M106.0501
4 m3
220
15,0
4,80
6
20 lít diezel
1×2/4 lái xe nhóm 1
M106.0502
5 m3
220
14,0
4,40
6
23 lít diezel
1×3/4 lái xe nhóm 1
M106.0503
6 m3
220
14,0
4,40
6
24 lít diezel
1×3/4 lái xe nhóm 1
M106.0504
7 m3
220
13,0
4,10
6
26 lít diezel
1×3/4 lái xe nhóm 1
M106.0505
9 m3
220
13,0
4,10
6
27 lít diezel
1×3/4 lái xe nhóm 2
M106.0506
16 m3
240
13,0
4,10
6
35 lít diezel
1×3/4 lái xe nhóm 2
M106.0600
Ô tô hút bùn, hút mùn khoan, dung tích:
 
 
M106.0601
2 m3
220
17,0
5,20
6
19 lít diezel
1×2/4 lái xe nhóm 1
M106.0602
3 m3
220
17,0
5,20
6
27 lít diezel
1×3/4 lái xe nhóm 1
M106.0700
Ô tô bán tải – trọng tải:
 
 
 
 
M106.0701
1,5 t
200
18,0
4,50
6
18 lít xăng
1×2/4 lái xe nhóm 1
M106.0800
Rơ mooc – trọng tải:
 
 
 
 
M106.0808
100 t
200
13,0
3,10
6
 
1×3/7
M106.0809
125 t
200
13,0
3,10
6
 
1×3/7
M107.0000
MÁY KHOAN ĐẤT ĐÁ
 
 
 
 
M107.0100
Máy khoan đất đá, cầm tay – đường kính khoan:
 
M107.0101
D ≤ 42 mm (động cơ điện-1,2 kW)
180
20,0
8,50
5
5 kWh
1×3/7
M107.0102
D ≤ 42 mm (truyền động khí nén – chưa tính khí nén)
180
20,0
8,50
5
 
1×3/7
M107.0103
D ≤ 42 mm (khoan SIG – chưa tính khí nén)
180
20,0
6,50
5
 
1×3/7
M107.0104
Búa chèn (truyền động khí nén – chưa tính khí nén)
180
20,0
8,50
5
 
1×3/7
M107.0200
Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén) – đường kính khoan:
M107.0201
D75-95 mm
240
18,0
5,30
5
 
1×3/7+1×4/7
M107.0202
D105-110 mm
240
18,0
5,30
5
 
1×3/7+1×4/7
M107.0300
Máy khoan hầm tự hành, động cơ diezel – đường kính khoan:
M107.0301
D 45 mm (2 cần – 147 cv)
250
15,0
3,90
6
84 lít diezel
2×4/7+2×7/7
M107.0302
D 45 mm (3 cần – 255 cv)
250
15,0
3,90
6
138 lít diezel
2×4/7+2×7/7
M107.0400
Máy khoan néo – độ sâu khoan:
 
 
 
M107.0401
H 3,5 m (80 cv)
250
15,0
3,90
6
38 lít diezel
2×4/7+2×7/7
M107.0500
Máy khoan ngược (toàn tiết diện), đường kính khoan:
 
M107.0501
D 2,4 m (250 kW)
200
15,0
3,20
6
675 kWh
2×4/7+2×7/7
M107.0600
Tổ hợp dàn khoan neo, hiệu suất:
 
 
 
M107.0601
9 kW
200
20,0
1,80
6
16 kWh
1×4/7
M107.0700
Máy khoan tạo lỗ neo gia cố mái ta luy:
 
 
M107.0701
YG 60
220
15,0
4,50
5
28 lít diezel
2×3/7+1×4/7
M108.0000
MÁY VÀ THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC
 
 
 
M108.0100
Máy phát điện lưu động – hiệu suất:
 
 
 
M108.0101
2,5-3 kW
140
14,0
4,20
5
2 lít diezel
1×3/7
M108.0102
10 kW
140
14,0
4,20
5
11 lít diezel
1×3/7
M108.0103
30 kW
140
13,0
3,90
5
24 lít diezel
1×3/7
M108.0104
50 kW
140
13,0
3,90
5
36 lít diezel
1×3/7
M108.0105
75 kW
140
12,0
3,60
5
45 lít diezel
1×4/7
M108.0200
Máy nén khí, động cơ xăng – năng suất:
 
