Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho sắt kẽm kim loại X vào dung dịch H2SO4 loãng thu được khí và kết tủa Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Cho sắt kẽm kim loại X vào dung dịch H2SO4 loãng thu được khí và kết tủa được Update vào lúc : 2022-04-03 03:16:09 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

137

Dựa vào PTHH khi cho những sắt kẽm kim loại tác dụng với H2SO4.

Nội dung chính

 • Cho sắt kẽm kim loại X vào dung dịch H2SO4…
 • Cho sắt kẽm kim loại X vào dung dịch H2SO4 loãng vừa thấy có khí bay ra vừa thu được chất kết tủa. X là:
 • Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm – hóa học 12 có lời giải – 60 phút – Đề số 3

Phương trình phản ứng nào sau này không đúng?

Oxit nào sau này phản ứng được với nước ở Đk thường?

Cho 7,65 gam hỗn hợp Al và Mg tan hoàn toàn trong 500 ml dung dịch gồm HCl 1,04M và H2SO4 0,28M, thu được dung dịch X và khí H2. Cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau phản ứng hoàn toàn thu được 16,5 gam kết tủa gồm hai chất. Mặt khác, cho từ từ dung dịch hỗn hợp KOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi số lượng kết tủa lớn số 1, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m sớm nhất với giá trị nào sau này

Phương trình hóa học nào sau này viết sai?

Dung dịch nào sau này có pH < 7

Thí nghiệm nào sau này không xẩy ra phản ứng oxi hóa khử?                                    

Hai chất nào sau này không thể phản ứng với nhau?

Cho dung dịch NaOH vào dung dịch X, thu được kết tủa màu nâu đỏ. Chất X là

Cho sắt kẽm kim loại X vào dung dịch H2SO4…

Câu hỏi: Cho sắt kẽm kim loại X vào dung dịch H2SO4 loãng vừa thấy có khí bay ra vừa thu được chất kết tủa. X là:

A Be

B Mg

C Ba

D Cu

Đáp án

C

– Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

Dựa vào PTHH khi cho những sắt kẽm kim loại tác dụng với H2SO4.

Giải rõ ràng:

Ba + H2SO4 → BaSO4 ↓ + H2 ↑

→ Vậy X là sắt kẽm kim loại Ba.

Đáp án C

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

sắt kẽm kim loại kiềm thổ và hợp chất của sắt kẽm kim loại kiềm thổ – Đề 1

Lớp 12 Hoá học Lớp 12 – Hoá học

Cho sắt kẽm kim loại X vào dung dịch H2SO4 loãng vừa thấy có khí bay ra vừa thu được chất kết tủa. X là:

A.

Be.

B.

Mg.

C.

Ba.

D.

Cu.

Đáp án và lời giải

Đáp án:C

Lời giải:

Ba.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. You có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm – hóa học 12 có lời giải – 60 phút – Đề số 3

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

 • Đun nóng 58 gam magie hiđroxit đến khối lượng không đổi thấy chất rắn thu được so với ban đầu đã:

 • Nước Gia-ven là thành phầm của quy trình:

 • Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch chứa 2 muối AlCl3 và ZnCl2, thu được kết tủa X. Nung kết tủa X được chất rắn Y, tiếp theo đó dẫn khí H2 dư trải qua Y nung nóng thì chất rắn thu được có:

 • Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có:

 • 100 ml dung dịch X chứa Na2SO4 0,1M và Na2CO3 0,1M tác dụng hết với dung dịch Ba(NO3)2 dư. Khối lượng kết tủa thu được là:

 • Cho dung dịch chứa a mol Ca(OH)2 tác dụng với 0,3 mol CO2. Dung dịch sau phản ứng có 2 muối: CaCO3, Ca(HCO3)2. Giá trị của a có số lượng giới hạn như sau:

 • Xếp những sắt kẽm kim loại kiềm thổ theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì:

 • Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 rất loãng thu được hỗn hợp khí gồm 0,015 mol N2O và 0,01 mol NO. Giá trị của m là:

 • Lấy x mol Al cho vào một trong những dung dịch có a mol AgNO3, b mol Zn(NO3)2. Phản ứng kết thúc được dung dịch X có 2 muối. Cho dung dịch X tác dụng với NaOH dư không còn kết tủa. Mối quan hệ giữa x, a, b là:

 • Một dung dịch hỗn hợp chứa a (mol) NaAlO2 và a (mol) NaOH tác dụng với một dung dịch chứa b (mol) HCl. Điều kiện để thu được kết tủa sau phản ứng là:

