Contents

Mẹo về Chế độ nước sông phức tạp tùy từng Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Chế độ nước sông phức tạp tùy từng được Update vào lúc : 2022-05-16 16:20:10 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

204

1. Sông và lượng nước của sông
Câu hỏi: Sông là gì? Nguồn phục vụ nước hầu hết của sông? Sông là loại chảy tự nhiên, thường xuyên và tương đối ổn định trên mặt phẳng những lục địa, được những nguồn nước mưa, nước ngầm, nước băng tuyết tan phục vụ. 

Câu hỏi: Lưu vực sông là gì? Chi lưu là gì? Hệ thống sông là gì?

 – Mỗi dòng sông đều phải có một diện tích s quy hoạnh đất đai phục vụ nước thường xuyên cho nó gọi là lưu vực sông.- Các sông làm trách nhiệm thoát nước cho sông chính thì gọi là chi lưu.- Dòng sông chính cùng với những phụ lưu, chi lưu hợp lại với nhau tạo thành khối mạng lưới hệ thống sông. 

Câu hỏi: Lưu lượng nước là gì?

 Là lượng nước chảy qua mặt phẳng cắt ngang lòng sông ở một khu vực nào đó, trong một giây đồng hồ đeo tay (được biểu lộ bằng m3/s). 

Câu hỏi: Lưu lượng của một dòng sông lớn hay nhỏ tùy từng những Đk nào?

 Phụ thuộc vào:- Diện tích lưu vực và nguồn phục vụ nước.- Thay đổi theo mùa. 

Câu hỏi: Chế độ chảy (hay thuỷ chế sông) là gì?

 Thủy chế sông là nhịp điệu thay đổi lưu lượng của một dòng sông trong một năm. Nếu sông chỉ tùy từng một nguồn phục vụ nước thì thủy chế của nó tương đối đơn thuần và giản dị (ví dụ nước mưa). Còn những sông tùy từng những nguồn phục vụ nước rất khác nhau thì có thủy chế phức tạp. 

Câu hỏi: Bảng: Lưu vực và lưu lượng nước sông Hồng và sông Mê Công

  Sông Hồng Sông Mê Công Lưu vực (km2)
Tổng lượng nước (tỉ m3/năm) Tổng lượng nước mùa cạn (%)

Tổng lượng nước mùa lũ (%)

170.000 120 25

75

795.000 507 20

80

 
Qua bảng trên, hãy so sánh lưu vực và tổng lượng nước của sông Mê Công và sông Hồng. – Lưu vực và tổng lượng nước của sông Hồng và sông Mê Công đều lớn.- Lưu vực và tổng lượng nước của sông Mê Công to nhiều hơn sông Hồng (gấp 4 lần). 

Câu hỏi: Bằng những hiểu biết thực tiễn, em hãy cho ví dụ về những quyền lợi của sông?

 – Sông phục vụ nước cho cây trồng.- Bồi đắp phù sa.- Giao thông đường thủy thuận tiện, thuận tiện.- Phát triển thủy diện.- Cung cấp thủy sản… 

2. Hồ

Câu hỏi: Hồ là gì? Có mấy loại hồ? – Hồ là những khoảng chừng nước đọng tương đối rộng và sâu trong đất liền. Hồ không còn diện tích s quy hoạnh nhất định.- Hồ có 2 loại: hồ nước mặn và hồ nước ngọt. 

Câu hỏi: Nêu rõ nguồn gốc hình thành của hồ?

 Hồ có nguồn gốc hình thành rất khác nhau:- Các hồ hình móng ngựa là di tích lịch sử sót lại của những khúc sông cũ (Hồ Tây).- Các hồ hình thành ở miệng núi lửa đã tắt (Hồ TơNưng).- Các hồ tự tạo do con người xây dựng để phục vụ những nhà máy sản xuất thủy điện (Hồ Trị An). 