 
M108.0201
120 m3/h
150
12,0
5,00
5
14 lít xăng
1×4/7
M108.0202
200 m3/h
150
12,0
5,00
5
24 lít xăng
1×4/7
M108.0203
300 m3/h
150
12,0
5,00
5
33 lít xăng
1×4/7
M108.0204
600 m3/h
150
11,0
4,60
5
46 lít xăng
1×4/7
M108.0300
Máy nén khí, động cơ diezel – năng suất:
 
 
M108.0301
120 m3/h
150
12,0
5,40
5
14 lít diezel
1×4/7
M108.0302
240 m3/h
150
12,0
5,40
5
28 lít diezel
1×4/7
M108.0303
300 m3/h
150
12,0
5,40
5
32 lít diezel
1×4/7
M108.0304
360 m3/h
150
12,0
5,40
5
35 lít diezel
1×4/7
M108.0305
420 m3/h
150
12,0
5,40
5
38 lít diezel
1×4/7
M108.0306
540 m3/h
150
12,0
5,40
5
36 lít diezel
1×4/7
M108.0307
600 m3/h
150
11,0
5,00
5
38 lít diezel
1×4/7
M108.0308
660 m3/h
150
11,0
5,00
5
39 lít diezel
1×4/7
M108.0309
1200 m3/h
150
11,0
3,90
5
75 lít diezel
1×4/7
M108.0310
1260 m3/h
150
11,0
3,50
5
89 lít diezel
1×4/7
M108.0400
Máy nén khí, động cơ điện – năng suất:
 
 
M108.0401
5 m3/h
150
13,0
5,20
5
2 kWh
1×3/7
M108.0406
216 m3/h
150
12,0
3,80
5
52 kWh
1×3/7
M108.0407
270 m3/h
150
12,0
3,80
5
80 kWh
1×3/7
M108.0408
300 m3/h
150
12,0
3,80
5
86 kWh
1×3/7
M108.0409
600 m3/h
150
12,0
3,40
5
125 kWh
1×4/7
M109.0000
MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG CÔNG TRÌNH THỦY
 
M109.0100
Sà lan – trọng tải:
 
 
 
 
 
M109.0101
200 t
260
13,0
5,90
6
 
2 thủy thủ 2/4
M109.0102
250 t
260
13,0
5,90
6
 
2 thủy thủ 2/4
M109.0103
300 t
260
13,0
5,90
6
 
2 thủy thủ 2/4
M109.0104
400 t
260
13,0
5,50
6
 
2 thủy thủ 2/4
M109.0105
600 t
260
13,0
5,50
6
 
2 thủy thủ 2/4
M109.0106
800 t
260
13,0
5,20
6
 
2 thủy thủ 2/4
M109.0107
1000 t
260
13,0
5,20
6
 
2 thủy thủ 2/4
M109.0108
1200 t
260
13,0
5,00
6
 
2 thủy thủ 2/4
M109.0109
1350 t
260
13,0
5,00
6
 
2 thủy thủ 2/4
M109.0110
1800 t
260
13,0
5,00
6
 
2 thủy thủ 2/4
M109.0200
Phao thép – trọng tải:
 
 
 
 
M109.0201
60 t
210
13,0
5,90
6
 
 
M109.0202
200 t
210
13,0
5,90
6
 
 
M109.0203
250 t
210
13,0
5,90
6
 
 
M109.0301
Pông tông
210
17,0
5,20
6
 
 
M109.0400
Thuyền (ghe) đặt máy bơm – trọng tải:
 
 
M109.0401
5 t
210
13,0
5,20
6
44 lít diezel
1thuyền trưởng 1/2
M109.0402
40 t
210
13,0
5,20
6
131 lít diezel
1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thủy thủ 1×3/4
M109.0500
Ca nô – hiệu suất:
 
 
 
 
 