 • Cho 6,2 (g) hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại kiềm tác dụng hết với H2O thấy có 2,24 lít H2(đktc) bay ra. Cô cạn dung dịch thì lượng chất rắn thu được là:

 • Hòa tan 2,7 gam bột Al vào 100 ml dung dịch gồm NaNO3 0,3M và NaOH 0,8M, sau khi kết thúc phản ứng thu được V lít hỗn hợp khí (đktc). Giá trị của V là:

 • Người ta dùng quặng boxit để sản xuất Al. Hàm lượng Al2O3 trong quặng là 40%. Biết hiệu suất quy trình sản xuất là 90%. Để đã có được 4 tấn nhôm nguyên chất cần dùng bao nhiêu tấn quặng boxit?

 • Dãy những hiđroxit được xếp theo thứ tự tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là:

 • Dung dịch X có NaOH và 0,3 mol NaAlO2. Cho 1 mol HCl vào dung dịch X thu được 15,6 gam kết tủa. Khối lượng NaOH trong dung dịch X là:

 • Hãy chọn trình tự tiến hành để phân biệt 4 oxit riêng không liên quan gì đến nhau sau: Na2O, Al2O3, Fe2O3 và MgO?

 • Khi cho phèn chua (K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O) vào nước đục. Mô tả hiện tượng kỳ lạ nào sau này là đúng?

 • Cho hỗn hợp dạng bột hai sắt kẽm kim loại Mg và Al vào dung dịch có hòa tan hai muối AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại và dung dịch D. Như vậy:

 • Hỗn hợp Z gồm có Al và Al4C3. Nếu cho hỗn hợp Z tác dụng với H2O thu được 31,2 (g) Al(OH)3. Nếu cho hỗn hợp Z tác dụng với dung dịch HCl, người ta thu được một muối duy nhất và 20,16 lít hỗn hợp khí (đktc). Khối lượng của Al và Al4C3 trong Z lần lượt là:

 • Khi nhỏ từ từ cho tới dư dung dịch NH3 (TN1) và dung dịch NaOH (TN2) vào ống nghiệm đựng dung dịch AlCl3 thì hiện tượng kỳ lạ ở TN1 và TN2:

 • Dung dịch NaOH tác dụng được với toàn bộ những chất thuộc dãy chất nào sau này?

 • Có 3 chất rắn sau: Mg, Al, Al2O3 đựng trong ba lọ mất nhãn. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau này hoàn toàn có thể nhận ra được mỗi chất?

 • Cho biết Na (Z = 11), thông số kỹ thuật electron của ion Na+ là:

 • Nguyên tử của nguyên tố nào sau này luôn cho 2e trong những phản ứng hóa học?

 • Cho 3,04 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng với axit clohiđric dư được 4,15 gam những muối clorua. Số gam của mỗi hiđroxit trong hỗn hợp là:

 • Cho sắt kẽm kim loại X vào dung dịch H2SO4 loãng vừa thấy có khí bay ra vừa thu được chất kết tủa. X là:

 • Cho phản ứng nhiệt phân: 4M(NO3)x2M2Ox + 4xNO2 + xO2. M là sắt kẽm kim loại nào sau này?

 • Dẫn khí CO2 được điều chế bằng phương pháp cho 100 gam CaCO3 tác dụng với HCl dư trải qua dung dịch có chứa 60 gam NaOH. Lượng muối natri điều chế được là:

 • Cho 16,2 (g) sắt kẽm kim loại X (có hóa trị n duy nhất) tác dụng với 3,36 lít O2 (đktc) thu được chất rắn A. Cho A tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có một,2 (g) khí H2 thoát ra. Kim loại X là:

 • Sục khí Cl2 vừa đủ vào dung dịch hỗn hợp chứa NaBr và NaI đến phản ứng hoàn toàn thì tạo ra 1,17 (g) NaCl. Tổng số mol NaBr và NaI trong dung dịch ban đầu là:

 • Nguyên tử của sắt kẽm kim loại kiềm có n lớp electron. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử sắt kẽm kim loại kiềm là:

 • Có những phương trình hóa học sau:

  1) Al(OH)3 + NaOH NaAlO2 + 2H2O

  2) 2Al + 6H2O Al(OH)3 + 3H2

  3) NaAlO2 + CO2 + 2H2O Al(OH)3 + NaHCO3

  4) Al2O3 + 2NaOH 2NaAlO2 + H2O

  Phản ứng nào xẩy ra trong quy trình vật dụng bằng nhôm bị phá hủy trong dung dịch kiềm NaOH?