Câu hỏi: Dựa vào bảng (Lưu vực và lưu lượng nước sông Hồng và sông Mê Công) ở câu trên, hãy tính và so sánh tổng lượng nước (hằng năm) của sông Hồng và sông Cửu Long trong mùa cạn và mùa lũ. Vì sao có sự chênh lệch đó?

 

– Về mùa cạn, tổng lượng nước sông Hồng: 3 tỉ m3

                                                    sông Cửu Long: 101,4 tỉ m3

– Về mùa lũ, tổng lượng nước sông Hồng: 90 tỉ m3

                                                 sông Cửu Long: 405.6 m3

Về mùa cạn và mùa lũ, tổng lượng nước (bằng m3) của sông Cửu Long luôn cao hơn sông Hồng. Sở dĩ có sự chênh lệch đó vì sông Cửu Long là loại sông lớn, diện tích s quy hoạnh lưu vực và nguồn phục vụ nước của sông Cửu Long đều to nhiều hơn sông Hồng (thủy chế sông Hồng tùy từng mùa mưa).

 

Câu hỏi: Sông hồ rất khác nhau ra làm sao?

 – Sông là loại chảy tự nhiên, thường xuyên, ổn định trên mặt phẳng lục địa.- Hồ là khoảng chừng nước đọng tương đối rộng và sâu trong đất liền. 

Câu hỏi: Thế nào là tổng lượng nước trong mùa cạn và tổng lượng nước trong mùa lũ của một dòng sông?

 – Tổng lượng nước trong mùa cạn của một dòng sông là lượng nước tổng số của dòng sông đó trong mùa cạn.- Tổng lượng nước trong mùa lũ của một dòng sông là lượng nước tổng số của dòng sông đó trong hàng tháng mùa mưa. 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Sông là loại chảy:A. Thường xuyên.B. Tương đối ổn định.C. Được phục vụ nước từ nước ngầm, nước mưa, băng tuyết tan…D. Cả A, B, C đều đúng. 

Câu 2: Phụ lưu là:

A. Các sông đều đổ vào một trong những nhánh của một dòng sông lớn.B. Các sông đổ nước vào một trong những dòng sông chính.C. Các sông nhỏ đổ nước vào những sông lớn.D. Cả A, B, C đều sai. 

Câu 3: Hệ thống của một dòng sông gồm:

A. Sông chính.B. Phụ lưu.C. Chi lưu.D. Cả A, B, C đều đúng. 

Câu 4: Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt phẳng cắt ngang lòng sông ở một khu vực:

A. Trong 1 giây đồng hồ đeo tay.B. Trong 1 phút.C. Trong 1 giờ.D. Cả A, B, C đều sai. 

Câu 5: Các bộ phận của dòng sông gồm:

A. Nguồn.B. Thượng lưu, trung lưu, hạ lưu.C. Cửa sông.D. Cả A, B, C đều đúng. 

Câu 6: Lưu lượng của một dòng sông thay đổi tùy từng:

A. Tháng.B. Theo mùa.C. Trong năm.D. Tất cả A, B, C đều đúng. 

Câu 7: Thủy chế của nước sông đơn thuần và giản dị tùy từng:

A. Một nguồn phục vụ nước.B. Nhiều nguồn phục vụ nước.C. Dòng chảy.D. Cả A, B, C đều sai. 

Câu 8: Thủy chế của nước sông phức tạp tùy từng:

A. Một nguồn phục vụ nước.B. Nhiều nguồn phục vụ nước.C. Dòng chảy.D. Cả A, B, C đều sai. 

Câu 9: Hồ có nguồn gốc

A. Vết tích của một khúc sông cũ.B. Miệng núi lửa đã tắt.C. Hồ tự tạo.D. Cả A, B, C đều đúng. 

Câu 10: Cho biết giá trị kinh tế tài chính của sông và hồ:

A. Điều hòa dòng chảy.B. Giao thông đường thủy thuận tiện.C. Phát triển thủy điện, nuôi trồng thủy sản.D. Cả A, B, C đều đúng. 