M109.0501
15 cv
200
12,0
6,00
6
3 lít diezel
1 thuyền trưởng 1/2
M109.0502
23 cv
200
12,0
6,00
6
5 lít diezel
1 thuyền trưởng 1/2
M109.0503
30 cv
200
12,0
5,40
6
6 lít diezel
1 thuyền trưởng 1/2
M109.0504
55 cv
200
12,0
5,40
6
10 lít diezel
1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thủy thủ 2/4
M109.0505
75 cv
200
11,0
4,60
6
14 lít diezel
1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thủy thủ 2/4
M109.0506
90 cv
200
11,0
4,60
6
16 lít diezel
1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thủy thủ 2/4
M109.0507
120 cv
200
11,0
4,60
6
18 lít diezel
1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thủy thủ 2/4
M109.0508
150 cv
200
11,0
4,60
6
23 lít diezel
1 thuyền trưởng 1/2 + 1 máy I 1/2 +1 thủy thủ 2/4
M109.0600
Xuồng cao tốc – hiệu suất:
 
 
 
 
M109.0601
25 cv
150
11,0
5,40
6
105 lít xăng
1 thuyền trưởng 1/2+ 1 thủy thủ 3/4
M109.0602
50 cv
150
11,0
5,40
6
148 lít xăng
1 thuyền trưởng 1/2+ 1 thủy thủ 3/4
M109.0700
Tầu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu,…) – hiệu suất:
M109.0701
75 cv
200
11,0
5,20
6
68 lít diezel
1 thuyền trưởng 1/2 + 2 thợ máy (1×2/4+1×3/4) + 1 thợ điện 2/4 + 2 thủy thủ 2/4
M109.0702
150 cv
200
11,0
5,00
6
95 lít diezel
1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 1/2 + 1 máy I 1/2 + 2 thợ máy (1×3/4 + 1×2/4) + 2 thủy thủ (1×2/4 + 1×3/4)
M109.0703
250 cv
200
11,0
5,00
6
148 lít diezel
1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 1/2 + 1 máy I 1/2 + 2 thợ máy (1×3/4 + 1×2/4) + 2 thủy thủ (1×2/4 + 1×3/4)
M109.0704
360 cv
200
11,0
5,00
6
202 lít diezel
1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 1/2 + 1 máy I 1/2 + 2 thợ máy (1×3/4 + 1×2/4) + 2 thủy thủ (1×2/4 + 1×3/4)
M109.0705
600 cv
200
11,0
4,20
6
315 lít diezel
1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 2/2 + 1 máy I 2/2 + 3 thợ máy (2×3/4 + 1×2/4) + 4 thủy thủ (3×3/4 + 1×4/4)
M109.0706
1200 cv (tầu kéo biển)
220
11,0
3,80
6
714 lít diezel
1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó I 2/2 + 1 máy I 2/2 + 3 thợ máy (2×3/4 + 1×2/4) + 4 thủy thủ (3×3/4 + 1×4/4)
M109.0800
Tàu cuốc sông- hiệu suất:
 
 
 
 
M109.0801
495 cv
260
7,5
5,10
6
520 lít diezel
1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 2 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 4 thợ máy (3×3/4 + 1×4/4) + 4 thủy thủ (3×3/4 + 1×4/4)
M109.0900
Tàu cuốc biển – hiệu suất:
 
 
 
 
M109.0901
2085 cv
260
7,5
4,50
6
1751 lít diezel
1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 2 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 4 thợ máy (3×3/4 + 1×4/4) + 4 thủy thủ (3×3/4 + 1×4/4)
M109.1000
Tàu hút bùn – hiệu suất:
 
 
 
 
M109.1001
585 cv
260
10,0
4,10
6
573 lít diezel
1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1×3/4 + 1×4/4) + 4 thủy thủ (3×3/4 + 1×4/4)
M109.1002
1200 cv
260
7,5
3,75
6
1008 lít diezel
1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 6 thợ máy (5×3/4 + 1×4/4) + 2 thủy thủ (1×3/4 + 1×4/4)
M109.1003
4170 cv
260
7,5
2,40
6
3211 lít diezel
1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 3 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 6 thợ máy (5×3/4 + 1×4/4) + 4 thủy thủ (3×3/4 + 1×4/4)
M109.1100
Tàu hút bụng tự hành – hiệu suất:
 
