Thủ Thuật Hướng dẫn Chỗ tam giác ABC có de lần lượt là trung điểm của AB, AC phát biểu nào sau này sai Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Chỗ tam giác ABC có de lần lượt là trung điểm của AB, AC phát biểu nào sau này sai được Update vào lúc : 2022-04-23 23:00:07 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

99

19/06/2022 106

C. AI là tia phân giác của BAC^ 

Nội dung chính

 • C. AI là tia phân giác của BAC^ 
 • D. Cả A, B, C đều đúng
 • Lại có: I nằm trong tâm B và C (I là trung điểm BC) => Tia AI nằm trong tâm tia AB và tia AC (**)Từ (*) và (**) suy ra AI là tia phân giác của BAC^Vậy cả A, B, C đều đúng. Chọn đáp án D
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • A. DE là đường trung bình của tam giác ABC. 
 • C. DECB là hình thang cân. 
 • D. DE có độ dài bằng nửa BC. 
 • Xét tam giác ABC có D, E lần lượt là trung điểm của AB, AC⇒ DE là đương trung bình của tam giác ABCHay DE//BC và DE = 1/2BC.+ Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một cạnh bằng nhau và hai cạnh bên bằng nhau nhưng bài toán này hai góc kề một cạnh đấy không bằng nhau→ Đáp án C sai.Chọn đáp án C.
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

D. Cả A, B, C đều đúng

Đáp án đúng chuẩn

Lại có: I nằm trong tâm B và C (I là trung điểm BC) => Tia AI nằm trong tâm tia AB và tia AC (**)Từ (*) và (**) suy ra AI là tia phân giác của BAC^Vậy cả A, B, C đều đúng. Chọn đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trên đường thẳng xy lấy hai điểm A,B. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ xy lấy hai điểm C và C’ sao cho AC=BC’;BC=AC’

So sánh hai góc CAC’^; CBC’^

Xem đáp án » 19/06/2022 600

Cho góc xOy. Vẽ cung tròn tâm O, cung này cắt Ox, Oy theo thứ tự ở A và B. Vẽ hai cung tròn tâm A và B có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau tại điểm C nằm trong góc xOy.

Câu nào sau này sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 420

Cho tam giác MNP và tam giác DEF có MN = ED, MP = EF và NP = DF. Phát biểu nào sau này đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 412

Cho hình vẽ sau. Tam giác nào bằng với tam giác ABC?

Xem đáp án » 19/06/2022 250

Cho hình dưới đây. Chọn đáp án sai

Xem đáp án » 19/06/2022 181

Cho đoạn thẳng AB, điểm C cách đều hai điểm A và B, điểm D cách đều hai điểm A và B

Hai điểm C và D nằm hai phía riêng với AB. Chọn xác lập đúng

Xem đáp án » 19/06/2022 173

Cho đoạn thẳng AB, điểm C cách đều hai điểm A và B, điểm D cách đều hai điểm A và B

Nếu C và D nằm cùng phía với AB (C≠D). Chọn câu đúng

Xem đáp án » 19/06/2022 171

Cho tam giác ABD và tam giác IKH có AB=KI,AD=KH,DB=IH. Phát biểu nào sau này đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 159

Cho xOy^=50o, vẽ cung tròn tâm O bán kính 2 cm, cung tròn này cắt Ox và Oy lần lượt ở A và B. Vẽ những cung tròn bán kính tâm A và B có bán kính 3 cm, chúng cắt nhau tại điểm C nằm trong góc xOy. Tính xOC^

Xem đáp án » 19/06/2022 159

Cho hai tam giác ABD và CDB có cạnh chung là BD. Biết AB=DC và AD=CB. Phát biểu nào sau này sai?

Xem đáp án » 19/06/2022 154

Cho tam giác ABC có AB = AC và M là trung điểm của BC. Tính số đo góc AMB^

Xem đáp án » 19/06/2022 134

Trên đường thẳng xy lấy hai điểm A,B. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ xy lấy hai điểm C và C’ sao cho AC=BC’;BC=AC’

Chọn câu đúng

Xem đáp án » 19/06/2022 124

Cho đoạn thẳng AB=6cm. Trên một nửa mặt phẳng bờ AB vẽ tam giác ABC sao cho AC=4cm,BC=5cm, trên nửa mặt phẳng còn sót lại vẽ tam giác ABD sao cho BD=4cm,AD=5cm. Chọn đáp án đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 117

Cho tam giác ABC có AB < AC. Điểm D thuộc AC sao cho AD = AB. Gọi E là yếu tố nằm trong tam giác ABC sao cho EB = ED. Khi đó

Xem đáp án » 19/06/2022 82

Cho xOy^=60o, vẽ cung tròn tâm O bán kính 3 cm, cung tròn này cắt Ox và Oy lần lượt ở A và B. Vẽ những cung tròn bán kính tâm A và B có bán kính 4 cm, chúng cắt nhau tại điểm C nằm trong góc xOy. Tính xOC^

Xem đáp án » 19/06/2022 77

Xét tam giác ABC có D, E lần lượt là trung điểm của AB, AC

⇒ DE là đương trung bình của tam giác ABC

Hay DE//BC và DE = 1/2BC.

+ Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một cạnh bằng nhau và hai cạnh bên bằng nhau nhưng bài toán này hai góc kề một cạnh đấy không bằng nhau

→ Đáp án C sai.

Chọn đáp án C.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 70

Lazi – Người trợ giúp bài tập về nhà 24/7 của bạn

 • Hỏi 15 triệu học viên toàn nước bất kỳ vướng mắc nào về bài tập
 • Nhận câu vấn đáp nhanh gọn, đúng chuẩn và miễn phí
 • Kết nối với những bạn học viên giỏi và bạn bè toàn nước

Cho tam giác ABC có D, E lần lượt là trung điểm của AB, AC. Phát biểu nào sau này sai?

A. DE là đường trung bình của tam giác ABC. 

B. DE tuy nhiên tuy nhiên với BC. 

C. DECB là hình thang cân. 

D. DE có độ dài bằng nửa BC. 

13/03/2022 108

A. DE là đường trung bình của tam giác ABC. 

C. DECB là hình thang cân. 

Đáp án đúng chuẩn

D. DE có độ dài bằng nửa BC. 

Xét tam giác ABC có D, E lần lượt là trung điểm của AB, AC⇒ DE là đương trung bình của tam giác ABCHay DE//BC và DE = 1/2BC.+ Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một cạnh bằng nhau và hai cạnh bên bằng nhau nhưng bài toán này hai góc kề một cạnh đấy không bằng nhau→ Đáp án C sai.Chọn đáp án C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Số đo những góc của tứ giác ABCD theo tỷ suất A:B:C:D = 4:3:2:1. Số đo những góc theo thứ tự đó là?

Xem đáp án » 13/03/2022 12,273

Một hình thang có một cặp góc đối là 1250 và 750, cặp góc đối còn sót lại của hình thang đó là ?

Xem đáp án » 13/03/2022 7,055

Hai đường chéo của hình thoi có độ dài lần lượt là 8cm và 10cm. Độ dài cạnh của hình thoi đó là ? 

Xem đáp án » 13/03/2022 5,390

Hình thoi có độ dài những cạnh là 4cm thì chu vi của hình thoi là ? 

Xem đáp án » 13/03/2022 4,727

Cho tam giác ABC và tam giác A’B’C’ đối xứng với nhau qua điểm I biết AB = 4cm, AC = 8cm và chu vi của tam giác ABC bằng 22cm. Hỏi độ dài cạnh B’C’ của tam giác A’B’C’ là? 

Xem đáp án » 13/03/2022 3,868

Cho hình thang ABCD trong số đó có A^=1200,B^=600,D^=1350 thì số đo của góc C = ?

Xem đáp án » 13/03/2022 3,607

Tìm câu sai trong những câu sau 

Xem đáp án » 13/03/2022 3,425

Cho tam giác ABC có D, E lần lượt là trung điểm của AB, AC và DE = 4cm. Biết đường cao AH = 6cm. Diện tích của tam giác ABC là?

Xem đáp án » 13/03/2022 3,256

Tính độ cao của hình thang cân ABCD, biết rằng cạnh bên AD = 5cm, cạnh đáy AB = 6cm và CD = 14cm.

Xem đáp án » 13/03/2022 2,506

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống

A. Hình thang cân là…………………………………..

B. Hình thang có………………. là hình thang cân

C. Hai cạnh bên của hình thang cân…………………..

D. Hình thang cân có hai góc kề một đáy…………….

Xem đáp án » 13/03/2022 2,393

Cho tứ giác ABCD, trong số đó A^+B^=1400. Tổng C^ + D^ = ?

Xem đáp án » 13/03/2022 2,215

Chọn phương án đúng nhất trong những phương án sau?

Xem đáp án » 13/03/2022 2,008

Cho hình vuông vắn ABCD cạnh bằng a. Trên hai cạnh BC, CD lấy lần lượt hai điểm M, N sao cho MAN^=450. Trên tia đối của của tia DC lấy điểm K sao cho DK = BM. Hãy tính : Chu vi tam giác MCN theo a. 

Xem đáp án » 13/03/2022 1,997

Chọn câu đúng trong những câu sau: 

Xem đáp án » 13/03/2022 1,871

Chọn đáp án đúng nhất trong những đáp án sau? 

Xem đáp án » 13/03/2022 1,791

Reply
2
0
Chia sẻ

Video Chỗ tam giác ABC có de lần lượt là trung điểm của AB, AC phát biểu nào sau này sai ?

You vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Chỗ tam giác ABC có de lần lượt là trung điểm của AB, AC phát biểu nào sau này sai tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Chỗ tam giác ABC có de lần lượt là trung điểm của AB, AC phát biểu nào sau này sai miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Chỗ tam giác ABC có de lần lượt là trung điểm của AB, AC phát biểu nào sau này sai Free.

Thảo Luận vướng mắc về Chỗ tam giác ABC có de lần lượt là trung điểm của AB, AC phát biểu nào sau này sai

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Chỗ tam giác ABC có de lần lượt là trung điểm của AB, AC phát biểu nào sau này sai vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Chỗ #tam #giác #ABC #có #lần #lượt #là #trung #điểm #của #phát #biểu #nào #sau #đây #sai