Câu 11: Cửa sông là nơi dòng sông chính:

A. Đổ nước ra những chi lưu.B. Đồ nước ra những phụ lưu.C. Đổ nước ra biển.D. Cả A, B, C đều sai. 

Câu 12: Ở việt nam, những sông được bồi đắp phù sa hằng năm:

A. Sông Thái Bình, sông Đồng Nai.B. Sông Hồng, sông Cửu Long.C. Sông Mã, sông Cả.D. Cả A, B, C đều sai.Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đ.Á D B D A D D A B D D C B

-Chế độ mưa, băng tuyết và nước ngầm

– Các miền khí hậu:

+ Miền khí hậu nóng hoặc nơi địa hình thấp của khu vực khí hậu ôn đới, thủy chế sông tùy từng chính sách mưa.

+ Miền ôn đới lạnh và những sông bắt nguồn từ núi cao, thủy chế còn tùy từng lượng tuyết băng tan.

+ Ở những vùng đất đá bị thấm nước nhiều, nước ngầm đóng vai trò đáng kể (đá vôi).

– Ví dụ:

+ Ví dụ 1: Sông Hồng ở miền nhiệt đới gió mùa, mùa lũ (6-10) trùng với mùa mưa, mùa cạn trùng với mùa khô, ít mưa.

+ Ví dụ 2: Sông Ô bi, I-ê-nít-xây, Lêna ở vùng ôn đới khi ngày xuân đến nhiệt độ tăng làm băng tuyết tan, mực nước sông dâng.

– Địa thế, thực vật và hồ đầm

a. Địa thế

– Độ dốc lớn: nước sông chảy mạnh, lũ lên nhanh.

– Vùng phẳng phiu: nước chảy chậm, lũ lên chậm và kéo dãn.

b. Thực vật

– Lớp phủ thực vật tăng trưởng mạnh: điều hòa dòng chảy sông ngòi, giảm lũ lụt.

– Lớp phủ thực vật bị phá hủy: chính sách dòng chảy thất thường, vận tốc dòng chảy nhanh, dễ xẩy ra lũ lụt.

c. Hồ, đầm

– Vai trò: điều hòa chính sách nước sông.

Hay nhất

– Chế độ nước sông tùy thuộc vào chính sách mưa của từng khu vực mà dòng sông đó chảy qua.

– Ví dụ:

  • + Ở khu vực xích đạo có mưa nhiều, mưa quanh năm nên mực nước sông đầy quanh năm.
  • + Ở khu vực nhiệt đới gió mùa gió mùa có một mùa khô và một mùa mưa, mực nước sẽ tùy từng từng mùa. Nếu mùa mưa, mưa nhiều mực nước sông đầy. Nếu mùa khô mưa ít, mực nước sông cạn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

1. Chế dộ nước sông tùy từng những yếu tố nào ?

Giúp mik với ! 

Các vướng mắc tương tự

Chứng minh rằng chính sách nước sông tùy từng chính sách mưa và chính sách nhiệt

Kể tên những vương quốc có sông Mê Công chảy qua. cửa sông thuộc địa phận nước nào, đổ vào biển nào? Vì sao chính sách nước sông Mê Công thay đổi theo mùa?

Quan sát hình 14.1 và hình 15.1. Cho biết tên những vương quốc có sông Mê Công chảy qua. Cửa sông thuộc địa phận nước nào, đổ vào biển nào? Vì sao chính sách nước sông Mê Công thay đổi theo mùa?

Reply
4
0
Chia sẻ

Video Chế độ nước sông phức tạp tùy từng ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Chế độ nước sông phức tạp tùy từng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Chế độ nước sông phức tạp tùy từng miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Chế độ nước sông phức tạp tùy từng Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Chế độ nước sông phức tạp tùy từng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Chế độ nước sông phức tạp tùy từng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Chế #độ #nước #sông #phức #tạp #phụ #thuộc #vào