 
 
M109.1101
1390 cv
260
7,5
6,50
6
1446 lít diezel
1 thuyền trưởng 2/2 + thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1×3/4 + 1×4/4) + 4 thủy thủ (3×3/4 + 1×4/4)
M109.1102
5945 cv
260
7,5
6,00
6
5232 lít diezel
1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 điện trưởng 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 2 thợ máy (1×3/4 + 1×4/4) + 4 thủy thủ (3×3/4 + 1×4/4)
M109.1200
Tầu ngoạm (có tính năng phá đá ngầm), hiệu suất 3170 CV – dung tích gầu:
M109.1201
17 m3
260
10,0
5,50
6
2663 lít diezel
1 thuyền trưởng 2/2 + 1 thuyền phó 2/2 + 1 máy trưởng 2/2 + 1 máy II 2/2 + 1 kỹ thuật viên cuốc I 2/2 + 3 kỹ thuật viên cuốc II 2/2 + 4 thợ máy (3×3/4 + 1×4/4) + 4 thủy thủ (3×3/4 + 1×4/4)
M109.1300
Xáng cạp – dung tích gầu:
 
 
 
 
M109.1301
1,25 m3
220
13,0
5,20
6
70 lít diezel
1×6/7+1×4/7+ 2×3/7
M109.1401
Thiết bị lặn
120
30,0
7,50
8
 
1 thợ lặn cấp I 1/2+1 thợ lặn 2/4
M110.0000
MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG TRONG HẦM
 
 
M110.0100
Máy xúc chuyên dùng trong hầm – dung tích gầu:
 
M110.0101
0,9 m3
260
17,0
4,80
6
52 lít diezel
1×3/7+1×5/7
M110.0102
1,65 m3
260
17,0
4,80
6
65 lít diezel
1×3/7+1×5/7
M110.0200
Máy cào đá, động cơ điện – năng suất:
 
 
M110.0201
3 m3/ph
260
14,0
5,30
6
248 kWh
1×4/7+1×5/7
M110.0202
8 m3/ph
260
14,0
5,10
6
673 kWh
1×4/7+1×6/7
M110.0300
Thiết bị phục vụ vận chuyển đá nổ mìn trong hầm:
 
M110.0301
Tời ma nơ – 13 kW
300
14,0
4,30
6
43 kWh
1×4/7+1×5/7
M110.0302
Xe goòng 3 t
300
14,0
4,30
6
 
1×4/7+1×5/7
M110.0303
Xe goòng 5,8 m3
300
14,0
4,30
6
 
1×4/7+1×5/7
M110.0304
Đầu kéo 30 t
300
11,0
3,80
6
37 lít diezel
1×4/7+1×5/7
M110.0305
Quang lật 360 t/h
300
14,0
4,30
6
27 kWh
1×4/7+1×5/7
M110.0400
Máy nâng phục vụ thi công hầm – hiệu suất:
 
 
M110.0401
135 cv
240
14,0
3,10
6
45 lít diezel
1×4/7
M111.0000
MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG, ĐƯỜNG CÁP NGẦM
M111.0100
Máy và thiết bị khoan đặt đường ống:
 
 
M111.0101
Máy nâng TO-12-24, sức nâng 15 t
150
16,0
4,20
6
53 lít diezel
1×4/7+1×5/7+1×6/7
M111.0102
Máy khoan ngang UĐB- 4
120
17,0
4,20
6
33 lít xăng
3×3/7+2×4/7+2×6/7 +1×7/7
M111.0200
Máy và thiết bị khoan đặt đường cáp ngầm:
 
 
M111.0201
Máy khoan ngầm có khuynh hướng
240
15,0
3,50
6
201 kWh
1×4/7+1×7/7
M111.0202
Hệ thống STS (phục vụ khoan ngầm có khuynh hướng khi khoan qua sông nước)
120
15,0
3,50
6
2 kWh
1×6/7+1×4/7
M112.0000
MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG KHÁC
 
 
 
M112.0100
Máy bơm nước, động cơ điện – hiệu suất:
 
