Contents

Thủ Thuật về Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết thêm thêm đô thị nào sau này có dân số trên 1 triệu người 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết thêm thêm đô thị nào sau này có dân số trên 1 triệu người được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-05 13:28:08 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

79

23/12/2022 234

A. Tp Hà Nội Thủ Đô, Hải Phòng Đất Cảng, Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng.

Nội dung chính

 • A. Tp Hà Nội Thủ Đô, Hải Phòng Đất Cảng, Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng.
 • B. Tp Hà Nội Thủ Đô, Hải Phòng Đất Cảng, TP. Hồ Chí Minh.
 • C. Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ.
 • D. Hải Phòng Đất Cảng, Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh.
 • Giải thích: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, đô thị có quy mô dân số trên 1 triệu người ở việt nam là Tp Hà Nội Thủ Đô, Hải Phòng Đất Cảng, TP.Hồ Chí Minh.
  Chọn: B
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • A. TP. Hồ Chí Minh, Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng, Hải Phòng Đất Cảng.
 • B. Tp Hà Nội Thủ Đô, Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng, Hải Phòng Đất Cảng.
 • C. Hải Phòng Đất Cảng, Cần Thơ, Tp Hà Nội Thủ Đô.
 • D. Tp Hà Nội Thủ Đô, Hải Phòng Đất Cảng, TP. Hồ Chí Minh
 • Hướng dẫn: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, ta thấy những đô thị có quy mô dân số trên 1 triệu người là Tp Hà Nội Thủ Đô, Hải Phòng Đất Cảng, TP. Hồ Chí Minh (Chú ý bảng chú giải – kí hiệu ô vuông có chấm tròn ở giữa).Chọn: D
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

B. Tp Hà Nội Thủ Đô, Hải Phòng Đất Cảng, TP. Hồ Chí Minh.

Đáp án đúng chuẩn

C. Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

D. Hải Phòng Đất Cảng, Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh.

Giải thích: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, đô thị có quy mô dân số trên 1 triệu người ở việt nam là Tp Hà Nội Thủ Đô, Hải Phòng Đất Cảng, TP.Hồ Chí Minh.
Chọn: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết thêm thêm những đô thị nào sau này có quy mô dân số từ 500 001 – 1000 000 người?

Xem đáp án » 23/12/2022 2,398

Phát biểu nào sau này không đúng về điểm lưu ý dân số việt nam lúc bấy giờ?

Xem đáp án » 23/12/2022 2,199

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết thêm thêm có bao nhiêu đô thị quy mô dân số từ 100.000 đến 200.000 người ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long?

Xem đáp án » 23/12/2022 1,249

Nhận định nào sau này không đúng với đặc trưng dân cư Hoa Kì?

Xem đáp án » 23/12/2022 779

Vùng có tỷ suất dân số thấp nhất việt nam là vùng nào sau này?

Xem đáp án » 23/12/2022 401

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết thêm thêm những đô thị có quy mô dân số (trong năm 2007) trên 1 triệu người là những đô thị nào sau này?

Xem đáp án » 23/12/2022 381

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết thêm thêm những đô thị nào sau này có quy mô dân số từ 500.001 đến 1.000.000 người?

Xem đáp án » 23/12/2022 203

Người lao động việt nam có nhiều kinh nghiệm tay nghề sản xuất nhất trong nghành nghề

Xem đáp án » 23/12/2022 202

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết thêm thêm đô thị nào sau này là đô thị loại 1 của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

Xem đáp án » 23/12/2022 188

Phát biểu nào sau này không đúng với đặc trưng lao động việt nam?

Xem đáp án » 23/12/2022 168

Phát biểu nào sau này không đúng thời cơ nói về dân số việt nam?

Xem đáp án » 23/12/2022 162

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết thêm thêm đô thị của việt nam có quy mô dân số dưới 1 triệu người?

Xem đáp án » 23/12/2022 158

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết thêm thêm những đô thị loại I của việt nam là

Xem đáp án » 23/12/2022 139

Đặc điểm của đô thị việt nam lúc bấy giờ là

Xem đáp án » 23/12/2022 95

Số dân việt nam hiện đứng sau những vương quốc nào ở Khu vực Đông Nam Á?

Xem đáp án » 23/12/2022 90

Phương pháp: Sử dụng Atlat Địa lí trang 15

Cách giải: Đô thị có quy mô dân số to nhiều hơn hết là Hải Phòng Đất Cảng (trên 1 triệu người) Các đô thị còn sót lại sở hữu quy mô dân số dưới 1 triệu người.

