Kinh Nghiệm Hướng dẫn Chọn ngẫu nhiên một số trong những từ tập những số từ nhiên có ba chữ số đôi một rất khác nhau 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Chọn ngẫu nhiên một số trong những từ tập những số từ nhiên có ba chữ số đôi một rất khác nhau được Update vào lúc : 2022-04-27 02:14:11 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

59

Lời giải rõ ràng:

Gọi số tự nhiên có ba chữ số đôi một rất khác nhau là (overline abc ,,left( 0 le a,,,b,,,c le 9,,,a,,,b,,,c in mathbbN,,,a ne 0 right)).

Số cách chọn (a) là 9 cách (left( a ne 0 right)).

Số cách chọn (b) là 9 cách (left( b ne a right)).

Số cách chọn (c) là 8 cách (left( c ne a,,,b right)).

( Rightarrow nleft( Omega  right) = 9.9.8 = 648).

Gọi A là biến cố: “số được chọn có tích những chữ số là số dương và chia hết cho 6.”

Ta có (abc > 0,,,abc,, vdots ,,6 Rightarrow left{ beginarraylabc,, vdots ,,2\abc,, vdots ,,3endarray right.).

+ Vì (abc,, vdots ,,2) thì tối thiểu một trong những số (a,,,b,,,c) thuộc (left 2;4;6;8 right\).

+ Vì (abc,, vdots ,,3) thì tối thiểu một trong những số (a,,,b,,,c) thuộc (left 3;6;9 right\).

Khi đó ta có những trường hợp sau:

+ TH1: (overline abc ) xuất hiện chữ số 6, suy ra có (3.A_8^2 = 168) (số).

+ TH2: (overline abc ) xuất hiện chữ số 3 hoặc 9, không xuất hiện chữ số 6 và có tối thiểu một trong những số (a,,,b,,,c) thuộc (left 2;4;8 right\), có (2.left( C_3^1.C_3^1.3! + C_3^2.3! right) + C_3^1.3! = 162) (số).

( Rightarrow nleft( A right) = 168 + 162 = 330) (số).

Vậy (Pleft( A right) = dfracnleft( A right)nleft( Omega  right) = dfrac3306498 = dfrac55108).

Chọn A.

Số thành phần không khí mẫu: (n(Omega )=9times 9times 8=648.)

Gọi A là biến cố: “tổng những chữ số là số lẻ ”.

Gọi số cần tìm là: (overlineabc,,left( a,b,cin mathbbN right).)

TH1: ba chữ số a,b,c đều lẻ có (5times 4times 3=60) số.

TH2: hai chữ số chẵn một chữ số lẻ có:

a chẵn, b chẵn, c lẻ có (4times 4times 5=80) số.

a chẵn, b lẻ, c chẵn có (4times 5times 4=80) số.

a lẻ, b chẵn, c chẵn có (5times 5times 4=100) số.

(Rightarrow n(A)=60+80+80+100=320).

⇒ xác suất biến cố A: (P(A)=fracn(A)n(Omega )=frac320648=frac4081.)

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 50

Giải rõ ràng:

Gọi số có 3 chữ số là (overline abc ,,left( a,,,b,,,c in mathbbN,,,0 le a,,b,,,c le 9,,,a ne 0 right)) (left( a ne b ne c right)).

Số cách chọn (a) là 9 cách (left( a ne 0 right)).

Số cách chọn (b) là 9 cách.

Số cách chọn (c) là 8 cách.

( Rightarrow ) Không gian mẫu (nleft( Omega  right) = 9.9.8 = 648).

Gọi A là biến cố: “Số được chọn có tổng những chữ số là chẵn”.

( Rightarrow a + b + c) là số chẵn, khi đó ta có những trường hợp sau:

TH1: (a,,,b,,,c) đều là những số chẵn.

Chọn (a) có 4 cách chọn (left( a in left 2;4;6;8 right right)).

Chọn (b) có 4 cách chọn (left( b in left 0;2;4;6;8 right,,,b ne a right)),

Chọn (c) có 3 cách chọn (left( c in left 0;2;4;6;8 right,,,c ne a,,,c ne b right)).

( Rightarrow ) Có (4.4.3 = 48) số.

TH2: (a) chẵn, (b,,,c) lẻ.

Chọn (a) có 4 cách chọn (left( a in left 2;4;6;8 right right)).

Chọn (b) có 5 cách chọn (left( b in left 1;3;5;7;9 right right)),

Chọn (c) có 4 cách chọn (left( c in left 1;3;5;7;9 right,,,c ne b right)).

( Rightarrow ) Có (4.5.4 = 80) số.

TH3: (b) chẵn, (a,,,c) lẻ.

Chọn (a) có 5 cách chọn (left( a in left 1;3;5;7;9 right right)).

Chọn (b) có 5 cách chọn (left( b in left 0;2;4;6;8 right right)),

Chọn (c) có 4 cách chọn (left( c in left 1;3;5;7;9 right,,,c ne a right)).

( Rightarrow ) Có (5.5.4 = 100) số.

TH4: (c) chẵn, (a,,,b) lẻ.

Chọn (a) có 5 cách chọn (left( a in left 1;3;5;7;9 right right)).

Chọn (b) có 4 cách chọn (left( b in left 1;3;5;7;9 right,,,b ne a right)),

Chọn (c) có 5 cách chọn (left( c in left 0;2;4;6;8 right right)).

( Rightarrow ) Có (5.5.4 = 100) số.

( Rightarrow nleft( A right) = 48 + 80 + 100 + 100 = 328).

Vậy xác suất của biến cố A là (Pleft( A right) = dfracnleft( A right)nleft( Omega  right) = dfrac328648 = dfrac4181).

Chọn A.

Đua top nhận quà tháng bốn/2022Đại sứ văn hoá đọc 2022

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

nguyenthinga0412 rất mong câu vấn đáp từ bạn. Viết vấn đáp

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK TOÁN 12 – TẠI ĐÂY

Reply
0
0
Chia sẻ

Review Chọn ngẫu nhiên một số trong những từ tập những số từ nhiên có ba chữ số đôi một rất khác nhau ?

You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Chọn ngẫu nhiên một số trong những từ tập những số từ nhiên có ba chữ số đôi một rất khác nhau tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Chọn ngẫu nhiên một số trong những từ tập những số từ nhiên có ba chữ số đôi một rất khác nhau miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Chọn ngẫu nhiên một số trong những từ tập những số từ nhiên có ba chữ số đôi một rất khác nhau miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Chọn ngẫu nhiên một số trong những từ tập những số từ nhiên có ba chữ số đôi một rất khác nhau

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Chọn ngẫu nhiên một số trong những từ tập những số từ nhiên có ba chữ số đôi một rất khác nhau vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Chọn #ngẫu #nhiên #một #số #từ #tập #những #số #từ #nhiên #có #chữ #số #đôi #một #khác #nhau