 
M112.0101
0,75 kW
180
17,0
4,70
5
2 kWh
1×3/7
M112.0102
1,1 kW
180
17,0
4,70
5
3 kWh
1×3/7
M112.0103
1,5 kW
180
17,0
4,70
5
4 kWh
1×3/7
M112.0104
2 kW
180
17,0
4,70
5
5 kWh
1×3/7
M112.0105
2,8 kW
180
17,0
4,70
5
8 kWh
1×3/7
M112.0106
4,5 kW
150
17,0
4,70
5
12 kWh
1×3/7
M112.0107
7 kW
150
17,0
4,70
5
17 kWh
1×3/7
M112.0108
14 kW
150
16,0
4,50
5
34 kWh
1×4/7
M112.0109
20 kW
150
16,0
4,20
5
48 kWh
1×4/7
M112.0110
22 kW
150
16,0
4,20
5
53 kWh
1×4/7
M112.0111
75 kW
150
14,0
3,60
5
180 kWh
1×4/7
M112.0200
Máy bơm nước, động cơ diezel – hiệu suất:
 
 
M112.0201
5 cv
150
20,0
5,40
5
2,7 lít diezel
1×4/7
M112.0202
5,5 cv
150
20,0
5,40
5
3 lít diezel
1×4/7
M112.0203
10 cv
150
20,0
5,40
5
5 lít diezel
1×4/7
M112.0204
20 cv
150
18,0
4,70
5
10 lít diezel
1×4/7
M112.0205
25 cv
150
17,0
4,00
5
11 lít diezel
1×4/7
M112.0206
30 cv
150
17,0
4,00
5
15 lít diezel
1×4/7
M112.0207
40 cv
150
17,0
4,40
5
20 lít diezel
1×4/7
M112.0208
75 cv
150
16,0
3,80
5
36 lít diezel
1×4/7
M112.0209
120 cv
150
16,0
3,80
5
53 lít diezel
1×4/7
M112.0300
Máy bơm nước, động cơ xăng – hiệu suất:
 
 
M112.0301
3 cv
150
20,0
5,80
5
1,6 lít xăng
1×4/7
M112.0302
6 cv
150
20,0
5,80
5
3 lít xăng
1×4/7
M112.0303
8 cv
150
20,0
5,80
5
4 lít xăng
1×4/7
M112.0401
Máy bơm chân không 7,5kW
150
14,0
3,60
5
22 kWh
1×4/7
M112.0401
Máy bơm xói 4MC (75 kW)
150
14,0
3,60
5
180 kWh
1×4/7
M112.0501
Máy bơm áp lực đè nén xói nước đầu cọc (300 cv)
150
14,0
2,20
5
111 lít diezel
1×4/7+1×5/7
M110.0600
Máy bơm vữa – năng suất:
 
 
 
 
M112.0601
6 m3/h
110
20,0
6,60
5
19 kWh
1×3/7+1×4/7
M112.0602
9 m3/h
110
20,0
6,60
5
34 kWh
1×3/7+1×4/7
M112.0603
15 m3/h
110
20,0
6,60
5
37 kWh
1×3/7+1×4/7
M112.0604
32 – 50 m3/h
110
20,0
6,10
5
72 kWh
1×3/7+1×4/7
M112.0700
Máy bơm cát, động cơ diezel – hiệu suất:
 
 
M112.0701
126 cv
180
14,0
3,80
5
54 lít diezel
1×5/7
M112.0702
350 cv
180
14,0
3,50
5
127 lít diezel
1×5/7
M112.0703
380 cv
180
14,0
3,30
5
136 lít diezel
1×5/7
M112.0704
480 cv
180
14,0
3,10
5
168 lít diezel
1×5/7
M112.0800
Xe bơm bê tông, tự hành – năng suất:
 
 
M112.0801
50 m3/h
200
14,0
5,40
6
53 lít diezel
1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 2
M112.0802
60 m3/h
200
14,0
5,00
6
60 lít diezel
1×1/4+1×3/4 lái xe nhóm 2
M112.0900
Máy bơm bê tông – năng suất:
 
 
 