 • Để khơi mào cho phản ứng giữa Al và Fe2O3 người ta thường dùng hóa chất nào sau này?

 • Dùng dây platin sạch nhúng vào hợp chất X rồi đem đốt trên ngọn lửa đèn khí (không màu), ngọn lửa có màu tím. Kết luận nào sau này đúng?

 • Trong những câu sau này, câu nào không đúng?

 • Để dữ gìn và bảo vệ sắt kẽm kim loại kiềm Na, K trong phòng thí nghiệm người ta thường:

 • Nhận định nào không đúng về kiểu cách làm mềm nước cứng?

 • Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3 thu được hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 1M không còn khí thoát ra. Khối lượng Al trong hỗn hợp X là:

 • Có một mẫu bôxit dùng để sản xuất Al có lẫn tạp chất là Fe2O3 và SiO2. Để điều chế nhôm nguyên chất, ta tuân Theo phong cách sau:

 • Dãy nào sau này được xếp theo chiều giảm dần bán kính của những ion?

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

 • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết thêm thêm đất feralit trên đá badan phân loại hầu hết ở đâu?

 • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết thêm thêm nhóm đất chính của đồng bằng ven bờ biển miền Trung là gì?

 • Nhóm đất chiếm diện tích s quy hoạnh lớn số 1 ở Đồng bằng sông Hồng là:

 • Cho bảng số liệu SẢN LƯỢNG LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA (Đơn vị: nghìn tấn) Nguồn: Niên giám thống kê 2015, Nhà xuất bản thống kê, 2022) Thể hiện quy mô về sản lượng lúa của việt nam năm 2005 và năm 2014, nếu kê bán kính biểu đồ tròn năm 2005 là một trong cty, thì bán kính biểu đồ tròn năm 2014 là bao nhiêu cty bán kính?

 • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết thêm thêm nhận định nào sau nàykhôngđúng về sự việc phân loại những cây công nghiệp ở việt nam?

 • Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1995-2011

  Năm

  Din tích c năm (triu ha)

  Sn lượng lúa (triu tn)

  Lúa đông xuân

  Lúa hè thu

  Lúa mùa

  1995

  6,8

  10,7

  6,5

  7,8

  2000

  7,7

  15,6

  8,6

  8,3

  2005

  7,3

  17,3

  10,4

  8,1

  2011

  7,6

  19,8

  13,4

  9,2

  Để thể hiện sự chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai sản lượng lúa phân theo mùa vụ của việt nam quy trình 1995-2011 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau này thích hợp nhất?

 • Cho bảng số liệu: SẢN LƯỢNG THỦY SẢN VÀ GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022, NXB Thống kê, 2022)

  Năm

  Tng sn lượng

  (nghìn tấn)

  Sn lượng nuôi trng

  (nghìn tấn)

  Giá tr xut khu

  (nghìn tấn)

  2010

  5143

  2728

  5017

  2013

  6020

  3216

  6693

  2014

  6333

  3413

  7825

  2015

  6582

  3532

  6569

  Để thể hiện sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản của việt nam, quy trình 2010 – 2015 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau này là thích hợp nhất?

 • Khó khăn lớn số 1 riêng với việc tăng trưởng cây công nghiệp nhiều năm lúc bấy giờ ở việt nam là:

 • Chăn nuôi gia cầm ở việt nam tăng mạnh, hầu hết là vì:

 • Năng suất lúa cả năm của việt nam tăng mạnh, hầu hết là vì:

Reply
1
0
Chia sẻ

Review Cho sắt kẽm kim loại X vào dung dịch H2SO4 loãng thu được khí và kết tủa ?

You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho sắt kẽm kim loại X vào dung dịch H2SO4 loãng thu được khí và kết tủa tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Cho sắt kẽm kim loại X vào dung dịch H2SO4 loãng thu được khí và kết tủa miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Cho sắt kẽm kim loại X vào dung dịch H2SO4 loãng thu được khí và kết tủa miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho sắt kẽm kim loại X vào dung dịch H2SO4 loãng thu được khí và kết tủa

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho sắt kẽm kim loại X vào dung dịch H2SO4 loãng thu được khí và kết tủa vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #kim #loại #vào #dung #dịch #H2SO4 #loãng #thu #được #khí #và #kết #tủa