Chọn B.

18/06/2022 22,212

A. TP. Hồ Chí Minh, Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng, Hải Phòng Đất Cảng.

B. Tp Hà Nội Thủ Đô, Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng, Hải Phòng Đất Cảng.

C. Hải Phòng Đất Cảng, Cần Thơ, Tp Hà Nội Thủ Đô.

D. Tp Hà Nội Thủ Đô, Hải Phòng Đất Cảng, TP. Hồ Chí Minh

Đáp án đúng chuẩn

Hướng dẫn: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, ta thấy những đô thị có quy mô dân số trên 1 triệu người là Tp Hà Nội Thủ Đô, Hải Phòng Đất Cảng, TP. Hồ Chí Minh (Chú ý bảng chú giải – kí hiệu ô vuông có chấm tròn ở giữa).Chọn: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết thêm thêm đô thị nào sau này là đô thị loại 1 ở việt nam?

Xem đáp án » 18/06/2022 10,197

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết thêm thêm tỷ suất dân số việt nam cao nhất là ở vùng nào sau này?

Xem đáp án » 18/06/2022 9,302

(Sở GD và ĐT 2022 – Hưng Yên – MĐ 513). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết thêm thêm hai đô thị nào sau này thuộc loại 1 ở việt nam trong năm 2007?

Xem đáp án » 18/06/2022 7,914

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, đô thị có quy mô dân số từ 500.001-1.000.000 người là

Xem đáp án » 18/06/2022 5,534

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết thêm thêm đô thị nào sau này thuộc tỉnh thành phố Hà Tĩnh?

Xem đáp án » 18/06/2022 4,603

(THPT Chuyên Hưng Yên 2022 L3 – Hưng Yên – MĐ 455). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, hãy cho biết thêm thêm phát biểu nào sau này không đúng về đề điểm phân loại dân tộc bản địa việt nam?

Xem đáp án » 18/06/2022 4,510

Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 16, hãy cho biết thêm thêm phần lớn dân cư thuộc nhóm ngôn từ Hán ở việt nam triệu tập tại những vùng là

Xem đáp án » 18/06/2022 4,486

Căn cứ vào Át Lát Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết thêm thêm những đô thị nào sau này ở việt nam là đô thị loại 3?

Xem đáp án » 18/06/2022 3,446

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết thêm thêm đô thị nào sau này thuộc tỉnh Quảng Trị?

Xem đáp án » 18/06/2022 3,277

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 15, những đô thị không còn quy mô dân số trên 1.000.000 người là:

Xem đáp án » 18/06/2022 3,238

(Sở GD và ĐT 2022 – Tỉnh Nam Định – MĐ 201). Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 15, quy mô dân số những đô thị sau này ở vùng Đồng bằng sông Hồng (trong năm 2007) xếp theo thứ tự giảm dần là

Xem đáp án » 18/06/2022 3,109

(THPT Chuyên Lam Sơn 2022 L3 – Thanh Hóa – MĐ 209). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết thêm thêm nhận định nào sau này không đúng chuẩn về điểm lưu ý dân cư ở vùng Bắc Trung Bộ ?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,945

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, xác lập đô thị của việt nam có quy mô dân số dưới 1 triệu người?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,909

(THPT Trần Quang Diệu 2022 – Tp Hà Nội Thủ Đô). Dựa vào Atlat địa lý phân loại dân cư trang 15 cho biết thêm thêm thành phố có quy mô dân số lớn số 1 ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là:

Xem đáp án » 18/06/2022 2,840

(Liên trường THPT 2022 L1 – Nghệ An – MĐ 301). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết thêm thêm đô thị nào sau này có qui mô dân số dưới 500 nghìn người (trong năm 2007)?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,586

Reply
0
0
Chia sẻ

Video Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết thêm thêm đô thị nào sau này có dân số trên 1 triệu người ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết thêm thêm đô thị nào sau này có dân số trên 1 triệu người tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết thêm thêm đô thị nào sau này có dân số trên 1 triệu người miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết thêm thêm đô thị nào sau này có dân số trên 1 triệu người miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết thêm thêm đô thị nào sau này có dân số trên 1 triệu người

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết thêm thêm đô thị nào sau này có dân số trên 1 triệu người vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Căn #cứ #vào #Atlat #Địa #lí #Việt #Nam #trang #cho #biết #đô #thị #nào #sau #đây #có #dân #số #trên #triệu #người