M112.0901
40 – 60 m3/h
200
14,0
6,50
5
182 kWh
1×3/7+1×5/7
M112.0902
60 – 90 m3/h
200
14,0
6,50
5
248 kWh
1×4/7+1×5/7
M112.1000
Máy phun vẩy – năng suất:
 
 
 
 
M112.1001
9 m3/h (AL 285)
180
14,0
4,90
6
54 kWh
2×3/7+1×4/7+1×6/7
M112.1002
16 m3/h (AL 500)
180
14,0
4,50
6
429 kWh
2×3/7+1×4/7 +1×5/7+1×6/7
M112.1100
Máy đầm bê tông, đầm bàn – hiệu suất:
 
 
M112.1101
1,0 kW
110
25,0
8,80
4
5 kWh
1×3/7
M112.1102
3,0 kW
110
25,0
8,80
4
13 kWh
1×3/7
M112.1200
Máy đầm bê tông, đầm cạnh – hiệu suất:
 
 
M112.1201
1,0 kW
110
25,0
8,80
4
5 kWh
1×3/7
M112.1300
Máy đầm bê tông, dầm dùi – hiệu suất:
 
 
M112.1301
1,0 kW
110
20,0
8,80
4
5 kWh
1×3/7
M112.1302
1,5 kW
110
20,0
8,80
4
7 kWh
1×3/7
M112.1303
2,8 kW
110
20,0
8,80
4
13 kWh
1×3/7
M112.1304
3,5 kW
110
20,0
6,50
4
16 kWh
1×3/7
M112.1400
Máy phun (chưa tính khí nén):
 
 
 
M112.1401
Máy phun sơn 400 mét vuông/h
120
30,0
5,40
4
 
1×3/7
M112.1402
Máy phun cát
180
30,0
4,20
4
 
1×3/7
M112.1500
Máy khoan đứng – hiệu suất:
 
 
 
M112.1501
2,5 kW
200
14,0
4,10
4
5 kWh
1×3/7
M112.1502
4,5 kW
200
14,0
4,10
4
9 kWh
1×3/7
M113.1600
Máy khoan sắt cầm tay, đường kính khoan:
 
 
M113.1601
13 mm
120
30,0
8,40
4
1 kWh
1×3/7
M112.1700
Máy khoan bê tông cầm tay – hiệu suất:
 
 
M112.1701
0,62 kW
120
30,0
7,50
4
0,9 kWh
1×3/7
M112.1702
0,75 kW
120
20,0
7,50
4
1,1 kWh
1×3/7
M112.1703
0,85 kW
120
20,0
7,50
4
1,3 kWh
1×3/7
M112.1704
1,50 kW
100
20,0
7,50
4
2,3 kWh
1×3/7
M112.1800
Máy luồn cáp – hiệu suất:
 
 
 
 
M112.1801
15 kW
220
10,0
2,20
5
27 kWh
1×4/7
M112.1900
Máy cắt cáp – hiệu suất:
 
 
 
 
M112.1901
10 kW
200
14,0
3,50
4
13 kWh
1×3/7
M112.2000
Máy cắt sắt cầm tay – hiệu suất:
 
 
 
M112.2001
1,7 kW
120
30,0
7,50
4
3 kWh
1×3/7
M112.2100
Máy cắt gạch đá – hiệu suất:
 
 
 
M112.2101
1,7 kW
80
14,0
7,00
4
3 kWh
1×3/7
M112.2200
Máy cắt bê tông – hiệu suất:
 
 
 
M112.2201
7,5 kW
100
20,0
5,50
4
11 kWh
1×3/7
M112.2202
12 cv (MCD 218)
100
20,0
4,50
5
8 lít xăng
1×4/7
M112.2300
Máy cắt ống – hiệu suất:
 
 
 
 
M112.2301
5 kW
220
14,0
4,50
4
9 kWh
1×3/7
M112.2400
Máy cắt tôn – hiệu suất:
 
 
 
 
M112.2401
5 kW
220
13,0
3,80
4
10 kWh
1×3/7
M112.2402
15 kW
220
13,0
3,90
4
27 kWh
1×3/7
M112.2500
Máy cắt đột – hiệu suất:
 
 
 
 
M112.2501
2,8 kW
220
14,0
4,10
4
5 kWh
1×3/7
M112.2600
Máy cắt uốn cốt thép – hiệu suất:
 
 
 
M112.2601
5 kW
220
14,0
4,10
4
9 kWh
1×3/7
M112.2700
Máy cắt cỏ cầm tay – hiệu suất:
 
 
 
M112.2701
0,8 kW
160
30,0
10,50
4
2 kWh
1×4/7
M112.2801
Máy cắt thép Plasma
220
13,0
3,80
4
13 kWh
1×3/7
M112.2900
Búa căn khí nén (chưa tính khí nén) – tiêu tốn khí nén:
 
M112.2901
1,5 m3/ph
110
30,0
6,60
5
 
1×4/7
M112.2902
3,0 m3/ph
110
30,0
6,60
5
 
1×4/7
M112.3000
Máy uốn ống – hiệu suất:
 
 
 
 
M112.3001
2,8 kW
220
14,0
4,50
4
5 kWh
1×3/7
M112.3100
Máy lốc tôn – hiệu suất:
 
 
 
 
M112.3101
5 kW
220
13,0
3,90
4
10 kWh
1×3/7
M112.3200
Máy cưa sắt kẽm kim loại – hiệu suất:
 
 
 
M112.3201
1,7 kW
220
14,0
4,10
4
4 kWh
1×3/7
M112.3202
2,7 kW
220
14,0
4,10
4
6 kWh
1×3/7
M112.3300
Máy tiện – hiệu suất:
 
 
 
 
M112.3301
10 kW
220
14,0
4,10
4
19 kWh
1×3/7
M112.3400
Máy bào thép – hiệu suất:
 
 
 
 
M112.3401
7,5 kW
220
14,0
4,10
4
16 kWh
1×3/7
M112.3500
Máy phay – hiệu suất:
 
 
 
 
M112.3501
7 kW
220
14,0
4,10
4
15 kWh
1×3/7
M112.3600
Máy ghép mí – hiệu suất:
 
 
 
M112.3601
1,1 kW
200
14,0
4,10
4
2 kWh
1×4/7
M112.3700
Máy mài – hiệu suất:
 
 
 
 
M112.3701
1 kW
200
14,0
4,90
4
2 kWh
1×3/7
M112.3702
2,7 kW
220
14,0
4,90
4
4 kWh
1×3/7
M112.3800
Máy cưa gỗ cầm tay – hiệu suất:
 
 
 
M112.3801
1,3 kW
160
30,0
10,50
4
3 kWh
1×3/7
M112.3900
Máy biến thế hàn một chiều – hiệu suất:
 
 
M112.3901
50 kW
180
24,0
4,50
5
105 kWh
1×4/7
M112.4000
Biến thế hàn xoay chiều – hiệu suất:
 
 
M112.4001
7 kW
180
24,0
4,80
5
15 kWh
1×4/7
M112.4002
14 kW
180
24,0
4,80
5
29 kWh
1×4/7
M112.4003
23 kW
180
24,0
4,80
5
48 kWh
1×4/7
M112.4004
27,5 kW
180
24,0
4,80
5
58 kWh
1×4/7
M112.4100
Máy hàn hơi – hiệu suất:
 
 
 
 
M112.4101
1000 l/h
100
24,0
4,80
5
 
1×4/7
M112.4102
2000 l/h
100
24,0
4,80
5
 
1×4/7
M112.4201
Máy hàn cắt dưới nước
60
25,0
10,00
5
 
1 thợ lặn cấp I 1/2 + 1 thợ lặn 2/4
M112.4300
Máy hàn nối ống nhựa:
 
 
 
 
M112.4301
Máy hàn nhiệt
180
25,0
6,50
5
6 kWh
1×4/7
M112.4302
Máy gia nhiệt D315mm
180
25,0
6,50
5
8 kWh
1×4/7
M112.4303
Máy gia nhiệt D630mm
180
25,0
6,50
5
12 kWh
1×4/7
M112.4304
Máy gia nhiệt D1200mm
180
25,0
6,50
5
18 kWh
1×4/7
M112.4400
Máy quạt gió – hiệu suất:
 
 
 
 
M112.4401
2,5 kW
150
20,0
1,70
5
16 kWh
1×3/7
M112.4402
4,5 kW
150
20,0
1,70
5
29 kWh
1×3/7
M112.4500
Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan đập cáp – hiệu suất:
M112.4501
40 kW
220
16,0
6,40
5
144 kWh
2×3/7+1×4/7
M112.4600
Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan xoay – hiệu suất:
M112.4601
54 cv
220
15,0
6,50
5
19 lít diezel
2×3/7+1×4/7
M112.4602
300 cv
220
13,0
3,90
5
97 lít diezel
1×6/7+1×4/7+2×3/7
M112.4700
Bộ kích chuyên dùng:
 
 
 
 
M112.4701
Bộ thiết bị trượt (60 kích loại 6 t)
180
20,0
4,50
5
65 kWh
2×4/7+1×5/7+1×7/7
M112.4702
Bộ kích lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn 50-60 t
180
14,0
2,20
5
14 kWh
2×4/7
M112.4800
Xe ép rác – trọng tải:
 
 
 
 
M112.4801
1,5 t
280
17,0
9,00
6
18 lít diezel
1×2/4 lái xe nhóm 1
M112.4802
2 t
280
17,0
9,00
6
21 lít diezel
1×2/4 lái xe nhóm 1
M112.4803
4 t
280
17,0
9,00
6
41 lít diezel
1×2/4 lái xe nhóm 1
M112.4804
7 t
280
17,0
8,50
6
51 lít diezel
1×2/4 lái xe nhóm 1
M112.4805
10 t
280
17,0
8,50
6
65 lít diezel
1×3/4 lái xe nhóm 2
M112.4901
Xe ép rác kín (xe hooklip)
280
17,0
8,50
6
65 lít diezel
1×3/4 lái xe nhóm 2
M112.5001
Xe nhặt xác
120
17,0
4,50
6
15 lít diezel
1×2/4 lái xe nhóm 1
M112.5100
Xe hút chân không – trọng tải:
 
 
 
M112.5101
4 t
280
17,0
9,00
6
45 lít diezel
1×2/4 lái xe nhóm 1
M112.5102
8 t
280
17,0
8,50
6
52 lít diezel
1×3/4 lái xe nhóm 2
M112.5200
Xuồng vớt rác – hiệu suất:
 
 
 
 
M112.5201
4 cv
280
20,0
9,00
6
3 lít xăng
1×3/7+1×4/7
M112.5202
24 cv
280
17,0
7,00
6
11 lít xăng
1×3/7+1×5/7
M112.5300
Lò đốt rác y tế bằng gas (chưa tính gas) – hiệu suất:
 
M112.5301
7 tấn/ngày
280
14,0
5,50
6
 
3×4/7+1×5/7

> Bảng định mức tiêu tốn nhiên liệu máy thi công số 1134/QĐ-BXD: DOWNLOAD

Hy vọng nội dung bài viết bảng định mức tiêu tốn nhiên liệu máy thi công chia sẻ của Kế toán Việt Hưng vị trí căn cứ vào Quyết định số 1134/QĐ-BXD về việc Công bố định mức những hao phí xác lập giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng sẽ hỗ trợ ích cho những bạn đang làm kế toán mảng xây dựng. Kế toán Việt Hưng tự hào là Trung tâm dạy học kế toán Online thế mạnh về kế toán xây dựng – liên hệ ngay 098.868.0223 – 091.292.9959 (Zalo)

wpDiscuz

Reply
5
0
Chia sẻ

Video Cách xây dựng định mức tiêu tốn nhiên liệu ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cách xây dựng định mức tiêu tốn nhiên liệu tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Cách xây dựng định mức tiêu tốn nhiên liệu miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Cách xây dựng định mức tiêu tốn nhiên liệu Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cách xây dựng định mức tiêu tốn nhiên liệu

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách xây dựng định mức tiêu tốn nhiên liệu vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #xây #dựng #định #mức #tiêu #hao #nhiên #liệu